PhilHealth Voluntary Contribution at Gabay sa Pag-Register

Reading Time - 16 minutes
PhilHealth Voluntary Contribution at Gabay sa Pag-Register

Bagong freelancer o OFW ka ba na naghahanap ng impormasyon tungkol sa PhilHealth ngunit walang alam kung paano magsimula? O isa ka bang nag-resign sa trabaho at walang alam tungkol sa voluntary contribution ng PhilHealth?

Habang tayo ay nagtatransition sa new normal, ang kalusugan ay mas mahalaga ngayon kaysa dati. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagpapakita ng pangangailangan na alagaan ang ating sarili at maghanda ng pinansyal para sa anumang health-related emergencies. Ang PhilHealth ay isa sa mga paraan kung paano natin maaring protektahan ang ating kalusugan at pinansya.

Ang Pilipinas ay nagpapatupad ng Universal Health Care Law upang magbigay ng healthcare services para sa lahat. Upang ma-enjoy ang comprehensive benefits ng UHC, kailangan mong ayusin ang iyong mga membership affairs sa PhilHealth.

Ang gabay na ito ay tutulong sa iyo sa lahat ng kinakailangan tungkol sa voluntary contributions ng PhilHealth. Mula sa paghahanda ng pagpaparehistro hanggang sa mga bayad, quick tips, at FAQs.

Disclaimer: Ang artikulong ito ay na-publish para sa educational purposes lamang. Hindi affiliated ang manunulat o ang Sisig Express sa PhilHealth, kaya ang mga specific queries tungkol sa iyong membership at insurance benefits ay dapat na ipasa sa tamang awtoridad.

Table of Contents

Ano ang Voluntary Membership ng PhilHealth?

Ang PhilHealth ay nagkakategorya ng mga contributors nito sa direct at indirect contributors. Ang gobyerno ang nag-susubsidize sa mga indirect contributors. Karaniwan itong mga indigent population, senior citizens, at mga may kapansanan.

Ang mga direct contributors ay nagbabayad ng contributions sa Philhealth alinman sa pamamagitan ng kanilang mga employer o out of pocket. Kung ikaw ay employed, at ang iyong employer ay nagbabahagi ng kalahati ng gastos para sa iyong contributions, ikaw ay itinuturing na direct contributor sa Formal Economy membership.

Sa kabilang banda, ang mga hindi pormal na employed ngunit may kita ay kinikilala bilang Direct contributors sa ilalim ng Informal Economy contributor o ang Voluntary Membership.

Ang mga voluntary members ay kailangang magrehistro o mag-update ng kanilang membership nang independiente at magbayad ng kabuuang halaga ng kanilang contributions.

Sino ang Eligible para sa Voluntary Membership?

Ayon sa PhilHealth, ang mga itinuturing sa ilalim ng voluntary membership ay ang mga sumusunod

1. Migrant Workers

Kung ikaw ay isang Filipino na kasalukuyang nagtatrabaho sa ibang bansa, ang miyembro ng PhilHealth ay boluntaryo. Kasama sa kategoryang ito ang mga land-based migrant workers, seafarers, mga Filipino na nagtatrabaho o naninirahan sa ibang bansa na hindi citizens ng bansang iyon, at mga overseas Filipinos na nasa distress.

2. Informal Sector

Kung ikaw ay nagbibigay ng mga goods at services bilang iyong pinagkukunan ng kita, ngunit hindi ka employed ng isang kumpanya o nasa ilalim ng kontrata, ikaw ay kabilang sa informal sector.

Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga jeepney at tricycle drivers, vendors, mga maliliit na construction workers, at home-based industries o services.

3. Self-Earning Individuals

Ang mga indibidwal na ito ay hindi hired ng isang employer ngunit kumikita ng kanilang kita sa pamamagitan ng pag-aalok ng kanilang mga serbisyo tulad ng mga professional practitioners.

Ang mga halimbawa nito ay ang mga doktor, abogado, inhinyero, artista, arkitekto, aktor, performers, mga tao sa negosyo, entrepreneurs, coaches, athletes, news correspondents, at katulad na mga indibidwal.

4. Mga Filipino na may Dual Citizenship

Kung ikaw ay isang natural-born Filipino sa isang dayuhang bansa na may dual citizenship o nationalities, maaari ka ring mag-apply para sa voluntary PhilHealth membership.

5. Naturalized Filipinos

Ang isang Filipino citizen ay maaari ring mag-apply para sa voluntary membership sa pamamagitan ng naturalization na pinamamahalaan ng Commonwealth Act No. 473 o ang Revised Naturalization Law.

6. Mga Mamamayan ng Ibang Bansa na Nagtatrabaho at Naninirahan sa Pilipinas

Tumutukoy ito sa mga dayuhang mamamayan na naninirahan at nagtatrabaho sa Pilipinas na may valid na working permits at/o Alien Certificate of Registrations (ACRs).

Also Read: Paano Magtanggal ng Empleyado sa PhilHealth?

Pagpaparehistro

Mga Kinakailangan para sa Pagpaparehistro ng Bagong Voluntary Member sa PhilHealth

Okay, natukoy mo na na ikaw ay eligible para sa voluntary membership at handa ka nang magpatuloy sa susunod na hakbang. Una, ano ang kailangan mong ihanda?

Upang magparehistro bilang isang bagong voluntary member, ito ang mga dokumentong kinakailangan ng PhilHealth:

 1. Dalawang (2) buong naipunlang PhilHealth Member Registration Forms. Maari mong i-download ang form sa website ng Philhealth.
 2. 2 larawan na 1×1 ID picture
 3. Patunay ng pagkakakilanlan. Tinatanggap ang mga photocopies ng iyong PSA-issued birth certificate o 2 valid IDs:
 4. Patunay ng kita
  • Latest Pay Slip (o Certificate of Separation from Employment)
  • Latest financial assessment
  • Certificate of Income mula sa LGU/Authorized organizations
  • Certificate of Membership na may Monthly Income na inisyu ng association ng mga vendors at drivers at iba pang affiliated organizations
  • Ang Corporation ay maaaring magtakda ng iba pang mga dokumento
 5. Para sa mga OFWs, maaaring kinakailangan ang mga karagdagang requirements para sa pag-check ng active status:
  • Valid Overseas Employment Certificate (OEC) o e-receipt
  • Working visa/re-entry permit
  • Valid employment contract
  • Company ID na inisyu ng overseas employer
  • Certificate of employment
  • Cash remittance receipt mula sa OFW abroad (hindi bababa sa dalawang buwan bago ang renewal/payment date)
  • ID/Certificate na inisyu sa OFW sa host country (iqama, Permesso di Soggiorno, HK ID, etc.)

Paano Magparehistro bilang isang Bagong Voluntary PhilHealth Member

Ang pagpaparehistro ay maaaring gawin online o sa pamamagitan ng personal na pagpunta sa pinakamalapit na Local Health Insurance Office o PhilHealth Express Outlet.

1. Paano Magparehistro Online

Ang Online Registration ay maaaring gawin sa dalawang paraan:

a. Sa pamamagitan ng PhilHealth Electronic Registration System

Tandaan na hindi available ang system na ito sa oras ng pagsusulat. Ang overview ng nakaraang proseso ay ibibigay dito:

Step 1: Pumunta sa https://eregister.philhealth.gov.ph/ at i-click ang Proceed

Step 2: Punan ang online registration form

Step 3: I-upload ang mga kinakailangan

Step 4: I-submit ang iyong registration at i-check ang iyong email para sa karagdagang mga instruksyon. I-email din sa iyo ang iyong PhilHealth number.

b. Sa pamamagitan ng Email

Step 1: Punan ang PMRF ng tama at malinaw

Sa kanang itaas na sulok, itala ang iyong layunin bilang “REGISTRATION.”

PhilHealth Voluntary Contribution

Ilagay ang iyong mga detalye. Siguraduhing updated ang impormasyon.

PhilHealth Voluntary Contribution

Ilagay ang iyong uri ng membership. Para sa mga freelancers, i-check ang Self-Earning Individual, at para sa mga OFWs, piliin ang Migrant Worker at itukoy kung Land-Based o Sea-Based.

PhilHealth Voluntary Contribution

Itala ang iyong buwanang kita at ang dokumento na ia-attach mo bilang patunay.

PhilHealth Voluntary Contribution

Panghuli, pirmahan ang form.

PhilHealth Voluntary Contribution

Step 2: I-email ang kumpletong PMRF sa actioncenter@philhealth.gov.ph kasama ang scanned copy ng iyong valid ID at iba pang kinakailangang mga dokumento. Gamitin ang format ng subject na RegisterFull Name City/Province, Region

Matatanggap mo ang iyong Philhealth Identification Number sa email address na ibinigay mo sa iyong PMRF.

2. Paano Magparehistro sa Iyong Pinakamalapit na Local Health Insurance o PhilHealth Express Outlet

Step 1: Suriin ang pinakamalapit na opisina ng PhilHealth sa iyo. Ang contact number ng opisina at ang schedule ay ibinigay din.

Step 2: Punan ang dalawang PMRF forms. Tulad ng nabanggit na, siguraduhing kumpleto, tama, at mababasa ang ibinigay na impormasyon. Siguraduhing pirmahan ang mga forms.

Also Read: Paano Kumuha ng PhilHealth ID?

Step 3: I-submit ang mga naipunlang forms at ipresenta ang mga kinakailangan para sa validation. Bibigyan ka ng iyong PhilHealth Member Data Record (MDR) at ng iyong PhilHealth ID.

Step 4: Magbayad para sa kinakailangang premium.

3. Paano Magparehistro bilang isang OFW

Kung ikaw ay nasa ibang bansa, maaari kang mag-apply sa pamamagitan ng:

 • Anumang branch ng PhilHealth-accredited collecting partners na iRemit at Ventaja Corporation
 • PhilHealth Electronic Registration System
 • Email sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong PMRF sa ofp@philhealth.gov.ph

Paano Magdagdag ng Mga Dependent bilang isang Voluntary PhilHealth Member

Maaari kang magdeklara ng mga dependent upang lubos na magamit ang iyong mga benepisyo sa PhilHealth. Maaari mo silang idagdag sa espasyong ibinigay sa PMRF form.

PhilHealth Voluntary Contribution

Ang mga sumusunod ay ang mga eligible na dependents at ang karagdagang mga kinakailangan na kailangan mong ipresenta upang patunayan ang inyong relasyon sa panahon ng pagpaparehistro:

Eligible na DependentsMga Dokumento
Asawa (Kung hindi pa narehistro)Kasal na sertipiko
Mga anak na wala pang 21 taong gulang (Legitimate o Illegitimate)Birth o Baptismal Certificate
Legal na inampong anak na wala pang 21 taong gulangCourt decree of adoption
Stepchild na wala pang 21 taong gulangKasal na sertipiko ng biological parents at step-parents (may registry number) at Birth certificate ng bata
Mentally o physically disabled na anak, 21 taong gulang pataasBirth certificate na may registry number at isang medical certificate na nagpapakita ng lawak ng kapansanan
Foster childBirth certificate na may registry number/Foundling certificate/Child profile, Foster family care licensure, Foster Placement Authority

Paano Palitan ang Kategorya ng PhilHealth Membership Mula sa Employed patungong Voluntary

Kung dati kang employed at magpapatuloy ng iyong contributions bilang isang voluntary member, kailangan mong i-update ang iyong pagpaparehistro mula sa Formal patungong Voluntary.

Kailangan mo pa ring kumuha at kumpletuhin ang isang kopya ng PhilHealth Membership Registration Form.

Sa PMRF, markahan ang Updating/Amendment sa Purpose sa kanang itaas na sulok. Gagamitin mo ang parehong PhilHealth Identification number bilang isang formal member.

PhilHealth Voluntary Contribution

Sa uri ng membership, maaari kang pumili ng iyong bagong uri ng membership.

Tandaan din na itala ang iyong bagong kita at maghanda ng isang patunay ng kita. Hindi ka makakapagbayad online nang hindi ina-update ang bahaging ito.

I-submit ang PMRF at mga sumusuportang dokumento sa iyong local na PhilHealth branch. Ang mga OFWs ay maaaring mag-email ng kanilang form sa ofp@philhealth.gov.ph.

Bibigyan ka ng bagong MDR at payment order form na may natukoy na bayad mula sa iyong bagong kita. Kailangan mong magbayad para sa contribution bilang isang voluntary member. Ang mga sumusunod na mga bayad ay maaaring gawin online pagkatapos.

Pagbabayad ng Kontribusyon

Magkano ang PhilHealth Contribution para sa Voluntary?

Ang iyong kontribusyon ay nakadepende sa iyong buwanang kita. Para sa taong 2024, ang kontribusyon ay 5% ng iyong buwanang sahod.

PhilHealth Voluntary Contribution

Halimbawa, kung ikaw ay kumikita ng ₱25,000 kada buwan batay sa patunay ng kita na iyong iprinisenta nang ikaw ay magparehistro. Batay sa talahanayan, ang iyong kontribusyon ay kakalkulahin bilang

Voluntary Member Monthly Premium = (Buwanang Kita x 0.05) = 25,000 x 0.05 = ₱1250

Tandaan na ang mga kumikita ng 10,000 piso pababa ay nakapirmi sa ₱500.00 kada buwan, habang ang mga kumikita ng ₱80,000 pataas ay nakapirmi sa ₱5,000.00.

Paano Magbayad ng PhilHealth Contribution bilang isang Voluntary Member

Maaari kang magbayad ng iyong premiums sa counter o online.

Maaari kang direktang pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth Branch o Bayad Centers at SM malls para sa over-the-counter payments. Maaari ka ring magbayad sa pamamagitan ng bank deposit. Kailangan mong punan ang isang payment slip at magbayad onsite.

Ang online payments ay maaaring gawin sa pamamagitan ng PhilHealth Member Portal kapag ikaw ay nag-log in gamit ang iyong PhilHealth number. Tandaan na maaari ka lamang magbayad online kung na-update mo na ang iyong buwanang income records.

Also Read: PhilHealth Contribution Table 2024 and 2025

PhilHealth Voluntary Contribution

Mga Iskedyul ng Pagbabayad at mga Deadline

Ang pagbabayad ay maaaring gawin buwanan, kada-kwarto, semi-taunan, at taunan:

 • Buwanan – ang deadline ay ang huling araw ng trabaho ng buwan
 • Kada-kwarto – ang pagbabayad ay ginagawa tuwing tatlong buwan o bawat kwarto; ang deadline ay ang huling araw ng trabaho ng kwarto na iyong binabayaran.
 • Semi-taunan – ang pagbabayad ay ginagawa tuwing 6 na buwan o kalahati ng taon. Ang deadline ay ang huling araw ng trabaho ng kalahating taon na iyong binabayaran.
 • Taunan – ikaw ay nagbabayad na para sa buong taon (Enero-Disyembre). Ang deadline para dito ay ang huling araw ng trabaho ng unang kwarto (Marso 31 kung ito ay nahuhulog sa araw ng trabaho).

Mga Tips at Babala

 • Tulad ng anumang transaksyon sa gobyerno, asahan mo na aabutin ng ilang oras hanggang kalahating araw kung ikaw ay magpaparehistro sa unang pagkakataon. Karaniwan ay mahaba ang pila sa umaga. Dumating ng maaga at magdala ng maraming pasensya.
 • Siguraduhing kumpleto ang iyong mga supporting documents kasama ang photocopies. Magdala rin ng extra ballpen. Tandaan, mas kaunti ang tanong at mas maayos ang transaksyon kung kumpleto ang iyong mga requirements.
 • Magtanong! Ang mga PhilHealth branches ay may lugar para sa pagtatanong/katanungan kung mayroon kang karagdagang mga katanungan. Maaari ka ring humingi ng tulong kung may mga katanungan ka sa pagpupuno ng mga forms.
 • Maaaring ma-overwhelm ka kapag pumunta ka sa opisina at makita ang iba’t ibang lanes. Marami sa mga branches ay nagpapatupad ng numbered queuing system. Tanungin ang tamang lane para sa iyong layunin at kumuha ng numero.
 • Kinakailangan ng mga PhilHealth branches na lahat ng taong pumapasok para sa transaksyon ay magpunla ng health declaration form, magsuot ng facemask, at mag-practice ng social distancing. Sundin ang minimum health standard protocols para sa iyong kaligtasan.
 • Ang hindi pagbabayad ng premiums ay hindi magiging hadlang para hindi ka makatanggap ng mga benepisyo sa ilalim ng Implementing Rules and Regulations ng Universal Health Care Law. Gayunpaman, kinakailangan mo pa ring bayaran ang lahat ng napalampas na kontribusyon na may interes, na compounded buwanan. Ito ay 1.5% para sa mga self-employed professionals, OFWs at mga Filipinong naninirahan sa ibang bansa, at sa mga may dual citizenship.
 • Laging protektahan ang iyong personal na impormasyon. Siguraduhing ligtas ang iyong PhilHealth number at MDR. Panatilihing ligtas ang iyong mga dokumento ng pagkakakilanlan habang nasa transaksyon. Huwag hayaang magkaroon ng access ang ibang hindi awtorisadong tao sa iyong personal na impormasyon at mga dokumento.

Mga Madalas Itanong

1. Nagparehistro na ako pero ilang taon na akong hindi nakakapagbayad ng kontribusyon. Paano ko ma-reactivate ang aking PhilHealth account?

Hindi mo na kailangang magparehistro muli. Isang PhilHealth identification number lang ang itinalaga sa bawat miyembro. Subalit, kailangan mong i-update ang iyong membership. Kasama dito ang pag-submit ng updated na PMRF form.

Sundan ang parehong proseso sa pagbabago mula sa employed patungong voluntary, markahan ang bahagi ng amendment, pagkatapos ay punan ang mga bahagi ng form na kailangan mong i-update mula noong huling beses kang nagbayad. Siguraduhing i-update mo rin ang iyong kita.

Depende sa kung gaano katagal na ang iyong huling kontribusyon, maaaring kailanganin mong bayaran ang mga napalampas na kontribusyon. Ito ay maaaring mag-iba-iba depende sa kaso, kaya ang pinakamainam na gawin ay pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth branch upang linawin ang iyong tiyak na kaso at kinakailangang bayaran.

2. Kailangan ko bang bayaran lahat ng napalampas na PhilHealth contributions?

Oo. Sa ilalim ng IRR ng UHC, ang hindi pagbabayad ay hindi magreresulta sa pagtigil ng pagtanggap ng mga benepisyo, ngunit kinakailangan mong bayaran ang mga napalampas na kontribusyon kasama ang interes na compounded buwanan.

Maaari kang magbayad ng retroactive hanggang sa 3 buwan kung ikaw ay nakapagbayad ng siyam na magkakasunod na buwanang kontribusyon bago ang mga buwan na hindi nabayaran o magbayad ng retroactive sa loob ng isang buwan pagkatapos ng mga buwan na hindi nabayaran. Kung hindi, kailangan mong magbayad ng multa.

3. Nakapagparehistro na ako. Ilang bayad ang kailangan kong gawin para makatanggap ng mga benepisyo?

Kung ikaw ay bagong rehistrado at ang iyong membership ay wala pang 9 na buwan, kinakailangan mo lamang magbayad ng hindi bababa sa tatlong buwanang kontribusyon sa loob ng anim na buwan bago mag-avail ng benepisyo.

Kung ikaw ay matagal nang miyembro, maaari kang makatanggap ng mga benepisyo kung ikaw ay isang aktibong miyembro na nakakatugon sa mga sumusunod na kinakailangan:

a. Qualifying contributions – Nagbayad ng hindi bababa sa tatlong buwanang kontribusyon sa loob ng anim na buwan bago ang unang araw ng pag-avail o confinement.

b. Sufficient regularity of payment – Nagbayad ng hindi bababa sa anim na buwanang kontribusyon bago ang tatlong buwanang qualifying contribution payments sa loob ng 12 buwan bago ang unang araw ng availment o confinement.

4. May karapatan ba ako sa parehong mga benepisyo tulad ng sa PhilHealth formal sector?

Oo. Walang pagkakaiba sa mga benepisyo sa pagitan ng formal at voluntary na kategorya.

5. Paano ko masusuri ang aking mga kontribusyon?

Maaari mong suriin ang status ng iyong mga kontribusyon online. Mag-log in gamit ang iyong PhilHealth number sa https://memberinquiry.philhealth.gov.ph/member/.

Kailangan mo munang gumawa ng account sa pamamagitan ng pag-click sa Create Account. Punan ang kinakailangang basic na impormasyon at sundin ang mga instruksyon. Pagkatapos ng kumpirmasyon ng iyong online account, maaari kang mag-log in at suriin ang iyong mga kontribusyon. Ang buod ng iyong mga kontribusyon at kasaysayan ay makikita sa bahagi ng member contributions ng pahina.

6. Kung makaligtaan ko ang pagbabayad ng aking premiums, eligible pa rin ba ako para sa mga benepisyo?

Sa ilalim ng Universal Healthcare Law, ang hindi pagbabayad ng premiums ay hindi magiging hadlang sa pag-avail ng mga benepisyo basta’t babayaran mo ang mga napalampas na kontribusyon. Kaya inirerekomenda na huwag palampasin ang anumang kontribusyon dahil hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin ang tulong pangkalusugan.

7. Maaari ba akong magbayad para sa aking mga kontribusyon nang mas maaga?

Oo. Sa ilalim ng voluntary membership, maaari kang magbayad ng iyong premiums hanggang sa 3 taon (36 na buwan) nang maaga. Siguraduhin lamang na itakda mo ang panahon ng pagbabayad sa iyong payment slips.

8. Maaari ba akong bumalik sa formal contributions kung ako ay magkatrabaho?

Oo. Kung ikaw ay magkatrabaho at maghahati ng kontribusyon sa isang employer, kailangan mo lang i-update ang iyong membership mula sa voluntary patungong formal. Mag-submit lamang ng updated na PMRF form na nagtatakda ng bagong membership at kita.

9. May iba pa akong mga alalahanin at kailangan kong makipag-usap sa isang tao. Paano ako makakontak sa PhilHealth?

a. May call center at callback service ang PhilHealth:

Call Center Hotline 84417442 (PHIC).

Maaari kang humiling ng tawag mula sa kanila sa pamamagitan ng Callback Channel: 0917-898-7442. I-text ang “PHICcallback [space] Mobile No. o Metro Manila landline [space] detalye ng iyong concern”. Tatawagan ka nila para pag-usapan ang iyong mga alalahanin sa oras ng opisina sa mga araw ng linggo lamang. Ang mga kahilingan sa callback ay mag-eexpire pagkatapos ng 72 oras.

b. Social media: Facebook: /PhilHealthofficial; Twitter: @teamphilhealth

10. Ano ang gagawin ko kung gusto kong magparehistro ngunit wala akong trabaho at hindi kayang magbayad ng kontribusyon?

Sa ilalim ng UHC, lahat ng Pilipino ay eligible na miyembro ng National Health Insurance Program. Maaari kang mag-apply para sa Indirect Contributor Membership kung hindi mo kayang magbayad ng premiums.

Ang mga ito ay mga miyembro na sinusuportahan ng gobyerno. Kung ikaw ay isang indigent member na nakalista sa ilalim ng DSWD, isang senior citizen batay sa RA 10645, o isang PWD na sakop ng RA 11228, ikaw ay eligible para sa membership na ito at sasagutin ng gobyerno.

11. Maaari ba akong mag-apply para sa PhilHealth kahit ako ay unemployed?

Oo. Ayon sa Universal Healthcare Law o RA 11223, LAHAT ng Pilipino ay awtomatikong eligible na makatanggap ng mga benepisyo mula sa National Health Insurance Program o PhilHealth.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.