Paano Kalkulahin ang Iyong General Weighted Average (GWA)?

Reading Time - 9 minutes
Paano Kalkulahin ang Iyong General Weighted Average (GWA)

Kung ikaw ay nag-aapply para sa admission sa isang unibersidad, scholarship grant, o graduate study, ang GWA (General Weighted Average) ay palaging bahagi ng proseso ng kwalipikasyon. Subalit, hindi lahat ng institusyon ay nagbibigay ng komprehensibong presentasyon ng iyong GWA, kaya kailangan mong matutunan kung paano ito kinakalkula. Gabay ka ng artikulong ito sa pagkalkula ng iyong GWA sa Pilipinas.

Ano ang GWA?

Ang GWA ay kumakatawan sa iyong pangkalahatang academic performance sa loob ng isang semester o academic year. Ito ay batay sa mga grado na iyong nakamit mula sa iyong mga klase at ang kaukulang bilang ng units ng bawat klase.

Magkapareho ba ang GWA at GPA?

Ang GWA at GPA ay parehong sumasalamin sa academic performance sa isang tiyak na panahon. Gayunpaman, ang Grade Point Average (GPA) ay batay sa “letter-grade” system kung saan ang bawat letra ay may katumbas na puntos (halimbawa, A = 4 na puntos, B+ = 3 puntos, at iba pa) samantalang ang GWA ay gumagamit ng numerical grades. Ginagamit ng ilang unibersidad sa ibang bansa, tulad ng University of Arizona, ang GPA para sukatin ang performance ng mga estudyante. Sa Pilipinas, ginagamit ang GWA bilang sukatan ng academic performance ng mga estudyante sa mga kolehiyo.

Paano Kalkulahin ang Iyong GWA?

Maaari mong kalkulahin ang iyong GWA kahit ikaw ay isang high school student, college student, o isang alumnus na nag-aapply para sa graduate study sa pamamagitan ng gabay na ito.

Also Read: Paano Makakuha ng Trabaho sa Korea?

1. Kung Ikaw ay High School Student

Ginagamit ang General Average para kalkulahin ang pangkalahatang academic performance ng mga estudyante sa Junior at Senior High School dahil walang kaukulang timbang para sa bawat subject.

 1. Tukuyin ang iyong final grades para sa bawat subject na ipinapakita sa iyong report card. Ang final grade ay ang average ng iyong mga grado sa isang subject para sa buong school year.
 2. Hatiin ang kabuuan ng final grades sa kabuuang bilang ng mga subject. Ang resultang numero ay ang iyong General Average para sa school year na iyon.

2. Kung Ikaw ay College Student

a. Pagkalkula ng Iyong GWA para sa Isang Semester

 1. Tukuyin ang semester kung saan mo nais kalkulahin ang iyong GWA.
 2. Tukuyin ang iyong mga grado para sa bawat klase sa semester na iyon.
 3. I-multiply ang bawat grado sa kaukulang bilang ng units ng klase (halimbawa, kung may grado kang 1.5 sa isang klase na may tatlong units, i-multiply ang tatlo sa 1.5 upang makakuha ng 4.5).
 4. Idagdag ang mga resultang numero na iyong nakalap para sa lahat ng klase.
 5. Hatiin ang kabuuang suma na iyong nakuha sa kabuuang bilang ng units na mayroon ka para sa buong semester. Ang resultang numero ay ang iyong GWA para sa semester na iyon.

b. Pagkalkula ng Iyong GWA para sa Buong Academic Year

 1. I-multiply ang bawat grado na iyong nakuha para sa bawat subject sa kani-kanilang bilang ng units.
 2. Idagdag ang mga resultang numero na iyong nakalap para sa lahat ng subjects.
 3. Hatiin ang kabuuang suma na iyong nakuha sa kabuuang bilang ng units na iyong nakuha para sa buong academic year. Ang resultang numero ay ang iyong GWA para sa academic year na iyon.

3. Kung Ikaw ay Alumnus

Para kalkulahin ang iyong GWA, maaari mong tingnan ang iyong Transcript of Records (TOR) o sa online platform na ginamit ng iyong unibersidad para ipakita ang iyong mga grado sa bawat klase.

 1. Tukuyin ang iyong mga grado para sa bawat klase, tulad ng ipinapakita ng iyong Transcript of Records.
 2. I-multiply ang bawat grado ng iyong klase sa unit credits ng klase. Halimbawa, kung nakakuha ka ng grado na 1.50 sa isa sa iyong major classes na may unit credit na 4 units, mayroon kang 1.50 x 4 = 6.
 3. Idagdag ang mga resultang numero na iyong nakalap mula sa nakaraang hakbang.
 4. Hatiin ang kabuuang suma na iyong nakuha sa hakbang 3 sa kabuuang bilang ng units na iyong nakuha habang ikaw ay nasa unibersidad. Kung kumuha ka ng 133 units habang ikaw ay nasa unibersidad, dapat mong hatiin ang suma na iyong nakuha sa 133. Ang resultang numero ay ang iyong GWA.

Gabay sa Pagkalkula ng GWA para sa Ilang Piling Unibersidad

1. University of the Philippines (UP)

Kung ikaw ay nag-aaral sa UP, maaari mong kalkulahin ang iyong GWA gamit ang naunang nabanggit na pamamaraan para sa mga college students. Kasama sa pagkalkula ang mga grado mula sa naunang programa kung ikaw ay lumipat sa ibang programa. Kasama rin ang mga grado sa mga klase na wala sa kurikulum ng programa.

2. Polytechnic University of the Philippines (PUP)

Gumagamit din ang PUP ng sistema ng GWA sa pagtukoy ng kabuuang academic performance ng mga estudyante. Kung ikaw ay mula sa PUP, maaari mong sundan ang seksyon na “Paano Kalkulahin ang Iyong GWA kung Ikaw ay College Student” sa artikulong ito.

3. Far Eastern University (FEU)

Gumagamit ang FEU ng Letter Grade na may katumbas na Quality Points para kalkulahin ang General Point Average (GPA). Para kalkulahin ang GPA:

 1. Tukuyin ang Quality Point katumbas para sa bawat Letter Grade (halimbawa, A ay 4.0, B+ ay 3.5, at iba pa).
 2. Tukuyin ang produkto ng Quality Point at ng credit units ng bawat subject.
 3. Idagdag lahat ng mga produkto na iyong nakuha.
 4. Hatiin ang kabuuan sa kabuuang bilang ng units na iyong nakuha. Ang resultang numero ay ang iyong GPA.

Kadalasan, ginagamit ng FEU ang terminong QPA (Quality Point Average) sa halip na GPA. Gayunpaman, pareho lang ang dalawang terminong ito.

4. University of Santo Tomas (UST)

Katulad ng sa UP at PUP, ang pagkalkula ng GWA para sa mga estudyante ng UST ay ginagawa sa parehong paraan tulad ng nabanggit sa seksyon na “Paano Kalkulahin ang Iyong GWA kung Ikaw ay College Student” ng artikulong ito. Mayroon ding app na nilikha ang UST na maaaring gamitin ng mga estudyante para kalkulahin ang kanilang GWA. Maaari itong ma-access dito (Apple) o dito (Android).

Also Read: Paano Makapasok sa UP Kahit na Mababa o Average ang Grades sa High School?

5. University of the East (UE)

Kung ikaw ay mula sa UE, maaari mong gamitin ang pamamaraan na ipinakita sa seksyon na “Paano Kalkulahin ang Iyong GWA kung Ikaw ay College Student” ng artikulong ito. Ayon sa kanilang website, gumagamit din ang UE ng Grade Point Average (GPA) para sa kanilang retention policy. Sa kabilang banda, ginagamit nila ang GWA para sa kwalipikasyon para sa Latin honors.

Mga Tips at Babala

 • May mga apps na maaaring magkalkula ng iyong GWA nang mabilis. Halimbawa ay ang GWA Calculator Philippines Ed. at Weighted Average Grades Calculator na available sa Google Play store. Maaari ka ring gumamit ng spreadsheet templates na makakatulong sa pagtukoy ng iyong GWA.
 • Siguraduhing tama ang bawat halaga na kinakailangan para sa pagkalkula ng GWA (hal., bilang ng units, timbang para sa bawat subject, mga grado sa bawat subject) upang mabigyan ng totoong halaga ng iyong GWA.
 • Karaniwan, ang mga grado na nakapaloob sa parenthesis na ipinapakita sa iyong mga rekord ay hindi kasama sa pagkalkula ng iyong GWA.
 • May mga unibersidad na naglalathala ng GWA ng kanilang mga estudyante bawat semester sa kanilang mga online platform.
 • Mahalaga rin na palaging updated ka sa posibleng mga pagbabago sa grading policy ng iyong unibersidad, na maaaring makaapekto sa pagkalkula ng iyong GWA.
 • May iba pang mga grade averages na ginagamit ng mga unibersidad para sa iba’t ibang layunin. Halimbawa, mayroong Curriculum Weighted Average (CWA) ang UP, na ginagamit para tukuyin kung ang isang estudyante ay kwalipikado para sa pagtatapos. Tandaan na maaaring magkaiba ang pagkalkula ng mga grade averages na ito.

Mga Madalas Itanong

1. Nakakuha ako ng letter mark sa ilang subjects (tulad ng “P” para sa Pass). Paano ko kalkulahin ang aking GWA?

Ang pagkalkula ng GWA kapag may kasamang letter mark ay nakadepende sa patakaran ng unibersidad o institusyon. Halimbawa, noong panahon ng ECQ sa iba’t ibang lugar sa Pilipinas, nagpatupad ang UP ng patakaran na magbigay ng markang “P” sa mga estudyante noong ikalawang semester ng academic year na iyon. Hindi isinama sa pagkalkula ng GWA ang mga unit ng klase na may markang “P”. Tanging mga numerical grades lamang ang kinonsidera. Subalit, hindi isasama ang GWA para sa semester na iyon sa kabuuang GWA ng estudyante.

2. Paano ko kalkulahin ang aking GWA kung nag-drop ako ng klase?

Depende ito sa patakaran ng iyong unibersidad, ngunit karaniwang hindi isinasama sa pagkalkula ng iyong GWA ang mga klase na iyong idinrop. Kaya, dapat mong hindi isama ang klase na iyong idinrop sa pagkalkula ng iyong GWA.

Also Read: Paano Sumulat ng Letter of Intent para sa Scholarship sa Pilipinas?

3. Nag-take ako ng ilang klase ng dalawang beses. Paano ko kalkulahin ang aking GWA?

Tukuyin ang average na grado na iyong nakamit para sa klase na iyon (hal., kung nakakuha ka ng 4 sa unang semester ng klase at 2 sa ikalawang semester: 4 + 2 = 6/2 = 3). Ang average na ito ang ikokonsidera sa pagkalkula ng iyong GWA.

4. Kasama ba ang NSTP sa GWA?

Depende ito sa iyong eskwelahan, ngunit karamihan sa mga unibersidad (kabilang ang UP, PUP, at UST) ay hindi isinasama ang NSTP sa pagkalkula ng GWA.

5. Anong GWA ang kailangan para makapasa sa UPCAT, PUPCET, at iba pang entrance exams?

Walang tiyak na halaga ng GWA na kinakailangan para makapasa sa UPCAT, PUPCET, at iba pang entrance exams. Subalit, kinokonsidera ng karamihan sa mga unibersidad ang mga grado na iyong nakamit noong high school sa kanilang proseso ng kwalipikasyon.

6. Anong GWA ang kailangan para maging kwalipikado para sa Latin honors?

Depende ito sa patakaran ng iyong unibersidad, ngunit karaniwan, para sa undergraduate courses, sinusunod ang sumusunod na mga kinakailangang grado:

 • 1.0000 – 1.2000 (Summa Cum laude)
 • 1.2001 – 1.4500 (Magna Cum laude)
 • 1.4501 – 1.7500 (Cum laude)

Sumusunod ang UP, UST, at UE sa scale na ito. Samantala, gumagamit ang PUP ng scale na ito:

 • 1.0000 – 1.1500 (Summa Cum laude)
 • 1.1501 – 1.3500 (Magna Cum laude)
 • 1.3501 – 1.6000 (Cum laude)

Subalit, maaaring magkaiba ang mga kinakailangang grado ng ibang unibersidad para matukoy kung kwalipikado ang isang estudyante para sa Latin honors. Maaari mong konsultahin ang handbook o primer ng iyong unibersidad para malaman ang kinakailangang GWA para sa Latin honors.

7. Isasama ba ng aking eskwelahan ang GWA na aking nakamit sa panahon ng online classes sa aking kabuuang GWA para matukoy kung ako ay kwalipikado para sa honors?

Karamihan sa mga unibersidad ay isinasama ang GWA na nakamit mo sa panahon ng online classes. Gayunpaman, makakatulong pa rin ang pagsusuri sa patakaran ng iyong unibersidad tungkol sa mga grado na iyong nakamit sa panahon ng online classes.

8. Anong GWA ang dapat kong abutin para makalipat sa ibang degree program?

Itinatakda ng bawat kolehiyo o departamento ang kanilang mga kinakailangang grado para sa paglipat. Maaari kang makipag-ugnayan sa kaukulang departamento o sumangguni sa kanilang primer tungkol sa paglipat.

9. Nag-transfer ako sa ibang degree program. Kasama ba sa pagkalkula ng aking GWA ang mga grado na aking nakuha sa aking naunang degree program?

Oo, kasama rin sa pagkalkula ng iyong GWA ang mga grado na iyong nakamit sa iyong naunang degree program. Subalit, maaaring hindi ito isama sa iba pang grade averages, tulad ng CWA, na ginagamit ng ilang unibersidad tulad ng UP.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.