Paano Kumuha ng PhilHealth Number Online?

Reading Time - 10 minutes
Paano Kumuha ng PhilHealth Number Online

Kung ikaw ay isang bagong miyembro o kasalukuyang miyembro, ang gabay na ito ay magpapakita sa iyo kung paano makakuha ng PhilHealth number online.

Paalala: Ang artikulong ito ay na-publish lamang para sa mga layuning pang-edukasyon. Hindi kaugnay ng may-akda o Sisig Express ang PhilHealth, kaya ang mga tiyak na katanungan tungkol sa iyong miyembro at mga benepisyo ng seguro ay dapat na ipasa sa tamang awtoridad.

Ano ang PhilHealth Number?

PhilHealth Number

Ang PhilHealth Identification Number (PIN) ay isang permanente at natatanging 12-digit na numero na ibinibigay sa bawat miyembro ng PhilHealth. Ang PhilHealth number ay kinakailangan sa lahat ng mga transaksyon sa PhilHealth, mula sa pagkuha ng ID hanggang sa pag-claim ng benepisyo. Kaya kapag nakakuha ka na ng isa, mangyaring itago ito para sa mga oras ng emergency.

Paano Makakuha ng PhilHealth Number Bilang Unang Pagkakataong Miyembro?

Kung hindi ka pa miyembro, magparehistro muna sa PhilHealth para makakuha ng PhilHealth number. Kapag nakumpleto mo na ang online o manual na pagpaparehistro sa PhilHealth, ibibigay sa iyo ang numerong ito at ang iyong Member Data Record (MDR).

Upang buodin, narito ang mga hakbang na kailangan mong tapusin para makakuha ng PhilHealth number sa pamamagitan ng online at manual na pagpaparehistro:

Also Read: Paano Mag-Register sa PhilHealth Online?

Opsyon 1: Pagkuha ng PhilHealth Number Sa Pamamagitan ng Online na Pagpaparehistro (kasalukuyang hindi available)

 1. Pumunta sa online na registration facility ng PhilHealth.
 2. I-click ang Proceed at saka i-check ang box para sumang-ayon sa Mga Tuntunin at Kondisyon. Sa wakas, i-click ang Accept.
 3. Punan ang registration form gamit ang iyong personal na impormasyon, mga detalye ng kontak, mga dependents, ang iyong kategorya ng miyembro, at PhilHealth Employer Number o PEN (na maaaring makuha ng mga miyembrong empleyado mula sa kanilang employer/HR department).
 4. I-upload ang mga kinakailangan para sa pagpaparehistro sa PhilHealth.
 5. Maghintay para sa verification link na ipapadala ng PhilHealth sa iyong email. I-click ang link na ito para makumpleto ang proseso ng pagpaparehistro.
 6. Pagkatapos, ipapadala sa iyo ng PhilHealth ang isa pang email na may iyong transaction number. Tandaan na ito ay hindi ang iyong opisyal na PhilHealth number na matatanggap mo sa hiwalay na email pagkatapos ng isa hanggang tatlong linggo.
 7. Kapag natanggap mo na ang iyong PhilHealth number, maaari ka nang magsimulang magbayad ng iyong mga kontribusyon at maging karapat-dapat para sa mga benepisyo ng PhilHealth.

Opsyon 2: Pagkuha ng PhilHealth Number Sa Pamamagitan ng Pagpaparehistro via Email Request

PhilHealth Number

Kung hindi available ang online registration facility ng PhilHealth, maaari kang magparehistro sa PhilHealth via email request. Para gawin ito, sundin ang mga sumusunod na hakbang:

 1. I-download ang PhilHealth Member Registration Form (PMRF). Maaari mong mahanap ang form na ito sa pamamagitan ng pag-navigate sa opisyal na website ng PhilHealth at pagpili ng mga downloads mula sa main menu. Pumili ng Forms at saka i-click ang download link para sa PMRF sa ilalim ng Membership.
 2. I-print ang form at manu-manong punan ito. Hindi tatanggapin ng PhilHealth ang mga electronically signed na form.
 3. I-scan ang maayos na napunan na form at ipadala ito sa PDF o JPEG format sa actioncenter@philhealth.gov.ph kasama ang isang naka-scan na kopya o larawan ng anumang valid ID. Huwag kalimutang ilagay ang sumusunod sa subject line ng email: RegisterNameCity/Province, Region
 4. Maghintay para sa PhilHealth na sumagot sa iyong PhilHealth number.

Opsyon 3: Pagkuha ng PhilHealth Number Sa Pamamagitan ng Manual na Pagpaparehistro

 • Para sa mga lokal na empleyado at sea-based OFWs: Punan ang dalawang kopya ng PhilHealth Member Registration Form (PMRF) at isumite ang mga ito sa HR department ng iyong kumpanya o manning agency. Kapag na-proseso na ang iyong aplikasyon, ibibigay sa iyo ang iyong Member Data Record (MDR) at PhilHealth ID, na naglalaman ng iyong PhilHealth number.
 • Para sa mga employer: Magpatuloy sa pinakamalapit na PhilHealth branch at isumite ang mga kinakailangan para sa pagpaparehistro ng empleyado. Kapag na-proseso na ang iyong aplikasyon, ibibigay sa iyo ang iyong PhilHealth Employer Number (PEN) at ang MDR/s at PhilHealth number/s ng iyong mga empleyado.
 • Para sa mga sponsored members: Kung ang iyong pamilya ay nakalista bilang NHTS (National Household Targeting System for Poverty Reduction), magpatuloy sa iyong city o municipal DSWD office para makakuha ng sertipikasyon. Pagkatapos, isumite ang sertipikasyong ito sa pinakamalapit na PhilHealth branch kasama ang iyong valid ID. Kapag naka-enroll na, maaari mo nang tingnan ang iyong PhilHealth number sa pamamagitan ng MDR at PhilHealth ID na ibibigay sa iyo. Samantala, ang mga pamilya na hindi nakalista bilang NHTS ay maaaring magpatuloy sa kanilang barangay office. Kung karapat-dapat, ikaw ay mag-e-enroll sa ilalim ng Sponsored Program at ibibigay sa iyo ang PhilHealth ID na naglalaman ng iyong PhilHealth number.
 • Para sa mga voluntary members: Matapos makumpleto ang mga kinakailangan para sa pagpaparehistro sa PhilHealth, isumite ang mga ito sa anumang PhilHealth Regional Office, Local Health Insurance Office, PhilHealth Express outlet sa mga piling mall, iRemit, o Ventaja branch sa iyong host county (kung ikaw ay isang OFW), ang Office for Senior Citizens Affairs (kung ikaw ay isang senior citizen), o PRA Head Office (kung ikaw ay isang dayuhang retiree). Bayaran ang iyong kontribusyon sa PhilHealth at isumite ang Official Receipt. Kapag matagumpay ang pagpaparehistro, ibibigay sa iyo ang iyong MDR at PhilHealth ID na naglalaman ng iyong PhilHealth number.

Gabay sa Pag-recover ng Nawala o Nakalimutang PhilHealth Number para sa mga Umiiral nang Miyembro

Nakalimutan mo ba ang iyong PhilHealth number?

Kung ikaw ay nakapagparehistro na dati sa PhilHealth, hindi mo na kailangang mag-enroll muli para makakuha ng bagong numero.

Narito ang iba’t ibang paraan para mabilis na maberipika ang iyong PhilHealth number kung ito ay nawala o nakalimutan mo:

Opsyon 1: Paano Malalaman ang PhilHealth Number sa Pamamagitan ng Pagtawag sa PhilHealth Corporate Action Center Hotline

PhilHealth Number

Ang pag-request ng iyong PhilHealth number ay isang maikling tawag lamang ang layo. Maaari kang makipag-ugnayan sa PhilHealth call center hotline anumang oras mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m.

Narito kung paano maberipika ang iyong nawala o nakalimutang PhilHealth number sa pamamagitan ng hotline:

Also Read: Paano Mag-Avail ng PhilHealth Maternity Benefits?

 1. Ihanda ang iyong TIN o SSS number bago ka tumawag.
 2. I-dial ang (02) 8441-7442 kung ikaw ay tatawag mula sa landline sa labas ng Metro Manila. Ang mga tumatawag mula sa Metro Manila ay maaaring i-dial ang 8441-7442. Sa kabilang banda, ang mga tumatawag mula sa mobile phone ay maaaring i-dial ang 2-8441-7442.
 3. Pindutin ang 1 para sa English o 2 para sa Taglish na mga instruksyon.
 4. Pindutin ang 1 kung ikaw ay nasa Metro Manila o 2 kung nasa probinsya.
 5. Pindutin ang 1 para makausap ang isang ahente.
 6. Sabihin sa ahente na kailangan mong malaman ang iyong umiiral na PhilHealth number kapag natanggap na ang iyong tawag. Ibigay ang iyong buong pangalan, petsa ng kapanganakan, at TIN/SSS number.
 7. Kapag na-verify na ang iyong pagkakakilanlan, ibibigay sa iyo ng ahente ang iyong PhilHealth number.

Tandaan: Ayon sa karamihan ng ating mga mambabasa, ito marahil ang pinakamahusay at pinakamadaling paraan para makuha ang iyong PhilHealth number nang hindi personal na pumupunta sa opisina ng PhilHealth.

Bukod sa pagtawag sa hotline sa itaas, maaari ka ring makipag-ugnayan sa PhilHealth Corporate Action Center sa pamamagitan ng kanilang callback channel.

I-type lamang ang “PHIC callback PIN VERIF<space>Ang iyong mobile number o Metro Manila landline<space>Mga detalye ng iyong concern” (halimbawa, “PHIC callback 09889898899 Gusto kong malaman ang aking PhilHealth number”) at ipadala ito sa 0921-630-0009.

Maghintay para sa isang PhilHealth representative na tawagan ka pabalik sa loob ng 48 oras (tanging sa oras ng opisina at mga araw ng linggo lamang).

Opsyon 2: Paano Malalaman ang PhilHealth Number sa Pamamagitan ng Iyong PhilHealth ID o Company ID

Ang pinakamadaling paraan para malaman ang iyong umiiral na PhilHealth number ay sa pamamagitan ng pag-check sa PhilHealth ID na ibinigay noong nag-apply ka para sa membership. Ito ay nakaprinta sa pinakataas na bahagi ng card.

Kung wala kang ID na ito, maaaring makita ang iyong PhilHealth number sa iyong company ID at sa iyong tax identification (TIN), SSS, at Pag-IBIG numbers.

Opsyon 3: Paano Malalaman ang PhilHealth Number sa Pamamagitan ng Iyong Employer/HR Department

Ang HR department ng mga kumpanya at opisina ng gobyerno ay nagtatago ng mga rekord ng kanilang mga empleyado, kabilang ang PhilHealth numbers. Subukang makipag-ugnayan o bumisita sa HR ng iyong kasalukuyan o nakaraang employer para humingi ng iyong PhilHealth number.

Opsyon 4: Paano Malalaman ang PhilHealth Number sa Pamamagitan ng Email Inquiry

Ang serbisyo ng online inquiry ng PhilHealth number ay available sa lahat ng miyembro.

Also Read: Paano Magbayad ng PhilHealth Contribution?

Mag-email lamang ng request kasama ang iyong kumpletong pangalan at petsa ng kapanganakan sa actioncenter@philhealth.gov.ph. Kung maaari kang mag-attach ng imahe ng iyong valid ID, mas mabuti ito, dahil makakatulong ito sa PhilHealth na kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan.

Para makatipid ka ng oras, narito ang isang halimbawa ng email template na maaari mong gamitin:

Hello,

I'm reaching out to retrieve my PhilHealth number which I unfortunately misplaced recently. Below, you'll find my personal details:

Full Name:
Date of Birth:
Residential Address:

For the purpose of identity verification, I've attached a copy of my valid identification document as well.

I appreciate your assistance and look forward to your prompt response.

Best Regards,
[Your Name]

Huwag kalimutang gamitin ang “PIN VERIF<space>Ang Iyong Pangalan” bilang iyong subject line sa email.

Pagkatapos magpadala ng email, asahan na makakatanggap ka ng tugon mula sa PhilHealth sa loob ng 2 hanggang 3 araw ng trabaho. Maaaring ibigay sa iyo ng PhilHealth ang iyong PhilHealth number o humingi ng karagdagang impormasyon para sa mga layunin ng seguridad.

Opsyon 5: Paano Malalaman ang PhilHealth Number sa Pamamagitan ng Text

Ang PhilHealth Corporate Action Center ay maaari ring maabot sa pamamagitan ng SMS. Walang tiyak na text format na susundan, ngunit ang iyong text message ay dapat maglaman ng iyong pangalan, petsa ng kapanganakan, at mga detalye ng iyong concern. Ipadala ang text inquiry sa 0917-8987442 at maghintay para sa isang PhilHealth representative na tumugon.

Opsyon 6: Paano Malalaman ang PhilHealth Number sa Pamamagitan ng Opisyal na Social Media Pages ng PhilHealth

PhilHealth Number

Ito ang pinakahuling inirerekomenda namin na paraan ng online inquiry ng PhilHealth number, dahil ang mga tugon na iyong makukuha mula sa mga social media account ng PhilHealth ay medyo generic. Gayunpaman, walang masama sa pagsubok.

Para magtanong tungkol sa iyong PhilHealth number sa pamamagitan ng Facebook, hanapin ang opisyal na page ng PhilHealth at i-tap ang Message button. I-type ang iyong mensahe na nagtatanong tungkol sa iyong PhilHealth number, at saka pindutin ang Enter. Bilang kahalili, maaari kang mag-tweet o magpadala ng direct message sa opisyal na Twitter account ng PhilHealth, @teamphilhealth.

Opsyon 7: Paano Malalaman ang PhilHealth Number sa Pamamagitan ng Pagbisita sa Pinakamalapit na Opisina ng PhilHealth

Kung wala sa mga paraan ng pag-retrieve ng PhilHealth number ang gumana, ang tanging pagpipilian ay ang personal na magtanong sa isang opisina ng PhilHealth.

Magdala ng valid ID sa pinakamalapit na sangay ng PhilHealth at lumapit sa Public Assistance Desk upang ipaalam sa staff ang iyong kahilingan para sa beripikasyon ng PhilHealth number.

Bibigyan ka ng queue number o hihilingin na pumila. Kapag ikaw na ang susunod, ipakita ang iyong ID sa opisyal, na maghahanap ng iyong impormasyon sa database ng mga miyembro ng PhilHealth at ibibigay sa iyo ang iyong PhilHealth number.

Habang nandoon ka, maaari ka ring mag-apply para sa PhilHealth ID at/o humingi ng kopya ng iyong MDR upang sulitin ang iyong oras sa opisina ng PhilHealth.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.