5 Karaniwang Pagkakamali sa Resume na Dapat Iwasan

Reading Time - 9 minutes
5 Karaniwang Pagkakamali sa Resume na Dapat Iwasan

Ang paggawa ng perfect resume ay mahalaga para makuha ang iyong dream job. Ngunit, maraming job seekers ang nahuhulog sa mga karaniwang bitag na maaaring makasira sa kanilang tsansa. Ang pag-iwas sa mga pagkakamaling ito ay maaaring magpalayo sa iyo sa kumpetisyon at pataasin ang iyong tsansa ng tagumpay. Narito ang limang karaniwang pagkakamali sa resume at kung paano ito maiwasan:

Also Read: Cheat Sheet para sa mga Job Interview Questions

1. Typos at Grammatical Errors

Walang mas mabilis na makakasira sa iyong propesyonalismo kaysa sa isang resume na puno ng typos at grammatical mistakes. Ang mga pagkakamaling ito ay maaaring magmukha kang pabaya at hindi masinop sa detalye.

Ano ang dapat gawin:

 • Proofread ang iyong resume nang maingat. Maglaan ng oras upang basahin nang mabuti ang bawat seksyon ng iyong resume upang matiyak na walang pagkakamali.
 • Gumamit ng spell check tools, ngunit huwag umasa lamang sa mga ito. Habang nakakatulong ang mga spell check tools, hindi sila perpekto. Maaaring hindi nila makita ang mga contextual errors o magmungkahi ng maling pagbabago.
 • Ipa-review ang iyong resume sa iba. Ang ibang tao ay maaaring magbigay ng sariwang pananaw at makahuli ng mga pagkakamaling maaaring nalampasan mo. Maaari itong maging kaibigan, miyembro ng pamilya, o professional service.
 • Isaalang-alang ang pagbabasa ng iyong resume nang malakas. Maaari itong makatulong sa iyo na makita ang mga awkward phrasing o pagkakamaling maaaring hindi mo napansin kapag tahimik kang nagbabasa.
 • Suriin ang mga karaniwang pagkakamali. Bigyang-pansin ang mga karaniwang pagkakamali tulad ng maling paggamit ng homophones (e.g., their vs. there), subject-verb agreement, at pagkakapare-pareho sa formatting at punctuation.
 • Magpahinga sa pagitan ng mga proofreading sessions. Ang pag-review ng iyong resume na may sariwang mata pagkatapos ng pahinga ay maaaring magpataas ng iyong tsansa na makita ang mga pagkakamali.

2. Not Showcasing Achievements

Ang paglista ng mga job responsibilities nang hindi binibigyang-diin ang mga tiyak na achievements ay maaaring gawing bland at hindi kahanga-hanga ang iyong resume. Interesado ang mga employers sa iyong mga nagawa at kung paano ka nagdagdag ng halaga sa iyong mga nakaraang tungkulin. Ang simpleng pag-outline ng iyong duties ay hindi nagpapahayag ng impact na nagawa mo sa mga posisyon na iyon.

Ano ang dapat gawin:

Also Read: Paano Maging Piloto ng Philippine Air Force?

 • Ituon ang pansin sa accomplishments gamit ang malalakas na action verbs at quantifiable metrics. Ang mga action verbs tulad ng “achieved,” “improved,” “implemented,” at “increased” ay tumutulong upang malinaw na maipahayag ang iyong mga kontribusyon at tagumpay.
 • Gumamit ng mga tiyak, measurable results upang ilarawan ang iyong mga achievements. Ang quantifiable metrics ay nagbibigay ng konkretong ebidensya ng iyong performance at pagiging epektibo. Halimbawa, sa halip na sabihing “Responsible for sales,” sabihin “Increased sales by 15% in six months.” Ipinapakita nito ang iyong kakayahan na mag-drive ng results.
 • I-highlight ang anumang awards, recognitions, o promotions na natanggap mo. Ang mga accolades na ito ay maaaring karagdagang magpakita ng iyong kakayahan at ang halaga na dinala mo sa iyong mga nakaraang tungkulin.
 • Magbigay ng context para sa iyong mga achievements. Ipaliwanag ang mga hamon na hinarap mo at kung paano nakatulong ang iyong mga kontribusyon upang malampasan ang mga ito. Halimbawa, “Implemented a new inventory management system that reduced stock discrepancies by 30% over a year.”
 • Ipakita ang iba’t-ibang accomplishments. Isama ang mga achievements sa iba’t-ibang larangan tulad ng project management, team leadership, process improvements, at customer satisfaction upang magbigay ng well-rounded view ng iyong kakayahan.
 • Gumamit ng bullet points para sa kalinawan at emphasis. Ang bullet points ay nagpapadali para sa employers na mabilis na ma-scan at makilala ang mga key achievements sa iyong resume.

3. Generic One-Size-Fits-All Resume

Ang pagpapadala ng parehong resume para sa bawat job application ay maaaring mukhang epektibo, ngunit binabawasan nito ang iyong tsansa na tumayo. Gusto ng mga employers na makita na naglaan ka ng oras upang i-tailor ang iyong resume sa kanilang mga tiyak na pangangailangan. Ang generic resume ay maaaring magmukha kang walang interes o hindi kwalipikado para sa specific role na ina-applyan mo.

Ano ang dapat gawin:

Also Read: Paano Pumasa sa Civil Service Exam sa Isang Take?

 • I-customize ang iyong resume para sa bawat job application. I-tailor ang iyong resume upang umayon sa specific job requirements at company culture. Ipinapakita nito na may tunay kang interes sa posisyon at naglaan ka ng oras upang maunawaan ang hinahanap ng employer.
 • I-highlight ang mga skills at experiences na pinaka-nauugnay sa job description. Maingat na basahin ang job posting at tukuyin ang mga key qualifications at skills na kinakailangan. I-reflect ang mga ito sa iyong resume sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa iyong mga relevant experiences at achievements.
 • Gumamit ng keywords mula sa job description. Maraming kumpanya ang gumagamit ng Applicant Tracking Systems (ATS) upang i-screen ang mga resume. Ang pagsama ng keywords mula sa job description ay maaaring makatulong upang matiyak na ang iyong resume ay makakalusot sa mga sistemang ito at makarating sa hiring manager.
 • I-adjust ang iyong professional summary o objective statement. I-tailor ang seksyong ito upang umayon sa specific role at company. Banggitin kung paano ang iyong background at goals ay tumutugma sa posisyon na ina-applyan mo.
 • I-emphasize ang mga relevant accomplishments. I-highlight ang mga achievements na partikular na nauugnay sa trabahong ina-applyan mo. Halimbawa, kung ang trabaho ay nangangailangan ng project management skills, bigyang-diin ang iyong mga matagumpay na proyekto at mga resulta nito.
 • Mag-research tungkol sa kumpanya at isama ang mga insights sa iyong resume. Ipakita na nauunawaan mo ang mission, values, at mga kamakailang developments ng kumpanya. Maaari itong maipakita sa iyong resume sa pamamagitan ng pag-align ng iyong mga experiences at achievements sa mga goals ng kumpanya.
 • Gumamit ng targeted cover letter. Kasama ng isang tailored resume, magpadala ng cover letter na partikular na tumutukoy sa trabaho at kumpanya. Ipaliwanag kung paano ang iyong background ay ginagawa kang ideal fit para sa role.

4. Focusing on Duties Instead of Accomplishments

Ang simpleng paglista ng job duties ay maaaring gawing parang job description ang iyong resume sa halip na isang personal na kwento ng iyong professional journey. Gusto ng mga employers na malaman kung paano ka nag-excel sa iyong mga nakaraang tungkulin at anong tangible results ang iyong naabot.

Ano ang dapat gawin:

 • I-emphasize ang iyong accomplishments at ang impact na nagawa mo sa iyong mga nakaraang posisyon. Sa halip na sabihing ano ang iyong responsibilities, bigyang-diin kung ano ang iyong na-achieve at paano ito nakinabang sa organization.
 • Gumamit ng mga tiyak na halimbawa at i-quantify ang iyong impact kung maaari. Ang konkretong numbers at statistics ay nagbibigay ng malinaw na ebidensya ng iyong kontribusyon. Halimbawa, “Managed social media channels, resulting in a 20% increase in follower engagement” ay mas nakakahikayat kaysa “Managed social media channels.”
 • I-highlight ang mga instances ng problem-solving. Ipakita ang mga sitwasyon kung saan nakilala mo ang mga isyu, nagpatupad ng mga solusyon, at nakamit ang mga positibong resulta. Halimbawa, “Developed a new customer service protocol that reduced response times by 30%.”
 • Isama ang mga awards at recognitions. Kung nakatanggap ka ng anumang accolades para sa iyong performance, siguraduhing banggitin ang mga ito. Maaaring ito ay mga awards, promotions, o kahit positibong feedback mula sa mga supervisors.
 • Ipakita ang iba’t ibang achievements. Isama ang mga accomplishments mula sa iba’t ibang larangan, tulad ng pagpapabuti ng mga proseso, pagtaas ng sales, pagpapahusay ng customer satisfaction, o pamumuno sa matagumpay na mga proyekto.
 • Gumamit ng action verbs upang ilarawan ang iyong accomplishments. Ang mga salitang tulad ng “achieved,” “improved,” “led,” “initiated,” at “boosted” ay nagpapadynamic at impactful sa iyong resume.
 • Magbigay ng context para sa iyong mga achievements. Magbigay ng maikling paliwanag ng sitwasyon bago ang iyong intervention at ang mga tiyak na hakbang na iyong ginawa upang makamit ang mga resulta. Halimbawa, “Revamped the onboarding process, which reduced employee training time by 25%.”
 • I-tailor ang iyong accomplishments sa trabahong ina-applyan mo. I-highlight ang mga achievements na pinaka-nauugnay sa posisyon na iyong hinahanap, na nagpapakita na mayroon kang mga skills at karanasang kinakailangan para sa role.

5. Length Issues (Too Long or Short)

Finding the right balance in the length of your resume is crucial. Ang isang resume na masyadong mahaba ay maaaring maging overwhelming, habang ang isang masyadong maikli ay maaaring hindi magbigay ng sapat na impormasyon tungkol sa iyong qualifications. Ang tamang balanse ay tinitiyak na ang iyong resume ay parehong komprehensibo at madaling basahin.

Ano ang dapat gawin:

 • Aim for a concise and impactful resume, ideally one page. Para sa karamihan ng mga job seekers, lalo na sa mga may mas mababa sa sampung taon ng karanasan, sapat na ang isang-pahinang resume upang i-highlight ang mga key qualifications at achievements. Ito ay nakakatulong upang mapanatili ang interes ng reader at tinitiyak na ang pinaka-mahalagang impormasyon ay madaling makuha.
 • Focus on the most relevant information and avoid unnecessary details. I-tailor ang iyong resume sa specific job na ina-applyan mo sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa mga skills at experiences na pinaka-nauugnay sa role. Ang approach na ito ay nakakatulong upang mapanatiling concise at focused ang iyong resume.
 • For more experienced professionals, a two-page resume can be acceptable. Kung mayroon kang malawak na karanasan o maraming achievements, maaaring kinakailangan ng isang dalawang-pahinang resume upang maipakita nang maayos ang iyong qualifications. Gayunpaman, tiyakin na bawat bahagi ng impormasyong kasama ay may kaugnayan at nagdaragdag ng halaga sa iyong application.
 • Use a clear and organized format. Ang isang well-structured resume na may malinaw na tinukoy na mga seksyon at bullet points ay makakatulong upang maipresenta ang iyong impormasyon sa isang concise na paraan. Iwasan ang paggamit ng mga overly complex templates na maaaring mag-aksaya ng espasyo.
 • Prioritize the most important information on the first page. Dahil ang unang pahina ng iyong resume ang makakatanggap ng pinakamaraming atensyon, tiyakin na isama ang iyong pinakamahalagang skills, experiences, at accomplishments dito.
 • Consider the industry and role you are applying for. Iba’t ibang industriya at roles ang maaaring may iba’t ibang expectations para sa haba ng resume. Halimbawa, ang academic o executive resumes ay maaaring mas mahaba dahil sa pangangailangang isama ang detalyadong impormasyon tungkol sa publications, research, o malawak na work history.
 • Regularly review and update your resume. Habang umuusad ang iyong career, suriin ang iyong resume nang regular upang alisin ang mga outdated o hindi gaanong nauugnay na impormasyon. Nakakatulong ito upang mapanatiling current ang iyong resume at nakatuon sa iyong pinakabagong at mahahalagang achievements.

Sa pag-iwas sa mga karaniwang pagkakamali sa resume at pagsunod sa mga gabay na ito, maaari kang makagawa ng resume na kapansin-pansin para sa mga potensyal na employer. Tandaan, ang iyong resume ay madalas ang unang impresyon mo, kaya gawin itong sulit!

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.