Mga Hakbang sa Pag-Apply ng SBA Loan sa Pilipinas

Reading Time - 4 minutes

Sa panahon ngayon, maraming negosyante ang naghahanap ng paraan upang mapalago ang kanilang negosyo. Isa sa mga paraan upang magkaroon ng dagdag na pondo ay ang pag-apply ng Small Business Administration (SBA) loan. Sa artikulong ito, ating alamin ang mga hakbang sa pag-apply ng SBA loan sa Pilipinas.

Ano ang Small Business Administration (SBA) Loan?

Ang Small Business Administration (SBA) Loan ay isang uri ng pautang na binibigay ng pamahalaan upang matulungan ang mga maliliit na negosyante sa kanilang pangangailangan sa pondo. Sa Pilipinas, ang SBA loan ay maaaring makuha sa ilang bangko at lending companies.

Mga Hakbang sa Pag-Apply ng SBA Loan

Hakbang 1: Maghanda ng Business Plan

Ang unang hakbang sa pag-apply ng SBA loan ay ang paghahanda ng business plan. Sa business plan, kailangan na mailarawan ng negosyante ang kanilang negosyo, produkto o serbisyo na kanilang inaalok, ang kanilang target market at kung paano nila ito maipapakilala sa publiko. Kasama rin dito ang mga financial statement ng negosyo tulad ng income statement, balance sheet at cash flow statement.

Hakbang 2: Magpasya kung Anong Uri ng SBA Loan ang Kailangan

Ang susunod na hakbang ay ang pagpili kung anong uri ng SBA loan ang kailangan ng negosyante. Mayroong iba’t ibang uri ng SBA loan na maaaring makuha tulad ng General Small Business Loan, Microloan, Real Estate and Equipment Loan at Disaster Loan.

Hakbang 3: Maghanda ng mga Kinakailangang Dokumento

Matapos malaman ang uri ng SBA loan na kailangan, ang susunod na hakbang ay ang paghahanda ng mga kinakailangang dokumento. Ilan sa mga dokumentong kailangan ay ang business plan, financial statement ng negosyo, personal financial statement ng negosyante, business license, at iba pang permits at licenses na kinakailangan ng negosyo.

Hakbang 4: Maghanap ng Lending Company na Nagbibigay ng SBA Loan

Ang susunod na hakbang ay ang paghahanap ng lending company na nagbibigay ng SBA loan. Mayroong ilang bangko at lending companies sa Pilipinas na nagbibigay ng SBA loan tulad ng Development Bank of the Philippines, Landbank of the Philippines, at iba pa.

Hakbang 5: Mag-Apply ng SBA Loan

Sa hakbang na ito, magpapasa na ng application form at mga kinakailangang dokumento sa lending company. Kailangan na siguraduhin na kumpleto at tama ang mga dokumentong isusumite upang hindi maantala ang pag-apruba sa loan application.

Hakbang 6: Hintayin ang Approval ng SBA Loan

Ang huling hakbang ay ang paghihintay sa approval ng SBA loan. Kailangan na magpakatatag at magpakipotensiya sa posibilidad na hindi maapruba ang loan application. Maaring tumagal ang proseso ng approval ng SBA loan ng ilang linggo hanggang sa ilang buwan depende sa lending company na pinili. Kapag nakuha na ang approval, maaaring ibigay na ang pondo sa negosyante.

Mga Benefits ng SBA Loan

Mayroong ilang mga benefits ang SBA loan na maaaring makatulong sa maliliit na negosyante. Ito ay kasama ng:

 • Mas mababang interes rate kaysa sa ibang pautang
 • Mas mahabang payment term
 • Hindi kailangan ng malaking down payment
 • Magandang oportunidad para sa mga negosyante na nagsisimula pa lang

Conclusion

Ang pag-apply ng SBA loan ay isang magandang oportunidad para sa mga negosyante na nais mapalago ang kanilang negosyo. Sa mga hakbang na binanggit sa artikulong ito, maaring masigurong tama ang proseso ng pag-apply at maari ring matulungan ang mga negosyante na maipagpatuloy ang kanilang mga plano sa kanilang negosyo.

Frequently Asked Questions (FAQs)

 1. Paano malaman kung qualified ka para sa SBA loan?
 • Kailangan mong mag-qualify sa ilang mga requirements tulad ng credit score, financial statement, atbp. Maaring makipag-ugnayan sa lending company para sa karagdagang impormasyon.
 1. Anong mga lending company ang nagbibigay ng SBA loan?
 • Mayroong iba’t ibang bangko at lending companies sa Pilipinas na nagbibigay ng SBA loan tulad ng Development Bank of the Philippines, Landbank of the Philippines, at iba pa.
 1. Paano malaman kung anong uri ng SBA loan ang kailangan?
 • Depende sa pangangailangan ng negosyo, maaring makipag-ugnayan sa lending company para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga uri ng SBA loan.
 1. Gaano katagal bago ma-approve ang SBA loan application?
 • Maaring tumagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan depende sa lending company na pinili.
 1. Ano ang mga benefit ng SBA loan?
 • Mayroong mga benefits tulad ng mas mababang interes rate, mahabang payment term, hindi kailangan ng malaking down payment at magandang oportunidad para sa mga nagsisimula pa lang na negosyante.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.