Paano Humingi ng Feedback Matapos Ang Isang Failed Job Interview?

Reading Time - 10 minutes
Paano Humingi ng Feedback Matapos Ang Isang Failed Job Interview

Matapos ang isang failed interview, karamihan sa mga tao ay naglalaan ng isa o dalawang araw upang makabawi bago magpatuloy sa susunod.

Habang mahalaga ang pagiging positibo, ang pag-aaral kung paano humingi ng feedback pagkatapos ng rejection ay isa rin sa mga dapat mong bigyan ng prioridad. Sa ganitong paraan lamang malalaman kung ano ang nagkamali at mapapabuti ang iyong performance sa mga susunod na interviews. Mas mabuti pa, kung swertehin ka, maaaring pahalagahan ng HR manager ang iyong ambisyosong/positibong attitude at bigyan ka ng ikalawang pagkakataon.

Mag-scroll pa upang matuto ng higit pang tips!

Paano Humingi ng Feedback Pagkatapos ng Interview Rejection?

Maglaan ng oras upang ayusin ang iyong mga iniisip muna, pagkatapos ay kontakin ang kumpanya na may pinakamahusay na positibong attitude. Magsimula sa mga espesipikong tanong na may kinalaman sa iyong performance, CV, resume, atbp. Huwag kalimutang ipahayag muli ang iyong pagpapahalaga/malakas na interes sa posisyon matapos matanggap ang kanilang mga review.

1. Alamin ang Iyong Nararamdaman

Bago humingi ng feedback, ang pinakamahalagang hakbang ay kilalanin at iproseso ang iyong mga nararamdaman. Maaari kang makaramdam ng sakit, pagkalito, o lungkot; normal ito. Ngunit huwag magtagal sa mga negatibong iniisip na ito.

Mahalagang tandaan na ang mga rejections ay hindi sumasalamin sa iyong kasalukuyang kakayahan o halaga; bagkus, ito ay resulta ng maraming salik na hindi mo mahuhulaan, gaya ng budget ng kumpanya, mga kagustuhan, pangangailangan, atbp.

Also Read: Paano Mag-Apply ng Trabaho sa Japan?

Kaya’t sa halip na batikusin ang iyong sarili o ang employer, tanggapin ang resulta at mag-focus sa iba pang positibong aspeto ng interview. Halimbawa ay ang mga kakayahan na iyong naipakita, ang mga koneksyon at network na iyong nabuo, o ang mahalagang feedback na matatanggap mo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga susunod na hakbang sa aming gabay.

Ginamit din ng career coach na si Luki Danukarjanto ang sikat na quote mula kay Hamlet, “for there is nothing good or bad, but thinking makes it so” (Shakespeare, Act 2, Scene 2) upang magmungkahi ng iba’t ibang paraan upang ayusin ang iyong pananaw:

Sa halip na tingnan ito bilang isang rejection, isaalang-alang ito bilang isang bagong paraan upang ihanda ang iyong sarili para sa mas magandang interview sa hinaharap.

Ang hindi pagpasa sa job interview sa pagkakataong ito ay hindi isang nawalang oportunidad. Sa kabaligtaran, magkakaroon ka ng gintong pagkakataon upang makahanap ng ibang kumpanya na tunay na nagpapahalaga sa iyong talento at karanasan.

2. Humingi ng Feedback Mula sa Kumpanya

Pagkatapos mong maproseso ang iyong nararamdaman, oras na para dalhin ang iyong rejection handling sa mas mataas na antas sa pamamagitan ng diretsahang paghingi ng insightful feedback; makakatulong ito sa iyong paghahanda para sa mas magagandang oportunidad sa hinaharap at sa pagpapabuti ng iyong kasalukuyang mga kahinaan.

Maaari mo ring matutunan ang eksaktong pamantayan o inaasahan ng employer para sa kanilang mga aplikante.

Ang pinakakaraniwang paraan ay magpadala ng isang propesyonal at magalang na email sa HR manager/interviewer sa loob ng isa o dalawang araw pagkatapos ng rejection. Inirerekomenda rin ang isang tawag sa telepono kung nais mo ng agarang, diretsahang palitan ng impormasyon.

Also Read: Paano Kumuha ng Medical Certificate sa Pilipinas?

Step 1. Magsimula sa Pagpapakita ng Pasasalamat

Upang mag-iwan ng positibong impresyon at pataasin ang iyong tsansa na makatanggap ng konstruktibong feedback, magsimula sa isang magalang na “Thank you for inviting me to interview for the position.”

Kung nais, magbigay ng dagdag na papuri gaya ng “Meeting your wonderful team was a huge pleasure for me.”

May kilala ka bang partikular na pangalan sa iyong interview? Banggitin sila: “It was a pleasure to meet you, Charlie.” “Send my words to Mary as well.”

Step 2. Ipadama ang Iyong Pagkalungkot ng Magalang

Narito ang isang karaniwang template, “It’s sad that I cannot join your team. I’m grateful for the interview.” Pinapatunayan nito ang iyong dedikasyon sa job position nang hindi binabastos ang final decision ng kumpanya.

Maaari mo ring baguhin ang template sa itaas sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga espesipikong detalye tungkol sa posisyon o kumpanya. Halimbawa, “It’s unfortunate that I cannot join you, Alex, and the HR team in the future. But I’m grateful for the interview.”

Step 3. Ipakita ang Determinasyon na Matuto mula sa Iyong Pagkakamali at Lumago

“I am always trying my best to hone my skills and will really appreciate all your feedback.” Ang positibong pahayag na ito ay nagpapakita ng iyong mindset at ipinapakita sa kanila na pinahahalagahan mo ang kanilang mga opinyon. Sa ganitong paraan, mahihikayat ang HR manager/employer na magbigay ng kanilang tapat na mga review.

Para sa mga humihingi ng feedback sa pamamagitan ng telepono, maaari mong ipanukala, “If you have a moment, I would really love some feedback for my performance.”

Also Read: Paano Maging Isang Abogado sa Pilipinas?

Step 4. Magtanong ng Espesipikong Mga Katanungan

Karamihan sa mga managers ay abala at bihirang may oras upang magbigay ng feedback sa mga eliminated candidates. Kaya’t ang pagpapanatili ng mga bagay na maikli at diretso ay ang pinakamainam na paraan upang ipakita ang respeto sa kanilang oras at iskedyul; maaari silang pumili na magsabi ng kaunti o marami ayon sa kanilang nais.

Magtanong kung may kulang ba sa iyong mga kinakailangang kwalipikasyon. Kadalasan ay mas gusto ng recruiters ang mga experienced candidates na mayroon nang lahat ng kinakailangang skillsets para sa posisyon, kaya ito ang iyong pagkakataon upang malaman kung ano ang kasalukuyang kulang sa iyo.

“Could you suggest a few ways I could have performed better during my interview?” ay isa pang maikli ngunit on-point na tanong na maraming managers ang magbibigay ng masiglang tugon.

Isulat ang lahat ng feedback na matatanggap mo at bigyan ng pansin ang mga detalyadong mungkahi para sa iyong mga lugar na kailangang pagbutihin.

Step 5. Humingi ng Kanilang Mga Opinyon sa Iyong Cover Letter at Resume

Magtanong kung mayroon silang anumang opinyon sa iyong CL o resume. Isulat kung ano ang gusto nila, hindi nila gusto, at kung ano ang nawawala, pagkatapos ay gamitin ang lahat ng impormasyon na ito upang pinuhin ang iyong application at maging mas malakas na kandidato para sa mga hinaharap na oportunidad.

Humihingi ka ba ng feedback sa telepono? Kung gayon, tandaan na dalhin ang cover letter at resume sa iyo sa panahon ng tawag, at magtala/mag-highlight batay sa mga reviews na matatanggap mo.

Mayroon bang iba pang mga materyales, tulad ng test results o portfolio? Humingi rin ng kanilang mga opinyon tungkol sa mga papel na ito: “Does my portfolio contain all the necessary information?“ o “Is there any section that could have been better?”

Step 6. Humingi ng Kanilang Pangkalahatang Feedback Kapag Tapos na ang mga Espesipiko

Ang mga tanong tulad ng “Is there any other feedback or thought that comes to your mind?” ay mag-uudyok sa kanila na magbigay ng dagdag na komento na maaaring hindi nauugnay sa lahat ng iyong naunang mga tanong.

Tandaan na itabi ito sa huli – pagkatapos masagot ang iyong mga espesipikong tanong. Pinakamahalaga, huwag kalimutang tapusin ang palitan sa pamamagitan ng muling pagpapatibay ng iyong malakas na interes sa kumpanya, “Thank you again; I would appreciate your future consideration if any other available position is a better fit for me.”

3. Suriin ang Feedback at Gumawa ng Aksyon

Muli, huwag tanggapin ang feedback na ito nang defensively o personally; isaalang-alang ang mga reviews na ito bilang magandang oportunidad upang mapabuti ang iyong mga kakayahan.

 • Basahin nang mabuti ang lahat upang matukoy ang mga tema at pangunahing puntos.
 • Ihambing ang mga reviews na ito sa iyong sariling pagsusuri; may anumang hindi pagkakatugma o puwang?
 • Mag-isip ng iba’t ibang paraan upang mapabuti ang iyong presentasyon, kaalaman, o kakayahan batay sa feedback (halimbawa, pagkuha ng online courses, pagpraktis ng interviewing skills, paghahanap ng mentor, pag-update ng iyong resume, atbp.)
 • I-apply ang mga solusyon na ito sa iyong mga susunod na interviews.

Maganda rin na magtayo ng rapport sa lahat ng mga kumpanya na iyong inaplayan, kahit na matapos ka nilang i-reject. Pagkatapos ng lahat, ang iyong CV ay kapansin-pansin pa rin upang bigyan ka ng interview sa kanila sa unang pagkakataon; kung ikaw ay swertehin, maaaring may iba pang mas angkop na mga oportunidad para sa iyo ang mga hiring managers sa hinaharap.

Ano ang Mga Hindi Dapat Gawin Kapag Humihingi ng Feedback Pagkatapos ng Job Rejection?

 • Huwag Maging Bitter. Sa halip, magsimula ng email o tawag na may propesyonal na tono at mag-focus sa pagkukuha ng impormasyon na makakatulong sa iyong job search.
 • Huwag Subukang Baguhin ang Kanilang Desisyon. Kapag ang isang kumpanya ay nakagawa na ng pagpili, huwag silang pilitin na magbago ng isip; wala kang makukuhang mabuting resulta.
 • Huwag Maging Desperado. Laging panatilihin ang iyong propesyonalismo at huwag magmukhang desperado o magmakaawa para sa posisyon; maaari nitong masira ang mga hinaharap na oportunidad mo sa kumpanya.
 • Huwag Makipagtalo. Ipadama ang iyong pasasalamat kapag nagbigay ng feedback ang employer; iwasan ang pagtatalo o pagkontra. Maraming kumpanya ang ayaw magbahagi ng anumang review dahil sa legal restrictions o policies, kaya isaalang-alang ito bilang mahalagang oportunidad kung gagawin nila ito para sa iyo.

Bakit Hindi Ka Pa Rin Nakakatanggap ng Feedback mula sa Kanila?

 • Ang pagbibigay ng tunay na feedback sa bawat rejected candidate ay hindi laging posible, lalo na kapag maraming aplikante.
 • Ang ilan sa mga recruiters ay walang kinakailangang impormasyon upang sagutin ang iyong mga tanong; nakikipag-ugnayan sila sa mga kandidato nang walang direktang access sa mga taong gumagawa ng hiring decisions.
 • Mga karanasan sa nakaraan ng mga banta, harassment, at legal issues mula sa mga kandidato ang nag-udyok sa ilang kumpanya na ihinto ang pagbibigay ng feedback.

Mga Halimbawa na Maaaring Gamitin sa Paghihingi ng Feedback Pagkatapos ng Rejection

1. Email

Dear [Interviewer],

Thank you for your decision and prompt response. While it’s disappointing not to join your team, I truly appreciated the opportunity to learn more about your company and the position.

I am seeking your valuable input and guidance for my future development. Could you kindly point out any gaps in my experience or skills that I should address? Additionally, was there any aspect of my interview performance that could be improved?

Once again, thank you for considering me for the role at [Company Name]. I remain open to future job opportunities with your team that may align with my qualifications.

Best regards,

[Your Name]

2. Phone or Real Time Conversations

Thank you for sharing your decision with me. While I understand that I was not the most suitable candidate for the role, I would be grateful for any honest feedback you could provide to help me improve my performance for future opportunities.

Could you please advise if there are specific certifications or skills essential for the industry that might be missing from my resume?

Additionally, how can I enhance my self-presentation and communication skills?

I deeply appreciate your time and consideration in providing this valuable feedback. Should a more suitable position arise in the future, I hope you will keep me in mind.

Konklusyon

Ang paghingi ng feedback pagkatapos ng job rejection ay katanggap-tanggap, ngunit gawin lamang ito kapag naalis mo na ang lahat ng negatibong iniisip at handa ka nang tingnan ang anumang constructive criticism bilang isang oportunidad para matuto. Isulat ang bawat kapaki-pakinabang na feedback, at tiyaking na-address mo nang maayos ang iyong kasalukuyang kahinaan bago lumipat sa susunod na interview.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.