Paano Makakuha ng Sustento (Child Support) Mula sa Ama?

Reading Time - 3 minutes
Paano Makakuha ng Sustento (Child Support) Mula sa Ama

Ang responsibilidad na magbigay ng child support ay isang legal na obligasyon na hindi dapat balewalain, anuman ang kalagayan ng isang tao. Sa kasamaang palad, may mga kaso kung saan hindi natatanggap ng mga bata ang financial support na karapat-dapat nila mula sa kanilang non-custodial parent, kadalasan ay ang ama.

Also Read: Paano Kumuha ng Notarized na Affidavit of Loss?

Dahil dito, maraming single parents ang humahanap ng legal na paraan para matiyak na protektado ang karapatan ng kanilang mga anak.

Ang RA 9262, na kilala rin bilang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, ay nagbibigay ng framework para tugunan ang isyung ito sa ilalim ng kategorya ng economic abuse.

Paano Makakakuha ng Child Support Mula sa Ama?

Step 1: Magtipon ng Kinakailangang Impormasyon

  • Address ng Ama ng Bata: Mahalagang malaman ang residential o workplace address ng ama.
  • Edad ng Bata: Siguraduhing wala pang 18 years old ang bata.

Step 2: Pag-file ng Reklamo

  • Bisitahin ang Women’s Desk sa Police Station: Sabihin na gusto mong mag-file ng reklamo sa ilalim ng RA 9262 para sa economic abuse.
  • Police Blotter: Pagkatapos mag-report sa pulis, ido-document nila ang reklamo at ipapasa ang kaso sa prosecutor’s office.

Step 3: Legal na Proseso

  • Paglabas ng Subpoena: Magpapadala ang prosecutor ng subpoena sa ama, na nangangailangan sa kanya na tumugon sa reklamo.
  • Paliwanag ng Mga Kaso: Ipapaliwanag ng prosecutor ang bigat ng kaso at ang posibleng mga parusa, na maaaring kasama ang pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 6 na taon dahil sa hindi pagbibigay ng child support.

Step 4: Proseso sa Korte

  • Walang Kailangang Abogado: Ang prosecutor ang gagawa bilang iyong abogado, ibig sabihin hindi mo na kailangan pang kumuha ng hiwalay na abogado.
  • Walang Filing Fee: Walang bayad sa pag-file ng kasong ito sa ilalim ng RA 9262, ginagawang mas madali ito para sa nagrereklamo.

Step 5: Pagtiyak ng Compliance

  • Written Agreement: Kung pumayag ang ama na magsimulang magbigay ng suporta, siguraduhing naka-dokumento ito sa isang written agreement para maiwasan ang mga hinaharap na dispute.

Ano ang Susunod na Mangyayari?

Pagtiyak ng Compliance: Maraming defendants, kapag napagtanto ang bigat ng sitwasyon at ang potential na makulong, ay pumipili na magsimulang magbigay ng suporta. Mahalaga na ang anumang pangako ng suporta ay naka-dokumento sa writing para maiwasan ang mga future discrepancies.

Pagharap sa Mga Hamon sa Korte: Kung umabot ang kaso sa korte, kailangang magpakita ang defendant ng proof ng regular na suporta. Kung wala ito, kadalasang mabilis na nagreresolba ang kaso pabor sa nagrereklamo.

Also Read: Paano Magdisenyo ng Shared Bedroom para sa Magkapatid na Bata?

Epekto ng Bagong Pamilya: Ang pagkakaroon ng bagong pamilya ng ama ay hindi siya inaabsuwelto mula sa kanyang mga responsibilidad sa kanyang naunang mga anak, legitimate man o illegitimate.

Ang RA 9262 ay nagbibigay ng matibay na mekanismo para sa mga single parents na ma-claim ang child support na nararapat para sa kanilang mga anak. Binibigyang-diin nito na ang kapakanan ng bata ay pinakamahalaga at hindi dapat ipagsawalang-bahala ang mga responsibilidad ng magulang.

Kung ikaw ay isang single parent na nahaharap sa isyung ito, tandaan na kakampi mo ang batas, at may malinaw at actionable na mga hakbang na maaari mong gawin para matiyak na matatanggap ng iyong anak ang suportang nararapat sa kanya. Mahalagang hindi hayaan ang kawalan ng responsibilidad ng isang magulang na makaapekto sa kagalingan at kinabukasan ng iyong anak.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.