Paano Mag-Update ng Dependents sa PhilHealth Online?

Reading Time - 4 minutes
Paano Mag-Update ng Dependents sa PhilHealth Online

Nagpaplano ka bang i-update ang iyong pagiging miyembro sa PhilHealth at idineklara ang iyong magulang, asawa, o anak bilang dependent?

Ang gabay na ito ay magpapakita sa iyo kung papaano gawin iyon, para ang iyong mga dependent ay makapagsimula na sa pagtanggap ng mga benepisyo mula sa PhilHealth.

Also Read: Paano Gumawa ng Authorization Letter Para sa PhilHealth?

Disclaimer: Ang artikulong ito ay nai-publish para sa mga layuning edukasyonal lamang. Wala sa manunulat o Sisig Express ang kaugnayan sa PhilHealth, kaya ang mga tiyak na tanong tungkol sa iyong pagiging miyembro at mga benepisyo ng seguro ay dapat ipasa sa tamang awtoridad.

Maaari kang magdeklara o mag-update ng mga dependent upang lubos na mapakinabangan ang iyong mga benepisyo sa PhilHealth. Maaari mo silang idagdag sa espasyo na ibinigay sa PMRF form. Narito kung paano:

1. Punan ang PhilHealth Member Registration Form (PMRF)

How to Update Dependents in PhilHealth Online

I-download ang PhilHealth Member Registration Form at ibigay ang sumusunod na impormasyon sa espasyong ibinigay:

Also Read: Paano Mag-Avail ng PhilHealth Maternity Benefits?

 • Ang iyong 12-digit na PhilHealth identification number
 • Layunin: Piliin lamang ang “Updating/Amendment” sa ilalim ng “Purpose”
 • Buong pangalan at pangalan ng asawa kung kasal
 • Petsa (MM/DD/Y) at Lugar ng Kapanganakan (City/Municipality/Province/Country)
 • Kasarian (Lalaki o Babae)
 • Civil Status (Single/Kasal/Legally Separated/Annulled/Biyudo/a)
 • Citizenship (Filipino/Dual Citizen/Foreign National)
 • PhilSys ID Number (Optional) at TIN Number (Optional)
 • Permanent Home Address at Mailing Address
 • Contact Information (Home Number, Business Number, Mobile Number, Email Address)
 • PhilHealth Member Type
How to Update Dependents in PhilHealth Online

I-indicate ang iyong mga dependent sa bahagi ng Dependents sa form. Ang ibaba ay ang mga eligible na dependents. Kailangan mo rin ihanda ang kopya ng mga dokumentong ito para ipakita ang iyong relasyon sa kanila.

Mga Eligible na Dependent at mga Kaukulang Dokumento

 1. Asawa (Kung hindi pa nakarehistro) – Kailangan ng Sertipiko ng Kasal (Marriage Certificate)
 2. Mga anak na hindi pa 21 taong gulang (Legitimate o illegitimate) – Kailangan ng Sertipiko ng Kapanganakan (Birth Certificate), o Sertipiko ng Binyag (Baptismal Certificate)
 3. Legally adopted na anak na hindi pa 21 taong gulang – Kailangan ng Court decree ng adoption
 4. Stepchild na hindi pa 21 taong gulang – Kailangan ng Sertipiko ng Kasal ng biological parents at step-parents (may numero ng rehistro) at Sertipiko ng Kapanganakan ng bata
 5. Mentally o physically disabled na anak, 21 taong gulang pataas – Kailangan ng Sertipiko ng Kapanganakan na may numero ng rehistro at isang medical certificate na nagpapakita ng lawak ng kapansanan
 6. Foster child – Kailangan ng Sertipiko ng Kapanganakan na may numero ng rehistro/Foundling certificate/Child profile Foster family care licensureFoster Placement Authority

2. I-scan ang Mga Supporting Documents at Ihanda ang PMRF bilang Digital o Scanned File

Kapag kumpleto na ang PMRF, i-scan o kunan ng larawan ito, pagkatapos i-save ito bilang JPG o PDF file. Gumamit ng scanner app tulad ng CamScanner kung wala kang scanner (i-download mula sa Google Play o App Store).

Tiyaking naka-scan o nakuhanan ng larawan ang parehong pahina ng PMRF at lahat ng teksto ay malinaw at basahin.

I-scan o kunan ng larawan ang anumang supporting documents na maaaring meron ka, tulad ng birth certificate o marriage license. Magpadala sa PhilHealth ng kopya ng iyong kasalukuyang ID upang ma-verify ang iyong pagkakakilanlan.

3. I-Email ang Iyong PMRF sa Local PhilHealth Office

Kapag naka-scan o nakuhanan ng larawan na ang iyong PMRF, supporting documents, at valid ID, i-email ito sa local office ng PhilHealth kasama ang isang naka-scan na kopya o larawan ng anumang valid ID na may subject na “Updating Member Information.”

Also Read: Paano Mag-Generate ng SPA o Statement of Premium Account sa PhilHealth?

Maaari kang mag-indicate sa iyong email kung anong uri ng mga update ang hinihiling mo sa kanila.

4. Hintayin ang PhilHealth na I-Update ang Iyong mga Talaan (Record)

Ang natitirang gawin ay maghintay para sa PhilHealth na kumpirmahin na natanggap nila ang iyong email. Ang processor ay tatanggapin ang iyong request at iu-update ang iyong mga talaan.

Pagkatapos ng petsa ng pagkakakilala, karaniwan ang pagproseso ay tumatagal ng dalawa hanggang tatlong araw ng trabaho. Ang PhilHealth ay maaaring humiling ng karagdagang supporting documentation o pagpapatunay ng pagkakakilanlan sa oras na ito.

Pagkatapos ng matagumpay na pag-update ng iyong MDR, magpapadala sa iyo ang PhilHealth ng isa pang email. Pagkatapos ng tatlong araw ng trabaho na walang impormasyon mula sa PhilHealth, maaari kang tumawag sa iyong lokal na opisina ng PhilHealth upang malaman kung ano ang kalagayan ng iyong request na update.

5. I-Verify ang Iyong Updated PhilHealth MDR Online

Tiyakin kung na-update ang iyong data sa pamamagitan ng pagtingin sa iyong updated na PhilHealth MDR online. Upang makita, i-download, o i-print ang iyong MDR kung mayroon kang PhilHealth online account, simpleng mag-log in at piliin ang “Print MDR” mula sa member portal.

Kung wala silang reply via email sa loob ng mahabang panahon kahit na may follow-up, maaaring kailanganin mong personal na isumite ang iyong PMRF at supporting documents sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.