Paano Kalkulahin ang Income Tax Refund sa Pilipinas?

Reading Time - 8 minutes
Paano Kalkulahin ang Income Tax Refund sa Pilipinas

Isang benepisyo ng pagkaalam kung paano inihahanda ang iyong tax return ay ang pagkaalam kung magkano na ang sobrang ibinayad mo. Sa prinsipyo ng solutio indebiti, na ang ibig sabihin ay “pagbabayad sa isa na hindi dapat bayaran”, ikaw ay may karapatan sa isang tax refund.

Ang artikulong ito ay naglalayong magbigay ng impormasyon tungkol sa mga tax refund sa Pilipinas, kung bakit ito nangyayari, kung paano ito kinakalkula, at kung paano ito ma-avail.

Disclaimer: Ang artikulong ito ay para lamang sa pangkalahatang impormasyon at hindi ito pamalit sa propesyonal na payo.

Table of Contents

Ano ang Income Tax Refund?

Ang mga tax refund ay nagmumula sa sobrang bayad ng mga buwis. Ang karaniwang pinagmumulan ng tax refund ay mga sahod, kita ng mga freelancer at mga bayad sa mga tax-exempt na entidad. Tandaan na anuman ang pinagmulan, ang tax refund ay dapat makuha hindi hihigit sa 2 taon mula sa dapat na pag-file.

Sino ang Maaaring Mag-apply para sa Income Tax Refund?

Sa pangkalahatan, sinuman ang nagbabayad ng income tax ay maaaring mag-apply para sa tax refund. Kasama dito ang:

 • Mga empleyado;
 • Mga rehistradong negosyo kabilang ang mga self-employed na indibidwal at mga freelancer; at
 • Mga Juridical Persons tulad ng Corporations at Partnerships.

Bakit ito Nangyayari?

Isipin mo na mayroon kang negosyo ngunit ang iyong mga customer ay maaari lamang magbayad tuwing bawat quarter at ilan sa kanila ay hindi pa nagbabayad sa takdang oras. Maaaring ito ay makahadlang sa budgeting, expansion o mas malala, hindi makapag-operate.

Ito rin ang sitwasyon ng BIR. Karamihan sa mga taxpayer ay kinakailangang magbayad ng kanilang mga buwis quarterly o kahit taun-taon. Mayroon ding mga pagkakataon na ilang mga taxpayer ay tumatakas sa pagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng under-declaring ng sales o hindi nagfa-file sa lahat. Kaya naglikha ang BIR ng isang withholding tax system, isang sistema na nagpapahintulot sa mga taxpayer na magbayad nang maaga.

Also Read: Books of Accounts BIR: Gabay sa Pagpaparehistro, Pag-fill Up, at Pag-iingat ng Records

Ngunit ano ang kinalaman nito sa mga refund? Ang withholding tax system ay gumagana sa pamamagitan ng pagtatantya ng iyong taunang kita. Siyempre, kahit na gusto nating magkaroon ng mas maraming kita, may mga panahon na mali ang ating mga forecast at mas mababa ang aktwal na sales, na nagreresulta sa tax refund dahil nagbayad ka ng higit sa utang mo sa gobyerno.

Paano Kalkulahin ang Tax Refund sa Pilipinas?

Formula

Pangkalahatang Formula para sa pagkakalkula ng taunang income tax refunds:

 • Tax Due – Prepaid Tax Payments = Tax Payable o Refund

Sample Cases

A. Compensation Income (para sa mga empleyado)

Ang empleyado ay may basic na sahod na Php 30,000 kada buwan o Php 360,000 taun-taon. Gayunpaman, sa huling apat na buwan ng taxable na taon, siya ay kumita ng taxable na overtime pay na nagkakahalaga ng Php 5000, Php 4500, Php 4000 at Php 1,500 ayon sa pagkakasunod-sunod, na nagresulta sa Php 15,000 na pagtaas ng gross taxable na kita.

Hakbang 1: Tukuyin ang naaangkop na hanay ng kompensasyon gamit ang binagong tax table.

Tax Refund Philippines

Hakbang 2: Tukuyin ang saklaw ng kita.

Tax Refund Philippines

Hakbang 3: Sundin ang itinakdang withholding tax

Tax Refund Philippines

Hakbang 4: Kalkulahin ang tax due batay sa kabuuang taxable na kita

Tax Refund Philippines

Hakbang 5: I-kumpara ang kabuuang halaga ng nakuhang buwis at ang kabuuang tax due mula sa empleyado.

Also Read: Gabay sa Loose Leaf Books of Accounts

Tax Refund Philippines

Pagkakakalkula ng Tax Refund:

 • Total Annual Tax Due = Php 25,000
 • Kabawasan: Total Creditable Tax = Php 25,175.85
 • Tax Refund = Php 175.85

Batay sa impormasyon sa itaas, ang employer ay sobrang nag-withhold ng halagang katumbas ng Php 175.85 at ito ay maaring ma-refund sa empleyado hindi hihigit sa January 25 ng sumusunod na taon.

B. Income Tax Refund (para sa rehistradong mga negosyo, kabilang ang mga lisensyadong propesyonal, self-employed, at mga freelancer, atbp.)

Ang sumusunod ay isang halimbawa ng kalkulasyon ng tax refund para sa mga lisensyadong propesyonal (hal. doktor, abogado, CPA, atbp.):

 • Gross Annual Receipts (kita na nagmula sa propesyonal na serbisyo) = Php 250,000
 • Tax Payable base sa TRAIN Graduated Tax Table = 0
 • Creditable Withholding Tax base sa Expanded Withholding Tax System (5% ng gross receipts sa kasong ito) = Php 12,500
 • Sobrang Bayad (para sa Tax Refund) = Php 12,500

Tax Payable

Tax Refund Philippines

Expanded Withholding Tax

Tax Refund Philippines

Batay sa mga nasabing impormasyon, ang propesyonal ay may karapatang makakuha ng Php 12,500 na refund mula sa BIR.

Paano Mag-Avail ng Tax Refund sa Pilipinas?

1. Para sa mga empleyadong kwalipikado para sa substituted filing

Minsan, sobra ang binabayarang buwis ng mga empleyado kahit na hindi nila kontrolado ang kanilang pagbabayad dahil ang kanilang mga employer ang nagpa-file ng kanilang tax returns para sa kanila.

Kwalipikado ka para sa substituted filing kung ikaw ay PAREHONG sumusunod:

Also Read: Paano Mag-Transfer ng RDO Online? Simpleng Gabay

 • Mayroon ka lamang isang employer para sa buong taxable year (Enero hanggang Disyembre); at
 • Kapwa kayo ng iyong asawa ay hindi nagmamay-ari ng negosyo.

Para sa mga kwalipikado para sa substituted filing, hindi mo na kailangan mag-apply para sa tax refund dahil ang iyong employer ang magbabalik ng iyong sobrang bayad sa buwis.

Ito ay tinatawag na year-end adjustments at ang proseso ay awtomatiko (sa pamamagitan ng karaniwang pagproseso ng payroll) at hindi na kailangan ng karagdagang aksyon mula sa empleyado.

2. Para sa mga empleyadong hindi kwalipikado para sa substituted filing at mga may-ari ng negosyo (kabilang ang mga lisensyadong propesyonal, mga self-employed na indibidwal, at mga freelancer)

Ang mga taxpayer na kinakailangang mag-file ng kanilang sariling buwis, gamit ang kanilang kanya-kanyang tax returns, ay dapat magbigay ng ebidensya ng kanilang sobrang bayad sa pamamagitan ng pagpapakita ng withholding tax certificates tulad ng BIR Form 2307 para sa mga negosyo at BIR Form 2316 para sa mga empleyado.

Tax Refund Philippines

Ang kabuuang halaga na nakalagay sa lahat ng mga sertipiko ay magiging kanilang creditable withholding tax (CWT) para sa taon. Kung ang kanilang tax due ay mas mababa kaysa sa kanilang kabuuang CWT, mayroon ang mga taxpayer ng sumusunod na mga opsyon:

 • mag-avail para sa tax refund; o
 • i-carry ito over sa susunod na taxable year, na maaari nilang gamitin upang bayaran ang kanilang mga buwis para sa susunod na taon.

Tandaan: Ang opsyon na napili ay final at hindi na maaaring baguhin.

Kailan Dapat Ibigay ang Tax Refund?

1. Para sa mga empleyadong kwalipikado para sa substituted filing

Ang mga tax refund na dapat ibigay sa mga empleyadong kwalipikado para sa substituted filing ay ibinibigay sa o bago ang Enero 25 ng sumusunod na taon.

2. Para sa mga empleyadong hindi kwalipikado para sa substituted filing at mga may-ari ng negosyo (kabilang ang mga lisensyadong propesyonal, mga self-employed na indibidwal, at mga freelancer)

Ang mga tax refund ay ibinibigay sa mga uri ng taxpayer na ito pagkatapos na ideklara ng Commissioner of Internal Revenue na wala nang ibang tax liability ang taxpayer sa BIR. Ang oras ng pagproseso ay depende sa legal na batayan ng aplikasyon at kung magkano ang claim ng taxpayer.

Mga Madalas Itanong

1. May iba pa bang uri ng tax refunds?

Bukod sa income tax refund na tinalakay dito, may iba pang mga uri tulad ng VAT refund, excise tax refunds, atbp. Sa madaling salita, maaari kang mag-apply para sa refund para sa anumang sobrang bayad sa buwis.

2. Nag-resign na ako sa kumpanya. May karapatan pa ba ako sa awtomatikong tax refund (year-end adjustment)?

Oo, kasama ang tax refund sa iyong final pay computation at ito ay nakalagay sa BIR Form 2316 na ibibigay sa iyo ng iyong employer.

3. Ako ay isang empleyado at nag-resign ako sa kalagitnaan ng taon at nakakuha ng bagong trabaho. Maaari pa ba akong mag-avail ng awtomatikong tax refund mula sa aking pangalawang employer?

Hindi, dahil hindi ka na kwalipikado para sa substituted filing. Sa halip, kailangan mong mag-file ng iyong sariling buwis gamit ang BIR Form 1700. Kung sakaling mayroong sobrang bayad sa buwis na ginawa ng pangalawang employer, ang empleyado ang hihiling para sa tax refund direkta mula sa BIR gamit ang BIR Form 1914.

4. Ako ay isang empleyado na may-ari rin ng isang negosyo o isang rehistradong freelancer. Paano ako mag-aapply para sa tax refund?

Kailangan mong mag-file ng iyong sariling buwis gamit ang BIR Form 1701. Kung sakaling mayroong sobrang bayad sa buwis, ang empleyado/may-ari ng negosyo ang hihiling para sa tax refund direkta mula sa BIR gamit ang BIR Form 1701.

Tax Refund Philippines
Tax Refund Philippines

5. Magkano ang maaari kong makuha kung nag-apply ako para sa tax refund?

Depende ito sa sobrang mga bayad. Kung ikaw ay isang rehistradong negosyo, self-employed o isang freelancer, depende ito kung mayroon kang ibang tax liabilities sa gobyerno. Ang aplikasyon para sa tax refund ay nangangailangan ng mandatory audit ng BIR at maaaring tumagal ng isa hanggang limang taon.

6. Paano ako makakakuha ng aking tax refund?

Ang RDO kung saan ka nag-apply para sa iyong refund ay magbibigay sa iyo ng tseke na naglalaman ng halagang hinihiling na mas mababa sa anumang tax liabilities.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.