7 Red Flags sa Job Interview na Nagpapahiwatig ng Burnout

Reading Time - 19 minutes
7 Red Flags sa Job Interview na Nagpapahiwatig ng Burnout

Ang Burnout ay isang lumalaking alalahanin sa kasalukuyang workforce, na may mga kamakailang pag-aaral na nagpapakita na halos 77% ng mga propesyonal ay nakaranas ng burnout sa kanilang kasalukuyang trabaho. Ang pagkilala sa potensyal na burnout nang maaga, lalo na sa panahon ng interview process, ay mahalaga para mapanatili ang pangmatagalang job satisfaction at mental health.

Ang kamalayang ito ay makakapagligtas sa iyo mula sa pagpasok sa isang work environment na maaaring magdulot ng stress, exhaustion, at sa huli, burnout. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang pitong partikular na red flags sa job interviews na maaaring magpahiwatig ng future burnout, na makakatulong sa iyo na gumawa ng mas informed decisions tungkol sa iyong career.

1. Malabong Job Description at Expectations

Ang isang malabong job description o kawalan ng partikular na responsibilidad ay maaaring maging malaking red flag sa paghulang ng burnout. Kapag ang isang job posting ay hindi malinaw o sobrang ambisyoso, madalas na ipinapahiwatig nito ang kakulangan ng estruktura sa loob ng organisasyon.

Sa halip na malinaw na mga tungkulin, maaari mong matagpuan ang iyong sarili na nag-juggle ng maraming roles nang walang malinaw na priorities o boundaries. Ang kalabuan na ito ay maaaring magdulot ng kalituhan at labis na dami ng trabaho, dahil maaaring asahan kang hawakan ang iba’t ibang tasks nang walang tamang gabay o suporta.

Interview Clues

Sa panahon ng interview process, may mga partikular na phrases at questions na maaaring magpahiwatig ng unrealistic expectations. Mag-ingat kung ang interviewer ay gumagamit ng mga termino tulad ng “we need someone who can wear many hats” o “you’ll be involved in everything.” Habang mahalaga ang versatility, kadalasan ang mga ganitong phrases ay nagpapahiwatig ng undefined role.

Kung magtatanong ka para sa higit pang detalye tungkol sa day-to-day responsibilities at makatanggap ng malabo o iwas na sagot, ito ay senyales na maaaring wala ring malinaw na pagkakaintindi ang kumpanya sa role na iyon.

Ang mga tanong tulad ng “How do you prioritize tasks?” o “What are the key performance indicators for this role?” ay makakatulong sa iyo na masuri ang pagiging specific at realistiko ng job expectations.

Impact on Burnout

Ang unrealistic job expectations ay direktang daan patungo sa burnout. Kapag hindi ka sigurado sa iyong mga tungkulin, madali kang ma-overwhelm sa dami ng tasks at sa patuloy na pagbabago ng priorities.

Ang kakulangan ng kalinawan na ito ay maaaring magdulot ng matagal na panahon ng mataas na stress, dahil maaari kang makaramdam ng pressure na mag-excel sa bawat posibleng area nang walang malinaw na guidelines o suporta.

Sa paglipas ng panahon, ito ay maaaring magpababa sa iyong motivation at energy, na magdudulot ng exhaustion at disengagement. Bukod pa rito, kung walang specific responsibilities, maaaring hindi mapansin ang iyong mga achievements, na magreresulta sa kakulangan ng recognition at karagdagang pagbawas sa iyong job satisfaction.

Sa esensya, ang malabong job descriptions ay lumilikha ng environment kung saan ang burnout ay umuunlad dahil sa patuloy na kawalan ng katiyakan at hindi kayang kayaning dami ng trabaho.

2. Celebrating Hustle Culture

Ang celebrating hustle culture ay isang malaking red flag na maaaring magpahiwatig ng future burnout. Ang hustle culture ay nag-goglorify ng labis na oras ng trabaho, mataas na antas ng stress, at walang humpay na bilis ng trabaho nang walang pakialam sa personal na kapakanan.

Sa ganitong mga kapaligiran, madalas na inaasahan sa mga empleyado na unahin ang trabaho sa lahat ng bagay, isakripisyo ang kanilang personal na buhay at mental health. Ang kulturang ito ay nakaugat sa paniniwala na ang walang tigil na hustle at grind ay ang tanging daan patungo sa tagumpay, na lumilikha ng isang toxic na atmospera kung saan ang overworking ay hindi lamang hinihikayat kundi kinakailangan.

Interview Clues

Sa panahon ng interview, may ilang mga palatandaan na maaaring magpahiwatig na ang isang kumpanya ay nagce-celebrate ng hustle culture. Pansinin kung paano inilalarawan ng mga interviewer ang work environment at expectations. Mag-ingat kung madalas nilang banggitin ang mahabang oras ng trabaho, mga high-pressure situations, o mandatory weekend work.

Ang mga phrases tulad ng “we work hard and play hard,” “we expect everyone to give 110%,” o “we’re looking for someone who can go above and beyond” ay malalakas na indikasyon. Kung ang mga interviewer ay ipinagmamalaki ang demanding nature ng kumpanya o tila ipinagmamalaki ang mataas na antas ng stress, malinaw na senyales ito na ang hustle culture ay nakaukit sa kanilang operasyon.

Magtanong tungkol sa work-life balance at obserbahan ang kanilang reaksyon; ang pag-aatubili o pag-iwas ay maaaring magpahiwatig ng marami.

Impact on Burnout

Ang walang humpay na work environment na hindi inuuna ang work-life balance ay maaaring mabilis na magdulot ng burnout. Ang palaging pagiging ‘always on’ ay nagpapaabot sa iyong mental at physical limits, na nag-iiwan ng kaunting espasyo para sa recovery at personal time.

Sa paglipas ng panahon, ang chronic stress at exhaustion mula sa mahabang oras ng trabaho ay maaaring mauubos ang iyong energy reserves, makakasira sa iyong productivity, at negatibong makaapekto sa iyong kalusugan. Ang pressure na patuloy na mag-overperform nang walang sapat na pahinga ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kakulangan at anxiety.

Ang walang humpay na bilis na ito ay hindi lamang nagpapababa ng job satisfaction kundi pati na rin nagpapasira sa personal relationships at kabuuang kalusugan.

Sa esensya, ang isang kumpanya na nagce-celebrate ng hustle culture ay nagpo-foster ng environment kung saan ang burnout ay halos hindi maiiwasan, dahil ang walang tigil na demand para sa productivity ay nag-iiwan ng walang espasyo para sa balanseng at malusog na pamumuhay.

3. Dismissive Attitude ng Interviewer

Ang attitude ng interviewer sa panahon ng iyong interview ay maaaring maging isang mahalagang palatandaan ng kultura ng workplace ng kumpanya. Kapag ang mga interviewer ay dismissive, madalas itong nagpapahiwatig ng mas malalim na mga isyu sa loob ng organisasyon.

Also Read: Paano I-Check ang UPCAT Results?

Ang isang dismissive attitude ay maaaring magpakita sa iba’t ibang paraan, tulad ng pag-iwas sa iyong mga tanong, pagbibigay ng malabong o iwas na sagot, o pagmamaliit sa iyong mga alalahanin.

Ang ganitong pag-uugali ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng respeto para sa mga potensyal na empleyado at nagmumungkahi na ang organisasyon ay maaaring hindi inuuna ang bukas na komunikasyon o kapakanan ng empleyado. Ang attitude na ito ay maaaring maging isang red flag para sa isang toxic at hindi supportive na work environment.

Interview Clues

May ilang partikular na mga pag-uugali na dapat bantayan sa panahon ng interview na maaaring magpahiwatig ng dismissive attitude. Kung ang interviewer ay madalas kang ini-interrupt, hindi tumitingin sa mata, o mukhang walang pasensya, ito ay mga agarang red flags.

Pansinin kung paano sila tumutugon sa iyong mga tanong. Kung nagbibigay sila ng malabong sagot, binabago ang paksa, o pinaparamdam sa iyo na hindi mahalaga ang iyong mga tanong, senyales ito na maaaring hindi nila pinahahalagahan ang iyong input.

Kung binabaliwala nila ang iyong mga alalahanin sa mga pahayag tulad ng “that’s not important” o “you don’t need to worry about that,” ipinapahiwatig nito na maaaring hindi nila sineseryoso ang feedback ng empleyado. Ang pagtatanong tungkol sa company culture, support systems, at management styles ay makakatulong sa iyo na masuri ang kanilang antas ng engagement at transparency.

Impact on Burnout

Ang dismissive attitude mula sa mga interviewer ay maaaring magpahiwatig ng isang work environment kung saan ang mga alalahanin ng empleyado ay palaging hindi pinapansin o minamaliit, na nagdudulot ng frustration at burnout. Kapag ang iyong mga tanong at alalahanin ay hindi tinutugunan, lumilikha ito ng pakiramdam ng kawalan ng seguridad at kawalan ng tiwala sa organisasyon.

Sa paglipas ng panahon, ito ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng isolation at disengagement, dahil maaaring maramdaman ng mga empleyado na hindi naririnig o nirerespeto ang kanilang mga boses.

Ang kakulangan ng bukas na komunikasyon at suporta ay maaaring magpalala ng stress, habang maaaring magstruggle ang mga empleyado na makahanap ng solusyon sa kanilang mga problema o makaramdam ng kawalan ng suporta sa kanilang mga tungkulin.

Ang kapaligirang ito ay maaaring mabilis na magpababa ng morale at motivation, na nagpapahirap sa pagpapanatili ng isang malusog na work-life balance at sa huli ay nagdudulot ng burnout. Sa esensya, ang dismissive attitude sa panahon ng interview process ay isang malakas na indikasyon ng isang potensyal na toxic workplace kung saan maaaring hindi prioridad ang iyong kapakanan.

4. High Turnover Role

Ang high turnover sa isang role ay isang mahalagang red flag na maaaring magpahiwatig ng mas malalim na mga isyu sa loob ng organisasyon. Kapag ang isang posisyon ay nagkaroon ng maraming occupants sa maikling panahon, madalas itong nagpapahiwatig na ang mga nakaraang empleyado ay natagpuang hindi sustainable ang role.

Maaaring ito ay dahil sa labis na demands, kakulangan ng suporta, poor management, o iba pang burnout-inducing factors. Ang high turnover ay hindi lamang nakakagulo sa team dynamics kundi nagpapahiwatig din ng potensyal na kawalan ng katatagan at dissatisfaction sa loob ng kumpanya.

Interview Clues

Sa panahon ng interview, may mga partikular na tanong at obserbasyon na makakatulong sa iyong tukuyin ang high turnover roles. Magtanong kung bakit ang posisyon ay bakante at gaano katagal nanatili ang huling tao sa role. Kung binanggit ng interviewer na ang role ay nagkaroon ng ilang occupants kamakailan lamang o nagbibigay ng malabong dahilan para sa kanilang pag-alis, ito ay isang red flag.

Mga phrases tulad ng “we’re looking for someone who can handle the pressure” o “the last person wasn’t a good fit” nang walang karagdagang paliwanag ay maaaring magpahiwatig ng underlying issues. Kung ang interviewer ay tila nag-aatubili o hindi komportable na talakayin ang turnover history, senyales ito na maaaring may mga problema silang hindi sinasabi.

Impact on Burnout

Ang high turnover ay madalas na sintomas ng isang work environment na nagdudulot ng burnout. Kapag ang mga empleyado ay madalas na umaalis, maaaring ito ay dahil sa labis na workloads, unrealistic expectations, o kakulangan ng suporta at resources.

Ang patuloy na pag-alis ng mga empleyado ay maaaring lumikha ng stressful atmosphere para sa mga natitirang empleyado, na maaaring kailangang punan ang kakulangan at harapin ang kawalan ng katatagan. Ang madalas na pag-alis ng mga kasamahan ay maaari ring magdulot ng pagkawala ng institutional knowledge at continuity, na nagpapahirap para sa mga bagong hires na magtagumpay.

Sa paglipas ng panahon, ang environment na ito ay maaaring magpababa ng morale at magpataas ng stress levels, na nagdudulot ng burnout.

Ang high turnover roles ay madalas na nagpapahiwatig na ang kumpanya ay hindi pa natutugunan ang root causes ng employee dissatisfaction, na nagiging dahilan upang ang mga bagong hires ay makaranas ng parehong mga hamon at pressure na nagdulot ng pag-alis ng kanilang mga nauna.

Sa esensya, ang high turnover role ay isang malinaw na indikasyon ng potensyal na burnout risks. Ipinapahiwatig nito na ang posisyon ay maaaring may labis na demands at kulang sa suporta, na lumilikha ng isang unsustainable work environment.

Sa pamamagitan ng pagtatanong ng tamang mga tanong at pagbibigay-pansin sa mga sagot ng interviewer, masusuri mo nang mas mabuti kung ang role ay malamang na magdulot ng burnout at makagawa ng mas informed na desisyon tungkol sa iyong career.

5. Vague Targets at Performance Metrics

Ang tagumpay ay dapat na measurable at malinaw na tinutukoy sa anumang professional na setting. Ang malinaw na targets at performance metrics ay mahalaga para sa pag-unawa sa job expectations at pag-assess ng progreso.

Also Read: Paano Maging Doktor sa Pilipinas?

Gayunpaman, kapag ang isang kumpanya ay naglalarawan ng tagumpay sa malabong mga termino, tulad ng “doing your best” o “going above and beyond,” nang walang konkretong, measurable goals, ito ay maaaring maging isang malaking red flag.

Ang kakulangan ng kalinawan na ito ay maaaring magdulot ng kalituhan, dahil maaaring mahirapan ang mga empleyado na maunawaan kung ano ang inaasahan sa kanila at kung paano epektibong i-prioritize ang kanilang mga gawain.

Interview Clues

Sa panahon ng interview process, mahalaga na magtanong tungkol sa kung paano sinusukat ang tagumpay at kung anu-anong partikular na targets ang nakalatag para sa role. Mag-ingat kung ang interviewer ay nagbibigay ng malabong o hindi specific na sagot.

Mga phrases tulad ng “we just expect everyone to do their best” o “we don’t believe in rigid metrics” ay maaaring magpahiwatig ng kakulangan ng structured performance evaluation.

Kung ang interviewer ay umiiwas magbigay ng malinaw na halimbawa ng successful performance o tila hindi kayang i-articulate kung paano sinusuri ang mga empleyado, ito ay senyales na maaaring wala silang well-defined performance metrics.

Ang mga tanong tulad ng, “Can you provide examples of key performance indicators for this role?” o “How is success typically measured in this position?” ay makakatulong sa iyo na masuri ang antas ng kalinawan at estruktura sa kanilang performance evaluation process.

Impact on Burnout

Ang malabong targets at performance metrics ay maaaring malaki ang kontribusyon sa burnout. Nang walang malinaw na goals, mahirap para sa mga empleyado na masukat ang kanilang progreso at maunawaan kung ano ang bumubuo sa tagumpay sa kanilang role.

Ang kalabuan na ito ay maaaring magdulot ng constant self-doubt at pakiramdam ng kakulangan, dahil maaaring hindi kailanman maramdaman ng mga empleyado na natutugunan nila ang mga inaasahan. Ang kakulangan ng measurable targets ay maaaring magresulta sa kakulangan ng tamang recognition at feedback.

Kapag ang mga empleyado ay hindi nakakatanggap ng malinaw na feedback sa kanilang performance, mahirap malaman kung sila ay nasa tamang landas o kung kailangan ng adjustments, na nagdudulot ng frustration at demotivation.

Bukod dito, nang walang specific metrics, maaaring maramdaman ng mga empleyado ang pressure na palaging mag-overperform sa pagtatangkang matugunan ang hindi natukoy na standards, na nagdudulot ng overwork at exhaustion.

Ang environment na ito ay lumilikha ng breeding ground para sa stress at anxiety, dahil ang patuloy na kawalan ng katiyakan tungkol sa job performance ay maaaring mabigat sa mental health ng mga empleyado.

Sa paglipas ng panahon, ito ay maaaring magpababa ng job satisfaction at magdulot ng burnout, dahil ang kakulangan ng malinaw at achievable goals ay nagpapahirap makahanap ng pakiramdam ng accomplishment at fulfillment sa role.

Sa esensya, ang malabong targets at performance metrics ay lumilikha ng environment kung saan madaling ma-overwhelm at mawalan ng motivation ang mga empleyado. Ang malinaw at measurable goals ay mahalaga para sa pagbibigay ng direksyon, pagpapausbong ng motivation, at pagtiyak na ang mga empleyado ay nakakaramdam ng halaga at pagkilala sa kanilang mga kontribusyon.

Sa pamamagitan ng pagtatanong ng tamang mga tanong sa panahon ng interview, masusuri mo nang mas mabuti kung ang kumpanya ay may structured approach sa performance evaluation, na makakatulong sa iyo na maiwasan ang potensyal na burnout sa hinaharap.

6. No Flexibility in When and Where You Work

Sa mabilis na takbo ng mundo ngayon, ang flexibility sa working hours at location ay nagiging mas mahalaga para mapanatili ang healthy work-life balance. Ang mga kumpanya na nagpapatupad ng mahigpit na patakaran tungkol sa kung kailan at saan dapat magtrabaho ang mga empleyado ay maaaring magdulot ng mataas na stress at burnout.

Ang flexibility ay nagbibigay-daan sa mga empleyado na mas epektibong pamahalaan ang kanilang personal at propesyonal na buhay, na isinasaalang-alang ang mga responsibilidad tulad ng childcare, commuting, at personal health.

Kapag ang isang kumpanya ay hindi nag-aalok ng anumang flexibility, ipinapahiwatig nito ang kakulangan ng pag-unawa o pagpapahalaga sa pangangailangan ng mga empleyado para sa balanseng buhay.

Interview Clues

Sa panahon ng interview process, may ilang mga indikasyon na makakatulong sa iyong matukoy ang antas ng flexibility na inaalok ng isang kumpanya. Magtanong ng direkta tungkol sa kanilang mga patakaran sa remote work, flexible hours, at anumang opsyon para sa pag-adjust ng schedules. Mag-ingat kung ang interviewer ay mahigpit tungkol sa strict office hours o tila dismissive sa remote work arrangements.

Mga phrases tulad ng “we expect everyone to be in the office from 9 to 5,” o “we don’t allow working from home,” ay malinaw na senyales ng inflexibility. Kung ang interviewer ay nag-aatubili o umiiwas magbigay ng malinaw na sagot tungkol sa flexibility, maaaring magpahiwatig ito na ang kumpanya ay hindi supportive sa work-life balance.

Magtanong tungkol sa kung paano hinarap ng kumpanya ang work arrangements sa panahon ng COVID-19 pandemic, dahil ito ay maaaring magbigay ng insights sa kanilang adaptability at openness sa flexible working conditions.

Impact on Burnout

Also Read: Paano Mag-Negotiate nang May Kumpiyansa para sa Mas Mataas na Sahod?

Ang kakulangan ng flexibility sa working hours at location ay maaaring magdulot ng mas mataas na stress levels at burnout. Ang mahigpit na schedules ay maaaring magpahirap sa mga empleyado na pamahalaan ang personal na responsibilidad, na nagdudulot ng pakiramdam ng constant pressure at time constraints.

Halimbawa, ang strict office hours ay maaaring magpilit sa mga empleyado na magtiis ng mahabang commutes, na nagpapabawas ng oras para sa pahinga at personal activities. Ito ay maaaring magresulta sa prolonged periods of fatigue at pagbaba ng kabuuang kalusugan.

Bukod dito, ang kawalan ng kakayahang magtrabaho remotely o mag-adjust ng oras ay maaaring makahadlang sa kakayahan ng mga empleyado na harapin ang mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay, tulad ng family emergencies o health issues.

Ang karagdagang stress ng kailangang laging pisikal na naroroon sa opisina ay maaaring magpalala ng pakiramdam ng anxiety at magpababa ng job satisfaction. Sa paglipas ng panahon, ang kakulangan ng flexibility na ito ay maaaring magpababa ng mental health at motivation ng mga empleyado, na nagpapahirap sa pagpapanatili ng healthy work-life balance.

Ang flexible working arrangements, sa kabilang banda, ay napatunayang nagpapabuti ng productivity, job satisfaction, at kabuuang kalusugan. Kapag ang mga empleyado ay may autonomy na pumili ng kanilang working hours at location, mas maayos nilang maiaayon ang kanilang trabaho sa kanilang personal na buhay, na nagpapababa ng stress at nagpapataas ng engagement.

Ang mga kumpanya na inuuna ang flexibility ay nagpapakita ng commitment sa pagsuporta sa pangangailangan ng kanilang mga empleyado, na nagpo-foster ng positibo at sustainable work environment.

Sa esensya, ang mahigpit na patakaran tungkol sa working hours at location ay lumilikha ng environment kung saan mas malamang na mangyari ang burnout. Ang flexibility ay mahalaga para bigyan ang mga empleyado ng kakayahang pamahalaan ang kanilang personal at propesyonal na responsibilidad nang epektibo, na nagpapababa ng stress at nagpapabuti ng kabuuang kalusugan.

Sa pamamagitan ng pagtatanong ng tamang mga tanong sa panahon ng interview, masusuri mo kung pinahahalagahan ng kumpanya ang flexibility at sinusuportahan ang healthy work-life balance, na makakatulong sa iyo na maiwasan ang potensyal na burnout sa hinaharap.

7. Limited Career Growth Opportunities

Ang kakulangan ng mentoring, training, at career growth opportunities sa loob ng isang kumpanya ay maaaring maging isang mahalagang red flag, na nagpapahiwatig ng potensyal para sa employee dissatisfaction at burnout. Ang career growth ay mahalaga para mapanatili ang motivation at pakiramdam ng layunin sa propesyonal na buhay.

Kapag ang isang kumpanya ay hindi nag-iinvest sa professional development ng kanilang mga empleyado o hindi nagbibigay ng malinaw na landas para sa advancement, maaaring magdulot ito ng pakiramdam ng stagnation at resentment.

Ang mga empleyado na nakakaramdam na sila ay natigil sa kanilang mga role nang walang oportunidad para sa paglago ay mas malamang na maging disengaged at maghanap ng trabaho sa ibang lugar.

Interview Clues

Sa panahon ng interview process, mahalaga na magtanong tungkol sa commitment ng kumpanya sa employee development at career progression. Ang mga partikular na tanong ay makakatulong sa iyo na masuri ang availability ng growth opportunities. Magtanong tungkol sa training programs, mentorship opportunities, at potensyal na career paths sa loob ng organisasyon.

Mag-ingat kung ang interviewer ay nagbibigay ng malabong o hindi committal na sagot, tulad ng “we encourage self-learning” o “growth depends on individual performance.” Ang mga sagot na ito ay maaaring magpahiwatig ng kakulangan ng structured development programs.

Magtanong tungkol sa mga karanasan ng kasalukuyang mga empleyado at kung paano sinusuportahan ng kumpanya ang kanilang career aspirations. Kung ang interviewer ay tila nag-aatubili o hindi kayang magbigay ng konkretong halimbawa ng career advancement sa loob ng kumpanya, ito ay isang red flag.

Impact on Burnout

Ang limitadong career growth opportunities ay maaaring magdulot ng malaking frustration at burnout. Kapag ang mga empleyado ay hindi nakakakita ng malinaw na landas para sa advancement, maaaring maramdaman nila na ang kanilang mga pagsisikap ay hindi kinikilala o pinahahalagahan, na nagdudulot ng pakiramdam ng meaningless work.

Ang kakulangan ng progression na ito ay maaaring magpababa ng motivation at job satisfaction, dahil maaaring maramdaman ng mga empleyado na hindi nila naaabot ang kanilang mga propesyonal na layunin. Sa paglipas ng panahon, ang kawalan ng growth opportunities ay maaaring magresulta sa disengagement at pagbaba ng performance.

Bukod dito, ang kakulangan ng mentoring at training ay maaaring mag-iwan sa mga empleyado na pakiramdam na hindi sila suportado at hindi handa na harapin ang mga bagong hamon. Nang walang tamang gabay at development, maaaring magstruggle ang mga empleyado na pagbutihin ang kanilang mga kasanayan at mag-adapt sa pagbabago ng job requirements, na nagpapataas ng stress at anxiety.

Ang environment na ito ay maaaring lumikha ng vicious cycle kung saan ang mga empleyado ay nakakaramdam na natigil sa kanilang mga role, na nagdudulot ng pagbaba ng morale at mas mataas na turnover rates.

Ang pag-iinvest sa career development ay hindi lamang kapaki-pakinabang para sa mga empleyado kundi pati na rin para sa organisasyon. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga kumpanya na inuuna ang employee growth ay nakakakita ng mas mataas na retention rates at tumaas na job satisfaction.

Halimbawa, isang pag-aaral ng Gartner ay natagpuan na ang kakulangan ng career opportunities ay ang pangunahing dahilan kung bakit umaalis ang mga empleyado sa isang organisasyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng malinaw na landas para sa advancement at pag-iinvest sa professional development, maaaring mag-foster ang mga kumpanya ng mas engaged at motivated na workforce.

Sa esensya, ang limitadong career growth opportunities ay lumilikha ng environment kung saan mas malamang na mangyari ang burnout. Kailangan ng mga empleyado na maramdaman na ang kanilang trabaho ay makabuluhan at may mga oportunidad para sa advancement.

Sa pamamagitan ng pagtatanong ng tamang mga tanong sa panahon ng interview, masusuri mo kung pinahahalagahan at sinusuportahan ng kumpanya ang career development, na makakatulong sa iyo na maiwasan ang potensyal na burnout sa hinaharap.

Konklusyon

Sa konklusyon, habang ang job interviews ay isang pagkakataon upang ipakita ang iyong mga kasanayan at pagiging angkop para sa isang role, ito rin ay isang pagkakataon upang suriin kung ang kumpanya ay magandang akma para sa iyo.

Maging mapagmatyag sa mga red flags na ito, at unahin ang iyong mental health at well-being sa iyong paghahanap ng trabaho. Ang isang supportive at healthy work environment ay mahalaga para sa pangmatagalang career satisfaction at tagumpay.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.