Paano Kumuha ng Voter’s ID: Gabay Para sa mga Unang Beses na Botante

Reading Time - 3 minutes
voters ID

Also Read: Paano Kumuha ng Philippine National ID: Lahat ng Dapat Mong Malaman

Ang Voter’s ID Card ay isang opisyal na ID card na inilalabas ng gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng Commission on Elections o mas kilala bilang COMELEC. Ang card ay ginagamit bilang mabilisang pagkakakilanlan ng mga rehistradong at karapat-dapat bumoto sa bansa tuwing pambansang at lokal na halalan ng mga opisyal ng gobyerno. Bagamat hindi ito kinakailangan para makaboto ang isang tao.

Dahil kinikilala ang Voter’s ID Card bilang isang Valid ID sa Pilipinas, ito ay maaaring gamitin hindi lamang sa mga halalan kundi pati na rin sa maraming transaksyon. Ito ay nagiging patunay ng pagkakakilanlan ng isang tao na mahalaga sa mga transaksyon sa bangko o anumang mga layunin na legal na kailangan para sa may hawak ng card.

Ang mga karapat-dapat na indibidwal na makakuha ng Voter’s ID ay ang mga rehistradong mamamayan na ang kanilang mga biometrics tulad ng larawan, fingerprint, at lagda ay nakuhanan nang digital na gamit ang Voter’s Registration Machine (VRM) ng COMELEC. WALANG BIOMETRICS, WALANG VOTER’S ID.

Gayunpaman, may libu-libong reklamo ukol sa tagal ng paglalabas ng card dahil maaaring tumagal ng mga taon at may mga iba na hindi pa rin nakakakuha ng kanilang card kahit matagal nang naghihintay. May mga makatuwirang dahilan para dito. Isa rito ay ang bawat bagong rehistrante, kinakailangan suriin ang 52 milyong record sa pambansang voter database upang mailabas ang mga magkakaibang rekord. Ang isa pa ay maaring mahinang kalidad ang nakuhanang rekord (larawan, fingerprint, o lagda) ng mga rehistrante.

Also Read: Paano Kumuha ng Person With Disability ID (PWD ID)?

Ang Voter’s ID ay eksklusibong maaaring kunin sa mga Local Comelec Office sa buong bansa. Hindi isinasailalim sa pagpapadala o pagdedeliver sa mga bahay ng mga indibidwal na botante o inilalabas sa barangay.

Upang mas malinawang malaman ang status ng iyong Voter’s ID Card, maaring bisitahin ang Local Comelec Office sa inyong lugar o mag-email sa kanila sa voters_id@comelec.gov.ph.

Para sa mga mamamayan na karapat-dapat bumoto ngunit hindi pa rehistradong botante, sundan ang mga hakbang sa ibaba ukol sa paano magparehistro. Pagkatapos ng ilang buwan ng matagumpay na pagrehistro, tingnan kung ang iyong Voter’s ID ay nailabas na sa Local Comelec Office.

Paano Makakuha ng Voter’s ID

  1. Pumunta sa iyong Local Comelec Office at magdala ng Valid ID na may larawan at lagda.
  2. Ang Opisina ng Election Officer ay mag-ve-verify ng iyong pagkakakilanlan, tirahan, at karapatang magrehistro.
  3. Punan ang 3 kopya ng mga form na aplikasyon na may thumb mark at lagda.
  4. Pumunta sa biometrics area para sa digital na pagkuha ng iyong larawan, fingerprint, at lagda gamit ang Voter Registration Machine (VRM) na pinapatakbo ng isang awtorisadong VRM Operator.
  5. Kunin ang iyong Acknowledgment Receipt at bumalik sa opisina pagkatapos ng ilang buwan para kunin ang iyong Voter’s ID.

Kung ikaw ay rehistradong botante na ngunit hindi sigurado kung dumaan ka na sa proseso ng biometrics, pumunta sa Local Comelec Office para magtanong tungkol dito. Para sa karagdagang tanong ukol dito, bisitahin ang Voter ID Frequently Ask Questions.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.