Paano Kumuha ng Notarized na Affidavit of Loss?

Reading Time - 4 minutes
Paano Kumuha ng Notarized na Affidavit of Loss

Nalaman mong kailangan mo ng Affidavit of Loss para makakuha ng kapalit ng iyong nawalang driver’s license. Nagtataka ka, kaya mo bang gumawa ng sarili mong Affidavit of Loss? Sa gabay na ito, oo, kaya mo!

Also Read: Loan Agreement sa Pilipinas

Disclaimer: Ang artikulong ito ay para lamang sa pangkalahatang impormasyon at hindi ito legal na payo o pamalit sa legal na konsultasyon. Dapat kang kumonsulta sa iyong abogado para sa payo ukol sa anumang partikular na isyu o problema. Ang paggamit ng impormasyong nakapaloob dito ay hindi lumilikha ng relasyon ng abogado at kliyente sa pagitan ng may-akda at ng gumagamit/mambabasa.

Paano Kumuha ng Notarized na Affidavit of Loss?

1. Ihanda ang Dokumento

Ang Affidavit of Loss ay naglalaman ng mga sumusunod na mahahalagang bahagi:

Also Read: Paano Kumuha ng Person With Disability ID (PWD ID)?

Affidavit of Loss Sample Philippines
 • Titulo ng dokumento
 • Iyong pangalan, pahayag na ikaw ay nasa legal na edad, estado sibil, pagkamamamayan, at tirahan.
 • Kuwento ng pagkawala ng item, kasama ang (i) deskripsyon ng item o dokumentong nawala; (ii) paano ito nawala; (iii) ang pagsisikap na hanapin ito; at (iv) ang iyong kahilingan para sa kapalit ng nawalang item o dokumento.
 • Pirma ng affiant. Ang affiant ay ang taong lumagda/gumawa ng dokumento.
 • Jurat. Ang jurat ay ang panunumpa o pagpapatotoo sa harap ng notaryo na ikaw mismo ang personal na lumagda sa dokumento sa presensya ng notaryo.

2. I-print ang Hindi Bababa sa Tatlong Kopya ng Dokumento

 • Ang notaryo publiko ay magtatago ng isang kopya.
 • Isang kopya ay para sa opisina kung saan isusumite mo ang dokumento.
 • Isang kopya ay para sa iyo bilang file.

3. Pumunta sa Notaryo Publiko para Notaryuhin ang Dokumento

Huwag kalimutang magdala ng balidong ID sa notaryo, dahil kailangan niyang kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan.

Para di ka na maabala sa pagsusulat ng Affidavit of Loss, maaari mong i-download ang mga sumusunod na sample na Affidavit of Loss at i-edit ang mga nilalaman batay sa mga alituntunin na tinalakay sa itaas.

 1. Sample ng Affidavit of Loss para sa nawalang Postal ID
 2. Sample ng Affidavit of Loss para sa nawalang UMID/SSS ID
 3. Sample ng Affidavit of Loss para sa nawalang PhilHealth ID
 4. Sample ng Affidavit of Loss para sa nawalang TIN ID
 5. Sample ng Affidavit of Loss para sa nawalang Senior Citizen ID
 6. Sample ng Affidavit of Loss para sa nawalang PRC ID
 7. Sample ng Affidavit of Loss para sa nawalang Company ID/Employee ID
 8. Sample ng Affidavit of Loss para sa nawalang CR/OR of Motor Vehicle
 9. Sample ng Affidavit of Loss para sa nawalang Driver’s License
 10. Sample ng Affidavit of Loss para sa nawalang ATM Card (BDO)
 11. Sample ng Affidavit of Loss para sa nawalang BIR Books of Accounts

Mga Tips at Babala

Ang ilang mga opisina ng gobyerno at pribadong institusyon (hal. mga bangko) ay may kani-kanilang template ng Affidavit of Loss, kaya mas mabuting tingnan ang kanilang website at gamitin ang kanilang template para makatipid ng oras. Kapag napunan mo na ang kanilang pro forma template, maaari mo itong dalhin sa notaryo.

Mga Madalas Itanong

1. Dapat bang notaryuhin ang Affidavit of Loss?

Oo. Dapat itong notaryuhin dahil ito ay isang legal na dokumento na ginawa sa ilalim ng panunumpa, ibig sabihin, pinatototohanan mo ang kabuuan ng nilalaman ng iyong affidavit. Ito ang layunin ng jurat.

Also Read: Puwede Bang Ibenta ang Lupa Kung Hindi Nakarehistro sa Pangalan Mo?

2. Nawala ang ID ko, kailangan pa bang notaryuhin ang aking dokumento?

Oo, notaryuhin pa rin ang iyong dokumento kung ang sitwasyon mo ay pasok sa alinman sa mga sumusunod:

 1. Personal kang kilala ng notaryo publiko;
 2. Hindi ka kilala ng notaryo publiko, ngunit may isang kapani-paniwalang saksi na kilala ng notaryo publiko ang makakapagpatunay ng iyong pagkakakilanlan;
 3. Kung makakapagdala ka ng dalawang kapani-paniwalang saksi na may mga ID, at sila ang makakapagpatunay ng iyong pagkakakilanlan sa notaryo.

3. Magkano ang bayad sa Affidavit of Loss sa Pilipinas?

Karaniwan, nagsisimula ang bayad sa pagpapanotaryo ng affidavit of loss sa Php 100. Nag-iiba ito depende sa lugar at sa notaryo publiko.

4. Maaari bang makakuha ng libreng Affidavit of Loss?

Oo, kung ikaw ay indigent, maaari kang makakuha ng libreng notaryo sa iyong affidavit of loss sa Public Attorney’s Office, dahil nag-aalok sila ng notarial services para sa mga indigent na tao.

5. Gaano katagal ang bisa ng Affidavit of Loss? May expiry ba ito?

Walang tiyak na expiry date ang Affidavit of Loss, ngunit ito ay balido lamang para sa partikular na insidenteng iyong nawalan ng dokumento, kaya isang beses lang ito magagamit.

6. Nawala ang bag ko na naglalaman ng ilang mga dokumento at IDs. Kailangan ko bang gumawa ng isang Affidavit of Loss para sa bawat isa, o pwede bang isa na lang na Affidavit para sa lahat?

Hindi mo kailangang gumawa ng isang Affidavit of Loss para sa bawat isa. Sapat na ang isang affidavit para sa lahat ng nawala.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.