Paano Makakakuha ng Personal Loan sa Pilipinas Kahit May Bad Credit?

Reading Time - 7 minutes

Kung mayroon kang kasalukuyang bad credit score at nangangailangan ng personal loan, maaaring maging mahirap ito sa Pilipinas. Ngunit huwag mag-alala, may mga pagpipilian ka pa rin para makakuha ng loan kahit mayroon kang bad credit. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga pagpipilian para sa pagkuha ng personal loan sa Pilipinas kahit may bad credit.

Ano ang Bad Credit?

Bago natin talakayin ang mga pagpipilian para sa pagkuha ng personal loan kahit may bad credit, kailangan nating unahin na maunawaan kung ano ang bad credit. Sa Pilipinas, ang credit score ay isang numero na nagpapakita ng creditworthiness ng isang tao. Ang credit score ay nakabatay sa kasaysayan ng isang tao sa pagbabayad ng utang. Kapag mayroon kang masama o mababang credit score, nangangahulugan ito na hindi ka maaaring mapagkatiwalaan sa pagbabayad ng utang sa mga financial institutions.

Bakit Mahirap Makakuha ng Personal Loan Kapag May Bad Credit?

Kapag mayroon kang bad credit score, maaaring maging mahirap makakuha ng personal loan sa Pilipinas. Ito ay dahil hindi ka mapagkakatiwalaan ng mga bangko at financial institutions sa pagbabayad ng iyong utang. Kapag nag-apply ka ng personal loan at mayroon kang bad credit score, maaaring tanggihan ka o bibigyan ka ng mas mataas na interes rate. Ito ay dahil mas mataas ang risk para sa bangko o financial institution na magpautang sa iyo dahil sa iyong masamang credit score.

Mga Pagpipilian para sa Pagkuha ng Personal Loan Kahit May Bad Credit

Kung nangangailangan ka ng personal loan at mayroon kang bad credit score, mayroon ka pa ring mga pagpipilian. Narito ang ilan sa mga ito:

Pag-apply ng Loan sa Mga Online Lending Platforms

Sa panahon ngayon, mayroong mga online lending platforms na nag-aalok ng mga personal loan. Ang mga ito ay mas maluwag para sa mga tao na may bad credit score dahil hindi sila umaasa sa credit score lamang upang mag-apruba ng loan. Ang mga online lending platforms ay mas maluwag at mas mabilis ang proseso ng pag-apruba ng loan. Ngunit tandaan na mayroong mas mataas na interes rate at penalty fees sa mga online lending platforms.

Pagpapautang mula sa mga Credit Unions

Ang mga credit unions ay mga organisasyon na binuo upang magbigay ng serbisyo sa mga miyembro nito. Sa mga credit unions, ang mga miyembro ay nagbibigay ng pera upang magpautang sa mga miyembro na nangangailangan ng pera. Dahil ito ay komunidad ng mga miyembro, mas maluwag ang mga credit unions sa pagpapautang sa mga taong may bad credit score.

Pagpapautang mula sa mga Microlenders

Ang mga microlenders ay mga organisasyon na nagbibigay ng maliit na halaga ng loan sa mga tao na nangangailangan ng pera. Sa mga microlenders, mas maluwag at mas mabilis ang proseso ng pag-apruba ng loan kahit mayroon kang bad credit score. Ngunit tandaan na mayroong mas mataas na interes rate sa mga microlenders.

Pagpapautang mula sa Mga Kaibigan o Kamag-Anak

Kung mayroon kang kaibigan o kamag-anak na handang magpautang sa iyo, ito ay isa pang pagpipilian para sa pagkuha ng personal loan kahit may bad credit score. Ngunit tandaan na dapat ninyong magkasundo sa mga detalye ng pagpapautang at panahon ng pagbabayad bago magkasundo.

Pagpapautang mula sa mga Pawnshop

Ang mga pawnshop ay nagbibigay rin ng loan sa mga tao na mayroong mga kagamitan na maaring isanla. Ang mga pawnshop ay maluwag sa pagpapautang kahit mayroon kang bad credit score dahil mayroon silang collateral. Ngunit tandaan na mayroong mataas na interes rate at penalty fees sa mga pawnshop.

Pag-apply ng Secured Loan

Ang secured loan ay loan na mayroong collateral. Sa secured loan, ang borrower ay nagbibigay ng collateral upang magpapautang ang financial institution. Dahil may collateral ang loan, mas maluwag ang mga financial institution sa pagpapautang kahit may bad credit score. Ngunit tandaan na kung hindi mo maibabayad ang loan, mawawala sa iyo ang collateral.

Mga Bagay na Dapat Tandaan Bago Mag-apply ng Personal Loan

Kung mag-aapply ka ng personal loan, dapat mong isaalang-alang ang mga sumusunod:

  • Tiyaking alam mo ang iyong credit score bago mag-apply ng personal loan.
  • Pumili ng tamang loan type para sa iyo.
  • Siguraduhin na naiintindihan mo ang mga terms and conditions ng loan.
  • Magsumikap na magbayad ng loan upang maiwasan ang penalty fees at interes rate.

Tips sa Pagbabayad ng Personal Loan

Kung nakuha mo na ang personal loan, narito ang ilan sa mga tips sa pagbabayad nito:

  • Magbayad sa takdang panahon upang maiwasan ang penalty fees.
  • Kung mayroon kang dagdag na pera, magbayad ng mas mataas sa minimum na kailangan mong bayaran upang mabawasan ang interes rate at maibalik ang loan sa mas maagang panahon.
  • Huwag magpabaya sa pagbabayad ng loan dahil ito ay maaaring magdulot ng mas malalang problema sa iyong credit score.

Pagtatapos

Sa Pilipinas, mayroong mga pagpipilian para sa mga taong may bad credit score na nais mag-apply ng personal loan. Maaaring mag-apply ng loan sa mga traditional banks, online lending platforms, credit unions, microlenders, pawnshop, at secured loan. Ngunit, dapat isaalang-alang ang mga detalye at terms and conditions ng loan upang maiwasan ang mga penalty fees at interes rate. At sa huli, dapat magsumikap sa pagbabayad ng loan upang mapanatili ang iyong credit score.

Mga Tanong Tungkol sa Pagkuha ng Personal Loan kahit may Bad Credit

Ano ang pinakamalaking kahalagahan ng credit score sa pagkuha ng personal loan?

Ang credit score ay isa sa mga pangunahing batayan ng mga financial institutions sa pag-apruba ng mga loan applications. Ito ay tumutukoy sa kabuuang kalagayan ng iyong credit history na naglalarawan ng iyong kakayahang magbayad ng utang sa takdang panahon. Sa pagkuha ng personal loan, kadalasan ay kinakailangan ng mataas na credit score upang maapruba ang iyong loan application at mabigyan ka ng magandang interest rate.

Paano maaring mapabuti ang credit score sa Pilipinas?

Upang mapabuti ang credit score sa Pilipinas, kailangan mong magbayad ng utang sa takdang panahon at hindi magka-credit card debt. Dapat ding magpakita ng malinis na credit history sa pamamagitan ng pagbabayad ng mga bills tulad ng electric bill, water bill, at iba pa. Maaari ding magpatulong sa credit counseling services upang masiguro na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa financial stability.

Ano ang mga detalye na dapat isaalang-alang bago mag-apply ng personal loan?

Bago mag-apply ng personal loan, dapat isaalang-alang ang interes rate, loan terms, at mga penalty fees. Mahalagang basahin ang buong terms and conditions ng loan upang maiwasan ang anumang problema sa pagbabayad. Dapat ding tuklasin ang mga kailangan na dokumento at alamin kung ano ang maximum na loan amount na maaring makuha.

Ano ang pinakamabilis na paraan para mag-apply ng personal loan kahit mayroon kang bad credit score?

Ang pinakamabilis na paraan para mag-apply ng personal loan kahit mayroon kang bad credit score ay ang pagpunta sa mga online lending platforms na nag-ooffer ng mga loans para sa mga taong mayroong bad credit. Maaari ring mag-apply sa mga credit unions, microlenders, at pawnshops na mayroong mas flexible na requirements kaysa sa mga traditional banks.

Ano ang mga paraan upang maiwasan ang penalty fees at interes rate sa pagbabayad ng personal loan?

Upang maiwasan ang penalty fees at interes rate sa pagbabayad ng personal loan, mahalagang magbayad sa takdang panahon upang hindi maapektuhan ang iyong credit score. Kung mayroong extra cash, magbayad ng mas mataas sa minimum na kailangan mong bayaran upang mabawasan ang interes rate at mabayaran ang loan sa mas maagang panahon. Dapat ding magpakonsulta sa lending institution upang malinawan sa mga detalye ng loan.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.