Paano Kumuha ng Residence Certificate

Reading Time - 4 minutes

Kung ikaw ay nais na kumuha ng Residence Certificate sa Pilipinas, mayroong ilang mga hakbang na kailangan mong gawin upang makuha ito. Ang Residence Certificate ay isang opisyal na dokumento na nagpapatunay na ikaw ay residente ng isang partikular na lugar. Sa artikulong ito, ating alamin kung paano kumuha ng Residence Certificate.

Ano ang Residence Certificate?

Ang Residence Certificate ay isang dokumentong nagpapatunay na ikaw ay residente ng isang partikular na lugar sa Pilipinas. Ito ay kinakailangan sa iba’t ibang mga sitwasyon, tulad ng pagpaparehistro sa mga balangay, pag-aaplay para sa trabaho, at maging sa pagkuha ng iba pang mga dokumento. Ginagamit din ito ng mga lokal na opisyal para sa pagpapakilala sa kanilang nasasakupan.

Mga Hakbang sa Pagkuha ng Residence Certificate

Hakbang 1: Pumunta sa Barangay Hall

Ang unang hakbang sa pagkuha ng Residence Certificate ay pumunta sa Barangay Hall kung saan ka nakatira. Ang Barangay Hall ay karaniwang nasa gitna ng bawat barangay sa Pilipinas at mayroon itong opisyal na dokumento na tinatawag na “Residence Certificate Request Form” na kailangan mong punan.

Hakbang 2: Pumunta sa Barangay Captain

Pagkatapos mong punan ang Residence Certificate Request Form, kailangan mong pumunta sa Barangay Captain. Magdala ng mga kinakailangang dokumento tulad ng Valid ID, kopya ng utility bill, at iba pa. Magpakita rin ng ibang mga dokumento kung kinakailangan.

Hakbang 3: Maghintay ng Pagsusuri ng Dokumento

Pagkatapos mong magpakita ng mga kinakailangang dokumento, maghihintay ka ng pagsusuri ng Barangay Captain o kanyang kinatawan. Kung wala namang problema sa mga dokumento, bibigyan ka nila ng kopya ng iyong Residence Certificate.

Hakbang 4: Bayaran ang Fee

Kapag natapos na ang pagsusuri ng iyong mga dokumento, kailangan mong bayaran ang fee. Ang halaga ng bayad ay maaaring mag-iba-iba depende sa lugar kung saan ka nakatira. Tandaan na ang bayad ay karaniwang mababa lamang.

Hakbang 5: Kunin ang Iyong Residence Certificate

Pagkatapos mong bayaran ang fee, maaari mo nang kunin ang iyong Residence Certificate. Siguraduhin na tama ang lahat ng impormasyon na nakasulat dito bago ka umalis sa Barangay Hall.

Mga Kinakailangang Dokumento

Upang makuha ang iyong Residence Certificate, kailangan mong magdala ng mga sumusunod na dokumento:

Kailan Kailangan ng Residence Certificate?

Ang Residence Certificate ay kinakailangan sa iba’t ibang mga sitwasyon tulad ng:

 • Pagpaparehistro sa balangay
 • Pag-aaplay para sa trabaho
 • Pagkuha ng lisensya o permit tulad ng Professional Regulation Commission (PRC) ID, National Bureau of Investigation (NBI) clearance, Police clearance, at iba pa.
 • Pagbili ng lupa o bahay
 • Pagkuha ng pasaporte
 • Pag-aapply ng TIN (Tax Identification Number)

Mga Tips sa Pagkuha ng Residence Certificate

 • Magdala ng mga kinakailangang dokumento upang maiwasan ang mga aberya sa pagkuha ng Residence Certificate.
 • Magtanong sa mga lokal na opisyal kung mayroon silang mga patakaran o kundisyon sa pagkuha ng Residence Certificate sa inyong lugar.
 • Siguraduhing tama at kumpleto ang mga impormasyon na ilalagay sa iyong Residence Certificate.
 • Sundin ang mga proseso at hakbang na nakasaad sa pagkuha ng Residence Certificate upang maiwasan ang mga aberya at magkaroon ng maayos na transaksyon.

Conclusion

Ang Residence Certificate ay isang opisyal na dokumento na nagpapatunay na ikaw ay residente ng isang partikular na lugar sa Pilipinas. Kung ikaw ay nais na kumuha ng Residence Certificate, kailangan mong pumunta sa Barangay Hall kung saan ka nakatira at magpakita ng mga kinakailangang dokumento. Siguraduhing sundin ang mga proseso at hakbang na nakasaad sa pagkuha ng Residence Certificate upang maiwasan ang mga aberya at magkaroon ng maayos na transaksyon.

FAQs

 1. Magkano ang bayad sa pagkuha ng Residence Certificate?
 • Ang halaga ng bayad ay maaaring mag-iba-iba depende sa lugar kung saan ka nakatira. Tandaan na ang bayad ay karaniwang mababa lamang.
 1. Ano ang kailangang dalhin na dokumento sa pagkuha ng Residence Certificate?
 • Kailangan mong magdala ng Valid ID, kopya ng Utility Bill, at iba pang mga dokumento kung kinakailangan.
 1. Kailan kailangan ng Residence Certificate?
 • Ang Residence Certificate ay kinakailangan sa iba’t ibang mga sitwasyon tulad ng pagpaparehistro sa balangay, pag-aaplay para sa trabaho, at iba pa.
 1. Gaano katagal bago makuha ang Residence Certificate?
 • Ang oras na kinakailangan upang makuha ang Residence Certificate ay maaaring mag-iba-iba depende sa lugar kung saan ka nakatira at sa bilis ng pagsusuri ng mga dokumento.
 1. Ano ang dapat gawin kung mayroong aberya sa pagkuha ng Residence Certificate?
 • Magtanong sa mga lokal na opisyal kung mayroon silang mga patakaran o kundisyon sa pagkuha ng Residence Certificate sa inyong lugar. Siguraduhing sundin ang mga proseso at hakbang na nakasaad upang maiwasan ang mga aberya at magkaroon ng maayos na transaksyon.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.