Paano Itama ang Mali sa Birth Certificate Kung Ikaw ay Ipinanganak o Nasa Abroad

Reading Time - 4 minutes
Birth Certificate Correction

Kapag ikaw ay nagnanais mag-apply ng koreksyon sa iyong birth certificate, ang pangunahing alituntunin ay mag-apply sa lugar kung saan inireport ang iyong kapanganakan.

Dahil dito, maaari kang mag-apply sa lokal na civil registrar na may hurisdiksiyon sa lugar ng iyong kapanganakan (kung ikaw ay ipinanganak sa Pilipinas) o sa Philippine Consulate kung saan iniulat ang iyong kapanganakan (kung ikaw ay ipinanganak sa ibang bansa).

Also Read: Paano Kumuha ng Birth Certificate Para sa Bagong Silang na Sanggol

Paano Mag-apply ng Koreksyon sa PSA Birth Certificate kung Ikaw ay Ipinanganak sa Pilipinas ngunit Nasa Abroad

Mayroong isang proseso na tinatawag na “migrant petition” na nagbibigay-daan sa mga Pilipino sa ibang bansa na mag-file ng petisyon sa Philippine Consulate. Ngunit ito ay maaaring magdulot ng labis na abala at oras.

Una, ikaw ay ipinanganak sa Pilipinas at hindi sa ibang bansa. Kaya’t kinakailangan munang asikasuhin ng Philippine Consulate ang iyong petisyon bago ito i-coordinate sa lokal na civil registrar sa Pilipinas na magpoproseso sa ikalawang pagkakataon.

Ang ganitong “double processing” ay hindi lamang naglalabas ng labis na oras, ito rin ay hindi nagbibigay ng garantiya na ang iyong petisyon ay aaprubahan.

Halimbawa, maaaring magkaroon ng di-pagkakaintindihan sa pagitan ng Consulate at civil registrar ukol sa mga kinakailangang dokumento. Kilala sa publiko na kadalasang kinakailangan ng Consulate ang mga dokumentong DFA-authenticated na mula sa Pilipinas na hindi mo maaaring makuha kung ikaw ay nasa ibang bansa.

Also Read: Paano Kilalanin ang Isang Illegitimate Child sa Pilipinas?

Upang maiwasan ang pag-aaksaya ng oras at pera, mas mainam na mag-file ng petisyon sa iyong lugar ng kapanganakan sa Pilipinas.

Kung hindi mo magagawa ang personal na pag-file ng petisyon dahil sa iyong mga responsibilidad sa trabaho sa ibang bansa o iba pang dahilan, maari kang gumawa ng Special Power of Attorney (SPA) at magtalaga ng isang kamag-anak o pamilya upang mag-apply ng koreksyon sa birth certificate sa iyong pangalan.

Abisuhan ang iyong kinatawan na ang proseso ng pag-file ay maaaring tumagal ng 5 hanggang 12 araw (minsan ay mas matagal pa kung ang petisyon ay hindi aaprubahan).

Isa sa mga kadahilanan na maaaring magpahaba ng proseso ay ang pagkuha ng mga kinakailangang dokumento. Sa iyong kaso, maaaring magkaruon ng problema sa mga dokumento tulad ng police clearance na maaari lamang kunin sa Pilipinas.

Also Read: Paano Itama ang Mali sa Birth Certificate

Kung kailangan mo ng tulong sa pagkuha ng mga kinakailangang dokumento habang ikaw ay nasa ibang bansa, maaari kang makipag-ugnayan sa Legal Department ng PSA.

Sa pag-file, asahan na ito ay tatagal pa ng ilang buwan bago maayos ang iyong birth certificate. Lahat ng petisyon ay pinapagproseso ng pareho, mula rito sa Pilipinas o mula sa ibang bansa.

Paano Mag-apply ng Koreksyon sa PSA Birth Certificate kung Ikaw ay Nasa Pilipinas ngunit Ipinanganak sa Abroad

Muling umiiral dito ang parehong alituntunin: mag-file ng petisyon sa lugar kung saan iniulat ang iyong kapanganakan.

Sa kasong ito, ikaw ay ipinanganak sa ibang bansa kaya’t kinakailangan mong mag-file ng petisyon para sa koreksyon ng birth certificate sa Philippine Consulate kung saan iniulat ang iyong kapanganakan.

Kung wala kang oras o paraan upang maglakbay patungo sa ibang bansa at mag-file ng petisyon ng personal, maaari kang maghanap ng kaibigan o kamag-anak na nasa ibang bansa na maaring gawin ito para sa iyo. Ang kailangan mo lamang gawin ay gumawa ng Special Power of Attorney (SPA) at italaga ang kinatawan na mag-apply ng koreksyon sa iyong pangalan.

Gayunpaman, bago magtuloy ang iyong kinatawan sa pag-file, tandaan ang mga sumusunod na paalala:

  1. Tanungin kung kinakailangan bang i-authenticate ng DFA ang mga kinakailangang dokumento. Kung gayon, sundan ang gabay na ito para sa pagpapa-authenticate sa DFA red ribbon.
  2. Karaniwan nang ipinapasa ng Philippine Consulate ang petisyon sa DFA, kaya’t tanungin ang Consulate kung maaari mo itong ipadala nang direkta sa DFA sa iyong sarili sa halip na hintayin ang kanilang schedule.

Bagamat posible ang mag-file ng “migrant petition” sa Pilipinas, ituring ito bilang huling opsyon, lalo na kung wala kang kakilala sa ibang bansa na maaaring mag-proseso ng petisyon mo.

Ang pag-file ng petisyon para sa koreksyon ng birth certificate ay tumatagal na ng ilang buwan upang maiayos, lalo na kung ito ay gagawin sa pamamagitan ng migrant petition.

Sa pangkalahatan, ang prosesong ito ay dapat inaasahan na magdadala ng oras at gastusin.

Kaya’t marapat lamang na sundan ang alituntunin na mag-file ng petisyon para sa koreksyon ng birth certificate sa lugar kung saan ito iniulat.

Kung ikaw ay ipinanganak sa ibang bansa at kasalukuyang naninirahan doon, maari lamang mag-file ng petisyon sa Philippine Consulate kung saan iniulat ang iyong kapanganakan. Sa mga taong ipinanganak sa Pilipinas at kasalukuyang naninirahan dito, kami ay mayroon nang isinulat na komprehensibong gabay upang matulungan kang maunawaan ang buong proseso.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.