Paano Kumuha ng Solo Parent ID

Reading Time - 6 minutes
Solo Parent ID

Also Read: Paano Kumuha ng PRC ID

Kung ikaw ay isang solo parent, mayroon kang karapatang mag-apply para sa Solo Parent ID. Ito ay isang uri ng ID card na nagbibigay ng mga benepisyo at tulong sa mga magulang na nag-iisa sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung paano kumuha ng Solo Parent ID.

Ano ang Solo Parent ID?

Una sa lahat, ano nga ba ang Solo Parent ID? Ito ay isang uri ng ID card na ibinibigay ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa mga magulang na nag-iisa sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Sa pamamagitan ng Solo Parent ID, makakakuha ka ng mga benepisyo tulad ng medical assistance, legal assistance, at education assistance.

Sino ang Qualify sa Pagkuha ng Solo Parent ID?

Hindi lahat ng magulang na nag-iisa ay qualified para sa Solo Parent ID. Kailangan mo munang ma-meet ang mga sumusunod na kwalipikasyon:

 • Ikaw ay walang kasamang magulang sa bahay o kahit na anumang kasosyo sa buhay.
 • Ikaw ay nag-iisa sa pagpapalaki sa iyong anak o mga anak.
 • Ikaw ay nagtatrabaho o mayroong ibang mapagkukunan ng kabuhayan.
 • Ikaw ay kinakailangang magpakita ng iba pang mga dokumento upang patunayan ang iyong status bilang solo parent.

Ano ang mga Kinakailangang Dokumento sa Pagkuha ng Solo Parent ID?

Kung ikaw ay nag-qualify bilang solo parent, kailangan mong magpakita ng iba’t ibang mga dokumento upang mag-apply para sa Solo Parent ID. Narito ang ilan sa mga ito:

Also Read: Paano Kumuha ng Birth Certificate: Isang Gabay

 • Barangay Certificate – Ito ay kinakailangan upang patunayan na ikaw ay isang residente ng barangay kung saan ka nakatira.
 • Birth Certificate ng Bata – Kailangan mong magpakita ng birth certificate ng bata o mga bata upang patunayan na ikaw ay ang legal na magulang o guardian.
 • Death Certificate ng Asawa o Annulment Paper (kung hiwalay na) – Kailangan mong magpakita ng death certificate ng asawa o annulment paper kung ikaw ay hiwalay na sa asawa.
 • Certificate of Employment o Business Permit – Kailangan mong magpakita ng certificate of employment kung ikaw ay nagtatrabaho o business permit kung ikaw ay mayroong negosyo.

Paano Mag-apply para sa Solo Parent ID?

Kapag nakuha mo na ang lahat ng mga kinakailangang dokumento, maari ka nang mag-apply para sa Solo Parent ID. Narito ang mga hakbang na kailangan mong sundin:

 1. Pumunta sa pinakamalapit na DSWD office sa inyong lugar.
 2. Humingi ng Solo Parent ID application form at punan ito ng mga kinakailangang impormasyon.
 3. I-submit ang iyong application form kasama ang mga kinakailangang dokumento.
 4. Pagkatapos ng evaluation, maaring maghintay ng ilang araw o linggo upang makuha ang iyong Solo Parent ID.
 5. Kapag na-aprubahan na ang iyong application, maaari ka nang mag-enjoy ng mga benepisyong na kasama ng Solo Parent ID.

Ano ang Mga Benepisyo ng Solo Parent ID?

Mayroong iba’t ibang mga benepisyo at tulong na makukuha sa pamamagitan ng Solo Parent ID. Narito ang ilan sa mga ito:

 • Educational assistance para sa mga anak tulad ng scholarship, tuition fee discounts, at iba pang mga educational support programs.
 • Medical assistance na kinabibilangan ng libreng medical check-up, hospitalization, at iba pang mga medical services para sa solo parents at kanilang mga anak.
 • Legal assistance para sa mga legal na isyu tulad ng custody ng bata, child support, at iba pang mga legal na usapin.
 • Housing assistance upang matulungan ang mga solo parent na makahanap ng abot-kayang tirahan.
 • Counseling at psychosocial support upang matulungan ang mga solo parent na malagpasan ang mga hamong kinakaharap sa pagpapalaki ng kanilang mga anak.

Paano Mag-renew ng Solo Parent ID?

Ang Solo Parent ID ay may bisa lamang ng isang taon at kailangang irenew tuwing nag-expire. Para mag-renew ng iyong Solo Parent ID, kailangan mong sundin ang mga sumusunod na hakbang:

 1. Pumunta sa pinakamalapit na DSWD office sa inyong lugar.
 2. Humingi ng Solo Parent ID renewal application form at punan ito ng mga kinakailangang impormasyon.
 3. I-submit ang iyong renewal application form kasama ang mga kinakailangang dokumento tulad ng Barangay Certificate at birth certificate ng bata.
 4. Antayin ang pag-evaluate ng iyong application form at mga dokumento.
 5. Kapag naaprubahan na ang iyong renewal, maaari ka nang mag-enjoy ng mga benepisyo at tulong ng Solo Parent ID sa susunod na taon.

Conclusion

Sa pamamagitan ng Solo Parent ID, maari kang makakuha ng mga benepisyo at tulong na makakatulong sa’yo sa pagpapalaki ng iyong mga anak. Kung ikaw ay qualified bilang solo parent, sundin lamang ang mga hakbang na nabanggit sa artikulong ito upang mag-apply at mag-renew ng iyong Solo Parent ID.

Mga Karaniwang Katanungan (FAQs)

 1. Ano ang ibig sabihin ng Solo Parent?
 • Ang Solo Parent ay isang magulang na nag-iisa sa pagpapalaki ng kanyang mga anak.
 1. Paano malalaman kung qualified ako bilang Solo Parent?
 • Kailangan mong ma-meet ang mga kwalipikasyon tulad ng pagiging walang kasamang magulang sa bahay, nag-iisa sa pagpapalaki sa iyong anak, at mayroong mapagkukunan ng kabuhayan.
 1. Saan ko maaring mag-apply para sa Solo Parent ID?
 • Maaring mag-apply sa pinakamalapit na DSWD office sa inyong lugar.
 1. Ano ang mga dokumentong kailangan para mag-apply ng Solo Parent ID?
 • Kailangan mong magdala ng Barangay Certificate, birth certificate ng iyong anak, at iba pang mga dokumento na maaring patunay ng iyong status bilang solo parent.
 1. Gaano katagal bago makuha ang Solo Parent ID?
 • Maaring maghintay ng ilang araw o linggo upang makuha ang iyong Solo Parent ID.
 1. Ano ang mga benepisyo ng Solo Parent ID?
 • Mayroong mga benepisyong tulad ng educational assistance, medical assistance, legal assistance, housing assistance, at counseling at psychosocial support.
 1. Gaano katagal bago mag-expire ang Solo Parent ID?
 • Ang Solo Parent ID ay may bisa lamang ng isang taon at kailangang irenew tuwing nag-expire.
 1. Ano ang mga kailangan para mag-renew ng Solo Parent ID?
 • Kailangan mong magdala ng renewal application form, Barangay Certificate, birth certificate ng iyong anak, at iba pang mga dokumento na maaring patunay ng iyong status bilang solo parent.
 1. Ano ang gagawin kung hindi naqualify bilang solo parent?
 • Kung hindi ka nakuha ng Solo Parent ID, maaring magtanong sa DSWD office kung anong mga ibang tulong at serbisyo ang maaring maaring makatulong sa’yo bilang magulang.
 1. Ano ang dapat gawin kung nawala ang Solo Parent ID?
 • Kung nawala ang iyong Solo Parent ID, kailangan mong magpunta sa DSWD office at mag-apply ng bago.

Ang pagiging solo parent ay hindi madali, ngunit mayroong mga serbisyo at tulong na maaring makatulong sa’yo sa pagpapalaki ng iyong mga anak. Kung ikaw ay qualified bilang solo parent, mag-apply at mag-renew ng iyong Solo Parent ID upang makakuha ng mga benepisyo at tulong na maaring makatulong sa’yo at sa iyong pamilya.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.