Paano Mag-Avail ng Paternity Leave sa Pilipinas?

Reading Time - 9 minutes
Paano Mag-Avail ng Paternity Leave sa Pilipinas

Ang mga ama ay mga haligi ng pamilya at mahalaga sa paghubog ng pisikal at emosyonal na pagkatao ng isang bata.

Para sa mga magiging magulang, ang presensya ng ama pagkatapos ng panganganak ay nagbibigay ng higit na oras para sa pag-aadjust ng pamilya at pahinga para sa ina. Nagbibigay rin ito ng pagkakataon sa ama na mas maging aktibo sa pag-aalaga ng bata.

Kaugnay nito, ano ang mga paternity benefits na available sa Pilipinas?

Para malaman ang higit pa tungkol sa paternity leave at benefits sa Pilipinas, patuloy na basahin.

Also Read: Paano Kumuha ng SSS PRN Number Online

Ano ang Paternity Leave sa Pilipinas?

Ang mga paternity benefits ay mga benepisyo para sa mga empleyado na nagbibigay sa mga ama ng financial protection at seguridad sa pamamagitan ng protektadong leave mula sa trabaho para alagaan ang kanilang pamilya.

Ang paternity leave o benefits ay malaki ang pagkakaiba sa mga benepisyo na tinatamasa ng mga ina. Walang hiwalay na bayad na benepisyo sa ilalim ng Social Security System (SSS) at PhilHealth para sa mga ama kumpara sa mga ina.

Sa Pilipinas, ang mga sumusunod na uri ng leave ay available sa mga ama:

1. Paternity Leave Under RA 8187

Sa ilalim ng Paternity Leave Act of 1996 (RA 8187), ang mga kasal na ama na nagtatrabaho sa pribado at pampublikong sektor ay may karapatan sa 7 araw na bayad na leave. Ito ay maaaring umabot hanggang sa apat na anak/pagbubuntis.

Ang nagpapakita ng pagkakaiba nito sa maternity benefits ay ang employer ang nagbabayad para sa benepisyong ito. Para sa maternity benefits, ang mga leave ay binabayaran ng Social Security System.

Ang leave ay maaaring magamit para sa live childbirth (Normal o Cesarean Delivery), Miscarriage at Emergency Pregnancy Termination, at Adoption para sa mga bata na wala pang pitong taong gulang.

Ang leave ay hindi napapalitan ng cash at hindi naipon.

Also Read: Paano Mag-Invest sa SSS P.E.S.O. Fund at Siguruhin ang Iyong Kinabukasan?

2. Maternity Leave na Maaring I-transfer sa mga Ama under RA 11210

Sa ilalim ng RA 11210 o ang 105-day Expanded Maternity Leave Law, ang mga ina ay makakatanggap ng 105 araw ng maternity leave mula sa dating 60 araw. Pito sa mga araw na ito ay maaring i-transfer sa ama ng bata.

3. Parental Leave – RA 8972

Ang RA 8972 o ang Solo Parents’ Welfare Act at Parental Leave ay nagbibigay ng mga benepisyo para sa solo parents at kanilang mga anak. Ang mga Solo Fathers na naiwan na mag-isa na mag-alaga sa kanilang mga anak dahil sa mga sumusunod na kadahilanan ay maaaring mag-avail ng 7-araw na parental leave:

 • Kamatayan ng asawa
 • Pagkakakulong ng asawa na may kriminal na hatol na hindi bababa sa isang taon
 • Legal na hiwalay sa asawa na hindi bababa sa isang taon basta’t siya ay ipinagkatiwalaan ng mga bata
 • Annulment o nullity ng kasal at siya ay ipinagkatiwalaan ng mga bata
 • Pag-abandona ng asawa
 • Hindi kasal na ama na nagpasyang panatilihin ang kanilang mga anak sa halip na ibigay sila sa isang welfare institution

Ang leave na ito ay maaaring gamitin para dumalo sa mga milestones ng mga bata, mag-perform ng parental obligations o dumalo sa mga school programs, at dumalo sa mga health emergencies ng mga bata.

Also Read: Paano Magbayad ng SSS Salary Loan: Isang Gabay

Sino ang May Karapatan sa Paternity Leave sa Pilipinas?

1. Paternity Leave under RA 8187

 • Ito ay naaangkop sa lahat ng mga kalalakihang empleyado anuman ang employment status (Regular, Probationary, Casual, Fixed-term, Seasonal)
 • Dapat na empleyado ka sa oras ng panganganak
 • Dapat na legal na kasal at nakatira kasama ang iyong partner
 • Dapat na nagbigay ng kapanganakan o nagkaroon ng abortion/miscarriage ang iyong asawa
 • Ang aplikasyon para sa paternity leave ay nasa loob ng panahong kinakailangan ng kompanya maliban na lamang sa mga emergency medical cases.

2. Maternity Leave na Maaring I-transfer sa mga Ama under RA 11210

 • Ang alokasyon ng maternity leave credits ay valid para sa live childbirth lamang
 • Dapat na kasalukuyang empleyado ang ama ng bata
 • Maaaring ilipat ng ina ang pitong araw ng kanyang leave credits kahit hindi legal na kasal sa ama
 • Ang Maternity Notification Form at SSS Allocation of Maternity Leaves Form ay parehong dapat isumite kapag nag-file ng Maternity Benefit Reimbursement Application

3. RA 8972 o ang Solo Parents’ Welfare Act at Parental Leave

 • Ang solo parents ay dapat na nag-render ng hindi bababa sa isang taon ng serbisyo/empleyo anuman ang employment status at mayroong na-issue na Solo Parent ID mula sa LGU
 • Isumite ang aplikasyon isang linggo bago maliban na lamang sa mga emergency cases

Mga Kinakailangang Dokumento Para sa Paternity Leave

Ang mga sumusunod na dokumento ang kailangan mo kapag nag-aaplay ka para sa paternity leave/benefits:

1. Paternity Leave under RA 8187

 • Ang leave na ito ay konektado sa employer at hindi direkta na sakop ng isang government office tulad ng SSS. Maaaring kailanganin mong magtanong sa iyong Human Resources (HR) Department tungkol sa kanilang partikular na kinakailangan dahil maaaring mag-iba ito mula sa isang opisina hanggang sa isa pa.
 • Sa karaniwan, kakailanganin nila ang dokumentasyon ng kasal at paternity tulad ng mga sumusunod:
  • Paternity Notification Form
  • Marriage Contract Certification o iba pang patunay ng kasal
  • Medical records tulad ng ultrasound results, medical certificates, at dokumentasyon ng pagbubuntis
  • Certified True Copy o Authenticated Copy ng birth certificate ng bata

2. Maternity Leave na Maaring I-transfer sa mga Ama under RA 11210

 • Filled up SSS Allocation of Maternity Leaves Form
 • Maternity Notification Form o Dokumentasyon

3. RA 8972 o ang Solo Parents’ Welfare Act at Parental Leave

 • Solo Parent ID mula sa LGU
 • Filled up CS Form No. 6 o application for leave kung government employee
 • Konsultahin ang Human Resources kung private employee para sa karagdagang o partikular na mga kinakailangan.
 • Certified True Copy o Authenticated Copy ng birth certificate ng bata
 • Medical records at certificates/documentation, kung applicable

Paano Mag-Apply Para sa Paternity Leave?

1. Paano Mag-Apply para sa 7-Day Paternity Leave Under RA 8187?

 • Maaari kang mag-apply para sa paternity leave bago, habang, at pagkatapos ng panganganak, ngunit ang pag-file ng aplikasyon ay hindi dapat lumampas ng 60 araw mula sa kapanganakan. Maaari mong ipamahagi ang 7-day leave sa loob ng eligible period.
 • Ang leave na ito ay babayaran ng employer at dapat isumite ayon sa Company/Office Rules and Regulations. Agad na ipaalam sa Human Resources Department sa sandaling makumpirma ang pagbubuntis at magtanong tungkol sa mga tiyak na hakbang at kinakailangan.
 • Linawin sa HR at sa opisina ang tungkol sa work endorsements at planuhin ang iyong pagliban upang lubos na mapakinabangan ang iyong leave.
 • Punan at isumite ang Paternity Notification Form at ang karagdagang dokumentasyon at mga kinakailangan.
 • Ang mga leave ay hindi naipon o hindi nadadala sa susunod na pagbubuntis, kaya planuhin nang mabuti kasama ang iyong asawa upang mapakinabangan ang lahat ng pitong araw.

2. Paano Mag-Transfer ng SSS Maternity Leave Credits?

Ihanda ang karagdagang mga kinakailangan mula sa nakaraang seksyon na isusumite kapag nag-file ka ng iyong aplikasyon para sa SSS Maternity Reimbursement. Mag-apply para sa reimbursement gamit ang SSS Allocation of Maternity Leave Credits Form.

3. Paano Mag-Apply Para sa Solo Parents Leave?

 • Ayon sa CSC MC No. 8 s 2004 o ang CSC Guidelines on the Grant of Parental Leave para sa Solo parents, ang aplikasyon para sa solo leave ng mga nagtatrabaho sa gobyerno ay kasama ang mga sumusunod na hakbang:
 • Isumite ang mga kinakailangan (Leave application form at supporting documents) isang linggo bago ang planadong leave.
 • Ang Immediate Supervisor/HR ay magrerekomenda ng approval/disapproval batay sa supporting documents.
 • Ang Office Head ay mag-aapruba o magdidisapruba ng aplikasyon. Ang pag-apruba ay mandatory kung kumpleto ang mga kinakailangan. Ang hindi pag-apruba nang walang makatarungang dahilan ay maaaring parusahan laban sa opisina.
 • Para sa mga private employees, ang proseso ay depende sa mga proseso at guidelines ng kompanya. Kailangan mong mag-aplay ng hindi bababa sa isang linggo bago ang iyong planadong leave. Magtanong sa iyong HR nang mas maaga upang ihanda ang lahat ng iyong mga kinakailangan.

Mga Tips at Babala

 • Ang paternity leaves ay batay sa mga protocol at regulasyon ng iyong employer. Siguraduhing kumpleto ang iyong mga dokumento upang maiwasan ang pagkaantala sa pag-apruba. Ang mga kopya ng birth certificate ng iyong anak, marriage certificate, at lahat ng mahahalagang medical documents ay dapat kalakip sa iyong aplikasyon.
 • Linawin sa HR at sa iyong opisina ang panahon na kinakailangan na maaari kang mag-file ng aplikasyon.
 • Ang employer ang buong magbabayad ng iyong leave, ngunit ito ay hindi napapalitan ng cash.
 • Kung ang employment contract o company policy ay mas paborable sa empleyado, maaari itong mangibabaw sa mga nabanggit na benepisyo.
 • Sa kasalukuyan, walang bayad na paternity benefits ang PhilHealth at SSS.
 • Ang 7-day transferable leave ay ibabawas mula sa kabuuang SSS Maternity Benefit kung ito ay gagamitin.
 • Maaari mong gamitin ang paternity leave hanggang sa apat na panganganak/pagbubuntis ng iyong legal na asawa.

Mga Madalas na Itinatanong

1. Maaari bang mag-avail ng paternity benefits sa Pilipinas ang isang bagong empleyado?

Oo. Sa ilalim ng RA 8187, lahat ng mga kalalakihang empleyado ay may karapatan sa paternity benefits anuman ang kanilang employment status. Kasama dito ang mga contractual, project-based, fixed-term, seasonal, at mga bagong hired na empleyado.

2. Kasama ba ang mga weekend sa paternity leave?

Ayon sa DOLE Handbook on Worker’s Statutory Monetary Benefits, ang paternity leave ay magiging pitong (7) araw na may buong bayad. Ito ay nangangahulugan na hindi lamang mga working days ang sakop. Magplano nang maaga sa pamamagitan ng pagse-schedule ng iyong leave nang maayos. Maaari mong i-schedule ang iyong leave sa magkakaibang mga araw basta’t ito ay nasa loob ng eligible period at 60 araw pagkatapos ng panganganak.

3. Kailangan ba na legal na kasal para mag-avail ng mga benepisyo?

Oo. Kinakailangan na ikaw ay legal na kasal at nakatira kasama ang iyong partner para makapag-avail ng paternity leave. Gayunpaman, hindi kinakailangan ng SSS Maternity 7-day Transferable Leave na ang ina at ama ay kasal.

4. Kasama ba ang miscarriage sa paternity leave?

Oo. Ang live birth (normal o CS) at emergency pregnancy termination tulad ng miscarriage ay sakop ng paternity leave. Dapat na i-coordinate ang kinakailangang dokumentasyon sa iyong opisina o HR para maiwasan ang mga kahirapan sa pag-apruba.

5. Ano ang gagawin ko kung disapproved ang aking aplikasyon para sa paternity leave?

Ang unang hakbang ay linawin sa iyong Human Resources Department at agad na supervisor ang mga dahilan ng hindi pagpayag sa parental leave. Maaaring kulang ka sa mga kinakailangan o wastong dokumentasyon. Kung ang leave ay hindi inaprubahan nang walang makatarungang dahilan, magsumite ng isang liham na naglilinaw na may karapatan ka sa leave sa ilalim ng batas. Ulitin ang iyong mga karapatan sa ilalim ng Paternity Leave Act.

Mahalagang bigyang-diin na ang paglabag sa batas ay maaaring maghain sa mga kompanya ng multa na hindi hihigit sa PHP 25,000 o pagkakakulong na hindi bababa sa 30 araw hanggang anim na buwan.

Kung walang aksyong ginawa at patuloy kang tinanggihan, maaari mong itaas ito sa Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng kanilang hotline: 1349. Ang isang query form ay magagamit din online para sa mga susunod na hakbang na maaari mong gawin.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.