Paano Mag-Renew ng Philippine Passport Abroad

Reading Time - 10 minutes
Passport Renewal Abroad

Kailangan mo bang i-renew ang iyong Philippine passport habang nasa ibang bansa ka? Kung ikaw ay isang overseas Filipino worker (OFW) o permanenteng residente sa ibang bansa, mas madali at mas mura kadalasang mag-apply para sa passport renewal sa iyong host country kaysa sa Pilipinas. Hindi mo na kailangang umuwi o maghintay hanggang sa iyong susunod na bakasyon, dahil maaari kang pumunta sa Philippine Embassy o Consulate-General para sa iyong passport renewal.

Sino ang Maaring Mag-renew ng Philippine Passport sa Abroad?

 1. Filipino citizens na naninirahan o nagtatrabaho sa ibang bansa na ang passport ay mag-e-expire na sa loob ng isang taon o mas mababa.
 2. OFWs na ang mga visa pages sa kanilang passport ay nauubos na.
 3. Dual citizens.
 4. Kasalukuyang may-asawa na nais gamitin ang apelyido ng kanilang asawa.
 5. Mga babaeng balewala o annulled na nais bumalik sa kanilang dalaga na pangalan.

Subalit, hindi pinapayagan ang passport renewal sa ibang bansa sa mga sumusunod na sitwasyon:

 • Nawawala o nasira ang passport – Ang pagpapalit ng nawawala o nasirang passport ay itinuturing bilang bagong aplikasyon at hindi renewal.
 • Tourist visa – Kung ikaw ay naglalakbay sa ibang bansa na may tourist visa, kailangan mong bumalik sa Pilipinas para sa renewal.

Kailan Kailangan I-renew ang Philippine Passport?

Upang makalabas ka ng bansa, ang iyong passport ay dapat may bisa na hindi kukulangin sa anim na buwan. Kaya mahalaga na suriin ang kasalukuyang bisa ng iyong passport bago mag-book ng international flight. Maaring ito ay kailangan nang i-renew.

Huwag mo naman hintayin na maabot ng iyong passport ang huling anim na buwan ng bisa nito bago ka mag-apply para sa renewal. Ito ay dapat i-renew nang hindi bababa sa isang taon bago ito mag-expire.

Sa ibang bansa, mas matagal ang proseso ng passport renewal kaysa sa Pilipinas. Ang mga embahada ay nagi-forward ng mga aplikasyon sa opisina ng DFA sa Manila, kung saan ang mga passport ay ini-print at isinasalaysay sa ibang bansa. Depende sa lokasyon ng iyong host country, maaring maghintay ka ng isang hanggang tatlong buwan para sa iyong bagong passport.

Dahil sa limitadong appointment schedules, mas magandang mag-book nang maaga bago mag-expire ang iyong passport.

Ano naman kung kinakailangan mong bumalik sa Pilipinas agad, ngunit ang iyong passport ay malapit nang ma-expire, o kaya’y expired na, o nawawala?

Maaring kumuha ka ng travel document, na nagbibigay-daan sa isang one-way trip papuntang Pilipinas para sa mga Filipino na sumusunod sa mga kriterya. Makipag-ugnayan sa embahada o konsulado sa iyong host country upang magtanong kung paano ito makuha.

Ano ang mga Kinakailangang Dokumento Para sa Philippine Passport Renewal sa Abroad?

Ang mga Philippine Consulates at Embassies sa ibang bansa ay may mga iba’t-ibang dokumentaryong kinakailangan. Upang malaman ang mga kinakailangan na ito, maaring tingnan ang aming mga hiwalay na gabay para sa iba’t-ibang bansa.

Ngunit ilan sa mga karaniwang dokumentaryong kinakailangan sa passport renewal ay ang mga sumusunod:

Also Read: Paano Mag-Renew ng Philippine Passport sa Kuwait

 1. Pinuno ang online appointment form at application form
 2. Kasalukuyang e-Passport na may photocopy ng data page
 3. Kung kinakailangan mong baguhin ang pangalan sa iyong passport, magdala ng orihinal na PSA-authenticated na mga dokumento

Mga Mahahalagang Payo at Paalala Para sa Philippine Passport Renewal sa Abroad

1. Mag-renew lamang sa Philippine embassy o consulate na may hurisdiksiyon sa iyong kasalukuyang estado o rehiyon ng tirahan.

Ang hurisdiksyon ng consul ay tumutukoy sa mga lugar kung saan nagbibigay ng mga serbisyo ang isang embahada o konsulado tulad ng pagproseso ng passport renewal.

Ang mga embahada ay hindi tumatanggap ng aplikante na nakatira sa labas ng kanilang hurisdiksyon. Upang makatipid ka ng oras, pera, at pagod, siguruhing pumunta ka sa embahada o konsulado na may hurisdiksyon sa lugar kung saan ka kasalukuyang naninirahan.

Halimbawa, kung ikaw ay isang OFW sa Saudi Arabia na naninirahan sa Jeddah, hindi mo maaaring i-file ang iyong aplikasyon sa Embassy sa Riyadh dahil hindi ito bahagi ng kanilang hurisdiksyon. Sa halip, dapat kang mag-renew ng iyong passport sa Consulate sa Jeddah.

Bukod sa mga embahada at konsulado, maari mo ring i-renew ang iyong passport sa mga VFS Passport Renewal Centers.

Ang mga renewal center na ito ay naglalayon na gawing mas madali at mas convenient ang proseso ng passport renewal para sa mga Filipino. Halimbawa, mayroong VFS Passport Renewal Centers sa Riyadh, Jeddah, at Al Khobar para tulungan ang mga OFW sa Saudi Arabia sa kanilang passport renewal.

Gayunpaman, karamihan sa mga pasilidad na ito ay para lamang sa passport renewal. Kung kinakailangan mong baguhin ang ilang impormasyon sa iyong passport, kinakailangan mong asikasuhin ito sa embahada o konsulado.

2. Kinakailangan ang personal na pagpapakita

Inaatasan ng mga Philippine embahada at konsulado ang mga overseas Filipinos na pumunta sa kanilang opisina upang personal na i-renew ang kanilang passport.

Nagsimula ang patakaran na ito noong noong inilabas ang mga unang e-passport sa ibang bansa noong 2010.

Bahagi ng mga kinakailangan para sa modernong uri ng passport na ito ay ang pagkuha ng biometrics data at larawan ng aplikante. Kailangan ng embahada na kunan ang iyong larawan, mga fingerprint, at digital signature sa mismong lugar kapag nag-aapply ka para sa passport renewal. Ibig sabihin nito, hindi mo na kailangang dalhin ang iyong passport-size na larawan.

3. Dumating sa tamang oras

Dapat kang dumating sa eksaktong oras ng iyong nakatakdang appointment. Kung ikaw ay darating ng huli, kanselado ang iyong appointment at kailangan mong mag-book ng bagong appointment.

Huwag naman pumunta nang sobrang maaga. Hindi ka papayagan na pumasok hanggang 15 minuto bago ang oras ng iyong appointment. Ginagawa ito ng mga embahada at konsulado upang maiwasan ang sobrang kaguluhan sa kanilang lugar.

Upang hindi ka rin maghintay ng matagal sa labas ng gusali, subukan kang dumating 15-30 minuto bago ang iyong appointment.

Also Read: Paano Mag-Renew ng Philippine Passport sa Singapore

4. Hindi kinakailangan magsumite ng birth certificate

Ang pagsumite ng birth certificate para sa passport renewal sa Pilipinas at sa ibang bansa ay hindi na kinakailangan, maliban na lamang sa mga sumusunod na mga kaso:

 • Mga aplikante na hindi pa 18 taong gulang.
 • Kapalit ng nawawala o nasirang passport.
 • Renewal para sa correction ng impormasyon sa passport.
 • Mga aplikante na nasa Department of Foreign Affairs (DFA) watchlist.

5. Maaring mag-renew ng passport sa ibang bansa ang mga babae para baguhin ang kanilang pangalan

Kung kamakailan ka lamang nag-asawa at nais mong gamitin ang apelyido ng iyong asawa, isumite ang iyong marriage certificate na inilabas ng Philippine Statistics Authority (PSA) at na-authenticate ng DFA.

Ang mga nais bumalik sa kanilang dalaga na pangalan ay kailangang isumite ang PSA-issued death certificate ng kanilang yumaong asawa o PSA-issued marriage certificate na may anotasyon na nagpapakita ng annulment o divorce, alinsunod sa kaukulang sitwasyon.

6. Ipa-photocopy ang lahat ng iyong mga dokumento bago mag-apply para sa passport renewal

Kailangan ng orihinal at photocopy ng mga kinakailangan para sa passport renewal. Kahit na may photocopier o wala sa embahada o konsulado, mas maganda nang may photocopy ka ng iyong mga dokumento bago mag-apply.

Ito ay makakatipid sa iyo ng oras at enerhiya sa pagpapabalik-balik sa embahada.

7. Sundan ang mga protocol ng embahada o konsulado

Mayroong mga mahigpit na mga alituntunin na dapat sundan ang lahat ng mga bumibisita sa mga Philippine embahada at konsulado. Hindi ka papayagan na pumasok kung hindi mo susundan ang kahit isang alituntunin.

Narito ang mga pangkaraniwang mga protocol na dapat sundan ng lahat sa embahada o konsulado:

a. Magbihis nang tama

Magsuot ng disenteng damit—isang maayos na pormahang may manggas, pantalon, at sapatos.

Bawal ang mga revealing o informal na damit sa panahon ng passport renewal. Iwasan ang sumusuot ng mga sumusunod:

 • Sleeveless, spaghetti-strapped, o tube-top na mga damit.
 • Mga damit na may mababang neckline.
 • Transparent na mga damit.
 • Maikli na shorts.
 • Mga pantalon na mababa ang baywang.
 • Slippers.

Gayundin, kinakailangan mong tanggalin ang mga sumusunod (kung ikaw ay may suot nito) kapag kinukuhanan ka ng larawan at biometrics:

 • Makakapal na make-up.
 • Mga contact lens na may kulay.
 • Hikaw, kuwintas, piercing sa ilong, at iba pang facial jewelry.

Upang maiwasan ang pagkaantala, mas mabuti nang hindi magdala ng mga ito sa araw ng iyong passport processing.

b. Walang kasamang iba

Tanging mga aplikanteng may kumpirmadong appointment ang pinapayagan na pumasok sa embahada o konsulado.

Also Read: Paano Mag-Renew ng Philippine Passport sa Italy

Hindi mo maaring dalhin ang isang kasama maliban na lamang kung ito ay may parehong schedule ng appointment sa iyo. Kung hindi, papayuhan ang iyong kasama na umalis sa lugar.

Ang mga aplikante na nangangailangan ng tulong—lalo na ang mga senior citizen, mga taong may kapansanan, at menor de edad—maaring magdala ng isang kasama lamang. May mga embahada at konsulado rin na pumapayag na ang mga buntis ay may dalang kasama.

c. Sundan ang mga protocol para sa kaligtasan

Lahat ng Philippine embahada at konsulado ay ipinapatupad ang patakaran na “walang face mask, walang pumasok.” May mga embahada rin na pili sa uri ng face mask na dapat isuot (halimbawa, surgical o hindi-surgical mask).

Dapat mong isuot ang iyong face mask sa lahat ng oras. Tatanggalin mo lamang ito sa panahon ng photo-taking session.

Siguraduhin ring magdala ng sariling panulat, tissue, hand sanitizer, at iba pang mga kagamitan. Hindi ito ibinibigay para sa pangangailangan ng iba sa embahada o konsulado.

8. Tingnan ng maayos ang iyong impormasyon sa data verification

Matapos encode ang iyong personal na datos sa isang computer, ipapakita ng embahada personnel ang screen para sa iyo upang suriin ang iyong impormasyon.

Maglaan ng oras upang tignan ng mabuti ang lahat. Sabihin agad sa personnel kung may makikitang maling impormasyon o pagkakamali, upang ito ay maayos agad.

Kung matutuklasan mo ang pagkakamali ng impormasyon sa huli (halimbawa, kapag na-claim mo na ang iyong passport), maaaring ito ay magdulot hindi lamang ng gastos kundi pati na rin ng isa pang biyahe sa embahada. Kailangan mong mag-apply at magbayad muli para sa passport renewal.

9. Maghanda ng cash para sa processing fee

Kadalasang tinatanggap lang na pamamahayag para sa passport renewals sa buong mundo.

Maraming embahada ang hindi tumatanggap ng credit card o debit card na pamamahayag kaya’t dalhin ang eksaktong halaga para sa passport renewal fee.

Kung ikaw ay mag-aapply sa VFS Passport Renewal Center, asahan na may karagdagang bayarin ka para sa renewal ng iyong passport.

10. Kuhanin ang iyong passport sa loob ng anim na buwan upang maiwasan ang kanselasyon

Maaaring ikaw ay labis na abala, ngunit siguruhin mong kunin ang iyong bagong passport kapag ito ay magagamit na.

Karamihan sa mga embahada ay nagtatago ng mga passport sa loob ng anim na buwan hanggang isang taon. Pagkatapos ng nasabing panahon, ang mga hindi kinuha na passport ay kanselado, at ang aplikante ay kinakailangang mag-apply at magbayad muli ng passport fee.

11. I-presenta lamang ang iyong orihinal na lumang passport kapag kinukuha mo ang bagong passport

Iba ito sa Pilipinas kung saan inaasahan na isumite ang lumang passport sa panahon ng aplikasyon, hiniling ng mga embahada na ang mga overseas Filipino na ipakita lamang ang kanilang kasalukuyang passport kapag available na ang kanilang bagong passport.

Ito ay nangangahulugan na maaari mong panatilihing kasama ang iyong lumang passport habang naghihintay sa iyong bagong passport. Isusumite ang iyong lumang passport para sa kanselasyon kapag kinukuha mo na ang bagong passport.

Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin at pagiging handa bago, habang, at pagkatapos ng iyong passport renewal application sa ibang bansa, mapapadali mo ang proseso at maiiwasan mo ang stress. Huwag kang mag-atubiling magtanong sa iyong Philippine Embassy o Consulate-General para sa karagdagang impormasyon o katanungan tungkol sa passport renewal sa abroad. Magtulungan tayo upang masiguro ang iyong madali at maayos na pag-renew ng iyong Philippine passport sa iyong host country.

Mga Gabay para sa Pag-renew ng Philippine Passport ayon sa Bansa

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.