Paano I-Set ang Visibility ng Iyong Friends List sa Facebook?

Reading Time - 2 minutes
Paano I-Set ang Visibility ng Iyong Friends List sa Facebook

Ang Facebook ay isang plataporma kung saan mahalaga ang privacy ng bawat gumagamit. Isa sa mga aspeto ng privacy na maaaring naisin mong kontrolin ay kung sino ang makakakita ng iyong friends list sa iyong profile page. Narito ang mga hakbang upang i-set up ito:

Also Read: Paano I-Manage ang Relationship Status sa Facebook?

Hakbang sa Pag-adjust ng Visibility ng Iyong Friends List

1. Pumunta sa Iyong Profile

I-click ang iyong profile picture na makikita sa itaas na kanang bahagi ng Facebook.

2. I-access ang Friends Section

Pagkatapos, i-click ang Friends na nasa ilalim ng iyong cover photo.

3. Pag-edit ng Privacy

Hanapin at i-click ang Edit Privacy na makikita sa itaas ng pahina mula sa dropdown menu.

4. Piliin ang Audience

Sa huling hakbang, pumili ng audience (halimbawa: Friends, Public) upang itakda kung sino ang iyong nais na makakita ng iyong friends list sa iyong profile.

Pagpapaliwanag ng Mga Pagpipilian sa Audience

  • Public: Ang iyong friends list ay makikita ng sinuman, kahit hindi ka kaibigan sa Facebook.
  • Friends: Tanging ang iyong mga kaibigan sa Facebook lamang ang makakakita ng iyong friends list.
  • Maaari mo ring piliin na itago ito sa lahat maliban sa iyo, o pumili ng custom na setting kung saan maaari kang magdagdag ng tiyak na mga tao o mga listahan na maaaring makakita o hindi makakita ng iyong friends list.

Tandaan na ang pagkontrol sa visibility ng iyong friends list ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang iyong privacy sa Facebook. Siguraduhing regular na suriin ang iyong mga setting upang matiyak na ito ay naaayon pa rin sa iyong kagustuhan at pangangailangan sa privacy.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.