Paano Kumuha ng NBI Clearance sa Abroad

Reading Time - 14 minutes
NBI Clearance

Ang NBI clearance ay isang konkretong patunay na wala kang mga kaso o krimen sa Pilipinas. Maaring makuha ito ng sinumang aplikante, Filipino man o dayuhan, para sa pagiging mamamayan, immigration/permanent residency, pag-eenroll sa paaralan, o employment, upang banggitin lamang ang ilan.

Mga Kinakailangang Dokumento Upang Makakuha ng NBI Clearance Sa Labas ng Pilipinas

Ang listahan ng mga kinakailangan sa ibaba ay pare-pareho para sa lahat ng aplikante anuman ang kanilang kasalukuyang bansa ng tirahan o nasyonalidad.

Para sa mga Bagong Aplikante

a. NBI Form No. 5

NBI Form No. 5

Kilala rin bilang fingerprint form, maaari mong makuha ito nang libre sa Embahada o Konsulado ng Pilipinas sa bansa kung saan ka naninirahan. Tandaan na ang NBI Form No. 5 ay hindi pa mismo ang clearance kundi isang application form na isusumite sa opisina ng NBI Clearance sa Pilipinas para sa proseso.

Kailangan mong kumuha ng NBI Form No. 5 kung isa ka sa mga sumusunod:

 • Bagong aplikante ka.
 • Nawala ang kopya ng iyong lumang NBI clearance;
 • Mayroon kang kopya ng NBI clearance, ngunit ito ay ibinigay noong 2013 o mas maaga;
 • Mayroon kang kopya ng NBI clearance ngunit kailangan mong i-update ang iyong personal na impormasyon, tulad ng iyong apelyido.

Para sa kumpletong listahan ng mga kinakailangan para sa pagkuha ng NBI Form No. 5, mangyaring tingnan ang opisyal na website ng Konsulado ng Pilipinas sa iyong bansang tirahan. Narito ang isang tip: I-search ang keyword na “nbi form no. 5 requirements + iyong bansang tirahan” (halimbawa, nbi form no. 5 requirements + australia) sa Google upang agad na mapunta sa pahinang hinahanap mo.

Dahil sa pandemya, karamihan sa mga embahada sa ibang bansa ay nangangailangan na ng online appointment para sa mga aplikante ng NBI clearance bago pumunta sa Konsular na opisina.

Ito ay maaring isang paraan para sa iyo kung nais mong kunin ang NBI Form No. 5 at magpa-imbentaryo ng iyong mga fingerprint sa Konsulado. Gayunpaman, maaring pumili ka na lang na ipadala ang form sa pamamagitan ng koreo upang hindi mo na kailanganang pumunta sa embahada nang personal.

Kung pipiliin mong mag-apply ng walk-in, maaaring hilingin sa iyo ng embahada na kumuha ng iba pang mga kinakailangan tulad ng Health Declaration form para sa kaligtasan. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan din ang opisyal na website ng Konsulado ng Pilipinas sa iyong bansang tirahan.

Maari mo rin hilingin na ipadala sa iyo ang isang blankong kopya ng NBI Form No. 5. Ang kailangan mo lang gawin ay magpadala ng sulat na may hiling at isang self-addressed prepaid return envelope sa embahada. Tandaan na maaaring mag-iba ang mga kinakailangan para sa mga aplikante na magpapadala ng form sa pamamagitan ng koreo, kaya’t tsekyuhin ito sa Konsular na opisina sa iyong bansang tirahan para sa mga pinakabagong detalye.

Pagkatapos mong matanggap ang sobre na may blankong NBI Form No. 5, punan ito ng mga kinakailangang impormasyon. Kung ikaw ay may-asawa, isulat ang iyong pangalan sa sumusunod na pagkakasunud-sunod:

 • Apelyido ng dalaga (apelyido ng ama);
 • Apelyido ng asawa;
 • Pangalawa o binibigay na pangalan;
 • Apelyido ng ina (apelyido ng pamilya ng ina).

Pagkatapos nito, pumunta sa pinakamalapit na istasyon ng pulis upang kunan ng fingerprint impression ang iyong daliri. Ang taong kumuha ng iyong fingerprint impression ay dapat pumirma sa form.

Also Read: Paano Kumuha ng Police Clearance

Pagkatapos, ipadala ang accomplised NBI form sa Embahada kasama ang photocopy ng iyong passport data page, money order/bank draft payable sa Philippine Consulate General (ang halaga ay nagbabago ayon sa bansang tirahan), at self-addressed prepaid return envelope na may tracking number. Huwag maglagay ng cash sa loob ng envelope.

Pagkatanggap ng iyong aplikasyon na ipinadala sa koreo, proseso-hin ito ng Consular office at ibabalik ang authenticated NBI form sa loob ng 2-3 araw.

b. Isang 2×2 na larawan

Tandaan: Karaniwang kinakailangan ang isang larawan habang ipinaproseso ang NBI Form No. 5. Ayon sa Mailed Clearance Section ng NBI, hindi mo na kailangang magbigay ng ibang larawan kung mayroon nang nakalakip sa iyong NBI Form No. 5.

Ang larawan ay dapat na sumunod sa mga sumusunod na kinakailangan:

 • Dapat magpakita ng buong harap na view ng iyong mukha
 • Dapat may puting background
 • Dapat ito ay kamakailan lamang na larawan
 • Hindi dapat magpakita ang aplikante na may eyeglasses o nakangiti Kinakailangan lamang ng isa, ngunit maari kang mag-enclose ng karagdagang kopya.

c. Photocopy ng passport data page

Ang biodata o bio page ng passport ay nasa unahan ng iyong passport at nasa pahina 2. Ipinapakita nito ang lahat ng mga impormasyon na nagpapatunay ng iyong pagkakakilanlan, tulad ng iyong buong pangalan, petsa ng kapanganakan, numero ng passport, petsa ng pagkakabisa ng passport, pati na rin ang iyong pirma at nasyonalidad.

Para sa mga Renewal Applicants (Tinatanggap ang mga scanned copy)

a. Lumang NBI Clearance

Kung ikaw ay may kopya pa ng iyong orihinal na NBI clearance na ibinigay noong 2014 pataas, hindi mo na kailangan mag-submit ng fingerprint form (NBI Form No. 5).

Ang lumang clearance ay sapat na upang magbigay ng biometrics, basta’t walang mga pagbabago sa iyong impormasyon.

b. Isang 2×2 larawan

Katulad ng mga bagong aplikante. Mangyaring tingnan ang naunang seksyon para sa karagdagang detalye.

c. Photocopy ng passport data page

Katulad ng mga bagong aplikante. Mangyaring tingnan ang naunang seksyon para sa karagdagang impormasyon.

Tandaan: Tulad ng nabanggit kanina, maaaring ipadala ng mga aplikante na magre-renew ang mga scanned copy ng kanilang mga kinakailangan, kasama na ang 2×2 larawan, upang makatipid ng oras at pera. Gayunpaman, mahalaga na ituro mo sa iyong kinatawan sa Pilipinas na ipa-print ang 2×2 larawan sa photo paper; kung hindi, ito ay maaaring tanggihan. Kung hindi alam ng iyong kinatawan kung paano ito gawin, ipadala na lang ang scanned copy ng larawan, at ipa-print ito sa photo paper sa anumang tindahan na nag-aalok ng rush I.D. pictures.

Iba Pang Kinakailangan

a. Sulat na Pahintulot (kung mag-aapply sa pamamagitan ng kinatawan)

Kailangan mo ito para payagan ang iyong kinatawan na mag-apply ng NBI clearance sa iyong pangalan sa Pilipinas.

b. Halagang PHP 200 (kung mag-aapply nang walang kinatawan)

Ayon sa Mailed Clearance Section, ang mga aplikanteng magpapadala ng kanilang mga kinakailangan direkta sa pangunahing opisina ng NBI Clearance sa Manila at walang kinatawan na maaring magsumite ng kanilang mga dokumento ay kinakailangang mag-enclose ng halagang PHP 200 (PHP 130 para sa NBI clearance + PHP 70 para sa bayad ng courier para ipadala ang NBI clearance pabalik sa aplikante).

Dahil sa karamihan ng mga courier ay hindi tumatanggap ng mga package na may kasamang cash, ang pinakamagandang gawin kung ikaw ay magpupumilit na ipadala ang iyong mga kinakailangan direkta sa NBI ay HUWAG ipahayag ang nasabing pera sa courier. Kung makita ng courier ang pera, mag-enclose na lang ng isang note na naglalaman ng pangalan ng iyong kinatawan sa Pilipinas at ang kanyang kontak na numero. Kung gagawin mo ito, makikipag-ugnayan ang NBI Clearance office sa iyong kinatawan pagkatanggap ng iyong mga dokumento upang ipaalam kung paano bayaran ang NBI Clearance at kunin ito.

c. Sariling envelope (opsiyonal, kung mag-aapply nang walang kinatawan)

Ang mga aplikanteng mag-aapply nang walang kinatawan ay maaaring magpadala ng mga kinakailangan na may kasamang sariling envelope. Sa ganitong paraan, maaari mong makuha ang iyong dokumento nang mas mabilis sa pamamagitan ng express courier service, kaysa sa PHLPost na maaaring umabot ng dalawang buwan bago maipadala ang dokumento sa ibang bansa.

Also Read: Paano Mag-Renew ng NBI Clearance

Dahil wala kaong kahit na sinuman sa Pilipinas na mag-aasikaso ng iyong NBI clearance, mahalaga na isama ang isang note na naglalaman ng iyong email address para maabisuhan ka ng Mailed Clearance Section kapag handa na ang iyong dokumento. Pagkatanggap ng email na abiso, ikaw ay mag-uutos ng schedule para sa pag-angkat mula sa courier, halimbawa DHL o FedEx. Ito ay iyong responsibilidad, hindi ng Mailed Clearance Section, na mag-request ng schedule para sa courier upang makuha ang iyong clearance sa tamang oras.

Paano Makakuha ng NBI Clearance sa Pilipinas Habang Nasa Abroad: 2 Paraan

May dalawang paraan para mag-apply ng NBI clearance sa ibang bansa nang hindi kinakailangang bumalik sa iyong bansang pinagmulan:

Sa Pamamagitan ng isang awtorisadong kinatawan/kaanak

1. Kumpletuhin ang lahat ng mga kinakailangang dokumento tulad ng nakalista kanina.

2. Ipadala ang lahat ng mga kinakailangan, kasama na ang sulat na pahintulot, sa iyong napiling kinatawan sa Pilipinas.

3. Para sa mga BAGONG aplikante (halimbawa, may NBI Form No. 5): Kumuha ng online appointment (o hayaan mong gawin ito ng iyong kinatawan). Piliin ang NBI Clearance Center, U.N. Avenue, Manila bilang venue ng application. Ang pangunahing opisina ng NBI Clearance sa U.N. Avenue lamang ang nagpoproseso ng mga aplikasyon mula sa ibang bansa.

Uulitin ko: kumuha ng online appointment bago ipadala ang iyong kinatawan sa NBI Clearance Center; hindi ina-entertain ang mga walk-in applicants na mag-aapply para sa mga BAGONG aplikante sa ibang bansa na may NBI Form No. 5. Sa pag-fill out ng online registration form, ang personal na impormasyon ng aplikante na base sa ibang bansa, hindi ang awtorisadong kinatawan, ang dapat ilagay. Gayunpaman, dahil ang aplikante ay nasa labas ng Pilipinas, ang mobile number na ibibigay ay dapat ng kinatawan upang matanggap ang OTP (One-Time Password) na kinakailangan para sa online appointment.

Kapag pumili ng petsa at oras ng appointment, maaari mong piliin ang anumang schedule dahil ang online appointment ay para lamang sa formality. Hindi kinakailangan ng mga aplikante sa ibang bansa na maghintay ng kanilang schedule tulad ng mga lokal na aplikante. Sa madaling salita, pagkatapos mong kumuha (o ng iyong kinatawan) ng online schedule at magbayad ng NBI clearance fee, maaaring magtungo ang kinatawan sa Mailed Clearance Section sa NBI Clearance Center kinabukasan o sa anumang araw na mas makakabuti sa kanya.

4. Para sa mga mag-RENEWAL (halimbawa, may lumang NBI clearance na isinuot noong 2014 pataas): Kung para lamang sa renewal, hindi kinakailangan kumuha ng online appointment. Ibig sabihin, maaari ng magtungo ang iyong kinatawan sa NBI Clearance Center sa U.N. Avenue kapag natanggap na niya ang iyong mga kinakailangan sa pamamagitan ng airmail o email (maari ding tanggapin ang scanned copies para sa mga aplikanteng magre-renew).

5. Magpasa ng mga kinakailangan at bayaran ang NBI clearance fee (kung para sa renewal). Pagkatapos matanggap ang iyong NBI clearance, ipadadala ito ng iyong kinatawan sa pamamagitan ng airmail.

6. Pagkatanggap ng iyong NBI clearance mula sa Pilipinas, tsekahin ito ng mabuti at siguruhing may embossed NBI dry seal sa lower left portion bilang patunay ng authenticity.

Option 2: Walang Kinatawan/Direkta sa NBI

1. Kumpletuhin ang lahat ng mga kinakailangang dokumento tulad ng nakalista kanina.

2. Ipadala ang lahat ng mga kinakailangan (maliban sa sulat na pahintulot dahil direkta mong ipadadala). I-address ito kay:

Ms. Sandra Sobida

Mailed Clearance Section

Also Read: Paano Baguhin ang Apelyido sa NBI Clearance Para sa Mga Kasal na Kababaihan?

3/F NBI Clearance Building United Nations Avenue, Ermita

Manila, Philippines 1000

Mailed Clearance

3. Maari mong ipadala ang lahat ng mga kinakailangan kasama ang sarili mong envelope sa pamamagitan ng express courier services tulad ng DHL o FedEx. Tulad ng nabanggit sa listahan ng mga kinakailangan, kailangan mong isama ang isang note na naglalaman ng iyong email address para maabisuhan ka ng Mailed Clearance Section kapag handa na ang NBI clearance para sa pick-up. Pagkatanggap ng email notification, ikaw ay magtatakda ng schedule para sa pick-up sa courier, na siyang magpapadala ng dokumento sa iyo.

Ayon sa listahan ng mga kinakailangan, mangyaring isama ang halagang PHP 200 para sa pagbayad ng NBI clearance fee at bayad ng courier para ipadala ang prosesadong NBI clearance sa iyo. Matapos ang proseso na nagtatagal ng 5 araw, dapat nang handa ang iyong NBI clearance para sa pag-release.

Ang PHLPost ang magdadala ng NBI clearance sa bawat bansa ng mga aplikante bilang default. Depende sa bansa kung saan ka naninirahan, maaaring umabot ito ng hanggang 2 buwan bago maipadala ang dokumento mula sa PHLPost. Gayunpaman, kung nais mong madaliang makuha ang iyong clearance, dapat isama ang sariling envelope at isang note na naglalaman ng iyong email address sa iyong mga kinakailangan. Kapag handa na ang NBI clearance para sa release, tatanggap ka ng email notification sa iyong email address. Pagkatanggap ng email na ito, magtakda ng schedule para sa pick-up sa isang express courier service tulad ng DHL o FedEx upang makuha ang clearance sa Mailed Clearance Section at ipadala ito sa iyo sa pamamagitan ng airmail.

Kung hindi mo maaring isama ang cash, hahanapin ng Mailed Clearance Section ang isang note na naglalaman ng pangalan ng iyong kinatawan sa Pilipinas at contact number. Sila ay makikipag-ugnayan sa iyong kinatawan upang ipaalam kung paano bayaran ang NBI Clearance fee at kunin ang iyong bagong isinagawang clearance.

Depende sa iyong nais, maaring ipadala ang iyong NBI clearance sa iyo sa pamamagitan ng JRS Express (kung may pouch ang iyong kinatawan) o ipadala ito ng iyong kinatawan sa iyo gamit ang iyong preferred na courier.

Kung may iba kang tanong tungkol sa iyong aplikasyon para sa NBI clearance via mail, maaari kang tumawag kay Ms. Sandra Sobida, ang officer-in-charge, gamit ang isa sa kanyang mga cellphone numbers.

Sa Hulyo 2023, narito ang mga contact number ni Ms. Sandra Sobida:

+639156893113 (preferred) +639201223327 +639267152001

Ang Mailed Clearance Section ay sumasagot sa mga tawag tuwing Lunes hanggang Biyernes, mula 8 A.M. hanggang 3 P.M. (Philippine Standard Time). Maari rin kayong magpadala ng email inquiry sa mailedclearance@nbi.gov.ph.

Pagkatanggap, siguruhing may embossed NBI dry seal sa lower left portion para matiyak na ito ay tunay na NBI clearance.

Mga Tips at Babala

Maliban sa hindi kinakailangan ang pagkuha ng NBI Form No. 5, may isa pang pabor ang mga aplikanteng magre-renew. Ayon sa Mailed Clearance Section ng NBI Clearance office, maaring makatipid ng oras at pera ang mga aplikanteng magre-renew sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga scanned copy ng kanilang mga kinakailangan sa kanilang mga kinatawan sa Pilipinas sa halip na manual na pagpapadala sa pamamagitan ng airmail o courier.

Ang mga scanned copy ng mga kinakailangan, kasama na ang 2×2 larawan, ay sapat nang patunay para sa awtoridad na ito ay authentic. Ang NBI Clearance office na mismo ang mag-aasikaso ng pag-verify ng scanned copies ng mga kinakailangan. Gayunpaman, mahalaga na ituro mo sa iyong kinatawan kung paano ito gawin. Maaaring ipadala ang 2×2 larawan sa iyong kinatawan, at ipadala niya ito sa Pilipinas upang i-print sa photo paper sa isang tindahan na nag-o-offer ng rush I.D. pictures. Kung hindi alam ng iyong kinatawan kung paano ito gawin, mangyaring kumunsulta sa mga lugar na nag-o-offer ng mga serbisyo na ito (halimbawa, mga photolabs o printing shops) para sa detalyadong pamamaraan.

Kung hindi mo nais ipadala ang iyong mga kinakailangan sa Pilipinas, maari mo ring ipahintulot ang iyong kinatawan na maglakad sa iyong mga dokumento sa loob ng Pilipinas. Pwede itong gawin sa mga ahensya o online services tulad ng Line Clearances, Inc. o nbi.clearance.ph. Ang mga ahensya na ito ay nagbibigay ng serbisyong paglalakad ng mga aplikasyon para sa NBI clearance, kabilang na ang pagproseso ng NBI Form No. 5, pagkuha ng online appointment, at iba pang kinakailangang hakbang.

Bago mag-decide na kunin ang kanilang serbisyo, siguruhing suriin ang kanilang mga website para sa mga detalye ng kanilang mga serbisyo, kinakailangan, at mga bayad. Isang bagay na mahalaga, ang kanilang mga serbisyo ay maaring magkaruon ng karagdagang bayad kaya’t tiyakin na maintindihan mo ang kanilang mga terms and conditions bago mag-apply. Huwag kalimutan na tukuyin ang iyong kinatawan bilang iyong representative sa kanilang mga online application forms.

I-check ang website ng Philippine Embassy o Consulate sa iyong bansa para sa karagdagang impormasyon hinggil sa pagkuha ng NBI clearance mula sa abroad. Ito ay madalas nagbibigay ng detalye ukol sa mga requirements, mga fees, at mga proseso na maaring magbago mula sa isang bansa patungo sa iba.

Ito ay ang pangunahing hakbang upang makakuha ng NBI clearance mula sa ibang bansa. Huwag kalimutan na sundan ang mga alituntunin na ibinigay ng NBI Clearance office at Philippine Embassy o Consulate sa iyong lugar ng tinitirahan. Mangyaring tandaan na ang mga kinakailangan at proseso ay maaring magbago mula sa isang lugar patungo sa iba, kaya’t mahalaga na maging maingat at magtuon ng pansin sa mga detalye. Kung may mga katanungan ka, huwag kang mag-atubiling magtanong sa Philippine Embassy o Consulate sa iyong bansa o sa mismong NBI Clearance office.

Kung ang iyong pangunahing layunin ay para sa employment, gawin ito nang maaga upang hindi ka magka-problema sa mga takdang oras para sa iyong trabaho. Ang pagkuha ng NBI clearance sa ibang bansa ay maaaring tumagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan, depende sa proseso at turnaround time ng lugar kung saan ka nag-apply.

Disclaimer

Tandaan na ang mga kinakailangan at proseso para sa pagkuha ng NBI clearance mula sa ibang bansa ay maaring magbago sa mga susunod na panahon. Mahalaga na tingnan ang opisyal na website ng Philippine Embassy o Consulate sa iyong bansa, at kumonsulta sa NBI Clearance office para sa mga pinakabagong updates at impormasyon. Ipinahayag ko ang mga hakbang at impormasyon na alam ko hanggang sa aking huling kaalaman noong 2021, at maaring magkaruon ng mga pagbabago pagkatapos ng petsang iyon.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.