Paano Kumuha ng Birth Certificate Para sa Bagong Silang na Sanggol

Reading Time - 12 minutes
Birth Certificate

Kapag nararamdaman na ang kasiyahan ng pagiging magulang para sa unang pagkakataon, ang pagkuha ng birth certificate para sa inyong bagong silang na anak ay malamang na isa sa mga huling iniisip ninyo.

Gayunpaman, ang pagkukunwari sa mahalagang dokumento na ito ay malamang na magdulot ng problema para sa inyong anak.

Ang PSA birth certificate ay ang pinakamahalagang patunay ng pagkakakilanlan at edad ng isang tao kaya’t hindi ninyo maaaring balewalain ang tamang pagsulat ng pangalan ng inyong anak, pagbibigay ng maling kasarian, o iba pang kamalian na maaring madali sanang iwasan.

Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung paano makakuha ng birth certificate ang mga magulang para sa kanilang bagong silang na anak, kahit saan ito isilang – sa isang ospital sa Pilipinas, sa bahay, o kahit sa ibang bansa.

Bakit Kailangan Mo ng Birth Certificate para sa Bagong Silang?

Karaniwan, ang mga magulang ay naghahain lamang ng aplikasyon para sa birth certificate ng kanilang anak kapag ito’y kinakailangan na.

Halimbawa, hindi kayo makakapagbiyahe sa mga bansa tulad ng Japan o Korea kasama ang inyong sanggol malibang magkaruon ito ng Philippine passport at tourist visa, kung saan ang birth certificate ay isa sa mga pangunahing kinakailangan.

Ngunit hindi ibig sabihin nito ay puwede na ninyong ipagpaliban ang pagkuha ng birth certificate ng inyong sanggol.

Sa pag-aalaga nito ngayon, binibigyan ninyo ang inyong anak ng magandang regalo ng katiyakan na nanggagaling sa hindi pagkakaroon ng problema sa pagre-rehistro, pagkakamali sa pag-susulat, at maling impormasyon na hindi dapat naisasalin.

Paano Kumukuha ng Birth Certificate para sa mga Bagong Silang sa Ospital o Klinika

Dahil ang karamihan sa mga ina sa Pilipinas ay nanganak sa ospital, magbibigay kami ng mas maraming detalye sa seksyong ito.

Kung ang inyong anak ay isinilang sa tradisyunal na paraan (sa bahay) o sa ibang bansa, mangyaring tingnan ang ikalawa at ikatlong bahagi ng artikulong ito.

1. Pumili ng pangalan para sa sanggol

Ilan na linggo o buwan bago ang panganganak, magdesisyon na bilang mag-asawa kung ano ang pangalan na ibibigay sa sanggol. Tandaan, mananatili itong pangalan ng inyong anak habang buhay kaya’t maglaan ng sapat na pag-iisip sa pagpili.

Huwag pumili ng mga pangalang sobrang kakaiba na mahirap isulat.

Also Read: Paano Maging Legitimate ang Illegitimate Child sa Pilipinas?

Bukod sa posibleng ikahiya ng inyong anak, ito rin ay magdudulot ng mas mataas na posibilidad na maging mali ang pagkakasulat ng pangalang ito sa Certificate of Live Birth (COLB) Form ng sinumang responsableng mag-uulat nito.

Pagkatapos magkasundong pangalan para sa inyong sanggol, tiyakin na alam ng inyong asawa at sarili ang tamang pagkakasulat nito upang iwasan ang mga problema sa hinaharap.

Sa ideal na sitwasyon, isulat ang pangalan sa isang pirasong papel at magpamigay ng maraming kopya sa mga taong makakasama ang ina sa ospital sa araw ng panganganak.

2. Ihanda ang mga kinakailangang dokumento nang maaga

Pagkatapos ng panganganak, karaniwan nang inuutusan ng mga kawani ng ospital ang magulang (sa karamihan ng mga kaso, ang ama) na punan ang COLB Form at ipakita ang mga kinakailangang dokumento upang patunayang sila ay may otoridad sa pag-aari ng sanggol.

Pinakamahusay na ihanda ang mga kinakailangang dokumento habang hindi pa dumadating ang araw ng panganganak.

Para sa mga kasalukuyang kasal Kung kasal ang mag-asawa sa isa’t isa, tandaan ang mga sumusunod na mahalagang dokumento:

 • Certified True Copy ng Marriage Contract/Certificate.
 • Photocopies ng inyong mga valid na IDs.
 • SSS, PhilHealth, at mga claim form ng health insurance/HMO.

Para sa mga hindi kasal Bukod sa mga nabanggit na dokumento (maliban sa marriage contract), ang mga hindi kasal kung saan ay kinikilala ng ama ang sanggol at sumasang-ayon na gamitin nito ang apelyido ng ama ay dapat ding magsumite ng mga sumusunod na dokumento alinsunod sa Republic Act No. 9255:

 • Affidavit of Admission of Paternity (sa likod ng Certificate of Live Birth ng sanggol) na puno at nilagdaan ng ama o Private Handwritten Instrument, isang opisyal na dokumentong isinulat at nilagdaan ng ama upang patunayang lubos niyang kinikilala ang pagiging ama ng sanggol sa panahon ng kanyang buhay.
 • Affidavit to Use the Surname of the Father na puno at nilagdaan ng ama (ang blankong form nito ay ibinibigay ng ospital).

Kapag naisaayos na, ang affidavit ay mananatili sa birth certificate ng sanggol.

Makikita ang tatak na nagsasabing “With Attached Affidavit of Admission of Paternity” pati na rin ang pirma ng civil registrar sa kaliwang bahagi ng dokumento.

3. Punan ang Certificate of Live Birth (COLB) Form

Ayon sa Seksiyon 1 ng Presidential Decree 651, ang pag-rehistro ng pagkakaanak ng sanggol ay responsibilidad ng nagsilang na duktor, nars, o administrador ng ospital.

Ang proseso ng rehistrasyon ay nagsisimula agad pagkatapos manganak ang ina.

Bibigyan kayo ng Certificate of Live Birth Form (COLB) na may kasamang bahagi na may impormasyon tungkol sa petsa at oras ng kapanganakan, pangalan ng nars at duktor, timbang at kasarian ng sanggol, at iba pa.

Ang gawain ng mga magulang ay punan ang natitirang bahagi ng form na may kasamang buong pangalan ng sanggol, buong pangalan ng mga magulang (kung paano ito nakasaad sa marriage certificate ng mga magulang at individual COLBs), relihiyon, trabaho, pagkamamamayan, petsa, at lugar ng kasal (para sa mga kasalukuyang kasal).

Upang maiwasan ang mga pagkakamali, huwag punan ang form kapag ikaw ay antok pa, lalo na kung ikaw ay ina na kakalabas lamang sa delivery room.

Also Read: Paano Itama ang Mali sa Birth Certificate Kung Ikaw ay Ipinanganak o Nasa Abroad

Sa halip, magpaubaya sa iyong asawa o tiwalaang kamag-anak (para sa mga single mom) na punan ang form para sa inyo.

Pagkatapos itong punan at lagdaan, ibalik ito sa ospital o administrador ng klinika. Ito naman ay ipapasa ng administrador sa lokal na civil registrar sa loob ng 30 araw mula sa kapanganakan.

Kung hindi maipapasa ang COLB sa lokal na civil registrar sa loob ng 30 araw mula sa kapanganakan, magreresulta ito sa late registration.

4. Kunin ang personal na kopya ng Certificate of Live Birth (COLB) ng sanggol

Sa sandaling maabot ng mga dokumento at medical record ng inyong sanggol ang lokal na civil registrar, kayo ay babalitaan ng ospital kapag handa na ang personal na kopya ng Certificate of Live Birth (COLB) ng inyong sanggol para sa inyong pagkuha.

Ano ang pagkakaiba ng Certificate of Live Birth (COLB) at ng Birth Certificate na inilalabas ng PSA?

Samantalang ang COLB ay nagsasabing ang sanggol ay buhay sa oras ng kapanganakan, ang birth certificate ang opisyal na rekord na nagpapakita ng petsa at lugar ng kapanganakan ng sanggol.

Kung hindi pa available ang COLB, ituloy ang pag-follow up upang tiyakin na natanggap ng civil registrar ang mga dokumento sa tamang oras.

5. Kumuhang kopya ng PSA Birth Certificate ng inyong sanggol

Pagkatapos matanggap ng civil registrar ang mga dokumento ng sanggol mula sa ospital, mag-uumpisa ang Philippine Statistics Authority o PSA (dating NSO) sa pag-encode ng mga datos.

Dalawang buwan hanggang apat na buwan pagkatapos, puwede ninyong i-order ang isang kopya ng PSA-authenticated birth certificate ng inyong sanggol na naka-print sa SECPA (security paper).

Kapag ang birth certificate ay maaaring i-order na, ito ay nangangahulugang natapos na ang proseso.

Opsyonal: Advance Endorsement Kung kinakailangan ninyo ang birth certificate ng sanggol ng maaga at hindi kayo makapaghintay ng dalawang hanggang apat na buwan, puwede ninyong paikliin ang proseso sa pamamagitan ng “advance endorsement.” Sa paraang ito, personal ninyong kukunin ang Certificate of Live Birth sa ospital kung saan isinilang ang sanggol at ipapasa ito sa municipal o health office para sa pagsasang-ayon.

Pagkatapos, dalhin ang authenticated COLB sa PSA sa loob ng 3 hanggang 4 na araw upang simulan ang electronic endorsement.

Sa ganitong paraan, maaari ninyong makuha ang PSA birth certificate ng inyong sanggol matapos lamang ang 3 linggo kumpara sa karaniwang paghihintay na 2 hanggang 4 na buwan.

Paano Kumukuha ng Birth Certificate para sa mga Bagong Silang sa Bahay

Ang panganganak sa bahay o ang tradisyunal na paraan ng panganganak ay isinasagawa pa rin sa Pilipinas kahit na may mga modernong pag-unlad sa medisina.

Para sa ilang mga ina, ang kaginhawaan at kakikilala ng kanilang tahanan ay hindi maaring maihambing sa malamig at nakakatakot na ambiente ng mga delivery room sa ospital.

Sa iba naman, lalo na ang mga kababaihan sa probinsya na walang ibang mapagpipilian, napipilitang manganak sa bahay.

Also Read: Paano Magparehistro ng Kapanganakan ng Isang Sanggol na Isinilang sa Eroplano

Kung ang sanggol ay isinilang sa bahay kasama ang tulong ng isang hilot o manghihilot, iba’t ibang proseso at kinakailangang dokumento ang susundan.

Dahil hindi nanganak ang ina sa ospital, ang responsibilidad na mag-rehistro ng kapanganakan ng sanggol ay ngayon ay napupunta sa ina o sa midwife/manghihilot na tumulong sa panganganak.

Ayon sa Seksiyon 2 ng Presidential Decree 651, ang ina o ang midwife/manghihilot ay dapat magrehistro ng kapanganakan ng sanggol sa lokal na civil registrar sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng panganganak. Ang hindi pagsunod dito ay magreresulta sa late registration ng kapanganakan.

Ang magulang ay kinakailangang punan ang Certificate of Live Birth (COLB) Form at kumuha ng kopya nito mula sa lokal na civil registrar upang mabigyan ng birth certificate ang sanggol.

Upang magkaruon ng birth certificate, ang magulang ng sanggol ay dapat munang magsumite o magbigay-katunayan sa mga sumusunod na kinakailangan:

 • Certification mula sa Barangay Captain ng barangay kung saan isinilang ang sanggol, na nagpapatunay ng mga pangyayari sa kapanganakan ng sanggol.
 • Lagda ng midwife/manghihilot/attendant sa Certificate of Live Birth (COLB).
 • Personal na interbyu sa lokal na civil registrar bago maglabas ng birth certificate (kung kailangan).

Paano Kumukuha ng Birth Certificate para sa mga Bagong Silang sa Ibang Bansa

Maaari ring kumuha ng katumbas na birth certificate ang mga sanggol na isinilang sa ibang bansa, asalang ang isa o parehong magulang ay Filipino citizen (ibig sabihin, mga Filipino na hindi naturalisado bilang mamamayan ng ibang bansa).

Kilala rin ito bilang Report of Birth, ito ay isang opisyal na pahayag na isinilang ang isang Filipino citizen sa ibang bansa at ito ay kinikilala at kasama sa database ng Office of the Civil Registrar General sa Manila.

Ang pagkakaroon ng Report of Birth na isinilang at ina-authenticate ng Philippine Statistics Authority o PSA (dating NSO) ay nagbibigay sa sanggol ng mga karapatan ng Filipino citizen kahit na isinilang ito sa ibang bansa.

Kasama dito ang pagkakaroon ng karapatan na manatili sa Pilipinas ng matagal na panahon para sa pagbiyahe o pag-aaral nang walang visa restrictions.

Philippine Birth Certificate Abroad

Upang magkaruon ng Report of Birth (ROB), mahalaga para sa magulang ng sanggol na mag-ulat ng kapanganakan ng kanilang anak sa Philippine Consulate o Embassy na may hurisdiksiyon sa lugar ng kapanganakan.

Ideyal na ang pag-uulat ay mangyari sa loob ng 1 taon mula sa petsa ng kapanganakan. Ang hindi pagsunod dito ay magreresulta sa late registration ng kapanganakan na nangangailangan ng karagdagang mga dokumentong kinakailangan (tingnan ang listahan ng mga kinakailangang dokumento sa ibaba).

Kapag iniulat ninyo ang kapanganakan ng inyong anak sa Konsulado, asahan na ibibigay/isyu ninyo ang mga sumusunod na pangunahing kinakailangan:

 • Duly accomplished Report of Birth Form na ginawa at nilagdaan ng isa o parehong magulang na Filipino o ng attending nurse/physician. I-submit ang apat na kopya – isa para sa bawat magulang, isa para sa Konsulado, at isa pang kopya para sa Office of the Civil Registrar General sa Manila.
 • Ang orihinal at photocopies ng foreign birth certificate ng aplikante (original at photocopies) na nagpapakita ng mga pangalan ng magulang at ina-authenticate ng Ministry of Foreign Affairs sa bansang kung saan isinilang ang sanggol. Kung ito ay nakasulat sa isang banyagang wika maliban sa Ingles, dapat ding mag-submit ng notarized at authenticated na English translation na ginawa ng isang sertipikadong tagasalin kasama ang orihinal na birth certificate.
 • Photocopies ng data page ng Philippine passport ng magulang na nagpapatunay na sila ay mga Filipino citizen sa oras ng kapanganakan ng sanggol.
 • Para sa mga magulang na kasalukuyang kasal: Marriage contract o certificate (orihinal at photocopies) na nakaprint sa Security Paper (SECPA) at inisyu ng Philippine Statistics Authority o PSA (dating NSO).
 • Para sa mga delayed o late registration (ibig sabihin, ang Report of Birth ay isinumite ng higit sa isang taon mula sa petsa ng kapanganakan ng sanggol/applicant): Orihinal at photocopies ng Affidavit of Delayed Registration of Birth, notaryado at ginawa ng mga magulang na dapat magbanggit ng mga dahilan para sa late registration.
 • Para sa mga magulang na hindi kasal pero sumasang-ayon na gamitin ng sanggol ang apelyido ng ama: Inisyu at orihinal na photocopies ng Affidavit to Use the Surname of the Father (ginawa ng ina) at Affidavit of Admission of Paternity (ginawa ng ama). Ang hindi pagsunod sa mga nabanggit na affidavits ay magreresulta sa awtomatikong pagkakaroon ng sanggol ng apelyido ng ina.
 • Maaaring mag-iba ang mga bayad para sa proseso mula sa iba’t ibang Konsulado. Tandaan na ang bayad para sa Report of Birth ay iba sa bayad para sa mga affidavit.
 • Bagamat maaaring makita ninyo ang mga nabanggit na dokumento sa checklist ng mga kinakailangang dokumento ng iba’t ibang Philippine Embassy, may mga pagkakataon na ang Konsulado ay magre-request ng karagdagang o supporting na dokumento.

Ito ay lalo na totoo para sa mga aplikante na maaaring may mga espesyal o komplikadong isyu tungkol sa kanilang kapanganakan, kalagayan sa sibil, pagiging mamamayan, at iba pa.

Siguruhing bisitahin ang pinakamalapit na Philippine Embassy para sa mas detalyadong at updated na listahan ng mga kinakailangang dokumento. Puwede kayong mag-apply nang personal o sa pamamagitan ng koreo.

Pagkatapos matanggap ang mga dokumento ng inyong anak mula sa Konsulado, ang Office of the Civil Registrar sa Manila ay magsisimula sa pag-encode ng mga datos at isasama ang mga ito sa kanilang database.

Kaya’t sa oras na naisipan ninyong kumuha ng Report of Birth ng inyong anak, maaari nang magbigay sa inyo ang PSA ng isang authenticated na kopya na naka-print sa SECPA (Security Paper).

Ang Report of Birth na ito, na katulad at katumbas ng ordinaryong birth certificate, ay maaaring gamitin kapag kailanganin mag-apply para sa Philippine passport, mag-enroll sa Philippine school, o kumuha ng iba pang government-issued valid IDs.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.