Paano Maghain ng Apela para sa Reconsideration ng Resulta ng UPCAT

Reading Time - 10 minutes
Paano Maghain ng Apela para sa Reconsideration ng Resulta ng UPCAT

Ang UP College Admission Test (UPCAT) ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamahirap na college entrance exams sa Pilipinas, dahil sa dami ng mga nag-a-apply at sa limitadong bilang ng mga slot na inaalok ng University of the Philippines (UP).

Ngayon na nailabas na ang mga resulta ng UPCAT at hindi ka pinalad na makakuha ng slot o hindi mo nakuha ang kursong o campus na gusto mo. Mabuti na lang, hindi lahat ng nakapasa sa UPCAT ay nagpapatuloy sa pag-enroll. Ito ay nangangahulugang may mga bakanteng slots na maaari mong pagtangkaan.

Ano ang dapat mong gawin? Syempre, subukan mo itong makuha!

Magpatuloy sa pagbabasa at alamin kung paano ka makakapag-file ng appeal for reconsideration at kung paano mo maaabot ang iyong dream course o campus kung sakaling hindi matanggap ang iyong reconsideration.

Appeals for Reconsideration

1. Mga Kwalipikasyon

Pagkatanggap ng iyong UPCAT results, makikita mo ang iyong University Predicted Grade (UPG). Upang malaman kung ikaw ay kuwalipikado para mag-file ng appeal for reconsideration, ang mga sumusunod ay dapat mong tignan:

 • Ang iyong UPG ay dapat na nasa loob ng, o mas mataas pa sa, cut-off grade ng target mong campus.
 • Ang target mong campus ay dapat may mga bakanteng slots.

Magkakaiba ang cut-off grades para sa appeals sa bawat UP campus. Halimbawa, ito ang mga cut-off grades para sa appeals noong 2020 UPCAT:

Also Read: Paano Makapasok sa UP Kahit na Mababa o Average ang Grades sa High School?

How to Appeal UPCAT Result

Paalala: Ang cut-off grades para sa bawat UP campus ay maaaring magbago taon-taon. Laging maghintay sa opisyal na listahan ng cut-off grades mula sa opisyal na UPCAT website. Dagdag pa, kadalasan ay hindi tumatanggap ng appeals ang UP Diliman para sa mga freshman. Dahil dito, maaaring ikonsidera mo ang paglipat sa ibang pagkakataon. Para sa dagdag na impormasyon, magpatuloy sa susunod na bahagi ng artikulong ito.

2. Paano Mag-Apply para sa Appeal

Kasama ng iyong UPCAT results, dapat ay natanggap mo rin ang iyong Non-Qualifier’s Slip. Suriin ang listahan ng cut-off grades para sa bawat UP campus at alamin ang mga deadline.

Bisitahin ang Office of the University Registrar (OUR) ng UP campus na nais mong pag-apelaan at isumite ang mga sumusunod:

 • Ang iyong Non-Qualifier’s Slip
 • Valid ID ng aplikante na may larawan at pirma
 • Letter of Appeal (maaaring hindi kailangan pero maghanda na rin)
 • Authorization Letter na may pirma ng aplikante (kung may kinatawan ang examinee na gagawa ng request) at ID ng authorized representative

3. Ano ang Susunod Pagkatapos Mag-file ng Appeal/Reconsideration?

Kailangan mo lang maghintay sa paglabas ng resulta ng appeal mula sa OUR.

Paalala: Kahit na ang iyong UPG ay pasok sa cut-off grade ng campus, hindi ito nangangahulugan na awtomatiko kang bibigyan ng slot sa campus na iyon. Bukod sa ranggo ng UPG ng mga aplikante, may iba pang mga salik na ikokonsidera depende sa hinihingi ng UP campus.

4. Nag-File Ako ng Appeal for Reconsideration Pero Hindi Tinanggap. Ano Na Ngayon?

Kung hindi tinanggap ang iyong appeal, maaaring kailangan mong tanggapin na kailangan mong mag-enroll sa ibang unibersidad/campus/kurso. Pero kung determinado ka pa ring mag-aral sa UP o sa dream campus o kurso mo, narito ang mga paraan para makamit mo ang iyong layunin:

Shifting (S1 or S2 applications) o Transferring (T1 or T2 applications)

1. Ano ang S1 at S2 applications?

Ito ay para sa mga estudyanteng nakapasa sa kanilang target na UP campus ngunit hindi nakuha ang kanilang target na kurso. Tinatawag sila ng UP na Degree Program with Available Slot (DPWAS). Ibig sabihin, maaari kang mag-enroll sa campus sa kondisyong mag-enroll ka sa isang degree program na may available slots.

Also Read: Paano Makakuha ng Mataas na NMAT Score Nang Walang Review Center?

Karaniwang inilalabas ang listahan ng mga degree programs na may available slots matapos makumpirma o tanggihan ng karamihan ng mga nakapasa sa UPCAT ang kanilang mga slots.

Ang mga Shiftee 1 applicants ay tumutukoy sa mga estudyanteng gustong lumipat sa ibang degree program na inaalok din sa kolehiyong kanilang pinapasukan. Halimbawa, nakapag-enroll ka sa BS Biology sa College of Science ng UP Diliman at nais mong lumipat sa BS Geology, na inaalok din ng College of Science ng UP Diliman. Ikaw ay ituturing na isang S1 applicant.

Ang mga Shiftee 2 applicants naman ay iyong mga estudyanteng gustong lumipat sa ibang degree program na hindi inaalok ng kanilang kasalukuyang kolehiyo ngunit inaalok pa rin sa loob ng parehong campus. Halimbawa, ikaw ay nakapag-enroll sa BS Geology sa College of Science ng UP Diliman ngunit nais mong lumipat sa BS Chemical Engineering, na inaalok ng College of Engineering sa UP Diliman. Ikaw ay ituturing na isang S2 applicant.

2. Ano ang T1 at T2 applications?

Ito ay para sa mga estudyanteng hindi nakapag-enroll sa kanilang target na UP campus o hindi nabigyan ng admission slot sa UP.

Ang T1 applicants ay tumutukoy sa mga estudyanteng balak lumipat mula sa isang UP campus patungo sa ibang UP campus. Halimbawa, ikaw ay isang estudyante ng UP Manila at nais mong lumipat sa UP Diliman. Ikaw ay ituturing na isang T1 applicant.

Ang T2 applicants naman ay iyong mga estudyanteng balak lumipat mula sa ibang kolehiyo o unibersidad (hindi UP) papunta sa anumang UP constituent university. Halimbawa, ikaw ay estudyante mula sa ABC University at nais mong mag-request ng transfer sa UP Diliman. Ikaw ay ituturing na isang T2 applicant.

3. Kailan ako pwedeng mag-shift/transfer?

Karaniwang pinapayagan lamang ng UP campuses ang mga shiftee at transferee tuwing unang semester ng academic year. Subalit, ito ay maaaring magbago. Para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang opisyal na website ng OUR ng target na UP campus.

Also Read: Paano Mag-Compute ng Severance Pay sa Pilipinas?

4. Paano ako mag-shift/transfer?

Magkakaiba ang requirements para sa bawat uri ng shiftee o transferee, ngunit halos pareho lang ang proseso.

Hakbang 1. Mag-research agad tungkol sa target mong UP campus at/o degree program

Magsimulang maghanda ng maaga sa pamamagitan ng pagpili kung aling UP campus at degree program ang iyong target. Magkakaiba ang requirements ng bawat degree program at UP college unit kaya dapat laging makipag-ugnayan muna sa Office of the College Secretary (OCS) ng UP college unit para malaman pa ang ibang detalye.

Narito ang isang pro tip: maaari kang maghanap ng transferee primer sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng OUR o sa simpleng pag-googling ng mga keyword na ito: (UP campus) primer (target year of application) para direktang makita ang dokumento na ito:

How to Appeal UPCAT Result

Tandaan: Kung hindi pa available ang primer para sa target year of application, maaari kang sumangguni sa primer ng nakaraang taon para sa karagdagang detalye. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga requirements sa primer ay maaaring magbago taon-taon depende sa bilang ng available slots. Ito ay nangangahulugan na minsan, maaaring hindi tumatanggap ng shiftees o transferees ang isang UP college unit para sa nasabing academic year.

Kapag nakuha mo na ang primer, dapat ay makikita mo ang mga ganito:

How to Appeal UPCAT Result

Tandaan ang mga deadline na nakalista sa primer.

Para sa S1, S2, at T1 applicants: karaniwang kinakailangan na makakuha at makapasa ng hindi bababa sa 30 academic units.

Para sa T2 applicants: karaniwang kinakailangan na makakuha at makapasa ng hindi bababa sa 33 academic units at magkaroon ng GWA na hindi bababa sa 2.0 o mas mataas (depende sa degree program) ayon sa UP Grading System. Para malaman ang GWA equivalence ng grading system ng iyong unibersidad, maaari kang sumangguni sa Primer for College Secretaries na matatagpuan sa opisyal na website ng OUR o i-click lang dito.

Hakbang 2. Itakda ang iyong target GWA at sikaping makakuha ng pinakamataas na posible

Kapag may mga shiftees at transferees para sa isang degree program, sila ay rinaranggo ayon sa GWA, mga kinuhang subjects, indibidwal na grado sa bawat subject, interviews, at iba pang mga salik depende sa degree program.

Para magkaroon ng kalamangan laban sa iyong mga kapwa shiftees at transferees, sikapin mong magkaroon ng mas mataas na GWA kaysa sa minimum na kinakailangan. Gamit ang halimbawa sa itaas, kung ang BS Math program ay nangangailangan ng 1.75 GWA, mas mainam na layunin mo ang 1.5 o mas mataas pa.

Hakbang 3. Kolektahin ang mga requirements at mag-apply

Sundan ang halimbawa sa itaas, dahil ang BS Math program ay inaalok ng College of Science, kailangan mong kontakin ang OCS ng College of Science sa pamamagitan ng email. Malalaman mo kung paano sila makokontak sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng UP college unit.

Para sa S1, S2, T1, at T2 applicants, karaniwang kailangan mo ng sumusunod:

 • Accomplished Undergraduate Admission Application Form (hindi bababa sa 2 kopya)
 • Certified True Copy of Grades (pinirmahan at selyado ng Registrar ng iyong eskwelahan/unibersidad, orihinal)
 • Dalawang (2) kopya ng 2×2 Photo ID
 • Official Receipt ng Application Fee (PHP 100.00) (para sa T2 applicants)

Isang paalala: Dahil sa kamakailang pandemya, lahat ng aplikasyon para sa shiftee at transferee ay ipinapasa sa OUR para sa processing sa ngayon. Ito ay maaaring magbago batay sa kasalukuyang sitwasyon. Para sa karagdagang detalye, sumangguni sa website ng OUR ng target na UP campus.

Hakbang 4. Hintayin ang resulta ng evaluation

Matapos mong isumite ang lahat, hihilingin sa iyo na maghintay para sa resulta ng evaluation. Kung ikaw ay kuwalipikado para sa isang slot ng degree program, padadalhan ka ng email na naglalaman ng mga instruksyon para sa admissions at karagdagang requirements. Karaniwang inilalabas ang mga resulta sa loob ng 2 linggo o mas maiksi pa.

Mga Tips at Babala (para sa mga Shiftees at Transferees)

 • Pagplanuhan ang iyong mga subjects. Ito ay kadalasan para sa S1, S2, at T1 applicants. Kung ikaw ay magshi-shift sa isang degree program na hindi gaanong kaugnay sa iyong kasalukuyang kurso sa aspeto ng kurikulum, subukang mag-enlist sa mga subjects na maaaring ma-credit sa iyong target na kurso. Hangga’t maaari, sikaping makakuha ng mga GEs (general education), PEs, at NSTP subjects na ma-credit sa ibang campus o degree program. Sa pamamagitan nito, maaaring mapanatili mo ang iyong kasalukuyang academic standing pagkatapos mag-shift.
 • Maghanda para sa isang “fresh” na simula. Ito ay kadalasan para sa T2 applicants. Malamang ay magsisimula ka ulit sa freshman standing kapag ikaw ay nakapag-enroll na sa UP. Kahit pa galing ka sa isang related o katulad na kurso, hindi lahat ng iyong mga subjects ay ma-credit. Tandaan na ang tanging mga GEs, PEs, at NSTP lamang ang maaaring ma-credit basta’t may katumbas na subject ang iyong GE/s at PE/s sa UP. Kung wala, hindi ito ma-credit.
 • Mas mahirap makapasok sa mga popular na kurso. Ito ay dahil sa limitadong bilang ng slots na nagbubukas bawat taon at sa dami ng mga shiftees at transferees na nag-aagawan sa mga slots na ito. Planuhing mabuti kung aling degree program ang gusto mong applyan at siguraduhing mas mataas sa average ang iyong mga grado.
 • Maghanda para sa isang laban. Mayroong lebel ng priyoridad pagdating sa mga shiftees at transferees para sa isang degree program. Ang listahan ay nakaayos sa descending order ng priyoridad: Shiftee 1 (S1) > Shiftee 2 (S2) > Transferee 1 (T1) > Transferee 2 (T2). Kung ikaw ay isang T2 applicant, huwag mawalan ng loob. Personal kong kilala ang maraming T2 applicants na nakapasok sa kanilang dream course. Posible ito.
 • Laging magtanong. Kahit na nakapag-compile kami ng medyo komprehensibong gabay para sa pag-shift/pag-transfer para sa iyo, siguraduhing lagi kang mag-verify ng listahan ng mga requirements at qualifications sa kaukulang mga opisina. Mahigpit ang proseso ng aplikasyon para sa pag-shift/pag-transfer kaya ang hindi pagkakapasa ng lahat ng requirements ay maaaring magpabalam sa iyong aplikasyon.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.