Paano Kumuha ng Philippine Passport Para sa mga Menor de Edad o Minors

Reading Time - 7 minutes
passport minors

Ang paglalakbay mag-isa ay maganda, ngunit ang pagsasama ng mga anak sa paglalakbay at paglikha ng mga alaala ay isang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Kahit gaano pa kamahal ang mga laruan, hindi ito makakatumbas sa mga aral at karanasan na hatid ng paglalakbay.

Sa huli, ang inyong buhay bilang magulang ay hindi dapat magtapos sa panganganak. Ngunit bago kayo magplanong maglakbay, huwag kalimutan na ang mga Pilipino, anuman ang edad, ay kinakailangang kumuha ng Philippine passport.

Mga Pinakabagong Update sa Aplikasyon ng Philippine Passport para sa mga Minors

Marso 2022: Ang mga menor de edad na may edad na 7 taon pababa na ang mga kasamang magulang/ay may kumpletong bakuna ay maaaring maglakad sa DFA Aseana office at lahat ng mga DFA consular offices sa buong bansa2 upang mag-apply ng passport gamit ang passport courtesy lane. Dala ang orihinal na kopya at photocopy ng PSA Birth Certificate ng menor de edad.

Sino ang mga Tinatawag na Minors?

Ayon sa R.A. No. 76103, ang isang minor ay sinumang may edad na labingwalong (18) taon pababa.

Also Read: Paano Mag-Renew ng Philippine Passport sa Saudi Arabia

Kasama rin sa kategoryang ito ang mga higit sa 18 na “ngunit hindi kayang mag-alaga sa kanilang sarili o protektahan ang kanilang sarili mula sa pang-aabuso, pag-aalaga, kalupitan, pagsasamantala, o diskriminasyon dahil sa pisikal o mental na kapansanan o kondisyon.”

Dahil sa kanilang kabataan o kalagayan, ang mga menor de edad ay mga prayoridad para sa pang-aabuso, pang-aalaga, at pagsasamantala. Kaya naman naglaan ang DFA ng hiwalay na mga patakaran kung paano kumuha ng Philippine passport para sa mga menor de edad, na isinasaalang-alang ang kanilang edad at kalagayan.

Sa aspeto ng edad, ang mga aplikante ng Philippine passport na menor de edad ay nahahati sa dalawang kategorya:

  • 0 hanggang 7 taong gulang: Ang mga sanggol at mga bata na walong taong gulang pababa ay tila hindi pa kayang mag-isip ng kanilang sarili. Ang mga menor de edad sa ganitong edad ay hindi kinakailangang kumuha ng online appointment. Sa katunayan, simula Marso 2022, ang mga menor de edad na ito ay maaaring maglakad sa DFA Aseana office at lahat ng DFA consular offices sa buong bansa upang magamit ang passport courtesy lanes, basta’t may mga magulang o tagapag-alaga sila na kumpleto sa bakuna.
  • 8 hanggang 17 taong gulang: Ang mga menor de edad na kasama sa ganitong age group ay kinakailangang kumuha ng online appointment tulad ng ibang aplikante. Maaari silang magamit ang courtesy lane kung may kasamang kapatid na walong taong gulang pababa na mag-aapply din ng Philippine passport. Maaring mag-iba ang mga requirements depende sa kung ang menor de edad ay maglalakbay mag-isa, kasama ang magulang/o legal na tagapag-alaga, o ibang tao (ito ay mas tatalakayin pa sa ibaba).

Kapag inaprubahan, ang Philippine passport para sa mga menor de edad ay may bisa lamang na 5 taon, kalahati ng 10-taon na bisa na ibinibigay sa regular na mga passport.

Paano Kumuha ng Philippine Passport para sa mga Sanggol at Minors: 4 Hakbang

1. Kumpletuhin ang mga kinakailangang dokumento

Narito ang isang kumpletong at updated na listahan ng mga kinakailangang dokumento para sa mga menor de edad:

a. Kumpirmadong online appointment

Tulad ng nabanggit sa naunang bahagi, ang mga menor de edad na may edad na pito pababa ay hindi kinakailangang magkaroon ng online appointment sa DFA kapag mag-aapply ng passport at maaring magamit ang courtesy lane sa DFA Aseana office o sa anumang DFA consular office sa buong bansa.

Also Read: Paano Mag-Renew ng Philippine Passport sa Kuwait

Gayunpaman, ang mga menor de edad na may edad na 8 hanggang 17 taon ay kinakailangang magkaroon ng online appointment. Sa araw ng kanilang appointment, hindi sila maaring gumamit ng courtesy/priority lane maliban na lang kung may kasamang menor de edad na kapatid na may edad na pito pababa.

b. Duly accomplished passport application form

Maaring isagawa at lagdaan ng magulang o legal na tagapag-alaga ang application form sa ngalan ng menor de edad. Maaring kunin ang passport application form sa mismong site ng DFA o maari rin itong i-download dito.

c. Personal na pagdalo ng menor de edad at isa sa mga magulang o awtorisadong kasamang tagapag-alaga

Para sa mga menor de edad na magulang ay naninirahan sa ibang bansa, sundan ang mga gabay na ito kapag kumuha ng passport at maglalakbay mag-isa.

d. Birth Certificate

Ang birth certificate ng menor de edad na aplikante ay dapat mula sa Philippine Statistics Authority o PSA (dating NSO).

Sa aming mga guide para sa regular na adult applicants, nabanggit namin na tinatanggap pa rin ng DFA ang NSO birth certificates.

Maaring mag-apply ito sa mga menor de edad, ngunit hindi namin ito maaring tiyakin. Maari ninyong tawagan ang DFA hotline para sa kumpirmasyon.

Sa kabilang banda, kung ang PSA birth certificate ng menor de edad ay hindi malinaw o nababasa, maari ninyong ipakita ang Local Civil Registrar Copy bilang alternatibo.

Kung ang sanggol o menor de edad ay walang PSA Birth Certificate o Report of Birth pa, maari ninyong ipakita ang mga sumusunod na dokumento:

Also Read: Paano Mag-Renew ng Philippine Passport sa Malaysia

  • Para sa mga ipinanganak sa Pilipinas: PSA-authenticated Certified True Copy of Local Civil Registrar (LCR) Birth Certificate.
  • Para sa mga ipinanganak sa ibang bansa: Original na kopya ng Report of Birth o unang endorsement mula sa Consular Records Division.

e. Marriage Certificate (kung isa lamang sa magulang ang kasama ang bata)

Para sa mga menor de edad na magulang ay hindi kasal, kinakailangan ang Special Power of Attorney (SPA) na pipirmahan ng ina kung siya ang hindi kasamang magulang.

Kung ito ay pipirmahan sa ibang bansa, ang SPA ay dapat ipa-authenticate sa Philippine Embassy o Consulate.

f. Original at photocopy ng passport o valid government-issued ID ng kahit na isa sa mga magulang o ng awtorisadong adult companion na makakasama ang bata sa proseso ng aplikasyon

Mangyaring tingnan ang gabay na ito para sa kumpletong listahan ng mga acceptable IDs para sa aplikasyon ng passport.

g. School ID ng menor de edad (kung mayroon)

2. I-pasa ang lahat ng mga kinakailangang dokumento sa DFA

Para sa mga menor de edad na may edad na 8 – 17 taon

Maliban na lang kung may kasamang menor de edad na kapatid na may edad na pito pababa, ang mga menor de edad sa edad na ito ay hindi maaring gumamit ng courtesy lanes sa mga opisina ng DFA.

Dahil dito, kinakailangan nilang kumuha ng online appointment tulad ng regular na adult applicants.

Para sa mga menor de edad na may edad na 0 – 7 taon

Ang mga sanggol at mga menor de edad na may edad na 7 taong gulang pababa ay maaring gumamit ng courtesy lanes sa DFA Aseana Office at lahat ng consular offices sa bansa. Kasama ng menor de edad, ang mga magulang pati na rin ang mga minor de edad na kapatid na may edad na 17 taon pababa ay makakakuha ng access sa passport courtesy lane.

3. Bayaran ang fee para sa Philippine passport

Narito ang updated na listahan ng mga bayarin para sa Philippine passport:

philippine passport fees

Narito ang mga paalala kapag nagbabayad ng passport fee para sa mga menor de edad:

  • Ayon sa DFA, ang mga sanggol at mga menor de edad na may edad na 7 taong gulang pababa, kasama ang mga magulang at mga minor de edad na kapatid, ay maaring gumamit ng courtesy lane, ngunit sila ay itinuturing na expedited applications kaya’t lahat sila ay kinakailangang magbayad ng express/expedited fee na Php 1,200.
  • Sa kabiguan ng maraming magulang, ilang mga opisina ng DFA ay hindi sumusunod sa patakaran ng pag-allow sa mga menor de edad na may edad na 7 taong gulang pababa na gumamit ng courtesy lanes. Sa halip, ang ilang satellite offices (halimbawa, DFA Robinsons Novaliches) ay tatanggap lamang ng mga menor de edad na may edad na 5 taon pababa sa courtesy lane. Maari ninyong tawagan ang DFA branch kung saan ninyo plano mag-apply ng passport para malaman ang kanilang mga limitasyon bago kayo pumunta doon.
  • Kung hindi kayo maaring mag-claim ng passport sa petsa ng pag-claim na nakasaad sa resibo, maari ninyong piliin na ipadeliver ang mga ito sa inyong tahanan sa pamamagitan ng pagbabayad ng karagdagang Php 150 para sa courier service.

4. Kunin ang mga passport

Bumalik sa opisina ng DFA sa petsa na nakalagay sa resibo upang kunin ang mga passport. Kung pinili ninyong ipadala ito sa inyong mailing address (tingnan ang naunang hakbang), maghintay lamang na ito ay maihatid sa inyong tahanan o opisina.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.