Paano Kumuha ng Affidavit of Discrepancy?

Reading Time - 4 minutes
Paano Kumuha ng Affidavit of Discrepancy

Natuklasan mo kamakailan na ang tamang spelling ng iyong pangalan, ayon sa iyong birth certificate, ay Marco at hindi Marko, na ginamit mo mula pa noong elementarya. Sa mga ganitong sitwasyon, maaaring kailanganin mo ang isang Affidavit of Discrepancy, at narito ang gabay na ito para tulungan kang ihanda ang affidavit upang itama ang error.

Also Read: Gabay sa Mga Karapatan ng Isang Illegitimate Child

DISCLAIMER: Ang artikulong ito ay isinulat para sa pangkalahatang impormasyon lamang at hindi ito legal na payo o pamalit sa legal na konsultasyon. Dapat kang makipag-ugnayan sa iyong abogado para sa payo tungkol sa anumang partikular na isyu o problema. Ang paggamit ng impormasyong nakapaloob dito ay hindi lumilikha ng relasyon ng abogado at kliyente sa pagitan ng may-akda at ng gumagamit/mambabasa.

Ano ang Affidavit of Discrepancy?

Ang Affidavit of Discrepancy ay isang pahayag sa ilalim ng panunumpa na nagpapatunay sa katotohanan ng isang katotohanan, sa kasong ito, ang discrepancy sa mga entry sa mga dokumento, na may layuning ipaliwanag at linawin ang discrepancy.

Also Read: Paano Kumuha ng Notarized na Affidavit of Loss?

Karaniwang kinakailangan ang ganitong uri ng affidavit ng local Civil Registrar kapag nais mong itama ang mga clerical errors tulad ng spelling ng iyong pangalan, araw at buwan ng iyong kaarawan, atbp. sa isang Certificate of Live Birth, Certificate of Marriage, o Death Certificate ng isang namatay.

Kinakailangan din ang Affidavit of Discrepancy kung nais mong itama ang personal na impormasyon sa iyong mga record sa mga opisinang gobyerno tulad ng Civil Service Commission.

Also Read: Puwede Bang Putulin ang Mga Sanga ng Puno ng Kapitbahay na Lumalagpas na sa Ating Lupa?

Ano ang Pagkakaiba ng Affidavit of Discrepancy at Affidavit of Two Disinterested Persons?

Sa Affidavit of Discrepancy, ang taong paksa ng dokumento ang siyang lumalagda o pumipirma sa affidavit at nagpapatotoo sa katotohanan ng pahayag, samantalang sa Affidavit of Two Disinterested Persons, ang dalawang tao na walang interes sa kinalabasan ng affidavit ngunit may personal na kaalaman sa mga katotohanang pinatotohanan ay sila ang lumalagda o pumipirma sa dokumento.

Paano Kumuha ng Affidavit of Discrepancy?

Madaling ihanda ang Affidavit of Discrepancy gamit ang tatlong simpleng hakbang:

1. Ihanda ang dokumento

Affidavit of Discrepancy
  1. Title ng dokumento
  2. Iyong pangalan, pahayag na ikaw ay nasa legal na edad, civil status, citizenship, at tirahan.
  3. Isang salaysay ng mga pangyayari na may kinalaman sa discrepancy, na maaaring kabilangan ng paglalarawan ng mga dokumento kung saan may discrepancy at paliwanag sa discrepancy.
  4. Pirma ng affiant. Ang affiant ay ang taong lumalagda/pumipirma sa dokumento.
  5. Ang jurat. Ang jurat ay ang panunumpa o pagsang-ayon bago sa notaryo publiko na personal mong inilagda ang dokumento sa harap ng notaryo.

2. I-print ang hindi bababa sa tatlong kopya ng dokumento

  • Ang notaryo publiko ay magtatago ng isang kopya.
  • Isang kopya ay para sa opisina kung saan isusumite ang dokumento.
  • Isang kopya ay para sa iyo para sa iyong file.

3. Pumunta sa notaryo publiko para mapanotaryo ang dokumento

Huwag kalimutang magdala ng valid ID dahil kailangan itong ipakita sa notaryo publiko para ma-validate ang identity ng mga affiant.

Para makatipid sa abala ng pagsusulat ng Affidavit of Discrepancy mula simula, maaari mong i-download ang sumusunod na sample Affidavit of Discrepancy at i-edit lamang ang mga nilalaman batay sa itaas na gabay.

  1. Affidavit of Discrepancy in Name Spelling
  2. Affidavit of Discrepancy in Mother’s Maiden Name

Mga Madalas Itanong

1. Dapat bang notarized ang Affidavit of Discrepancy?

Oo. Dapat notarized ang Affidavit of Discrepancy dahil ito ay isang legal na dokumento na inilagda sa ilalim ng panunumpa na nagsasaad na ikaw ay nagpapatotoo sa buong katotohanan ng mga nilalaman ng iyong affidavit. Ito ang layunin ng jurat, na nagsisimula sa mga salitang “SUBSCRIBED AND SWORN TO..”

2. Magkano ang notarization ng Affidavit of Discrepancy?

Ang karaniwang presyo ng notarization ng Affidavit of Two Disinterested Persons ay nagsisimula sa PHP 100. Ang gastos ay nag-iiba depende sa lugar at sa notaryo publiko mismo.

3. Maaari ba akong makakuha ng libreng Affidavit of Discrepancy?

Oo. Kung ikaw ay indigent, maaari mong makuha nang libre ang iyong Affidavit of Discrepancy sa Public Attorney’s Office dahil nag-aalok sila ng notarial services sa mga indigent na tao.

Upang maituring na indigent, ang kita ng iyong pamilya ay hindi dapat lumagpas sa PHP 14,000 bawat buwan kung ikaw ay nakatira sa Metro Manila, PHP 13,000 para sa ibang mga lungsod, at PHP 12,000 para sa iba pang mga lugar.

Maaari mo ring suriin ang Legal Office o ang Office ng City Councilor ng iyong lungsod o munisipalidad dahil minsan ay nag-aalok sila ng libreng notarial services sa kanilang mga nasasakupan.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.