Paano Mag-Avail ng PhilHealth Discount at Benefits Para sa Senior Citizen?

Reading Time - 7 minutes
Paano Mag-Avail ng PhilHealth Discount at Benefits Para sa Senior Citizen

Habang mahalaga na manatiling produktibo sa iyong mga taon ng pagreretiro, walang paraan na hindi ka makakapamuhay ng makabuluhang buhay nang hindi ginagawang prayoridad ang iyong kalusugan. Sa kabutihang palad, tinitiyak ng gobyerno na ang mga senior citizen ay maalagaan nang maayos sa pamamagitan ng mga diskwento at benepisyo na inaalok ng PhilHealth.

DISCLAIMER: Ang artikulong ito ay isinulat lamang para sa pangkalahatang impormasyonal na mga layunin at hindi ito legal na payo o kapalit para sa legal na payo. Dapat mong kontakin ang iyong abogado upang makakuha ng payo hinggil sa anumang partikular na isyu o problema. Ang paggamit ng impormasyon na nakapaloob dito ay hindi lumilikha ng relasyon sa pagitan ng abogado at kliyente sa pagitan ng may-akda at ng user/reader.

Ang PhilHealth Ba ay Libre Para sa Mga Senior Citizen?

Oo. Salamat sa Republic Act No. 10645, ang lahat ng senior citizens, mahirap man o hindi, ay awtomatikong kasama na sa PhilHealth.

Hindi na kailangan magbayad ng mga senior citizens para sa PhilHealth contributions (ang kanilang mga benepisyo ay pinondohan mula sa sin tax at sa mga shares ng gobyerno mula sa PAGCOR) basta isa sila sa mga sumusunod:

Also Read: Paano Mag-Generate ng SPA o Statement of Premium Account sa PhilHealth?

 1. Mamamayang Filipino, edad 60 taon pataas, residente ng Pilipinas, at HINDI kasalukuyang kasama sa anumang kategorya ng PhilHealth membership. Ito ay nangangahulugan na kung ikaw ay kasalukuyang empleyado (formal economy category) o self-employed (voluntary/informal economy category) na may regular na pinagkukunan ng kita, magpapatuloy ka sa pagbabayad ng iyong premium contributions na naaayon sa iyong kasalukuyang kategorya ng membership;
 2. Qualified dependent ng isang miyembro ng PhilHealth na senior citizen din;
 3. Qualified dependent ng isang miyembro ng PhilHealth na kabilang sa iba pang mga kategorya ng membership.

Paano Maging Miyembro ng PhilHealth Kung Ikaw ay Isang Senior Citizen

Kung hindi ka pa miyembro, mayroong dalawang paraan para makapag-enroll:

Option 1: Sa pamamagitan ng Office of Senior Citizens Affairs (OSCA)

 1. Kumpletuhin ang dalawang (2) kopya ng PhilHealth Member Registration Form (PMRF);
 2. Bisitahin ang OSCA ng lungsod o munisipalidad kung saan ka nakatira at isumite ang maayos na nakumpletong PMRF;
 3. Maghintay para sa Member Data Record (MDR) at identification card na ibinigay ng PhilHealth sa pamamagitan ng OSCA.

Option 2: Sa pamamagitan ng PhilHealth Local Health Insurance Office (LHIO)

 1. Kumpletuhin ang dalawang (2) kopya ng PhilHealth Member Registration Form (PMRF) at mag-attach ng 1×1 photo na kinuha sa loob ng huling anim na buwan;
 2. Bisitahin ang LHIO at ipakita ang Senior Citizen’s Identification Card na ibinigay ng OSCA sa lungsod o munisipalidad kung saan nakatira ang matanda o anumang valid na ID na ibinigay ng gobyerno;
 3. Isumite ang maayos na nakumpletong PMRF;
 4. Maghintay para sa MDR at sa PhilHealth identification card.

Ano ang Mga Benepisyo at Entitlements ng PhilHealth na Available Para sa Mga Senior Citizens?

Ikaw at ang iyong qualified dependent/s ay may karapatan sa mga sumusunod:

 1. Inpatient hospital care;
 2. Day/Ambulatory services;
 3. Special benefits para sa mga catastrophic cases na tinatawag na Z-benefits;
 4. Tuberculosis Directly Observed Treatment Short-Course (TB-DOTS) package;
 5. Animal bite package;
 6. Malaria package;
 7. Outpatient HIV/AIDS Treatment package;
 8. Blood transfusion package;
 9. Maternity and newborn care package;
 10. Normal spontaneous delivery package;
 11. Prenatal care package;
 12. Benefits para sa voluntary contraceptive surgical procedures;
 13. Primary care benefit package: Tamang Serbisyo sa Kalusugan ng Pamilya (Tsekap);
 14. No Balance Billing Policy (NBBP) basta ang senior citizen ay confined sa accredited government health care facilities, subject to applicable rules para sa NBB availment;
 15. Apatnapu’t limang (45) araw ng confinement coverage bawat taon habang ang mga declared qualified dependents ay maghahati-hati sa isa pang 45 araw ng confinement bawat taon.

Paano Mag-Claim ng PhilHealth Benefit Kung Ikaw ay Isang Senior Citizen?

 • Para sa mga ospital na mayroong nakainstall na Health Care Institution (HCI) Portal, ang senior citizen o ang kanyang awtorisadong kinatawan ay dapat magpakita ng senior citizen card, MDR, o anumang katanggap-tanggap na patunay ng pagkakakilanlan at edad.
 • Ang ospital ay magpi-print ng PhilHealth Benefit Eligibility Form (PBEF). Kung ang PBEF ay nagsasabing “YES”, ibig sabihin ang pasyente ay may karapatan sa mga benepisyo. Ang staff ng PhilHealth ay magpoproseso ng deduction mula sa iyong mga hospital bills.

Ano ang Mga Geriatric/Senior Citizens’ Wards?

Ang senior citizen ward ay dapat itatag sa bawat gobyernong ospital sa buong bansa para sa eksklusibong paggamit ng mga senior citizens na nangangailangan ng hospital confinement.

Mga Tips at Babala

Ang mga senior citizens na may regular na pinagkukunan ng kita ay dapat magpatuloy sa pagbabayad ng Philhealth contribution.

Mga Madalas Itanong

1. Ilang Porsyento ang Saklaw ng PhilHealth?

Ang mga ospital na akreditado ng PhilHealth ay naglalapat ng isang predetermined fixed rate o case rate sa bawat tinatrato na kaso o sakit, at pagkatapos ay ibabawas ang nasabing rate mula sa kabuuang aktwal na singil.

Also Read: Paano Mag-Fill Out ng PhilHealth Form?

Kaya, ang porsyento ng mga gastusin sa ospital na sasaklawin ng PhilHealth ay depende sa iyong kaso/sakit. Mayroong search portal ang PhilHealth na magagamit ng publiko upang matukoy ang case rate para sa bawat kondisyon/prosedur. Makakatulong ito sa iyo upang gumawa ng tumpak na pagtatantya kung magkano ang babayaran mo sa ospital.

PhilHealth Coverage

Ang mga case rates ay nakakategorya bilang alinman sa unang case rate o pangalawang case rate. Kung ang isang indibidwal ay magke-claim ng isang medikal/prosedur na kaso bilang isang 1st case rate (hal., Tuberculosis), 100% ng case rate ang ibabawas mula sa kabuuang singil. Samantala, kung ang kondisyon ay itinuturing bilang isang 2nd case rate (hal., Hemodialysis), 50% lamang ng case rate ang ibabawas.

Para sa isang claim na may kombinasyon ng mga case rates, ang 100% na halaga para sa unang case rate plus 50% ng pangalawang case rate ang ibabawas mula sa kabuuang bill.

Ang mga sumusunod na proseso ay exempted mula sa 50% Rule sa pangalawang case rate:

PhilHealth Coverage

Upang magkaroon ng mas malinaw na pang-unawa sa mga case rates, sumangguni sa figure sa ibaba:

Also Read: Paano Gumawa ng Authorization Letter Para sa PhilHealth?

PhilHealth Coverage

Ang kinakalkulang kabuuang benepisyo (kabuuan ng unang case rate at pangalawang case rate) ay ibabawas mula sa kabuuang aktwal na singil (HCI fee + PF).

Ang natitirang halaga pagkatapos ng pagbabawas ay sasagutin ng benepisyaryo. Gayunpaman, hindi ito nalalapat sa mga miyembro sa ilalim ng No Balance Billing policy (NBB).

2. Ilang beses ko magagamit ang aking PhilHealth?

Ang mga miyembro ng PhilHealth ay may karapatan sa maximum na 45 araw ng confinement bawat taon sa kalendaryo. Ang mga qualified dependents ng miyembro ay may karagdagang set ng 45 araw ng coverage bawat taon sa kalendaryo. Gayunpaman, ang 45 araw na allowance ay ibabahagi sa kanila.

Dapat ma-confine ang isang pasyente ng hindi bababa sa 24 oras sa isang ospital na akreditado ng PhilHealth upang makapag-claim ng kompensasyon ng PhilHealth.

Sinusunod din ng PhilHealth ang Single Period of Confinement (SPC) Rule kapag inaaprubahan ang mga claims. Sinasabi nito na ang mga admissions at readmissions dahil sa parehong sakit o prosedur sa loob ng isang 90-kalendaryong araw ay babayaran lamang ng isang (1) case rate benefit.

Sa ibang salita, higit sa 90 araw ang dapat lumipas sa pagitan ng iyong unang at sumunod na admission para sa parehong sakit o prosedur bago ka maaaring maging qualified para sa isang bagong benepisyo.

Tandaan: Ang ilang kondisyon na nangangailangan ng maramihang sesyon ng paggamot (hal., hemodialysis) sa ospital ay may karapatan sa higit sa 45 araw ng confinement bawat taon sa kalendaryo. Siguraduhing maayos na tsekehin ang package na aavailin upang manatiling informed sa allowable limit.

3. Maaari bang magkaroon ng dependents ang mga senior citizens sa ilalim ng kanilang PhilHealth? Sino ang maaaring maging dependents?

Oo. Ang mga dependents ay maaaring maging alinman sa mga sumusunod:

 1. Ang lehitimong asawa na hindi nakarehistro sa ilalim ng PhilHealth;
 2. Mga anak, lehitimo o hindi lehitimo na wala pang dalawampu’t isang (21) taong gulang, na hindi kasal, o walang anak, at walang trabaho;
 3. Isang anak na may edad na dalawampu’t isang taon o higit pa na nagdurusa sa isang congenital disability;
 4. Foster child ayon sa batas (“Foster Care Act of 2012”).

4. Kung ikaw ay isang senior citizen at naospital ka ngunit hindi ka nakapag-enroll bago ang iyong hospitalization, maaari ka pa bang makakuha ng mga benepisyo?

Oo. Isumite lamang ang mga sumusunod na dokumento sa opisina ng PhilHealth bago ang paglabas:

 1. Maayos na nakumpletong PhilHealth Member Registration Form (PMRF);
 2. Katanggap-tanggap na patunay ng katayuan bilang isang senior citizen, kasama na rito ngunit hindi limitado sa Senior Citizen’s Identification Card.

Ang parehong proseso ay ilalapat kung ang ospital ay walang nakainstall na HCI Portal o ang PBEF ay nagsasabing “NO”.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.