Mga Halimbawang Tanong na Maaari Mong Itanong sa Dulo ng Job Interview

Reading Time - 10 minutes
Mga Halimbawang Tanong na Maaaring Itanong sa Dulo ng Job Interview

Nakarating ka na sa dulo ng iyong job interview, at ngayon naman ay ikaw na ang magtatanong. Ito ay isang mahalagang pagkakataon—hindi lamang nito ipinapakita ang iyong interes sa role, kundi nagbibigay din ito sa iyo ng mahahalagang insights upang malaman kung ang posisyon at kumpanya ay angkop para sa iyo.

Narito ang ilang mga tanong na dapat isaalang-alang, na nahahati sa dalawang pangunahing kategorya: Tungkol sa Role at Tungkol sa Team at Kultura ng Kumpanya.

About the Role

Understanding Expectations

“What are the biggest challenges someone in this role would face in the first 90 days?”

Ang tanong na ito ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang mga agarang hamon at expectations na maaari mong maranasan, na magbibigay sa iyo ng realistiko na pananaw kung ano ang magiging hitsura ng iyong unang panahon sa role.

Sa pamamagitan ng pagtatanong nito, maaari mong malaman ang transparency ng kumpanya tungkol sa mga potensyal na kahirapan at ang kanilang support systems para sa mga bagong hires. Ito rin ay nagbibigay-daan sa iyo na maghanda ng mental at strategic para sa mga hamong ito, upang masigurado ang mas maayos na paglipat sa role.

Day-to-Day Work

“Can you walk me through a typical workday for someone in this position?”

Ang pagtatanong nito ay makakatulong sa iyo na maisip kung ano ang magiging araw-araw mong responsibilidad, na nagbibigay-daan sa iyo na masuri kung ang trabaho ay naaayon sa iyong mga kasanayan at interes.

Ito ay nagbibigay ng snapshot ng mga routine tasks at mga interaksyon na maaari mong maranasan, na makakatulong sa iyo na malaman kung ang work environment at daily activities ay akma sa iyo. Ang insight na ito ay maaari ring mag-highlight ng balanse sa pagitan ng iba’t ibang uri ng trabaho, tulad ng individual tasks kumpara sa team collaborations.

Success in the Role

“What are the key qualities or skills that have made past hires in this role successful?”

Ang tanong na ito ay nagbibigay ng insight sa kung ano ang pinahahalagahan ng kumpanya sa kanilang mga empleyado at makakatulong sa iyo na malaman kung taglay mo ang mga qualities na kanilang hinahanap.

Ang pag-unawa sa mga success factors na ito ay maaaring magabayan ka sa pag-emphasize ng iyong mga kaugnay na lakas at karanasan sa panahon ng interview process. Ito rin ay tumutulong sa iyo na matukoy ang mga lugar para sa personal development upang mas mag-align sa expectations at kultura ng kumpanya.

Also Read: Philippine Salary Grade 2024

Growth Opportunities

“Are there opportunities for professional development or advancement within this role or the department?”

Ang pag-unawa sa growth potential ay mahalaga para sa long-term career planning. Ang tanong na ito ay nagpapakita na ikaw ay naghahanap ng lugar upang lumago at mag-contribute sa pagdaan ng panahon. Ipinapakita nito ang iyong ambisyon at commitment sa kumpanya, habang sinisiguro rin na ang role ay nag-aalok ng pathways para sa iyong professional growth.

Ang kaalaman tungkol sa available training programs, mentorship opportunities, at potensyal na career trajectories ay makakatulong sa iyo na gumawa ng informed decision tungkol sa job’s suitability para sa iyong career goals.

About the Team and Company Culture

Collaboration Style

“Can you describe the team structure and how this role would collaborate with other departments?”

Ang pag-alam kung paano nagtutulungan ang mga team ay makakapagbigay sa iyo ng ideya tungkol sa collaborative environment ng kumpanya at kung gaano ka angkop dito. Ang tanong na ito ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang dynamics ng interdepartmental interactions at ang lawak ng cross-functional collaboration.

Maaari nitong ibunyag kung ang kumpanya ay nagpo-promote ng open communication at teamwork, na mahalaga para sa epektibong pagpapatupad ng mga complex initiatives. Bukod pa rito, ang pag-unawa sa team structure ay makakatulong sa iyo na matukoy ang mga key stakeholders at potensyal na collaborators, na nagsisiguro na maaari mong navigahan ang organisasyon ng maayos mula sa simula.

Company Culture

“How would you describe the company culture here? Is it collaborative, fast-paced, or something else?”

Ang pag-unawa sa company culture ay makakatulong sa iyo na matukoy kung ang work environment ay tugma sa iyong preferred style of working at sa iyong mga values. Ang tanong na ito ay maaaring magbunyag kung ang kumpanya ay nagpo-promote ng kultura ng collaboration, kung saan ang mga empleyado ay hinihikayat na mag-communicate openly at magbuo ng meaningful bonds.

Also Read: Sampung Pinakamababang Passing Rate sa Pilipinas

Nagbibigay din ito ng insight sa pace ng trabaho at sa overall atmosphere, na makakatulong sa iyo na masuri kung ito ay naaayon sa iyong work style at professional goals. Ang malinaw na larawan ng company culture ay maaari ring magpahiwatig kung gaano ka maayos na mag-a-adjust sa team at magtatagumpay sa organisasyon.

Work-Life Balance

“What is the company’s approach to work-life balance?”

Mahalaga ang tanong na ito para sa pagsusuri kung ang mga expectations ng kumpanya ay naaayon sa iyong mga pangangailangan sa personal at propesyonal na balanse.

Ang pag-unawa sa pananaw ng kumpanya tungkol sa work-life balance ay makakatulong sa iyo na malaman kung pinahahalagahan ng organisasyon ang kalusugan at kapakanan ng mga empleyado at sumusuporta sa isang healthy balance sa pagitan ng trabaho at personal na buhay.

Maaari rin nitong ibunyag ang mga polisiya o practices na nagpo-promote ng flexibility, tulad ng remote work options, flexible hours, o wellness programs. Ang pag-alam sa impormasyong ito ay makakatulong sa iyo na gumawa ng informed decision kung ang approach ng kumpanya ay tugma sa iyong lifestyle at long-term career satisfaction.

Values Alignment

“Can you tell me more about the company’s mission and values, and how this role contributes to them?”

Sa pamamagitan ng pagtatanong nito, maaari mong malaman kung ang mission at values ng kumpanya ay tumutugma sa iyong sariling mga halaga, at kung paano ang iyong role ay makakatulong sa pag-abot ng mga ito. Ang tanong na ito ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang mas malawak na layunin ng organisasyon at kung paano susuportahan ng iyong kontribusyon ang mga goals nito.

Pinapayagan ka rin nitong masuri kung ang mga values ng kumpanya ay akma sa iyong personal at propesyonal na prinsipyo, na nagsisiguro ng magandang cultural fit. Ang pag-unawa sa mission at values ay maaari ring magbigay ng motivation at sense of purpose sa iyong trabaho, na nagbibigay-alam na ang iyong mga pagsisikap ay nag-aambag sa isang mas malaking vision.

Questions to Avoid

Habang mahalaga ang magtanong sa isang interview, may mga partikular na paksa na dapat lapitan nang may pag-iingat upang masigurong mag-iwan ka ng positibong impresyon.

Instead of Asking About Salary Upfront

“As the interview progresses, I’m sure we’ll discuss compensation in more detail. Can you give me a general sense of the benefits package offered?”

Also Read: 5 Karaniwang Pagkakamali sa Resume na Dapat Iwasan

Ang pagkakabigkas na ito ay nagpapakita na interesado ka sa kabuuang compensation package nang hindi nakatuon lamang sa salary, na maaaring pag-usapan sa mga susunod na bahagi ng proseso. Ipinapakita nito ang iyong pag-unawa na ang compensation ay hindi lamang tungkol sa salary at ipinapakita ang iyong interes sa mas malawak na aspeto ng trabaho, tulad ng health benefits, retirement plans, at iba pang perks.

Ang ganitong approach ay mas taktikal at naaayon sa common interview etiquette, na nagmumungkahi na iwasan ang pag-uusap tungkol sa salary hanggang sa mga huling yugto ng interview process.

Instead of a Question About the Interviewer’s Schedule

“This role seems very interesting, and I’d love to learn more about the interview process timeline. When can I expect to hear next steps?”

Ang tanong na ito ay nagpapakita ng iyong enthusiasm para sa role at ang iyong pagnanais na malaman ang timeline nang hindi nagmumukhang pushy tungkol sa schedule ng interviewer. Ipinapakita nito na proactive ka at eager na magpatuloy sa proseso, habang iginagalang din ang oras at schedule ng interviewer.

Ang approach na ito ay makakatulong sa iyong maunawaan ang hiring timeline at ma-manage ang iyong expectations nang hindi nagmumukhang impatient o demanding.

Additional Tips on Questions to Avoid

Avoid Basic Questions

Iwasan ang pagtatanong ng mga tanong na madaling masagot sa pamamagitan ng pagbabasa ng job description o ng website ng kumpanya. Ang paggawa nito ay maaaring magpahiwatig ng kakulangan sa paghahanda at interes sa role. Sa halip, siguraduhin na ang iyong mga tanong ay thoughtful at nagpapakita na nag-research ka na.

Halimbawa, sa halip na magtanong ng “What does your company do?” maaari mong sabihin, “I saw that your company is involved in X industry and has recently launched Y product. Can you tell me more about the team’s role in that launch?” Ang ganitong approach ay nagpapakita ng iyong initiative na matuto tungkol sa kumpanya at ng iyong tunay na interes sa kanyang operasyon.

Avoid Questions About Other Jobs

Ang pagtuon sa mga role bukod sa iyong ini-interview ay maaaring magpahiwatig na hindi ka ganap na committed sa partikular na posisyon na ito. Maaari nitong likhain ang impresyon na ginagamit mo lang ang role na ito bilang stepping stone o na hindi ka sigurado sa iyong angkop para sa posisyon. Sa halip, magtanong tungkol sa mga oportunidad para sa growth at advancement sa loob ng role o department.

Halimbawa, maaari mong itanong, “What career development opportunities are available within this role?” o “How does the company support professional growth for someone in this position?” Ang mga tanong na ito ay nagpapakita na ikaw ay invested sa role at naghahanap ng long-term career path sa loob ng organisasyon.

Avoid Negative or Critical Questions

Ang mga tanong na nagmumukhang negatibo o kritikal tungkol sa kumpanya o sa mga practices nito ay maaaring lumikha ng masamang impresyon. Ang ganitong mga tanong ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay skeptical o may preconceived negative notions tungkol sa kumpanya. Sa halip, i-frame ang iyong mga tanong nang positibo at konstruktibo upang ipakita ang iyong tunay na interes at enthusiasm para sa role.

Halimbawa, sa halip na sabihin, “I’ve heard there are issues with team communication here; is that true?” maaari mong itanong, “Can you tell me about the communication strategies the team uses to ensure effective collaboration?”

Ang ganitong phrasing ay nagpapahintulot sa iyo na tugunan ang iyong mga alalahanin nang konstruktibo at nagpapakita na ikaw ay solution-oriented at interesado na maunawaan ang practices ng kumpanya.

Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga ganitong uri ng tanong at pagtuon sa mga tanong na nagpapakita ng iyong paghahanda, commitment, at positibong pananaw, maaari kang mag-iwan ng malakas at positibong impresyon sa iyong mga interviewer.

Ang approach na ito ay makakatulong sa iyo na iharap ang iyong sarili bilang isang well-prepared, engaged, at enthusiastic na kandidato na tunay na interesado sa role at sa tagumpay ng kumpanya.

Konklusyon

Ang pagtatanong ng tamang mga katanungan sa dulo ng job interview ay maaaring magbigay sa iyo ng kalamangan sa ibang mga kandidato. Ipinapakita nito ang iyong tunay na interes sa role at sa kumpanya habang nagbibigay sa iyo ng mahalagang impormasyon upang makagawa ng informed decision.

Tandaan na i-tailor ang iyong mga tanong sa specific role at kumpanya, at laging maging handa na makinig nang mabuti sa mga sagot. Good luck!

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.