Paano Gumawa o Mag-Draft ng General Power of Attorney?

Reading Time - 8 minutes
Paano Gumawa o Mag-Draft ng General Power of Attorney

Pupunta kang abroad para magtrabaho, kaya nagtataka ka kung paano ka makakagawa ng power of attorney na mag-aauthorize sa iyong pinsan na pamahalaan ang iyong business at properties habang wala ka. Ang guide na ito ay makakatulong sa iyo na maghanda ng general power of attorney, ang tipo ng power of attorney na naaangkop sa iyong sitwasyon.

DISCLAIMER: Ang artikulong ito ay isinulat para lamang sa pangkalahatang layuning pang-impormasyon at hindi ito legal advice o pamalit sa legal counsel. Dapat kang makipag-ugnayan sa iyong attorney para makakuha ng payo tungkol sa anumang partikular na isyu o problema. Ang paggamit ng impormasyong nakapaloob dito ay hindi lumilikha ng attorney-client relationship sa pagitan ng may-akda at ng user/reader.

Ano ang General Power of Attorney?

Ang General Power of Attorney ay isang dokumento na nagbibigay kapangyarihan sa isang tao (tinatawag na agent) na mag-render ng serbisyo o gumawa ng aksyon bilang representasyon o sa ngalan ng isa pang tao (tinatawag na principal). Ang serbisyo o gawain na isasagawa ng agent sa ilalim ng General Power of Attorney ay limitado sa administrasyon ng business o affairs ng principal.

Ano ang Pagkakaiba ng Special Power of Attorney sa General Power of Attorney?

Ang General Power of Attorney (GPA) at Special Power of Attorney (SPA) ay parehong nagbibigay ng kapangyarihan sa agent na kumilos para sa at sa ngalan ng principal. Ang pagkakaiba ay nasa saklaw ng kapangyarihang ibinigay sa agent.

Sa GPA, ang kapangyarihan ng agent ay sumasaklaw sa administrasyon ng lahat ng negosyo ng principal. Sa kabilang banda, ang SPA ay para sa isa o higit pang tiyak na transaksyon.

Also Read: Paano Kalkulahin at Saan Maaaring Mag-Avail ng Senior Citizen Discount sa Pilipinas?

Kailan Dapat Gumawa ng General Power of Attorney/Special Power of Attorney?

Kung gusto mong ang iyong agent o kinatawan ay mag-administer, mag-manage, o mag-supervise ng iyong business o property, maaari kang mag-execute ng GPA. Ang mga gawain sa ilalim ng GPA ay saklaw ang lahat ng mga aktong administratibo, maliban sa mga kaso kung saan kinakailangan ang SPA sa ilalim ng batas para maging balido at may bisa ang aksyon ng agent sa principal.

Halimbawa, kahit na binigyan mo ang iyong agent ng GPA, hindi niya maaaring ibenta o idonate ang property na ipinagkatiwala sa ilalim ng GPA dahil ang pagbebenta o pagdo-donate (o anumang aktong paglipat ng pagmamay-ari ng tunay na ari-arian) ay nangangailangan ng SPA.

Ilang kaso na ang nagpasya ang Supreme Court, kung saan ang pagbebenta ng tunay na ari-arian ay hindi pinagtibay dahil ang agent ay may GPA lamang at hindi SPA.

Ipinapakita ng Article 1878 ng New Civil Code ng Pilipinas ang lahat ng mga aksyon na nangangailangan ng SPA, hindi lang GPA.

Karaniwang ibinibigay ang GPA kapag nais mo na may mapagkakatiwalaang tao na mag-administer o mag-manage ng iyong business o property kapag hindi mo ito personal na maasikaso sa ilang dahilan (hal., ikaw ay nasa abroad).

Paano Gumawa o Mag-Draft ng General Power of Attorney?

Para di ka na maabala pa sa pagsulat ng General Power of Attorney, maaari mong i-download ang sample template na ito at i-edit ang mga nilalaman gamit ang gabay sa ibaba. Maaari mong tanggalin ang iba pang mga clauses na hindi kailangan.

Also Read: Paano Mag-Check ng Titulo ng Lupa Online sa Pilipinas

Ang paggawa ng General Power of Attorney ay madali gamit ang sumusunod na mga hakbang:

1. Ihanda ang dokumento

General Power of Attorney Sample

Ang General Power of Attorney ay naglalaman ng mga sumusunod na bahagi:

 1. Title ng dokumento.
 2. Pangalan ng mga partido (principal at attorney-in-fact), isang pahayag na nagsasaad ng kanilang legal na edad, civil status, citizenship, at residence address.
 3. Enumerasyon ng mga gawain na isasagawa ng agent/attorney-in-fact.
 4. Petsa at lugar kung saan pipirmahan ng principal ang GPA.
 5. Pangalan at pirma ng principal.
 6. Pangalan at pirma ng agent.
 7. Pangalan at pirma ng mga saksi.
 8. Acknowledgment mula sa notary public.

2. I-print ang hindi bababa sa tatlong kopya ng dokumento

 • Isang kopya ay para sa notary public.
 • Isa o dalawang kopya ay para sa principal.
 • Isa o dalawang kopya ay para sa agent.

3. Pumunta sa isang notary public para mapanotaryo ang GPA

Huwag kalimutang magdala ng valid ID, dahil kailangang beripikahin ng notary ang iyong pagkakakilanlan.

Mga Madalas Itanong

1. Magkano ang gastos sa pagpapanotaryo ng General Power of Attorney?

Ang gastos sa notarization ay nag-iiba depende sa lokasyon at sa notary public. Ang mga rate ay maaaring mag-iba mula Php 500 hanggang Php 1,000 o higit pa.

2. Maaari bang bawiin ang General Power of Attorney? Paano ko ito makakansela?

Oo, ang General Power of Attorney (GPA) ay maaaring bawiin ayon sa kagustuhan ng principal. Ang pagbawi ay maaaring ipahayag o ipahiwatig. Halimbawa, maituturing na binawi ang GPA kung ikaw, bilang principal, ay:

 • Direktang mag-administer o mag-manage ng business o property na sakop ng General Power of Attorney
 • Magtalaga ng bagong agent
 • Mag-execute ng Revocation of the General Power of Attorney at ipa-publish ito sa pahayagan ng pangkalahatang sirkulasyon upang ipaalam sa third parties na maaaring kumilos nang may mabuting pananampalataya at walang kaalaman sa pagbawi
 • Mag-execute ng bagong Special Power of Attorney na sakop ng General Power of Attorney

Gayunpaman, hindi maaaring bawiin ang General Power of Attorney sa alinman sa mga sumusunod na sitwasyon:

 • Kung ang bilateral contract ay umaasa sa General Power of Attorney
 • Kung ang General Power of Attorney ay paraan upang tuparin ang isang obligasyon na nauna nang nakontrata
 • Kung ang isang kasosyo ay itinalaga bilang manager sa isang kontrata ng partnership, ang kanyang pag-alis sa pamamahala ay hindi makatarungan.

3. May expiry date ba ang General Power of Attorney? Gaano katagal ang validity period?

Ang principal ay maaaring magtakda ng expiry date ng General Power of Attorney, na balido sa loob ng tinukoy na panahon. Ayon sa Article 1919 ng New Civil Code, ang General Power of Attorney ay natatapos o nagtatapos din sa alinman sa mga sumusunod na sitwasyon:

 • Kung binawi ng principal ang agency
 • Kung umatras ang agent mula sa agency
 • Kung namatay ang principal o agent, nagdusa ng civil interdiction, naging insane o insolvent
 • Kung ang isang firm o korporasyon na tumanggap ng General Power of Attorney ay naging insolvent o dissolved
 • Kung ang object o layunin ng General Power of Attorney ay natupad
 • Kung ang panahon kung saan itinatag ang General Power of Attorney ay nag-expire

4. Ano ang mangyayari sa General Power of Attorney kapag namatay ang principal?

Karaniwan, ang power of attorney ay natatapos kapag namatay ang principal. Gayunpaman, epektibo pa rin ang power of attorney kahit pagkatapos mamatay ng principal kung ito ay itinatag o nilikha sa karaniwang interes ng principal at ng agent o sa interes ng isang third person na tinanggap ang mga tuntunin ng General Power of Attorney pabor sa kanya.

Also Read: Paano Kumuha ng Special Power of Attorney?

Ibig sabihin, kung ang mga partido na kasangkot sa General Power of Attorney ay may vested interest, ang awtoridad ay nananatili kahit pagkatapos mamatay ng principal.

5. Maaari ba akong magbigay ng General Power of Attorney sa aking kinatawan sa Pilipinas, kahit ako ay nasa abroad? Paano ko ito magagawa at ano ang proseso?

Maaari kang mag-execute ng Consularized General Power of Attorney sa pinakamalapit mong Embassy o Consulate. Ang proseso ay katulad ng pagkuha ng Consularized Special Power of Attorney.

6. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng General Power of Attorney (GPA) at Enduring Power of Attorney (EPA)?

Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng General Power of Attorney (GPA) at Enduring Power of Attorney (EPA) ay ang GPA ay karaniwang natatapos o nagtatapos kapag nawalan ng mental capacity ang principal, samantalang ang EPA ay patuloy na balido (o nagtatagal) kahit pagkatapos maging incapacitated ng donor.

Ang EPA ay isang legal na dokumento na ginawa ng isang tao (tinatawag na donor) na nagtatalaga ng isa pang tao (tinatawag na attorney) upang gumawa ng mga desisyon sa property at pinansyal sa ngalan niya kapag hindi na makagawa ng mga desisyon ang donor para sa kanyang sarili dahil sa incapacity (mental o pisikal).

Ang gawain ng EPA ay limitado sa mga usapin ng property at pinansyal at hindi saklaw ang awtoridad na gumawa ng personal, lifestyle, at treatment decisions. Ang EPA ay umiiral sa mga bansang sumusunod sa English law, tulad ng UK at Australia.

7. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng General Power of Attorney (GPA) at Medical Power of Attorney (Medical POA)?

Ang pagkakaiba sa pagitan ng GPA at Medical POA ay ang subject ng agency.

Sa ilalim ng Philippine New Civil Code, ang GPA ay nilikha kapag nais ng isang tao (principal) na magtalaga ng isa pang tao (attorney-in-fact) upang pamahalaan ang kanyang negosyo at mga gawain. Ang Medical POA (tinatawag ding Healthcare POA), sa kabilang banda, ay nilikha upang payagan ang isang tao na magtalaga ng isa pang tao upang gumawa ng mga desisyong medikal sa ngalan ng nauna kapag hindi niya magawa ito dahil sa mga kondisyong medikal tulad ng insanity, coma, dementia, o katulad.

Ang Medical POA ay karaniwang umiiral sa US.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.