Ano ang mga Kailangan Para Makapag-apply ng Personal Loan sa Pilipinas?

Reading Time - 5 minutes

Kung ikaw ay naghahanap ng karagdagang pondo para sa mga gastusin tulad ng pagpapagawa ng bahay, pagpapa-aral ng mga anak, o pagpapagamot, ang pag-apply ng personal loan ay maaaring magbigay sa iyo ng magandang solusyon. Ngunit bago ka mag-apply ng personal loan sa Pilipinas, kailangan mong malaman ang mga kailangan at proseso upang magkakaroon ng tamang kaalaman at paghahanda. Sa artikulong ito, ating tatalakayin ang mga pangunahing bagay na dapat mong malaman bago mag-apply ng personal loan sa Pilipinas.

1. Ano ang Personal Loan?

Una sa lahat, dapat mong malaman ang kahulugan ng personal loan. Ito ay isang uri ng loan na ibinibigay ng mga bangko at lending companies na maaaring magamit para sa personal na mga gastusin ng isang tao. Karaniwang ginagamit ito para sa pagbili ng kagamitan, pagpapagawa ng bahay, pagpapa-aral, o sa kahit anong ibang mga personal na layunin. Sa karamihan ng kaso, ang personal loan ay may fixed na interest rate at repayment terms.

2. Ano ang mga Kailangan sa Pag-apply ng Personal Loan?

Bago ka mag-apply ng personal loan sa Pilipinas, dapat mong siguraduhin na ikaw ay mayroong tamang kwalipikasyon at mga kailangan upang ma-approve ang iyong application. Narito ang mga pangunahing kailangan:

a. Proof of Income

Isa sa mga pinakamahalagang kailangan sa pag-apply ng personal loan ay ang proof of income. Ito ay nagpapatunay na ikaw ay may kakayahang magbayad sa iyong utang base sa iyong kita. Maaaring magpakita ng payslip, certificate of employment, ITR, at iba pang dokumento na magpapatunay ng iyong kinikita.

b. Valid IDs

Dapat din na magpakita ng valid IDs upang patunayan ang iyong pagkakakilanlan. Ito ay maaaring SSS ID, TIN ID, driver’s license, passport, at iba pa.

c. Credit Score

Isa pang mahalagang kailangan sa pag-apply ng personal loan ay ang credit score. Ito ay nagpapakita ng iyong creditworthiness at kasiguraduhan sa pagbabayad ng iyong utang. Kung mayroon kang maayos na credit score, mas malaki ang pagkakataon na ma-approve ang iyong loan application.

3. Saan Maaaring Mag-apply ng Personal Loan sa Pilipinas?

Sa kasalukuyan, maraming bangko at lending companies ang nag-ooffer ng personal loan sa Pilipinas. Narito ang ilan sa mga pinakakilalang lending companies at bangko:

a. Lending Companies

 • Tala Philippines
 • Cashalo
 • Pera247
 • Cash Mart
 • Robocash

b. Banks

 • BDO Personal Loan

c. Pag-apply ng Personal Loan Online

Maaari ka ring mag-apply ng personal loan sa pamamagitan ng online application. Ito ay mas convenient dahil hindi na kailangan pang pumunta sa bangko o lending company para mag-apply. Ilan sa mga lending companies na nag-ooffer ng online application ay ang Cashalo, Tala Philippines, at Pera247.

4. Paano ma-approve ang Personal Loan?

Hindi lahat ng nag-aapply ng personal loan ay ma-approve. Mayroong mga kwalipikasyon na dapat ma-meet upang ma-approve ang iyong loan application. Narito ang ilang tips upang ma-approve ang iyong personal loan:

a. Magpakita ng Maayos na Credit Score

Ang credit score ay isa sa mga pinakamahalagang basehan sa pag-approve ng personal loan. Kung mayroon kang maayos na credit score, mas malaki ang posibilidad na ma-approve ang iyong loan application.

b. Magpakita ng Maayos na Proof of Income

Bukod sa credit score, mahalaga rin na magpakita ng maayos na proof of income upang patunayan na ikaw ay may kakayahang magbayad ng iyong utang.

c. Pumili ng Tamang Lender

Ang pagpili ng tamang lending company o bangko ay mahalaga upang masigurado na ma-approve ang iyong loan application. Pumili ng lender na nag-ooffer ng tamang interest rate at repayment terms na akma sa iyong pangangailangan.

5. Ano ang mga Risks ng Pagkuha ng Personal Loan?

Kahit na ang personal loan ay maaaring magbigay ng dagdag na pondo para sa mga gastusin, mayroon ding mga risks na dapat mong malaman bago ka mag-apply ng loan. Narito ang ilan sa mga risks ng pagkuha ng personal loan:

a. Mataas na Interest Rate

Ang personal loan ay may fixed na interest rate na mas mataas kumpara sa ibang mga uri ng loan. Kaya’t dapat mong siguraduhin na kayang bayaran ang interest rate bago ka mag-apply ng loan.

b. Penalty Fees

Kung hindi ka makakabayad sa iyong loan sa takdang oras, may penalty fees na dapat mong bayaran. Kaya’t dapat mong siguraduhin na kayang bayaran ang iyong utang sa takdang oras upang maiwasan ang penalty fees.

6. Paano Magbayad ng Personal Loan?

Pagkatapos ma-approve ang iyong personal loan, kailangan mong malaman ang proseso ng pagbabayad ng iyong utang. Narito ang ilang paraan upang magbayad ng personal loan:

a. Direct Debit

Ito ay ang pagbabayad ng iyong utang sa pamamagitan ng automatic debit sa iyong bank account. Ito ay magiging convenient dahil hindi mo na kailangan pang pumunta sa bangko para magbayad.

b. Bayad Center

Maaari ka ring magbayad ng iyong utang sa mga bayad center tulad ng Bayad Center, SM Bills Payment Center, at iba pa.

c. Online Payment

Maaari ka rin magbayad ng iyong utang sa pamamagitan ng online payment gamit ang mobile banking app ng iyong banko.

7. Conclusion

Sa pag-apply ng personal loan sa Pilipinas, mahalaga na malaman ang mga kwalipikasyon at mga risks na kaakibat nito. Kailangan mong siguraduhin na kayang bayaran ang iyong utang upang maiwasan ang penalty fees at iba pang problema. Maaring magbigay ng dagdag na pondo ang personal loan, ngunit dapat mong mag-ingat upang hindi mapasama sa iyong financial situation.

8. Mga Karagdagang Tanong

 1. Ano ang pinakamahalagang factor sa pag-approve ng personal loan?
 • Ang credit score ang isa sa mga pinakamahalagang factor sa pag-approve ng personal loan.
 1. Gaano katagal bago ma-approve ang personal loan?
 • Depende sa lending company o bangko, maaring tumagal ng ilang araw hanggang ilang linggo bago ma-approve ang personal loan.
 1. Ano ang gagawin kung hindi kayang bayaran ang personal loan?
 • Kung hindi kayang bayaran ang personal loan sa takdang oras, maaring magkaroon ng penalty fees at maging dahilan para magkaroon ng mas malaking utang.
 1. Magkano ang pwede ma-approve na personal loan?
 • Depende sa lending company o bangko, maaring ma-approve ng hanggang P2,000,000 na personal loan.
 1. Ano ang dapat i-consider bago mag-apply ng personal loan?
 • Dapat isaalang-alang ang interest rate, repayment terms, at kakayahang bayaran ng personal loan bago mag-apply.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.