Paano Magparehistro ng Kapanganakan ng Isang Sanggol na Isinilang sa Eroplano

Reading Time - 4 minutes
baby born on airplane

Also Read: Gabay sa Mga Karapatan ng Isang Illegitimate Child

Ang pagkapanganak ng isang sanggol na isinilang sa loob ng eroplano ay dapat na rehistrado sa civil register ng lungsod o munisipalidad kung saan karaniwang naninirahan ang ina, basta’t siya ay isang residente ng Pilipinas at isa siyang mamamayan ng Pilipinas o ang ama o pareho silang mga magulang ay mamamayan ng Pilipinas.

Rule 19 of A.O No. 1, Series of 1993: Mga Alituntunin para sa Pagrehistro ng Kapanganakan sa Eroplano

Also Read: Paano Kumuha ng Birth Certificate: Isang Gabay

Narito ang mga gabay na ibinibigay ng Rule 19 of A.O No. 1, Series of 1993:

1. Kapag isinilang ang isang sanggol sa loob ng sasakyan, barko, o eroplano habang ito ay nasa biyahe sa teritoryo ng Pilipinas at hindi malalaman ang eksaktong lugar ng kapanganakan, ang kapanganakan ay dapat irehistro sa civil register ng destinasyon ng ina o sa lungsod o munisipalidad kung saan karaniwang naninirahan ang ina.

Also Read: Paano Maging Legitimate ang Illegitimate Child sa Pilipinas?

2. Kapag isinilang ang sanggol sa loob ng sasakyang-barko o eroplano habang ito ay papunta sa Pilipinas at hindi malalaman ang eksaktong lugar ng kapanganakan, ang kapanganakan ay dapat irehistro sa civil register ng lungsod o munisipalidad kung saan karaniwang naninirahan ang ina kung siya ay residente ng Pilipinas at kung ang ama o ina o pareho nilang magulang ay mamamayan ng Pilipinas. Kung parehong dayuhan ang mga magulang ng sanggol ngunit sila ay residente ng Pilipinas, maaari ring irehistro ang kapanganakan sa civil register ng Maynila kung ito ang kanilang nais.

3. Kapag isinilang ang sanggol, at ang ama o ina o pareho nilang magulang ay mamamayan ng Pilipinas, sa loob ng isang sasakyang-barko o eroplano na papunta sa ibang bansa mula sa Pilipinas, o mula sa alinmang bansa, ang kapanganakan ay dapat irehistro sa Philippine Foreign Service Establishment ng bansa kung saan ang destinasyon ng ina.

Pamamaraan para sa Pagrehistro ng Kapanganakan sa Eroplano

Sa mga sumusunod na seksyon, ipapakita namin ang mga hakbang para sa pagrehistro ng kapanganakan ng isang sanggol na isinilang sa eroplano. Sundan ang mga gabay na ito upang masiguro na ang kapanganakan ng inyong sanggol ay rehistrado nang maayos.

Hakbang 1: Tumanggap ng Sertipikasyon ng Pagkapanganak mula sa Aircraft Operator

Sa unang hakbang, kinakailangan ninyong kumunsulta sa operator ng eroplano kung saan isinilang ang inyong sanggol. Hilingin ang sertipikasyon ng pagkapanganak mula sa kanila. Ito ay isang mahalagang dokumento na magpapatunay na ang kapanganakan ay naganap sa loob ng eroplano habang ito ay nasa biyahe sa Pilipinas o papunta dito.

Hakbang 2: Magtungo sa Lungsod o Munisipalidad kung Saan Naninirahan ang Ina

Pagkatapos ng pagkuha ng sertipikasyon mula sa aircraft operator, kailangan mong pumunta sa lungsod o munisipalidad kung saan karaniwang naninirahan ang ina. Kung hindi tiyak ang eksaktong lugar ng kapanganakan, ang rehistrasyon ay dapat gawin sa civil register ng destinasyon ng ina o sa lungsod o munisipalidad kung saan siya nakatira.

Hakbang 3: Kumpletuhin ang Kinakailangang mga Dokumento

Sa hakbang na ito, kinakailangan mong kumpletuhin ang mga kinakailangang dokumento para sa pagrehistro ng kapanganakan. Narito ang ilang mga dokumento na karaniwang kinakailangan:

  • Sertipikasyon ng Pagkapanganak mula sa Aircraft Operator: Ito ay ibinigay sa unang hakbang. Siguruhing ang dokumento ay may tamang petsa, oras, at iba pang mga detalye ng kapanganakan ng sanggol.
  • Application Form: Kailangan mong punan ang application form para sa birth registration. Maaaring ibahagi ng local civil registrar ang kanilang sariling form o gamitin ang standard na form mula sa Philippine Statistics Authority (PSA).
  • Valid IDs: Dalhin ang mga valid IDs ng mga magulang o mga tagapangalaga ng sanggol. Ito ay nagpapatunay ng kanilang pagkakakilanlan.
  • Marriage Certificate (Kung Kasal ang Magulang): Kung kasal ang mga magulang ng sanggol, kinakailangan ang kanilang marriage certificate.
  • Affidavit of Delayed Registration (Kung Kinakailangan): Kung ang rehistrasyon ay hindi isinagawa sa loob ng takdang panahon, kinakailangan ang isang affidavit of delayed registration na nagpapaliwanag kung bakit ito naantala.

Hakbang 4: Pumirma at Magsumite ng Lahat ng mga Dokumento

Pagkatapos ng pagkumpleto ng mga dokumento, kailangan mong pumirma sa lahat ng mga kinakailangang dokumento at isumite ito sa local civil registrar. Maaring humingi ng tulong sa registrar para sa anumang mga karagdagang hakbang o mga dokumento na kinakailangan.

Hakbang 5: Bayaran ang mga Kinakailangang Fees

Bilang huling hakbang, kinakailangan mong bayaran ang mga kinakailangang fees para sa pagrehistro ng kapanganakan. Ang mga fees ay maaaring mag-iba-iba depende sa local civil registrar ng iyong lugar.

Kumpletuhin ang Pagrehistro ng Kapanganakan

Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, maaari mong kumpletuhin ang pagrehistro ng kapanganakan ng iyong sanggol na isinilang sa eroplano. Ang tamang rehistrasyon ay magbibigay sa inyo ng legal na dokumento na nagpapatunay ng kapanganakan ng inyong anak. Mahalaga ito para sa mga hakbang tulad ng pagkuha ng pasaporte at iba pang mga dokumento sa hinaharap. Huwag kalimutang sumunod sa mga lokal na regulasyon at mga proseso para masiguro ang maayos na pagrehistro ng inyong sanggol.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.