Paano Malinis ang Iyong Bad Credit History sa Pilipinas?

Reading Time - 7 minutes
Paano Malinis ang Iyong Bad Credit History sa Pilipinas

Mayroon ka bang masamang kasaysayan ng kredito mula sa mga hindi pa nababayarang utang na naipon sa loob ng mga taon? Kailangan mo ng magandang credit score para maaprubahan ang iyong loan application, ngunit sa parehong oras, kailangan mong bayaran ang iyong kasalukuyang utang para mapabuti ang iyong score.

Nakakaranas ka ba ng ganitong sitwasyon at nadarama mo na walang paraan para makalabas dito? Nabibigatan ka ba sa iyong nakaraan at nag-aalala tungkol sa hinaharap? Mukhang ang tanging paraan para malampasan ang ganitong sitwasyon ay harapin ang kasalukuyan.

Basahin ang mga sumusunod para malaman kung paano makakabawi at maaring malunasan ang masamang kasaysayan ng kredito at maiwasan na maulit ang ganitong sitwasyon.

Also Read: Knowledge Process Outsourcing (KPO) sa Pilipinas

Ano ang Bad Credit History?

Ang pagkakaroon ng bad credit ay nangangahulugan na hindi mo maayos na namanahala ang iyong mga credit account. Maaaring mayroon kang sobrang utang na nagiging sanhi ng kahirapan sa pagbabayad sa takdang oras o hindi makapagbayad ng anuman. Kasama rito ang lahat ng uri ng mga utang, credit cards, at mga bills.

Ano ang mga Epekto ng Bad Credit History?

Ang iyong kasaysayan ng pagbabayad at ang halaga ng utang ay pangunahing mga sangkap ng credit score. Ang pagkakaroon ng bad credit ay nagpapakita sa mababang credit score at nagiging mahirap para sa iyo na makakuha ng bagong kredito sa kompetitibong mga rate. Nawawala rin ang iyong pagkakataon na mag-enjoy ng mga pabuya at insentibo mula sa iyong credit card.

Ang bad credit ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa iyong kalusugang pinansyal. Ang mas maraming pera na ginagamit mo para sa interes, mas kaunti ang naipon mo para sa iyong hinaharap. Kaya’t mahalagang maayos ang iyong bad credit history at mapabuti ang iyong credit score sa lalong madaling panahon.

Paano Malinis ang Bad Credit History: 4 na Paraan

1. Bayaran ang iyong mga utang

Ang susi para maibalik ang epekto ng bad credit history ay ang pagbabayad ng iyong mga utang. Ito lang ang paraan para malagpasan ang nakaraan at muling makuha ang tiwala ng mga nagpapautang.

Also Read: Paano Mag-Apply Para sa CHED Scholarship?

Maaaring kailanganin mong maghanap ng iba pang mga pinagkukunan ng kita para madagdagan ang iyong cash flow at mabayaran ang mga hindi pa nababayarang account. Humiling ng isang restrukturisasyon ng utang na naaayon sa iyong kakayahang magbayad. Kung maaari, magbayad ng higit sa minimum na buwanang amortisasyon para mabilis na malinis ang iyong utang. Ito rin ay magpapahiwatig sa iyong mga nagpapautang na mas kayang mo na ngayon na bayaran ang iyong mga utang.

2. Magbayad sa takdang oras

Habang nagtatrabaho ka sa paglilinis ng lahat ng iyong mga utang, mahalagang bantayan ang iyong kasalukuyan at paparating na mga bill. Karaniwan, mayroong 30 araw na palugit para sa mga late payments bago ito ma-flag sa credit report. Kung ang bayad ay ginawa sa loob ng panahong ito, hindi ito magkakaroon ng epekto sa iyong credit score.

3. Bantayan ang lahat ng iyong mga bill

Maaari kang mag-set up ng isang automatic online payment scheme para sa iyong mga utang at mga bill upang hindi mo malimutan ang iyong mga due date. Para sa mga credit card account, maaari kang mag-enroll sa isang auto-debit arrangement para awtomatikong ibawas ang bill mula sa iyong deposit account. Siguraduhin lamang na may sapat na pondo ang iyong account para maiwasan ang karagdagang komplikasyon.

Tandaan ang mga available na paraan ng pagbabayad para sa bawat isa sa iyong mga account kung sakaling kailanganin mong manu-manong bayaran ang iyong mga utang. Hanapin ang mga online na paraan ng pagbabayad para sa maginhawang access.

4. Suriin ang iyong mga gawi sa paggasta

Ang pagpapanatili ng magandang kredito ay nakabatay sa iyong mga gawi sa paggasta. Panatilihing mababa ang iyong mga utang sa pamamagitan ng pagpaplano ng iyong mga binibili at pag-iwas sa hindi kinakailangang mga gastos. Huwag bumili ng anuman gamit ang iyong credit card kung hindi mo ito maaring tugunan ng isang repayment plan. Hangga’t maaari, huwag nang kumuha ng karagdagang kredito hanggang hindi mo pa nababayaran ang iyong mga outstanding na utang.

Gaano Katagal Bago Mabura ang Bad Debt o Credit History?

Ang mga hindi pa nababayarang account ng higit sa 60 araw ay itinuturing na delinquent at makikita ito sa iyong credit report. Kung pagkatapos ng 180 araw ay hindi pa rin ito nababayaran, isasara ito at ibibigay sa isang ahensya ng pangongolekta ng utang, na magkakaroon ng karapatan na maningil sa iyo.

Also Read: 10 Paraan Para sa Mas Mahusay na Payroll Management Process

Ang hindi pa nababayarang utang mula sa mga utang o credit cards ay hindi ibinubura sa Pilipinas. Ito ay iyong obligasyong pinansyal na ibalik ang iyong utang.

Maaari Bang Burahin ang Bad Credit History?

Ang negatibong impormasyon sa iyong credit report mula sa Credit Information Corporation ay maaaring panatilihin ng hanggang 3 taon mula sa pag-settle ng bayad. Sa panahong ito, mayroon pa rin itong epekto sa iyong credit rating, bagaman ang epekto ay bumababa sa paglipas ng panahon.

Kapag ang negatibong data ng kredito ay tuluyan nang nawala sa iyong credit report, hindi na ito makakaapekto sa iyong credit rating. Gayunpaman, maaaring makita pa rin ang iyong masamang kasaysayan ng kredito sa ilang database ng kredito ngunit may karagdagang tala para magbigay ng konteksto.

Mga Tips at Babala

  • Maging matiyaga sa pakikipag-negosasyon sa mga nagpapautang. Maari ka nilang tanggihan sa unang pagkakataon na humiling ka, ngunit maging magalang at matatag sa pagpapahayag ng iyong kaso. Ang magandang salita ay malayo ang mararating.
  • Itayo muli ang iyong credit profile. Bantayan ang iyong mga utang. Maging responsable sa iyong mga tungkulin sa pinansya sa pamamagitan ng regular at tamang oras na pagbabayad.
  • Ang credit utilization ratio ay ang halaga ng kredito na ginagastos mo na hinahati sa iyong kabuuang credit limit. Dapat na panatilihin mong mababa ang iyong credit utilization ratio para mapabuti ang iyong credit score. Isang paraan para gawin ito ay panatilihin ang iyong hindi ginagamit na credit cards. Kapag kinansela mo ito o isinara, bababa ang iyong total credit limit na magdudulot ng negatibong epekto sa iyong credit score. Gayunpaman, siguraduhin na hindi ka nagkakaroon ng mga bayarin sa pagpapanatili ng hindi ginagamit na credit cards.
  • Gayundin, pag-isipang mabuti bago magbukas ng bagong linya ng kredito dahil ito ay nagpapababa sa average age ng iyong kasaysayan ng kredito at negatibong nakakaapekto sa iyong credit score. Ang pagkakaroon ng mababang average ay nangangahulugan na ikaw ay naghahain ng kredito masyadong madalas na maaaring magpahiwatig na kailangan mo ng kredito para maayos na mamahala ng iyong mga pinansya.
  • Protektahan ang iyong sarili mula sa abusadong mga pamamaraan ng pangongolekta. Maaari kang magsumite ng mga reklamo sa Securities and Exchange Commission kung nararamdaman mo na ikaw ay nakakaranas ng pang-aabuso mula sa mga kumpanya ng pautang o mga ahensya ng pangongolekta.
  • Kunin ang Interbank Debt Relief Program kung nahihirapan kang makasabay sa iyong mga bayarin sa credit card.

Mga Madalas Itanong

1. Matapos mabayaran ang mga utang, maaari ba akong agad na mag-apply para sa isang utang o credit card?

Oo. Wala namang hadlang sa iyo na mag-apply para sa isang bagong utang o kredito. Bagamat maaaring mababa pa rin ang iyong credit score, maaari ka nang mag-apply para sa bagong kredito. I-presenta ang iyong sertipiko ng buong bayad bilang isang suportang dokumento.

2. Posible ba na maaprubahan ang aking application para sa utang o credit card kahit may masamang kasaysayan ng kredito?

Oo. Ang mga institusyong pinansyal ay gumagamit ng iba’t ibang mga modelo ng scoring at mga kriteria para sa iba’t ibang mga uri ng mga utang at credit cards. Ang iyong credit score ay depende rin sa kahalagahan ng iyong negatibong kasaysayan ng kredito. Ang pagpapasya ng pag-apruba ng bagong kredito ay nasa loob ng mga entidad na pinansyal.

3. Maari ka bang makulong dahil sa utang?

Ayon sa Konstitusyon ng Pilipinas, walang taong maaaring ikulong dahil sa hindi pagkakabayad ng utang. Gayunpaman, maaaring magsampa ng sibil na kaso laban sa iyo.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.