Paano I-Manage ang Work History at Education Information sa Facebook?

Reading Time - 2 minutes
Also Read: Paano Mag-Set ng Hometown at Current City sa Facebook?

Paano I-Manage ang Work History at Education Information sa Facebook

Ang Facebook ay hindi lamang isang platform para sa pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya, kundi pati na rin isang lugar kung saan maaari mong ipakita ang iyong work history at education. Sa pagbabahagi ng impormasyong ito, maaari kang mahanap ng mga lumang kaibigan at maaari rin itong gamitin para sa targeted na advertising. Narito ang mga hakbang kung paano mo itatakda ang iyong impormasyon sa Facebook.

Pagtatakda ng Work History at Education

  1. Pagpunta sa Iyong Profile: Pumunta sa iyong profile page sa pamamagitan ng pag-click sa iyong larawan sa side menu bar at piliin ang “About” o “Tungkol Sa”.
  2. Work and Education Section: Sa seksyon na “Work and Education” o “Trabaho at Edukasyon”, maaari mong baguhin ang mga setting para sa iyong kasaysayan ng trabaho at saan ka nag-aral.
  3. Pagpili ng Audience: Para sa bawat entry ng iyong trabaho at edukasyon, maaari kang pumili ng audience setting mula sa “Only me” o “Ako Lang” hanggang sa “Everyone” o “Lahat”.

Mga Hakbang sa Pag-edit ng Impormasyon:

  • I-set ang Work History: Piliin ang mga detalye ng iyong nakaraan at kasalukuyang trabaho.
  • I-set ang Education: Ilagay kung saan ka nag-high school, kolehiyo, at kung mayroon, graduate school.
  • Pagpili Kung Sino ang Makakakita: Maaari mong piliin kung sino ang makakakita ng bawat impormasyon.

Bakit Mahalaga ang Pagtatakda ng Privacy?

  • Pagkakakilanlan: Ang pagtatakda ng iyong impormasyon sa trabaho at edukasyon ay makakatulong para mahanap ka ng mga lumang kaibigan.
  • Targeted Advertising: Ang impormasyong ito ay maaaring gamitin para sa targeted na advertising sa Facebook.

Mga Dapat Tandaan

  • Pagbalanse ng Privacy at Visibility: Mahalagang balansehin ang iyong privacy at ang pagnanais na maging visible sa mga kaibigan o posibleng koneksyon sa trabaho.
  • Regular na Pag-update: Siguraduhing updated ang iyong impormasyon para sa mas tumpak na representasyon ng iyong sarili sa online.

Sa pagtatakda ng iyong work history at education sa Facebook, may kapangyarihan kang kontrolin kung sino ang makakakita ng iyong personal na impormasyon. Gamitin ang feature na ito upang mapanatili ang iyong privacy habang pinapalawak ang iyong network.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.