Mga Lending Company na Nagbibigay ng Micro Loans sa Pilipinas

Reading Time - 5 minutes

Sa kasalukuyang panahon, marami sa atin ang nagkakaproblema sa pinansyal na aspeto dahil sa pandemya. Kung kailangan mo ng madaling tulong pinansyal, ang mga lending company na nagbibigay ng micro loans ay maaaring makatulong sa’yo. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga lending company na nagbibigay ng micro loans sa Pilipinas.

Ano ang Micro Loans?

Ang micro loans ay mga maliit na pautang na ibinibigay sa mga indibidwal na walang sapat na pinansyal na kakayahan upang makapagsimula o makapagpalago ng kanilang negosyo. Karaniwang ang mga ito ay hindi nagrerequire ng mga collateral at mas mabilis ang proseso ng pag-apruba ng mga ito kumpara sa mga traditional na pautang.

Ano ang mga Lending Company na Nagbibigay ng Micro Loans sa Pilipinas?

1. TALA Philippines

Ang TALA Philippines ay isa sa mga lending company na nagbibigay ng micro loans sa Pilipinas. Ito ay isang mobile app na nagbibigay ng instant loans sa mga taong nangangailangan ng tulong pinansyal. Maaaring mag-apply ang mga kliyente gamit ang kanilang mobile phone. Ang mga interes ng TALA ay nasa 11% pataas at ang repayment terms ay hanggang 30 araw.

2. Cashalo

Ang Cashalo ay isa pang lending company na nagbibigay ng micro loans sa Pilipinas. Ito ay isang mobile app na nagbibigay ng mabilis na loan approval sa mga nangangailangan ng tulong pinansyal. Ang Cashalo ay mayroong interest rates na nasa 4.95% kada buwan at ang repayment terms ay hanggang 15 araw.

3. Pera247

Ang Pera247 ay isang online lending platform na nagbibigay ng mga mabilis at madaling loans para sa mga indibidwal na nangangailangan ng tulong pinansyal. Ang interest rates ng Pera247 ay nasa 0.5% hanggang 3.5% kada araw at ang repayment terms ay hanggang 90 araw.

4. Loan Ranger

Ang Loan Ranger ay isa pang lending company na nagbibigay ng micro loans sa Pilipinas. Ang Loan Ranger ay nag-aalok ng mabilis na approval at malalaking halaga ng loans. Ang interes ng Loan Ranger ay nasa 3.5% kada buwan at ang repayment terms ay hanggang 90 araw.

Paano Mag-Apply ng Micro Loans sa mga Lending Company na ito

Kung nais mong mag-apply ng micro loans sa mga lending company na ito, maaaring sundin ang mga sumusunod na hakbang:

 1. Mag-register sa kanilang mobile app o website. Kadalasan, kailangan mo ng valid na email address at mobile number para makapag-register.
 2. Isumite ang iyong mga personal na impormasyon at mga requirements na kailangan ng lending company para sa pagproseso ng iyong application. Kabilang dito ang iyong valid na ID, payslip, at iba pang dokumento na maaaring hingin ng lending company.
 3. Maghintay sa approval ng iyong application. Sa karaniwang kaso, mabilis ang approval process ng micro loans sa mga lending company na ito. Maaari kang matanggap ng notification sa loob ng ilang minuto o oras mula sa iyong application.
 4. Tanggapin ang iyong loan at sundin ang repayment terms. Kadalasan, maaari mong makuha ang iyong loan sa pamamagitan ng iyong bank account o mobile wallet. Sundin ang mga repayment terms na nakasaad sa iyong kontrata upang maiwasan ang penalties at hindi pagkakaroon ng negative credit score.

Ano ang mga Benepisyo ng Micro Loans?

Ang mga micro loans ay maaaring magbigay ng maraming benepisyo sa mga nangangailangan ng tulong pinansyal. Kabilang dito ang mga sumusunod:

 1. Mabilis at madaling approval process – Hindi kailangan ng mahabang pagsusuri sa mga dokumento at kadalasan ay mabilis ang pag-apruba ng mga micro loans.
 2. Maaaring magamit sa iba’t ibang pangangailangan – Maaaring magamit ang mga micro loans sa pagpapagawa ng bahay, pagsisimula ng negosyo, o pagbabayad ng mga utang.
 3. Hindi kailangan ng collateral – Kadalasan, hindi kailangan ng mga collateral sa mga micro loans.
 4. Mababang interes rates – Kadalasan ay mayroong mababang interes rates ang mga micro loans kumpara sa mga traditional na pautang.

Conclusion

Sa kasalukuyang panahon, mahirap ang sitwasyon sa ating ekonomiya at marami sa atin ang nangangailangan ng tulong pinansyal. Kung nais mong mag-apply ng micro loans, maaaring subukan ang mga lending company na nabanggit sa itaas. Siguraduhin na sundin ang mga repayment terms at iwasan ang pagkakaroon ng negative credit score.

Frequently Asked Questions (FAQs)

 1. Ano ang mga requirements para mag-apply ng micro loans sa mga lending company na ito?
 • Kadalasan, kailangan ng valid na ID, payslip, at iba pang dokumento na hinihingi ng lending company.
 1. Gaano kabilis ang approval process ng micro loans?
 • Kadalasan, mabilis ang approval process ng micro loans sa mga lending company na ito. Maaari kang matanggap ng notification sa loob ng ilang minuto o oras mula sa iyong application.
 1. Magkano ang interest rates ng mga micro loans na ito?
 • Ang interest rates ng mga micro loans na ito ay nagkakaiba at depende sa lending company. Kadalasan ay mayroong mababang interes rates kumpara sa mga traditional na pautang.
 1. Ano ang mga pagkakataon na ma-approve ang aking application?
 • May mga pagkakataon na ma-approve ang application ng mga nangangailangan ng tulong pinansyal, kung sakaling mayroong sapat na dokumento at impormasyon na isinumite.
 1. Ano ang mga penalties kung hindi masusunod ang repayment terms?
 • Maaaring magkaroon ng penalties kung hindi masusunod ang repayment terms, at maaaring magkaroon ng negative credit score. Itutuloy ang pagbabayad ng interest at mayroong posibilidad na hindi ma-approve ang susunod na loan application.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.