Paano Baguhin ang Apelyido sa NBI Clearance Para sa Mga Kasal na Kababaihan?

Reading Time - 3 minutes
Also Read: Paano Mag-Renew ng NBI Clearance

Paano Baguhin ang Apelyido sa NBI Clearance Para sa Mga Kasal na Kababaihan

Pagpapalit ng Apelyido sa NBI Clearance

Kung ikaw ay kasal na at nais mong gamitin ang apelyido ng iyong asawa sa iyong NBI Clearance, kinakailangan mong sumailalim sa proseso ng bagong aplikasyon. Sa pagpaparehistro sa NBI portal, dapat mong ilagay ang iyong bagong apelyido at siguraduhing dala ang mga kinakailangang dokumento tulad ng Marriage Certificate mula sa Philippine Statistics Authority (PSA) o Local Civil Registrar (LCR). Kung mayroon kang lumang NBI Clearance, ito ay maaari ring dalhin bilang karagdagang dokumento.

Mga Hakbang sa Pagpapalit ng Apelyido

  1. Magrehistro bilang bagong aplikante at gamitin ang apelyido ng iyong asawa.
  2. Punan ang karagdagang impormasyon sa aplikasyon.
  3. Itakda ang petsa at oras ng iyong appointment at piliin ang paraan ng pagbabayad.
  4. Sa araw ng appointment, siguraduhing dala ang lahat ng kinakailangang dokumento.
  5. Sumailalim sa photo capture at fingerprinting para sa bagong talaan sa database.

Pagtanggap ng Valid ID na may Dating Apelyido

Kung ang iyong valid ID ay naglalaman pa rin ng iyong dating apelyido, maaari itong tanggapin basta’t mayroon kang iba pang dokumento na nagpapakita ng iyong bagong apelyido at katayuan bilang kasal. Sa pag-aapply ng NBI Clearance, kinakailangan mong magpakita ng dalawang valid ID. Ang mga ID na ito ay dapat na orihinal, hindi expired, at may kasalukuyang litrato na katulad ng iyong itsura.

Mga Karagdagang Paalala

  • Hindi sapilitan ang pagpapalit ng apelyido pagkatapos ikasal sa Pilipinas, ngunit kailangan pa ring i-update ang iyong civil status sa iba’t ibang opisyal na dokumento.
  • Maaari kang magpatuloy sa paggamit ng iyong maiden name sa mga dokumento kung pipiliin mo.
  • Sa pagpapalit ng apelyido sa pasaporte, kinakailangan ang NBI Clearance na nasa ilalim ng iyong bagong apelyido bilang suportang dokumento.
  • Kung wala kang kopya ng iyong Marriage Certificate, hindi ka maaaring magpalit ng apelyido sa NBI Clearance.
  • Siguraduhing na-update na rin ang iyong apelyido sa iyong employer, bangko, at iba pang mga institusyon.

Konklusyon

Para sa mga kababaihang kasal na nais magpalit ng apelyido sa kanilang NBI Clearance, mahalagang sundin ang mga hakbang sa itaas at tiyakin na ang lahat ng kinakailangang dokumento ay kumpleto at naaayon sa bagong apelyido. Ang pagkakaroon ng valid ID na may dating apelyido ay hindi magiging problema basta’t mayroong sapat na patunay ng pagbabago ng katayuan sa buhay, tulad ng Marriage Certificate. Sa pagpapanatili ng konsistensya sa lahat ng opisyal na dokumento at pag-update ng impormasyon sa iba’t ibang ahensya, maiiwasan ang anumang pag-aalala sa oras ng iyong appointment sa NBI.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.