Paano Kalkulahin at Saan Maaaring Mag-Avail ng Senior Citizen Discount sa Pilipinas?

Reading Time - 28 minutes
Paano Kalkulahin at Saan Maaaring Mag-Avail ng Senior Citizen Discount sa Pilipinas

Ayon sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority, ang bansa ay mayroong 9.22 milyong senior citizens. Mahalaga ang bilang na ito dahil bumubuo sila ng humigit-kumulang 8.5% ng ating kabuuang populasyon sa sambahayan noong 2020; kaya naman, ang mga patakaran patungkol sa kanilang proteksyon at kaginhawaan ay nararapat lamang na maipatupad.

Sa artikulong ito, bibigyan ko kayo ng kumpletong gabay sa diskwento at benepisyo para sa mga senior citizen sa ilalim ng umiiral na mga batas sa Pilipinas, kung paano mag-avail ng mga pribilehiyo at benepisyo; at magbibigay din ako ng mga tip at babala. Sasagutin din ang inyong mga madalas itanong.

DISCLAIMER: Ang artikulong ito ay isinulat para sa pangkalahatang layunin ng impormasyon lamang at hindi ito dapat ituring na legal na payo o kahalili sa legal na konsultasyon. Dapat kang kumonsulta sa iyong abogado upang makakuha ng payo tungkol sa anumang partikular na isyu o problema. Ang paggamit ng impormasyong nakapaloob dito ay hindi lumilikha ng relasyong abogado-kliyente sa pagitan ng may-akda at ng gumagamit/mambabasa.

Table of Contents

Sino ang Itinuturing na Senior Citizens sa Pilipinas?

Kung ikaw ay isang Pilipinong animnapung (60) taong gulang pataas at residente ng Pilipinas, ikaw ay isang senior citizen.

Kung ikaw ay may “dual citizenship” at naninirahan sa Pilipinas ng hindi bababa sa anim (6) na buwan, ikaw ay itinuturing ding senior citizen. Ikaw ay may karapatan sa lahat ng pribilehiyo na ibinigay sa ilalim ng batas.

Kumpletong Listahan ng mga Diskuwento at Benepisyo para sa mga Senior Citizen sa Ilalim ng Umiiral na mga Batas sa Pilipinas

Ang mga batas na tumutugon sa kapakanan ng mga nakatatanda ay patuloy na umuunlad. Dahil sa malaking bilang ng mga senior citizens sa bansa at lumalaking mga pangangailangan ng mas nakatatandang populasyon, kinakailangan ang mga inklusibong batas at patakaran.

Ang Republic Act No. 9994 o ang “Expanded Senior Citizens Act of 2010” na naaprubahan noong Pebrero 15, 2010, at ang Republic Act No. 10645 o “An Act Providing for the Mandatory PhilHealth Coverage of Senior Citizens” ay ang pinakahuling mga batas na naipasa para tugunan ang mga pangangailangan ng mga senior citizens.

Narito ang kumpletong listahan ng mga benepisyo at pribilehiyo sa ilalim ng parehong mga batas:

1. Mga Pribilehiyo na May Kaugnayan sa Kalusugan o Medikal

a. Dalawampung porsyento (20%) na diskwento at exemption sa VAT sa pagbili ng mga sumusunod:

 • Generic at brand na gamot at droga. Update: Ang Executive Order No. 104 na nag-uutos ng hanggang 58% na pagbawas sa retail prices ng 87 na gamot para sa mga pangunahing chronic diseases tulad ng diabetes, hypertension, chronic kidney disease, asthma/chronic obstructive pulmonary disease, at cancer, ay naging epektibo noong Hunyo 2020. Ibig sabihin, bukod sa 20% na standard discount, maaari na ring mag-enjoy ang mga senior citizens ng average na 31% na pagbaba sa presyo ng mga gamot na kanilang binibili. Halimbawa, ang insulin ay nagkakahalaga ng ₱818 bawat pre-filled pen. Sa ilalim ng bagong batas, ang maximum retail price nito ay ₱400 na lamang, o halos kalahati ng orihinal na presyo.
 • Bakuna laban sa influenza at pneumococcal;
 • Vitamins at mineral supplements kung ito ay medikal na inireseta ng doktor para sa pag-iwas at paggamot ng sakit, karamdaman, o pinsala;
 • Medical supplies at equipment tulad ng salamin sa mata, hearing aids, pustiso, prosthetics, artificial bone replacements tulad ng bakal, walkers, saklay, wheelchair na manual o electric-powered, canes/quad canes, geriatric diapers, at iba pang mahahalagang medical supplies, accessories, at equipment para sa o ng senior citizen.
 • Medical devices na ginagamit o kinokonsumo sa panahon ng check-ups o confinement o gagamitin sa panahon ng recovery sa bahay o para sa monitoring ng isang partikular na sakit o para sa maintenance ng paggamot kung ito ay inireseta ng doktor;
 • Medical at dental services sa mga pribadong pasilidad;
 • Diagnostic laboratory tests (tulad ng X-Rays, computerized tomography o CT scans, at blood tests) na hinihingi ng doktor sa mga pribadong pasilidad;
 • Professional fees ng attending physicians sa lahat ng pribadong ospital, medical facilities, outpatient clinics, at home care facilities;
 • Professional fees ng lisensyadong health workers na nagbibigay ng home health care services (hal., doktor, nurses, midwives, nutritionists, psychologists, massage therapists) na inendorso ng mga ospital o employed through home health care employment agencies. Ang pasanin ng 20% na diskwento at VAT exemption na ibinibigay sa mga senior citizens ay sasagutin ng employment agency at HINDI ng health care worker, dahil sa maliit na bahagi ng huli kumpara sa kabuuang kita ng agency;
 • Medical at dental services, diagnostic at laboratory fees, at professional fees ng attending physicians at iba pang health professionals na confined sa pay sections ng mga government hospitals/health facilities.

b. LIBRE sa mga sumusunod na serbisyo sa LAHAT ng service wards ng government hospitals, medical facilities, outpatient clinics, at home health care clinics:

 • Medical at dental services;
 • Diagnostic at laboratory services na hinihingi ng doktor (hal., X-Rays, computerized tomography o CT scans, blood tests);
 • Professional fees ng attending doctor;
 • Bakuna laban sa influenza virus at pneumococcal na ibinibigay ng DOH.

c. Mandatory PhilHealth coverage

Anuman ang katayuan, lahat ng senior citizens ay saklaw na ngayon ng national health insurance program ng PhilHealth. Salamat sa Republic Act No. 10645, maaari mo nang ma-enjoy ang mga benepisyo ng programang ito.

Paano Mag-Avail ng Senior Citizen Discount sa Pilipinas sa Medical Goods at Services

Ang senior citizen o ang kanyang kinatawan ay maaaring mag-avail ng diskwento sa mga gamot, supplements na inireseta ng doktor, at/o medical supplies sa pamamagitan ng pagpapakita ng senior citizen ID, ang purchase booklet na inisyu ng Office of the Senior Citizen Affairs (OSCA), at reseta sa cashier sa oras ng pagbili.

Ang ID, booklet, at mga sumusuportang dokumento ay dapat ding ipakita sa mga clinics/hospitals upang mag-avail ng senior citizen discount sa mga medical procedures o services.

Ang 20% na diskwento at VAT exemption (12% effective rate) ay nalalapat din sa mga sumusunod:

 • Mga gamot/medical supplies na binili sa pamamagitan ng e-commerce o online platforms, mobile applications, SMS, o tawag sa telepono
 • Teleconsultations

Ang pag-avail ng pribilehiyong ito ay nangangailangan na ideklara ng senior citizen sa online platform/merchant na siya ay isang senior citizen bago ang paglalagay ng order. Kapag nakumpirma na ang order, kailangang ilakip ng senior citizen ang scanned copy/image/screenshot ng kanyang ID (maaaring senior citizen ID na inisyu ng Office of the Senior Citizen Affairs o anumang government-issued ID na nagpapakita ng pangalan, larawan, kaarawan, at nasyonalidad ng matanda), kopya ng medical prescription, at kopya ng unang pahina at huling entry ng senior citizen purchase booklet.

Sa paghahatid ng mga goods/orders/services na binili sa pamamagitan ng online platform, kailangang muli na ipakita ng senior citizen ang orihinal na kopya ng mga dokumentong ipinakita sa panahon ng kumpirmasyon ng order. Kung ang isang duly authorized representative ang mag-avail ng diskwento para sa senior citizen, kailangan ding ipakita ng kinatawan ang kanyang ID at ang authorization letter. Kung ang senior citizen o ang authorized representative ay hindi makapagpakita ng kinakailangang patunay ng karapatan sa diskwento, maaaring singilin ng online platform/merchant ang senior citizen ng buong halaga ng mga goods o services na binili.

Also Read: Paano Kumuha ng Affidavit of Two Disinterested Persons?

Upang mag-claim ng PhilHealth benefits, kailangang magtungo ang senior citizen o ang kanyang kinatawan sa Health Care Institution (HCI) portal ng ospital at magpakita ng senior citizen ID, MDR, o anumang patunay ng pagkakakilanlan at edad ng pasyente. Ipi-print ng ospital ang PhilHealth Benefit Eligibility Form (PBEF) at ipoproseso ang mga pagbabawas mula sa bills ng matandang pasyente.

2. Mga Pribilehiyo sa Transportasyon

a. Dalawampung porsyento (20%) na diskwento at exemption sa VAT sa pamasahe ng mga sumusunod:

 • Domestic air at sea travel, kasama na ang advanced booking;
 • Public railways (MRT, LRT, at PNR);
 • Public Utility buses, jeepneys, taxis, at shuttle services.

b. Exempted sa pagbabayad ng passenger terminal fees sa mga paliparan at pantalan

Paano Mag-Avail ng Senior Citizen Discount at Pribilehiyo sa Pilipinas sa Transportasyon

 • Ang mga senior citizens ay maaaring makakuha ng 20% na diskwento sa Single Journey at Stored Value Tickets direkta sa lahat ng istasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang balidong OSCA (Office of the Senior Citizen’s Affairs)/NCDA (National Council on Disability Affairs) ID sa mga ticket tellers.
 • Special seats sa likod ng cabin ng tren operator ay nakareserba para sa mga senior citizens (kasama ang PWDs at buntis na kababaihan/mga kababaihang may kasamang infants).
 • Dagdag pa sa pamasahe, ang mga domestic shipping companies/mga may-ari at operator ng pasaherong barko ay magbibigay din ng 20% na diskwento at exemption sa VAT sa pagkain at inumin, gamot sa barko, at serbisyo at libangan sa loob ng barko. Ang courtesy at civility ay dapat ding maipakita sa panahon ng embarkation at disembarkation.
 • Dapat magtalaga ang mga air carriers ng hindi bababa sa isang (1) check-in counter, na magbibigay prayoridad sa mga senior citizens. Kung hindi possible ang check-in counter, dapat gawin ang prayoridad sa paghawak at pagproseso. Dapat makipag-ugnayan ang mga air carriers sa kaukulang awtoridad para magamit ang mga kagamitan sa paliparan, entryways, atbp., upang mapadali ang mga transaksyon sa paliparan, paggalaw, boarding, at disembarkation ng mga senior citizens. Isang tao ang maaaring samahan ang senior citizen sa nakatalagang check-in counter.
 • Ang mga online bookings ng travel services sa pamamagitan ng lupa, dagat, o himpapawid ay sakop din ng 20% diskwento at VAT exemption privilege (Joint Memorandum (JMC) No. 01 Series of 2022).

Paano Mag-Avail ng Senior Citizen Discount sa Flights sa pamamagitan ng Philippine Airlines, Cebu Pacific, o Airasia

a. Philippine Airlines

Ang mga senior citizens ay maaaring mag-avail ng 20% na diskwento sa Economy Value, Economy Flex, Premium Economy, Business Value, at Business Flex Fares. Hindi saklaw ng diskwentong ito ang International at Promotional fares. Samantala, ang VAT exemption ay nalalapat lamang sa Domestic Fares.

Ang 20% na diskwento at VAT exemption ay maaari ring ilapat sa mga espesyal na medical supplies at equipment tulad ng oxygen tanks na nasa loob ng eroplano kung kinakailangan ito ng senior citizen sa panahon ng biyahe.

Ang mga senior citizens ay hindi entitled sa diskwento at VAT exemption sa excess baggage; cargo at cargo-related fees/penalties; taxes, penalties, at fees; tickets na nakuha bilang prizes o rewards; at iba pang non-fare related na transaksyon.

Ang senior citizen discount ay maaaring ilapat sa pag-book ng biyahe online. Ang matandang pasahero o kanyang kinatawan ay kailangan lamang mag-enter ng senior citizen ID number sa itinalagang field sa online booking form. Gayunpaman, kailangan pa ring ipresenta ng senior citizen ang senior citizen ID/OSCA ID kasama ang kanyang Philippine passport o anumang government-issued ID na nagpapakita ng petsa ng kapanganakan ng pasahero sa oras ng check-in sa paliparan. Kung hindi maipakita ng senior citizen ang mga kinakailangan sa check-in, maaaring singilin ng airline ang pasahero ng halaga na katumbas ng 20% na diskwento at 12% VAT.

Para sa mga over-the-counter na pagbili ng tiket, ang senior citizen discount at VAT exemption ay maaaring i-avail lamang ng senior citizen o ng kanyang awtorisadong kinatawan sa pamamagitan ng pagpapakita ng elderly passenger’s OSCA/senior citizen ID, Philippine passport, o anumang government-issued ID na nagpapakita ng kanyang pangalan, larawan, petsa ng kapanganakan, at nasyonalidad.

b. Cebu Pacific

Ang budget carrier na pinamumunuan ni Gokongwei ay nag-upgrade na ng kanilang mga sistema para ipatupad ang 20% na diskwento sa domestic flight tickets para sa mga senior citizens. Kasama na dito ang 12% value-added tax (VAT) exemption na ibinibigay ng gobyerno. Tandaan na ang diskwento ay nalalapat lamang sa airfare at hindi kasama ang iba pang serbisyo tulad ng seat selection, baggage allowance, at in-flight meals.

Para mag-avail ng diskwento sa pag-book ng flight online, ilagay ang petsa ng kapanganakan at OSCA ID number ng senior citizen sa itinalagang mga field. Ang kabuuang halaga na may diskwento ay ipapakita sa “booking summary” ng website at sa “payment details” o “fare breakdown” na bahagi ng itinerary receipt.

Lahat ng senior citizens na matagumpay na nakatanggap ng diskwento sa panahon ng online booking ay dapat magpakita ng kanilang senior citizen IDs sa oras ng airport check-in; kung hindi, mawawala ang diskwento.

c. AirAsia

Ayon sa support center ng AirAsia, ang mga Pilipinong senior citizens na naglalakbay sa domestic flights ay entitled sa 20% na diskwento at VAT exemption sa ilalim ng CAB Resolution No. 41 ng Pilipinas at ang implementing rules and regulations ng Senior Citizen Act. Ang senior citizen o kanyang kinatawan ay maaaring mag-avail ng diskwentong ito sa pamamagitan ng pag-book ng domestic flights sa website o mobile application ng AirAsia.

3. Pagbiyahe, Aliwan, at Libangan

Dalawampung porsyento (20%) na diskwento at exemption sa VAT sa mga sumusunod:

 • Room accommodation at iba pang amenities sa mga hotels (kasama na ang mga mountain at beach resorts) at katulad na establisyimento tulad ng mga hotel-based parlors at barbershops, restaurants, massage parlors, spas, sauna baths, workout gyms, swimming pools, jacuzzis, aromatherapy rooms, KTV bars, Internet facilities, pagkain, inumin, at iba pang serbisyo na inaalok;
 • Pagkain, inumin, desserts, at iba pang consumable items sa mga restaurants;
 • Mga bayarin, charges, at renta para sa sports facilities at equipment, kasama na ang golf cart rentals at green fees; venues para sa ballroom dancing at yoga; badminton courts; bowling lanes; table o lawn tennis; workout gyms; at martial arts facilities. Subalit, ang mga non-profit, stock golf, at country clubs na nag-aalok ng eksklusibong membership (ibig sabihin ay pribado/hindi bukas sa publiko) ay HINDI sapilitan na magbigay ng 20% senior citizen discount. Samantala, ang mga restaurants sa loob ng mga pribadong country clubs ay kinakailangan pa ring magbigay ng diskwento basta sila ay independent concessionaires at ang pagkain na ibinebenta ay hindi kasama sa consumable items sa ilalim ng club membership dues;
 • Admission fees sa mga lugar ng kultura, paglilibang, at amusement tulad ng theaters, cinema houses, concert halls, circuses, carnivals, museums, at parks.

Tandaan:

 • Ang diskwento sa pagkain, inumin, at desserts ay hindi nalalapat sa mga pre-contracted party packages o bulk orders.
 • Ang senior citizen ay dapat personal na mag-avail ng diskwento para sa dine-in services sa mga hotels at restaurants, at hindi kinikilala ang anumang proxies o authorization para sa ibang tao na hindi senior citizen.
 • Nalalapat ang diskwento sa mga take-out, take-home, o drive-thru orders basta ang senior citizen ay naroon at personal na umoorder at maaaring ipakita ang senior card.
 • Nalalapat din ang diskwento para sa mga delivery orders, basta ang numero ng senior citizen card ay ibinigay habang nag-oorder sa telepono, at ang senior citizen ID card ay kailangan ding ipresenta sa oras ng delivery para beripikahin ang pagkakakilanlan ng senior citizen.
 • Para sa take-out, take-home, drive-thru, at delivery orders, ang Most Expensive Meal (o ang halagang katumbas ng pinakamahal at pinakamalaking single-serving meal na may inumin) ang magiging basehan sa food purchases ng mga senior citizens.

Paano Mag-Avail ng Senior Citizen Discount sa mga Restaurants sa Pilipinas

Ang mga senior citizens ay entitled sa 20% na diskwento sa mga restaurants at fast food chains sa bansa (hal., Jollibee, KFC, McDonald’s, atbp.). Para sa dine-in orders, maaaring mag-avail ang mga senior citizens ng diskwento sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang senior citizen (OSCA) ID sa oras ng pag-order o pagbabayad ng kanilang bill. Sa kabilang banda, ang mga orders na ginawa online ay maaaring bilhin na may diskwento sa pamamagitan ng direktang pagtawag sa food establishment at pag-inform sa kanila tungkol sa pangalan at ID number ng senior citizen. Ang customer ay dapat magpakita ng ID sa pagtanggap ng delivery; kung hindi, mawawalan ng bisa ang diskwento.

Also Read: Paano Mag-Avail ng PhilHealth Discount at Benefits Para sa Senior Citizen?

Maaari ring mag-enjoy ang mga senior citizens ng government-mandated discount kapag gumagamit ng food delivery apps, bagaman maaaring matagalan ang pagproseso ng request. Sa Foodpanda, halimbawa, maaari mong malaman ang tungkol sa kung paano mag-avail ng senior citizen discount sa pamamagitan ng pagbubukas ng app, pagpunta sa Help Center, pagpili sa Vouchers and rewards, at pag-click sa Senior Citizen and PWD Discounts.

Kapag umoorder ng group meals sa mga restaurants, ang kombinasyon ng pinakamahal at pinakamalaking single-serving meal na may inumin ang magiging basehan ng 20% na diskwento upang matulungan ang food establishment na tantyahin ang single food purchase para sa isang indibidwal na senior citizen. Kung may maramihang senior citizens sa isang transaksyon, ang kabuuang bill ay hahatiin sa bilang ng mga tao upang kalkulahin ang aktwal na konsumo ng indibidwal na senior citizen na entitled sa diskwento (Joint Memorandum (JMC) No. 01 Series of 2022).

4. Mga Diskwento sa Utility

a. Limang porsyento (5%) na diskwento sa buwanang paggamit ng kuryente at tubig ng isang household na may senior citizen

Tandaan:

 • Upang mag-avail ng diskwento, ang mga metro para sa tubig at kuryente ay dapat nakarehistro sa pangalan ng senior citizen na naninirahan doon.
 • Ang buwanang konsumo ay hindi dapat lumagpas sa isang daang kilowatts kada oras (100kWh) para sa kuryente at tatlumpung cubic meters (30m³) para sa tubig.
 • Ang diskwento ay bawat household anuman ang bilang ng mga senior citizens na naninirahan doon.

Update: Noong Hunyo 2023, isang panukalang batas na naglalayong itaas ang diskwento ng mga senior citizen sa mga bill ng tubig at kuryente sa 10% at exempt sila sa pagbabayad ng value-added tax (VAT) ay inihain sa House of Representatives. Inakda ni Cagayan de Oro City Rep. Lordan G. Suan at ng mga kinatawan ng Misamis Oriental na sina Yevgeny Vicente B. Emano at Christian S. Unabia, ang panukalang batas ay naglalayong amyendahan ang seksyon apat ng Expanded Senior Citizens Act of 2010 (Republic Act No. 9994) na nagbibigay lamang ng maliit na 5% na diskwento sa buwanang utility bills ng mga senior citizen.

b. Limampung porsyento (50%) na diskwento sa lahat ng konsumo ng kuryente, tubig, at telepono para sa DSWD-accredited senior citizens centers at residential care institutions o group homes.

Tandaan:

 • Ang mga establisyimento ay alinman sa pinapatakbo ng gobyerno o non-stock non-profit domestic corporations na pangunahing itinatag at pinapatakbo para sa pangangalaga ng mga matatanda.
 • Ang establisyimento ay dapat na nag-ooperate na ng hindi bababa sa anim (6) na buwan at dapat may hiwalay na metro para sa nasabing utilities.

5. Pagbubuwis

 • Exemption sa pagbabayad ng Value Added Tax (VAT) sa pagbili ng mga goods at services na tinalakay dito.
 • Exemption sa pagbabayad ng individual income tax basta ang senior citizen ay isang minimum wage earner sa ilalim ng Republic Act No. 9504

6. Basic Necessities at Prime Commodities

a. Limang Porsyento (5%) na diskwento sa pagbili ng mga sumusunod na necessities:

 • Lahat ng uri ng bigas;
 • Mais;
 • Lahat ng uri ng tinapay (hindi kasama ang pastries at cakes);
 • Sariwa, tuyo, at de-latang isda at iba pang marine products (kasama ang frozen at sa iba’t ibang paraan ng packaging);
 • Sariwang karne ng baboy, baka, at manok;
 • Lahat ng uri ng sariwang itlog (hindi kasama ang itlog ng pugo);
 • Potable water sa mga bote at lalagyan;
 • Sariwa at processed na gatas (hindi kasama ang gatas na may label bilang food supplement);
 • Sariwang gulay, kasama ang root crops;
 • Sariwang prutas;
 • Lokal na ginawang instant noodles;
 • Kape at coffee creamer;
 • Lahat ng uri ng asukal (hindi kasama ang artificial sweetener);
 • Asin;
 • Lahat ng uri ng cooking oil;
 • Powdered, liquid, bar laundry, at detergent soap;
 • Panggatong, uling, lahat ng uri ng kandila;
 • Liquified petroleum gas, hindi hihigit sa 11 kgs, LPG content isang beses kada limang buwan na binibili mula sa LPG dealers;
 • Kerosene, hindi hihigit sa 2 litro kada buwan.

b. Limang porsyento (5%) sa pagbili ng mga sumusunod na prime commodities:

 • Harina;
 • Tuyo, processed, at de-latang karne ng baboy, baka, at manok;
 • Dairy products;
 • Sibuyas at bawang;
 • Suka, patis, at toyo;
 • Toilet/bath at sabon;
 • Fertilizer, Pesticides, Herbicides;
 • Poultry feeds, livestock feeds, at fishery feeds;
 • Veterinary products;
 • Papel, school supplies;
 • Nipa shingles;
 • Sawali;
 • Semento, Clinker, GI Sheets;
 • Hollow blocks;
 • Plywood, plyboard, construction nails;
 • Batteries (hindi kasama ang cell phone at automotive batteries);
 • Electrical supplies at light bulbs;
 • Steel wires

Paano Mag-Avail ng Senior Citizen Discount sa Grocery Stores sa Pilipinas

 • Ang 5% na diskwento ay maaaring i-avail sa mga supermarkets, grocery stores, convenience stores, at katulad, MALIBAN sa mga stalls sa food courts, food carts, food vendors, at sari-sari stores na may kapitalisasyon na mas mababa sa Isang Daang Libong Piso (₱100,000), public at private wet markets, “talipapa,” at iba pang cooperative stores.
 • Ang 5% na diskwento ay sa regular retail price na hindi kasama ang VAT.
 • Ang kabuuang halaga ng pagbili kada calendar week ay ₱1,300.00 na hindi naipapasa sa hindi nagamit na halaga.
 • Kailangan mong ipresenta ang iyong Purchase Booklet tuwing bibili ka ng basic necessities at prime commodities. Ang Purchase booklet ay maaaring makuha sa OSCA (Office of the Senior Citizen’s Affairs).
 • Isang special express lane, o, sa kawalan nito, isang priority lane, ay dapat ibigay ng mga establisyimento para sa mga senior citizens.
 • Hindi pinapayagan ang double discount. Maaari kang pumili kung mag-aavail ng senior citizen discount o ng promotional discount.
 • Kung hindi mo personal na mabibili ang mga goods, maaari kang mag-authorize ng kinatawan para bumili para sa iyo. Ang awtorisadong kinatawan ay dapat magpakita ng authorization letter, isang balidong ID, at iyong OSCA-issued na dokumento.
 • Ang 5% special discount ay nalalapat din sa basic necessities at prime commodities na binili sa pamamagitan ng e-commerce o online platforms, mobile applications, tawag sa telepono, o SMS (Joint Memorandum (JMC) No. 01 Series of 2022). Upang mag-avail ng pribilehiyong ito, kailangang magpadala ang senior citizen ng screenshot ng kanilang senior citizen ID at purchase booklet sa nagbebenta bago ilagay ang order.

7. Tulong mula sa Pamahalaan

a. Information at matching services para sa mga potensyal na oportunidad sa trabaho. Noong 2023, maraming bills ang naihain para magbigay o palawakin ang mga oportunidad sa trabaho para sa mga senior citizens sa Pilipinas, kabilang na ang Senate Bill No. 360 ni Senator Joel Villanueva. Ang SB No. 360 ay naglalayong magbigay ng insentibo sa mga lokal na employer na magha-hire ng senior citizens. Ang mga insentibong ito ay sa anyo ng 25% tax reduction at karagdagang tax break kung sila ay magbibigay ng relevant trainings sa kanilang mga empleyadong nakatatanda. Kapag naipasa, ito ay tatawaging “Senior Citizens Employment Incentives Act of 2022.”

b. Libreng livelihood training programs.

c. Access sa formal at non-formal education na ibinibigay ng DepEd, ang DOST-TRC, at TESDA.

d. Pagbuo at implementasyon ng mga programa at social services para sa mga senior citizens, kasama na ang paglikha ng isang National Health Program ng DOH na tutugon sa mga pangangailangan ng mga nakatatanda pati na rin ang pagsasama ng National Prevention of Blindness Program. Noong Pebrero 2023, ang House Bill 7064 na naglalayong mag-activate ng comprehensive nutritional support para sa mga matatanda ay naihain ni Senior Citizens Party-list Rep. Rodolfo Ordanes. Sa ilalim ng bill na ito, isang comprehensive nutrition at wellness program ang lilikhain at ipapamahagi sa bawat munisipalidad sa buong bansa. Ang mga local health personnel sa bawat LGU ay regular na bibisita sa mga senior citizens sa kanilang nasasakupan, tinitiyak na susunod sila sa healthy diet na inirerekomenda ng programa na angkop sa kanilang natatanging kalagayan sa kalusugan.

e. Kasama ang mga espesyal na pangangailangan ng mga senior citizens sa national shelter program, kabilang ang pagtatayo ng housing units para sa mga matatanda.

f. Mahigpit na implementasyon ng courtesy space at seats para sa eksklusibong paggamit ng mga senior citizens sa lahat ng sistema ng transportasyon.

g. Social pension na nagkakahalaga ng limang daang piso (₱500) kada buwan para sa mga indigent senior citizens. Noong 2023, itataas na ang halagang ito matapos sumang-ayon ang national government na maglaan ng karagdagang ₱25.6 bilyon para sa buwanang pensyon ng mga indigent seniors, dinodoble ito mula ₱500 hanggang ₱1,000.

8. Mga Serbisyo sa Libing at Burial

a. Dalawampung porsyento (20%) na diskwento at exemption sa VAT sa pagbili/pagbabayad ng mga sumusunod:

 • Casket o urn
 • Embalming services
 • Cremation
 • Viewing o wake cost
 • Pag-pick-up mula sa hospital morgue
 • Transport ng katawan patungo sa intended burial site sa lugar ng pinagmulan
 • Internment services kasama ang paghuhukay ng lupa para sa namayapa, pagpuno ng gravesite ng semento, at iba pang serbisyo sa aktwal na libing. Ang 20% senior citizen discount sa internment services ay kamakailan lamang idinagdag sa mga serbisyo ng libing at burial sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ang pagbabagong ito ay ipinakilala matapos paboran ng Supreme Court ang apela ng gobyerno na baligtarin ang isang ruling noong 2018 kung saan pumanig ang Cagayan de Oro Regional Trial Court (RTC) Branch 17 sa isang pribadong kumpanya na nagbebenta ng memorial lots at nagsabing ang internment services ay hindi sakop ng senior citizen discount. Hindi sumang-ayon ang Supreme Court, binigyang diin na walang eksaktong depinisyon ng “funeral at burial services” sa umiiral na batas para sa mga senior citizens at na ang burial service ay sumasaklaw sa lahat ng serbisyo na may kinalaman sa “final disposition, entombment, o interment ng human remains.”

b. Death benefit assistance na nagkakahalaga ng Dalawang Libong Piso (₱2,000) na ibinibigay sa pinakamalapit na surviving relative na nag-alaga sa namayapang indigent senior citizen.

Paano Mag-Avail ng Death Benefits para sa mga Senior Citizens

 • Hindi kasama sa 20% na diskwento ang obituary publication at ang gastos sa memorial lot.
 • Ang taong maaaring mag-claim ng diskwento ay ang beneficiary o sinumang tao na sumagot sa mga gastos sa libing ng namayapang senior citizen. Maaari niyang i-claim ang diskwento sa pamamagitan ng pagpapakita ng death certificate ng namayapang senior citizen.
 • Ang Department of Social Welfare and Development ang nagpopondo sa death benefits ng mga senior citizens.

Paano Kalkulahin ang Senior Citizen Discount at VAT Exemption?

Ang dalawampung porsyento (20%) na diskwento at ang exemption sa VAT na ipinagkakaloob sa mga senior citizen ay kinakalkula sa sumusunod na paraan:

Hakbang 1: Ang VAT ay Dapat Munang Ibawas mula sa Retail Price ng Item Upang Makakuha ng Net Retail Price

Para magawa ito, kailangan mong gamitin ang pormulang ito:

Selling Price/VAT Rate (12%) = VAT Exempt Sales

Halimbawa:

Also Read: Paano Palitan ang Apelyido Pagkatapos ng Kasal sa Pilipinas?

Kung ang selling price (retail price ng item kasama ang VAT) ay ₱200.00. Ang presyo para sa senior citizen ay kukunin sa sumusunod na paraan:

Retail price kasama ang VAT: ₱200.00
(hatiin sa) VAT Rate: 1.12
————————————————————————
Net Retail Price: ₱178.57

Hakbang 2: Ang 20% na Diskwento ay Pagkatapos Ibawas mula sa Net Retail Price Upang Makakuha ng Presyo para sa Senior Citizen

Net Retail Price: ₱178.58
Bawas 20% (178.58*0.20): ₱35.72
————————————————————————
Presyo para sa Senior Citizen: ₱142.86

Ano ang Office of Senior Citizen’s Affairs (OSCA)?

Ang RA 9994 ay nagtatadhana ng paglikha ng Office of the Senior Citizen’s Affairs (OSCA). Ang OSCA ay isang opisina na itinatag sa mga siyudad at munisipalidad sa ilalim ng Office of the Mayor. Ito ay pangungunahan ng isang senior citizen.

Ang OSCA ay magiging responsable sa mga sumusunod, kasama na ang iba pa:

 • Bumuo ng listahan ng mga available at kinakailangang serbisyo na maaaring ibigay sa mga senior citizen;
 • I-update ang listahan ng mga senior citizen sa siyudad o munisipalidad; mag-isyu ng national uniform individual identification cards at booklets na may bisa kahit saan sa bansa;
 • Maglingkod bilang general information at liaison center para sa mga pangangailangan ng senior citizen;
 • Subaybayan ang pagsunod sa mga probisyon ng RA 9994 at ng IRR nito lalo na sa pagbibigay ng mga espesyal na diskwento at pribilehiyo sa mga senior citizen at iulat sa Mayor ang anumang paglabag dito;
 • Tulungan ang mga senior citizen sa paghahain ng reklamo o mga kaso laban sa kahit na sinong tao o entidad na tumatangging sumunod sa mga pribilehiyo sa ilalim ng batas;
 • Tumulong at makipag-ugnayan sa concerned na tao o entidad sa pagsisiyasat ng mga pandaraya at pang-aabuso sa diskwento at pribilehiyo na eksklusibong ipinagkakaloob sa mga senior citizen.

Mga Tip at Babala

 • Kung ang senior citizen ay isa ring Person with a Disability (PWD), maaaring gamitin ng Senior Citizen alinman sa Senior Citizen Card o ang PWD Discount.
 • Kung sakaling hindi igalang ng isang establisyemento ang 20% na diskwento, maaaring magtungo ang Senior Citizen sa LGU OSCA kung saan nangyari ang pagbili o kung saan nakatira ang senior citizen, alinman ang maginhawa para sa senior citizen.
 • Ang 20% na diskwento at exemption sa VAT ay nalalapat din sa mga pagbili ng goods o services na binayaran ng senior citizen gamit ang kanyang/kanyang credit card/s.
 • Muli, hindi pinapayagan ang double discount. Maaaring pumili ang senior citizen sa pagitan ng senior citizen discount o ng promotional discount ng isang produkto. Gayunpaman, tanging ang senior citizen discount lamang ang exempted mula sa VAT.
 • Tandaan na ang mga serbisyong hindi kinakailangan para sa paggamot at diagnosis ay hindi bibigyan ng kahit anong diskwento. Halimbawa rito ay ang mga cosmetic surgery procedures at executive check-up packages, at physical examinations.
 • Ang 20% na diskwento at exemption sa VAT ay nalalapat LAMANG NG ISANG BESES sa pagbili ng non-disposable medical devices para sa personal na gamit tulad ng weighing scale, blood pressure apparatus, at glucometer.

Mga Madalas Itanong

1. Sakop ba ng 20% discount sa transportasyon ang mga ride-hailing apps tulad ng Grab at Angkas? Paano?

Oo, itinatakda ng batas ang 20% discount sa lahat ng domestic public transportation. Dahil ang Grab at Angkas ay itinuturing na public transportation, sakop sila nito.

Kung ikaw ay isang senior citizen, nangangailangan ang Grab na mag-pre-register ka sa kanilang website bago ka maging entitled sa discount. Para sa Angkas, pareho ang proseso.

2. Maaari ko rin bang gamitin ang 20% discount sa GrabFood at katulad na apps?

Ang batas ay nagtatakda na ang 20% discount ay nalalapat din sa food delivery. Gayunpaman, ito ay nakikita lamang sa senaryo kung saan ang order ay ginawa sa pamamagitan ng telepono. Sa mga telephone orders, maaaring ibigay ng senior citizen ang kanyang senior citizen ID at kaya ang discount ay ibabawas mula sa kabuuang bill bago ang delivery. Ngunit, sa isang app, hindi ito dinisenyo o na-configure sa paraan na ang 20% discount ay ibabawas mula sa bill.

Malinaw ang intensyon ng batas–na ilapat ang discount sa food delivery. Ang Grab food at katulad na apps ay para sa food delivery, kaya naman, dapat nalalapat ang discount. Sa website ng Grab, tinukoy nila na ang 20% discount ay nalalapat na sa Grab food delivery. Samantala, na-confirm na rin natin na ang Foodpanda ay nagbibigay din ng discounts para sa mga senior citizens (para sa mga tiyak na instruksyon, pakirefer ang artikulo sa itaas).

Ang mga kumpanyang nagbibigay ng food deliveries sa pamamagitan ng app ay dapat na direksyonan na i-configure ang kanilang app upang payagan ang senior citizen discounts kung hindi ay nababalewala ang intensyon ng batas.

3. May karapatan ba ang mga dayuhang matatanda na naninirahan sa Pilipinas sa mga senior citizen discounts at benepisyo?

Hindi. Malinaw ang batas. Ang mga benepisyo at pribilehiyo na ibinibigay sa ilalim ng RA 9994 ay para lamang sa mga Pilipinong mamamayan na naninirahan sa Pilipinas, at may edad na 60 pataas.

Maaari rin itong mag-apply sa mga senior citizens na may “dual citizenship” basta napatunayan nila ang kanilang Filipino Citizenship at mayroong hindi bababa sa anim na buwan ng paninirahan sa Pilipinas.

Kaya, ang mga dayuhan, kahit na naninirahan sa Pilipinas, ay hindi kasama.

May isang bill (S.B. No. 2832) na inihain noong 11 Mayo 2018 ni Senator Francis Pangilinan na naglalayong palawigin ang mga benepisyo at pribilehiyo sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act of 2010 sa mga dayuhan na animnapung (60) taong gulang pataas at naninirahan sa Pilipinas. Gayunpaman, ang bill na ito ay hindi umusad sa Senado at hindi naging batas, kaya ang mga dayuhan ay hindi pa rin kasama.

4. Maaari bang magdala ng kasamang miyembro ng pamilya ang isang senior citizen kapag gumagamit ng express lane privileges (hal. sa paliparan, bus terminals, atbp.)? Ilang miyembro ng pamilya ang maaari niyang isama?

Oo, maaaring magdala ng isang kasamang miyembro ng pamilya na hindi senior citizen ang isang senior citizen sa mga express lanes tulad ng sa paliparan, tren, at bus terminals. Ang patakaran ay isang miyembro lamang ng pamilya ang maaaring sumama sa senior citizen. Sa mga paliparan, partikular na itinatakda na isang miyembro lamang ng pamilya ang maaaring sumama sa senior citizen sa express lane.

Sa mga tren tulad ng MRT at LRT, may mga priority areas na ibinibigay kung saan maaaring samahan ang senior citizen ng isang tao sa itinalagang lugar. Sa kasanayan at ayon na rin sa kumpirmasyon ng mga guwardiya na nagbabantay sa itinalagang lugar, minsan ay pinapayagan ang dalawa o higit pang tao na samahan ang senior citizen sa itinalagang lugar kung hindi puno ang tren at hindi alam ng senior citizen ang kanyang patutunguhan; kung hindi, ang sobrang kasamang tao ay hihilinging sumakay sa ibang cabin.

5. May kilala akong tao na nabigyan ng senior citizen card kahit hindi pa siya senior citizen. May mga parusa ba para sa taong ilegal na gumagamit ng card? Ano ang mga parusa?

Oo, ang R.A. No. 9994 ay nagtatakda na ang sinumang lumabag sa mga probisyon ng batas ay papatawan ng multa na hindi bababa sa Limampung Libong Piso (₱50,000) ngunit hindi lalampas sa Isang Daang Libong Piso (₱100,000) at pagkakakulong ng hindi bababa sa dalawang (2) taon ngunit hindi lalampas sa anim (6) na taon para sa unang paglabag.

Para sa mga sumunod na paglabag, isang multa na hindi bababa sa Isang Daang Libong Piso (₱100,000) ngunit hindi lalampas sa Dalawang Daang Libong Piso (₱200,000) at pagkakakulong ng hindi bababa sa dalawang (2) taon ngunit hindi lalampas sa anim (6) na taon para sa nasabing paglabag.

Ang sinumang tao na abusuhin ang mga pribilehiyong ibinigay sa ilalim ng batas ay papatawan ng multa na hindi bababa sa Limampung Libong Piso (₱50,000) ngunit hindi lalampas sa Isang Daang Libong Piso (₱100,000) at pagkakakulong ng hindi bababa sa anim (6) na buwan.

Kung ikaw ay isang dayuhan na lumabag sa anumang probisyon ng batas, ikaw ay agad na ipade-deport pagkatapos ng paglilingkod ng sentensya nang walang karagdagang deportation proceedings.

Ang business permit, permit to operate, franchise, o katulad ng sinumang tao, business establishment, o entidad ay kakanselahin din sa oras ng paghahain ng reklamo at matapos ang nararapat na abiso at pagdinig.

6. Saan ako dapat pumunta kung may reklamo ako tungkol sa isang establisyimento na lumalabag sa 20% discount rule?

Ang lahat ng reklamo tungkol sa hindi pagsunod sa 20% discount ay dapat isumite sa kinauukulang LGU OSCA Office kung saan ginawa ang pagbili o kung saan naninirahan ang senior citizen, alinman ang mas maginhawa para sa huli.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.