Paano Gumawa ng Authorization Letter Para sa PhilHealth?

Reading Time - 2 minutes
Paano Gumawa ng Authorization Letter Para sa PhilHealth

Kailangan mo bang makipag-transaksyon sa PhilHealth ngunit may mga naunang commitments na nagpipigil sa iyo na pumunta doon ng personal? Matutunan kung paano gumawa ng sulat ng awtorisasyon para ang iyong kinatawan ay makapag-transaksyon sa kanila sa iyong ngalan. Ipapakita ng artikulong ito kung paano.

Also Read: Paano Mag-Generate ng SPA o Statement of Premium Account sa PhilHealth?

Paalala: Ang artikulong ito ay na-publish para sa mga layuning pang-edukasyon lamang. Hindi kaugnay ang may-akda o Sisig Express sa PhilHealth, kaya ang mga tiyak na katanungan tungkol sa iyong pagiging miyembro at benepisyo ng seguro ay dapat itawag sa tamang awtoridad.

Ano ang Sulat sa Awtorisasyon (Authorization Letter)?

Kung mayroon kang mga lakad sa oras ng opisina at hindi madaling makapunta sa opisina ng PhilHealth, maaari kang mag-authorize ng isang tao na makipag-transaksyon sa PhilHealth sa iyong ngalan.

Para magbigay ng pahintulot sa iyong kinatawan na maisagawa ang gawaing ito, magsulat ng isang sulat ng awtorisasyon. Ang sulat na ito ay nag-aauthorize sa taong iyon na magpasya tungkol sa iyong mga pinansyal, legal na mga alalahanin, at pangangalagang medikal sa iyong ngalan.

Halimbawa ng Sulat ng Awtorisasyon para sa PhilHealth

Narito ang isang halimbawa ng sulat para sa layuning ito.

(Name of First-party)

(Address)

(City, Postal code)

(Date)

Attention: Philippine Health Insurance Corporation

(Office Address)

(City, Postal code)

Dear Sir/Madam,

I am ____________, residing at _______________. I have had the privilege of being a member of the Philippine Health Insurance Corporation since ______.

I hereby authorize my (relation to the representative), (Name of Representative), to handle any required processes and receive updates concerning my membership with PhilHealth, under the PhilHealth number__________.

My intent is to (Specify Purpose/Request, e.g., Register/Update or Amend Membership/Payment of Premiums), however, due to (Specify the reason for your inability to visit the office), I am unable to make a personal visit to your office.

In view of this, I kindly request your understanding and assistance.

Should there be any questions or need for further information, please feel free to contact me at (Contact number).

Yours sincerely,

(Signature)

___________________

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.