Paano Magkaroon ng PhilHealth ang Mga Estudyante?

Reading Time - 7 minutes
Paano Magkaroon ng PhilHealth ang Mga Estudyante

Walang ligtas sa sakit. Dahil dito, kailangan mo ng health insurance para sagutin ang iyong mga gastusin sa ospital kapag may nangyaring hindi inaasahan.

Ngunit paano kung isa ka pang bata at walang trabahong estudyante? Dapat bang hayaan mo na lang na pasanin ng iyong mga magulang ang pinansyal na pasanin ng iyong hospitalization?

Sa kabutihang palad, hindi mo kailangang gawin ito. Ang PhilHealth ay ang health insurance provider ng gobyerno na nagbibigay sa lahat ng access sa abot-kayang pangangalagang pangkalusugan.

Narito ang iyong gabay sa mga kinakailangan ng PhilHealth para sa mga estudyante at ang proseso ng pagpaparehistro para maging miyembro.

Paunawa: Ang artikulong ito ay na-publish para sa mga layuning pang-edukasyon lamang. Hindi kaugnay ng may-akda o Sisig Express ang PhilHealth, kaya ang mga partikular na mga query tungkol sa iyong miyembro at mga benepisyo ng seguro ay dapat maipasa sa tamang awtoridad.

Also Read: Paano Mag-Fill Out ng PhilHealth Form?

Maari Bang Mag-Apply ang Mga Estudyante Para Sa PhilHealth?

Oo. Ang mga benepisyo ng PhilHealth ay maaring ma-access ng lahat, kabilang ang mga estudyante. Ang lahat ng mga Pilipino ay awtomatikong may karapatan sa mga benepisyo ng PhilHealth sa bisa ng Universal Health Care Law. Subalit, kailangan mong magparehistro para ma-avail ang mga ito.

Ang mga kontribusyon ng mga estudyanteng naka-register sa PhilHealth ay depende sa kanilang edad at employment status.

Ang mga estudyanteng wala pang 21 taong gulang ay hindi kailangang magbayad ng mga kontribusyon, basta sila’y nadagdag bilang isa sa mga dependent ng kanilang mga magulang.

Kapag sila’y umabot na ng kanilang ika-21 kaarawan, ang mga estudyante ay maaaring magparehistro bilang mga miyembro na may formal na trabaho o voluntary members at magbayad ng minimum na monthly premium.

Kung ang mga estudyante ay nasa 21 taong gulang na pero hindi pa rin makakaya ang buwanang kontribusyon sa PhilHealth, maaari silang mag-apply bilang indigent members para ma-avail pa rin ang mga benepisyo hanggang sa sila’y makakuha ng trabaho.

Para sa mas detalyadong talakayan, mangyaring basahin ang mga susunod na seksyon.

Also Read: Paano Mag-Update ng Dependents sa PhilHealth Online?

Para sa Mga Estudyante na Wala Pang 21 Taong Gulang

Ang mga estudyanteng wala pang 21 taon ay maaaring maging mga miyembro ng PhilHealth at magtamasa ng mga benepisyo nito nang walang karagdagang premium. Ngunit, sila’y ituturing bilang dependent members.

Kasama rin sa kwalipikadong maging dependent members ang mga stepchildren at legitimated children, basta sila’y walang trabaho at hindi pa kasal. Para sa mga kinikilala at illegitimate adopted children, dapat maipakita ang kanilang status sa kanilang mga birth certificates.

Ang mga dependent members ay mga indibidwal na ang mga kontribusyon ay binabayaran ng mga eligible/principal members (hal., lahat ng mga Pilipino na 21 taon at pataas na may kakayahang magbayad) at idineklara bilang gayon ng principal member sa kanilang na-update na Member’s Data Record (MDR).

Ang mga dependent ay magkakaroon ng hiwalay na coverage na hanggang 45 araw kada taon ng kalendaryo, ngunit ang allowance ay ibabahagi sa kanilang lahat.

PhilHealth Requirements para sa mga Estudyanteng Wala Pang 21 Taong Gulang

Para magparehistro, ang principal member ay kailangang pumunta sa opisina ng PhilHealth at ibigay ang kanyang PhilHealth Member Registration Form (PMRF) kasama ang sumusunod na mga requirements para ideklara ang estudyante bilang isa sa mga dependents:

List 1. Buod ng mga kinakailangang dokumento (Ito ay isasama sa PMRF)

 • Mga Estudyante (lehitimo o hindi lehitimo) na wala pang 21 taong gulang. Anuman sa mga sumusunod:
  • Sertipiko ng Kapanganakan; O
  • Anumang wastong mga ID/ dokumento sa List 2 (1.2 at 2)
 • Tandaan:
  • Kung nagpapasa ng sertipiko ng kapanganakan, dapat na maipakita ang numero ng rehistro.
  • Kung nagpapasa ng sertipiko ng binyag, dapat na maipakita ang pangalan ng magulang na miyembro.
 • Mga Estudyante na wala pang 21 taong gulang na ampon Dekreto/ resolusyon ng korte ng adopsyon; AT
  Anuman sa mga sumusunod:
  • Sertipiko ng Kapanganakan ng inampong anak; O
  • Anumang dalawang (2) wastong mga ID/dokumento sa List 2:
   • a. Isa mula sa 1.2 AT
   • b. Isa mula sa 2
 • Mga Estudyante na wala pang 21 taong gulang na mga anak sa labas ng kasal Sertipiko ng Kasal (may numero ng rehistro) sa pagitan ng natural na magulang at madrasta/padrasto; AT
 • Anuman sa mga sumusunod:
  • Sertipiko ng Kapanganakan ng inampong anak; O
  • Anumang dalawang (2) wastong mga ID/ dokumento sa List 2:
   • a. Isa mula sa 1.2 AT
   • b. Isa mula sa 2

List 2. Listahan ng iba pang Valid na mga Identification Cards at Dokumentong Kinikilala ng PhilHealth

 • Patunay ng Pagkakakilanlan
  • Para sa mga 18 taong gulang pataas
   • a. Sertipiko ng Binyag
   • b. GSIS/SSS Member’s ID
   • c. Passport
   • d. Driver’s License
   • e. PRC ID
   • f. NBI Clearance
   • g. Police Clearance
   • h. Voter’s ID
   • i. Postal ID
   • j. Senior Citizen’s Card
   • k. OWWA ID
   • l. OFW ID
   • m. Alien Certification of Registration/Immigrant Certification of Registration
   • n. Mga ID na Inisyu ng Kinikilalang mga Institusyon/Agencies/Korporasyon ng Pamahalaan
   • o. Sertipiko mula sa National Council for the Welfare of Disabled Persons (NCWDP)
   • p. Sertipiko mula sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) o Local Social Welfare Development Officer (LSWDO)
   • q. Integrated Bar of the Philippines Identification Card
   • r. Mga ID ng Kompanya na inisyu ng mga pribadong entidad o institusyon na nakarehistro sa o pinamamahalaan o nireregulate ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Securities and Exchange Commission (SEC), o Insurance Commission (IC)
   • s. Barangay Certification, subject to validation
   • t. Affidavit mula sa dalawang (2) Disinterested Persons, subject to validation
  • Para sa mga menor de edad na wala pang 18 taong gulang
   • a. Sertipiko ng live birth (para sa mga bagong silang)
   • b. Sertipiko ng Binyag
   • c. School ID
   • d. Passport
   • e. Police Clearance
   • f. Alien Certification of Registration/Immigrant Certification of Registration
   • g. Sertipiko mula sa National Council for the Welfare of Disabled Persons (NCWDP)
   • h. Sertipiko mula sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) o Local Social Welfare Development Officer (LSWDO)
   • i. Integrated Bar of the Philippines Identification Card
   • j. Barangay Certification, subject to validation
   • k. Affidavit mula sa dalawang (2) Disinterested Persons, subject to validation
 • Patunay ng Relasyon
  • a. Sertipiko ng live birth (para sa mga bagong silang)
  • b. Sertipiko ng Binyag
  • c. Sertipiko mula sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) o Local Social Welfare Development Officer (LSWDO)
  • d. Barangay Certification, subject to validation
  • e. Affidavit mula sa dalawang (2) Disinterested Persons, subject to validation

Tandaan na ang mga estudyanteng 21 taon at pataas ngunit may mga pisikal o mental na kapansanan ay eligible bilang mga dependents ng mga miyembro ng PhilHealth. Kasama ng PMRF, kailangan nilang magsumite ng birth certificate at orihinal na kopya ng medical certificate na na-issue sa loob ng huling anim na buwan na nagpapakita ng kapansanan ng tao.

Also Read: Pinakamagandang HMO para sa mga Senior Citizen sa Pilipinas

Para sa Mga Estudyante na 21 Taong Gulang Pataas

Ang mga estudyante na 21 taong gulang pataas ay hindi na kwalipikado na maging dependents ng kanilang mga magulang maliban na lamang kung mayroon siyang pisikal/mental na kapansanan mula sa kapanganakan na itinakda ng PhilHealth. Kaya, kinakailangan na silang magparehistro bilang isang empleyado/formal economy member (kung sila ay may trabaho na) o voluntary/informal economy member (kung walang trabaho pero may kakayahang magbayad ng buwanang kontribusyon).

Ikaw ba ay may edad na hindi bababa sa 21 taon, walang trabaho, at walang kakayahang magbayad kahit na ang minimum na buwanang kontribusyon?

Walang problema. Maaari ka pa ring makakuha ng mga benepisyo ng PhilHealth bilang isang indigent member.

Narito ang mga kinakailangan ng PhilHealth para sa mga estudyante na kwalipikado bilang mga indigent members:

 • Sertipiko mula sa Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO) o ang medical social worker sa ospital. Ang sertipikong ito ay magpapatunay na ikaw ay kabilang sa pinakamahirap sa mga mahihirap sa ilalim ng National Household Targeting System (NHTS).
 • Barangay clearance
 • Sertipiko ng Kapanganakan (Birth Certificate)
 • Sertipiko ng Kasal (kung kasal) (Marriage Certificate)

Ang mga estudyante ay mananatili sa kategoryang ito hanggang sa sila ay makakuha ng trabaho at may kakayahang magbayad ng buwanang premium ng PhilHealth.

Mga Madalas Itanong

1. Magkano ang premium ng PhilHealth para sa mga estudyante?

Ang kasalukuyang premium ng PhilHealth para sa regular na mga miyembro ay PHP 400 (4% premium rate).

Kung ikaw ay isang empleyadong estudyante na hindi bababa sa 21 taong gulang, kailangan mong bayaran ang halagang ito buwan-buwan.

2. Libre ba ang pagpaparehistro sa PhilHealth para sa mga estudyante?

Oo, hindi mo kailangang gumastos ng pera para sa iyong pagpaparehistro sa PhilHealth. Kung hindi ka isang dependent o indigent member, ang tanging halaga na kailangan mong bayaran ay ang buwanang premium.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.