Paano Mag-Avail ng PhilHealth Maternity Benefits?

Reading Time - 11 minutes
Paano Mag-Avail ng PhilHealth Maternity Benefits

May ilang nagsasabi na hindi magandang panahon ngayon para magbuntis dahil sa mga panganib sa kalusugan at mga pagsubok sa ekonomiya. Ngunit, hindi ito ang pananaw ng karamihan sa mga Pilipino. Para sa bawat dalawang taong namamatay noong Marso 2021, tatlong sanggol ang nadadagdag sa populasyon.

Mahalaga para sa mga buntis na malaman ang mga benepisyong maaari nilang makuha bilang mga mamamayan. Isa sa mga benepisyong ito ay ang pakete na ibinibigay ng PhilHealth. Basahin pa para malaman ang saklaw nito, kung paano mag-avail ng mga benepisyo, at ang mga kinakailangang dokumento para sa pag-file ng claims.

Table of Contents

Ano ang mga Benepisyo ng PhilHealth sa Panganganak?

Ang PhilHealth Maternity Benefits ay mga paketeng benepisyo na ibinibigay ng gobyerno para sa mga buntis, upang matustusan ang kanilang pangangailangan sa kalusugan mula sa prenatal hanggang postpartum care. Nabuo ang mga paketeng benepisyo na ito sa tulong ng mga eksperto sa kalusugan upang matiyak ang ligtas na pagbubuntis habang isinasaalang-alang ang mga gastos sa panganganak. Saklaw ng benepisyo ang mga panganganak sa ospital at non-hospital birthing facilities, ngunit hindi kasama ang home deliveries.

Inirerekomenda na mag-avail ang mga buntis ng maternity services sa lalong madaling panahon sa mga accredited hospitals, birthing homes, at maternity clinics upang matamasa ang mga serbisyong ibinibigay ng PhilHealth.

Sino ang Eligible para sa PhilHealth Maternity Benefits?

Ang bawat miyembro ng PhilHealth na malapit nang manganak ay agad na kwalipikado para sa maternity benefits ayon sa Universal Health Care Act, anuman ang bilang ng mga contributions. Gayunpaman, pinapayuhan ang mga miyembro na ipagpatuloy ang pagbabayad ng kanilang buwanang premiums upang maiwasan ang mga parusa.

Also Read: Paano Mag-Check ng PhilHealth Contribution?

PhilHealth Maternity Benefits Package para sa mga Kababaihang Malapit nang Manganak

1. Maternity Care Package (MCP)

PhilHealth Maternity Benefits

Ito ang paketeng benepisyo na available para sa mga ina sa buong panahon ng pagbubuntis. Saklaw ng MCP ang prenatal checkups, normal delivery, at postpartum care. Para sa accredited hospitals, ang coverage ay ₱6,500; para sa accredited birthing homes, lying-in, o maternity clinics, ang coverage ay ₱8,000.

Kasama sa MCP ang mga sumusunod na pakete:

a. Antenatal Care Package

Saklaw ng paketeng ito ang prenatal checkups tulad ng laboratory tests at ultrasounds upang masuri ang kalagayan ng pasyente.

b. Normal Spontaneous Delivery Package (kasama ang post-partum care)

Saklaw nito ang normal, low-risk vaginal deliveries, kasama na ang postnatal follow-up visits mula 72 oras (3 araw) hanggang 7 araw pagkatapos ng panganganak. Ang coverage sa ospital ay ₱5,000, at ₱6,500 naman para sa birthing homes at maternity clinics.

Ang mga sumusunod ay iba pang paraan ng panganganak na saklaw ng PhilHealth:

 • Cesarean section – ₱19,000
 • Complicated vaginal delivery na may o walang episiotomy o forceps – ₱9,700
 • Breech extraction/delivery – ₱12,120
 • Vaginal delivery after cesarean section – ₱12,120

May mga kaso kung saan ang ina ay nakakaranas ng karaniwang komplikasyon tulad ng impeksyon dahil sa meconium o ang unang dumi ng sanggol sa sinapupunan, mataas na presyon ng dugo, o mataas na blood sugar. Saklaw pa rin ng PhilHealth ang mga komplikasyong ito ngunit ito ay magiging hiwalay na coverage.

Also Read: Paano Kumuha ng PhilHealth Number Online?

2. Expanded Newborn Care Package

PhilHealth Maternity Benefits

Ang benepisyo sa ilalim ng paketeng ito ay nagkakahalaga ng ₱2,950, at ito ay sumasaklaw sa mga sumusunod:

 • Pagbibigay ng essential newborn care tulad ng agarang pagpapatuyo sa sanggol, maagang skin-to-skin contact, pag-clamping ng pusod, hindi paghihiwalay ng ina at sanggol para sa maagang pagsisimula ng breastfeeding, eye prophylaxis at pagbibigay ng vitamin K, pagtimbang sa sanggol, at unang dosis ng hepatitis at BCG vaccines.
 • Newborn Screening Test na nag-susuri sa sanggol sa lalong madaling panahon para sa 28 genetic disorders na maaaring magdulot ng mental retardation. Ang screening test ay dapat isagawa ilang oras pagkatapos ng panganganak.
 • Newborn Hearing Test ay mandatory para sa lahat ng sanggol maliban kung ang mga magulang o legal guardians ng bagong silang ay tumututol sa screening dahil sa kultural o relihiyosong paniniwala.

Mga Requirements sa Pag-File ng PhilHealth Maternity Benefits Claims

Siguruhin ang mga sumusunod na documentary requirements upang ma-avail ang PhilHealth maternity benefits:

 1. Ang pinakabagong kopya ng iyong Member’s Data Record (MDR)
 2. PhilHealth Claim Form (CF1) mula sa iyong employer o iyong healthcare provider, kung ikaw ay employed
 3. PhilHealth CSF Form, kung ikaw ay employed
 4. Patunay ng Premium Payments
 5. PhilHealth ID at valid IDs
 6. PhilHealth Claim Form 2 (CF2) mula sa iyong healthcare provider

Paano Mag-Avail ng PhilHealth Maternity Benefits?

 1. Kung ikaw ay miyembro ng PhilHealth, available ang PhilHealth portal sa mga PhilHealth-accredited facilities para ma-check ang iyong records at ma-process ang iyong claims.
 2. Para sa mga hindi miyembro, may tatlong paraan para ma-avail ang mga benepisyo:
  • Online. I-download ang PMRF o PhilHealth Membership Registration Form sa website ng PhilHealth at punan ito. Kumuha ng kopya ng iyong valid ID, birth certificate, at iba pang supporting documents (halimbawa, Declaration of legal dependents). I-email ang mga dokumentong ito kasama ang PMRF sa opisyal na email address ng PhilHealth office malapit sa iyo.
  • Sa Panahon ng Admission. Kung ikaw ay naka-admit na sa ospital o facility, sila na ang makikipag-ugnayan sa PhilHealth para i-enroll ka.
  • Dropbox System. Dahil hindi hinihikayat ng PhilHealth na pumunta nang direkta sa branch ang mga buntis, maaari kang mag-enroll sa pamamagitan ng isang authorized representative. Sa isang sobre, isulat ang iyong pangalan, email, at contact number. Pagkatapos, ilagay ang iyong napunan na PMRF, authorization letter na nagpapahintulot sa iyong representative na i-enroll ka sa iyong ngalan, photocopy ng iyong dalawang valid IDs, at photocopy ng ID ng taong iyong pinahintulutan.
 3. Para sa mga miyembro ng 4Ps, makipag-ugnayan sa local government unit para makakuha ng certificate of coverage validity.
 4. Para sa mga indigent members, makipag-ugnayan sa iyong municipal o city social welfare office para sa tulong.
 5. Kung hindi ka miyembro ng 4Ps o indigent ngunit hindi kayang magbayad, makipag-ugnayan sa social welfare officer ng government hospital kung saan ka manganganak para ma-enroll ka sa PhilHealth.

Mga Tips at Babala

 • Alamin ang iyong mga benepisyo sa maternity bilang miyembro. Bisitahin ang website ng PhilHealth o ang opisyal na Facebook page para sa mga update.
 • Kung ikaw ay employed, makipag-ugnayan sa iyong human resource (HR) department para makuha ang mga requirements na dapat punan ng iyong employer.
 • Siguruhin ang mga requirements sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang abala sa pag-file ng claims.
 • Kung hindi ka pa miyembro, mag-enroll agad upang ma-avail ang mga benepisyo. Huwag maghintay hanggang sa ikaw ay naglalabor na bago iproseso ang iyong PhilHealth.
 • Kung ikaw ay may low-risk pregnancy, inirerekomenda na sa non-hospital facility ka manganak na accredited ng PhilHealth. Makakatanggap ka ng mas mataas na coverage sa health service at hindi ka malalantad sa kapaligiran na may mataas na panganib. Makakatulong din ito na mag-concentrate ang mga ospital sa mas komplikadong medical cases.
 • Huwag pumunta sa non-hospital facility kung ikaw ay may high-risk pregnancy dahil hindi ito saklaw. Kasama sa high-risk cases ang mga unang beses na nagbubuntis, ang buntis na babae ay mas bata sa 19 taong gulang sa petsa ng panganganak, o ang babae ay 35 taong gulang pataas. Kung ikaw ay nasa alinman sa mga ito o may aktibong komplikasyon, manganak sa isang accredited hospital.
 • Huwag manganak sa bahay kung nais mong mag-avail ng maternity benefits.
 • Tandaan na saklaw ang iyong sanggol. Hindi natatapos sa panganganak ang iyong mga benepisyo; samantalahin ang postpartum checkups.

Mga Madalas Itanong Tungkol sa PhilHealth Maternity Benefits

1. Kailan ako maaaring mag-file para sa PhilHealth maternity benefits?

Sa oras na makaramdam ka ng mga unang senyales ng pagbubuntis, maaari ka nang kumonsulta sa isang PhilHealth-accredited hospital o birthing facility para mag-avail ng prenatal services. Inirerekomenda na iproseso ang mga kinakailangan sa lalong madaling panahon para maiwasan ang abala sa billing process.

2. Paano ko mapapakinabangan nang buo ang mga benepisyo ng maternity packages?

Kung ikaw ay kasalukuyang miyembro ng PhilHealth, maaari kang kumonsulta sa isang PhilHealth-accredited healthcare provider sa mga unang senyales ng pagbubuntis para mag-avail ng health services sa lalong madaling panahon. Dapat kang magkaroon ng regular na prenatal check-up upang matukoy at ma-manage ang mga danger signs at maiwasan ang komplikasyon. Sa huli, magkaroon ng postpartum follow-up sa iyong ospital o klinika dahil ang iyong maternity benefit ay umaabot din sa iyong sanggol.

3. Ilan ang kinakailangang contributions para maka-avail ng PhilHealth maternity benefits?

Hindi na hinihingi ng PhilHealth ang minimum na bilang ng contributions para maka-avail ng maternity benefits. Gayunpaman, pinapayuhan kang regular na magbayad ng iyong buwanang premiums.

4. Bakit mas mataas ang coverage ng services sa non-hospital facilities kaysa sa hospital services?

Ito ay upang hikayatin ang mga babaeng may low-risk pregnancies na manganak sa ligtas na kapaligiran ng birthing facilities. Mas maraming babaeng may low-risk pregnancies ang mag-avail ng PhilHealth maternity benefits sa non-hospital facilities, mas madali para sa mga accredited hospitals na tumanggap ng mga babaeng may high-risk pregnancies.

5. Hindi ako miyembro ng PhilHealth. Maaari ko bang gamitin ang PhilHealth number ng aking asawa?

Oo, ikaw at ang iyong sanggol ay maaaring mag-avail ng PhilHealth maternity benefits bilang legal dependents ng iyong asawa. Gayunpaman, inirerekomenda na ang bawat Pilipino ay mag-enroll bilang isang miyembro ng PhilHealth upang matulungan ka sa pinansyal na aspeto sa pag-avail ng health services.

6. Maaari ba akong direktang mag-file ng claim sa PhilHealth?

Papayagan lamang ng PhilHealth ang direktang pag-file kung ang facility ay hindi nakapagbigay ng kumpletong serbisyo, o ang miyembro ay hindi nakakuha ng mga kinakailangang dokumento dahil ito ay nataon sa weekend o holiday. Sa mga kaso kung saan ang miyembro ay nagbayad para sa diagnostic procedures sa ilalim ng MCP, tulad ng laboratories o ultrasound, dapat ibalik ng facility ang bayad sa miyembro hanggang sa maximum na ₱1,500.

Also Read: Paano Magbayad ng PhilHealth Contribution?

7. Maaari pa rin ba akong mag-apply para sa maternity benefits kung ako ay self-employed?

Oo, maaari ka pa ring mag-apply para sa mga benepisyong ito. Dahil ikaw ay self-employed, maaari kang maging isang PhilHealth voluntary-paying member.

8. Ano ang mga maternity benefits para sa indigent members?

Sa ilalim ng No Balance Billing Policy, ang mga indigent members ay maaaring mag-avail ng Maternity Care Package, Antenatal Care Package, Normal Spontaneous Delivery Package, at Newborn Care Package nang walang karagdagang bayad sa kung ano ang saklaw ng PhilHealth kapag na-admit sa ward-type accommodation sa mga pampublikong ospital.

9. Maaari ba akong mag-apply para sa PhilHealth maternity benefits kahit ako ay menor de edad?

Oo. Hinihikayat kang mag-enroll bilang isang miyembro ng PhilHealth upang saklaw ng Newborn Care Package ang iyong sanggol. Kung mag-avail ka ng maternity benefits bilang legal dependent ng iyong mga magulang, hindi saklaw ang iyong sanggol dahil hindi siya dependent ng iyong mga magulang.

10. Hindi pa ako miyembro ng PhilHealth at hindi ako kasal sa ama ng aking sanggol. Maaari ko bang gamitin ang kanyang PhilHealth membership para mag-avail ng mga benepisyo?

Oo. Gayunpaman, tanging ang newborn care package lamang ang saklaw dahil ang sanggol ay ituturing na dependent ng ama. Sa legal na aspeto, hindi ka maaaring maging dependent niya dahil hindi pa kayo kasal, kaya hindi saklaw ang iyong pagbubuntis at panganganak. Dahil madali lang mag-enroll bilang isang miyembro ng PhilHealth, mas mabuti na magparehistro ka na upang mag-avail ng lahat ng benepisyo agad.

11. Mayroon akong ilang missed monthly contributions. Maaari pa rin ba akong mag-avail ng maternity benefits?

Oo. Basta ikaw ay miyembro ng PhilHealth, awtomatiko kang kwalipikado para sa maternity benefits sa ilalim ng Universal Health Care Act. Dapat mo pa ring bayaran ang mga buwan na hindi mo nabayaran ang iyong contributions.

12. Ako ay isang inactive member na hindi na kayang magbayad ng premiums dahil sa pinansyal na kakulangan. Maaari pa rin ba akong mag-avail ng PhilHealth maternity benefits?

Oo, maaari ka pa ring mag-avail ng health benefits kahit may gap sa iyong contributions. Makipag-ugnayan sa social welfare office ng iyong ospital upang ma-assess ka para sa pinansyal na kakulangan.

13. Paano ako mag-avail ng maternity benefits kung ako ay isang single mother?

Anuman ang iyong marital status, maaari kang mag-avail ng mga benepisyo basta ikaw ay miyembro ng PhilHealth.

14. Pareho ba ang PhilHealth coverage para sa pangalawang pagbubuntis?

Oo. Walang limitasyon sa bilang ng mga pagbubuntis na saklaw ng PhilHealth. Gayunpaman, para sa iyong kaligtasan at ng bata, inirerekomenda na maghintay ng hindi bababa sa limang taon hanggang sa susunod na pagbubuntis upang mabigyan ng sapat na oras ang iyong katawan na makapag-adjust. Makakatulong din ito upang masiguro na mabibigyan mo ng pansin ang unang ilang taon ng pag-unlad ng iyong anak.

15. Kung ang ina ay nakaranas ng miscarriage, saklaw ba ito ng PhilHealth?

Oo. Bagama’t hindi saklaw ng maternity package ang miscarriages, ang D&C Procedure o raspa, na isinasagawa pagkatapos ng miscarriage, ay saklaw ng PhilHealth. Tulad ng pagbubuntis, walang limitasyon sa bilang ng miscarriages na saklaw.

16. Maaari ba akong tumanggap ng maternity benefits sa anyo ng cash?

Hindi tulad ng SSS maternity benefits, hindi maaaring magbigay ang PhilHealth ng cash allowance. Bilang pangkalahatang tuntunin, ito ay dapat na ibinawas mula sa iyong bill sa oras ng paglabas mo sa ospital, at ikaw ay magbabayad lamang ng halaga na higit sa saklaw ng PhilHealth.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.