Paano Mag-Register ng SSS Online: Detalyadong Gabay

Reading Time - 28 minutes
SSS Online

Sa isang tanggapan ng SSS, ang transaksyon ay parang pagtawid sa EDSA sa oras ng rush hour—ang paghihintay ay tila walang katapusang pag-uumaga. Bagamat ang aktuwal na transaksyon ay nagaganap lamang sa loob ng ilang minuto, ang pagpila sa mahabang linya ay karaniwang mas matagal kaysa isang oras.

Maliban na lamang kung mayroon kang walang katapusang pasensya at maraming oras na masayang, mangyaring gamitin ang mga online na serbisyo sa pamamagitan ng My.SSS portal para makipag-transaksyon sa SSS sa loob ng ilang minuto. Upang magkaruon ng access sa portal na ito, kailangan mong magrehistro ng iyong SSS account online nang una.

Table of Contents

Ano ang My.SSS Portal?

Ang My.SSS ay isang online na portal na nagbibigay-daan sa mga miyembro at regular/household employers na mag-access sa kanilang mga talaan at magpatupad ng iba’t ibang transaksyon sa SSS.

Sa pamamagitan ng portal na ito, madali para sa mga miyembro na mag-set ng appointment sa kanilang SSS servicing branch, mag-apply ng simpleng koreksiyon sa kanilang data sa pagiging miyembro, at mag-generate ng kanilang Statement of Account (SOA), na naglalaman ng PRN na kailangan para sa pagbabayad ng mga kontribusyon o utang. Ang mga employers ay maaari ring mag-access sa kanilang My.SSS accounts upang mag-generate ng Contributions Collection List na naglalaman ng PRN na kinakailangan para sa pagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado.

Subalit upang magkaruon ng access sa My.SSS, ang mga miyembro at employers ay kinakailangang mag-register at lumikha ng kanilang User ID at password, na tatalakayin natin mamaya sa gabay na ito.

Narito ang maikli timeline kung paano nagbago ang My.SSS portal sa mga nakaraang taon:

 • Noong Agosto 2018, inilabas ng SSS ang isang na-update na bersyon na tinatawag na My.SSS Beta Portal o SSS Member Portal. Ang bagong portal ay may halos parehong mga feature ng lumang isa, ngunit may mas magandang mobile-friendly na disenyo upang magamit ito ng mga user sa kanilang mga smartphone at tablet.
 • Kahit mayroon nang bagong portal, nanatili pa rin ang lumang isa. Noon, mayroon kang opsiyon kung alin ang pipiliin mong gamitin. Magagamit mo ang parehong username at password para sa alinman sa dalawang portal.
 • Ngunit noong 2020, pinagsama na ang dalawang SSS portal upang maiwasan ang kalituhan at mapabilis ang lahat ng online na aktibidad ng SSS. Maaari mo nang ma-access ang bagong at na-improve na My.SSS sa opisyal na website ng SSS. Ang bagong My.SSS portal ay compatible sa iba’t ibang mga browser (Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera Mini, at iba pa), hindi katulad ng lumang portal na suportado lamang ang Internet Explorer version 11.

Sino ang Pwede Mag-Register sa My.SSS?

1. Miyembro ng SSS

Maaaring lumikha ng online SSS account ang mga empleyado (kasama ang mga kasambahay), self-employed, voluntary, OFW, at non-working spouse members na nakakatugon sa mga sumusunod na kinakailangan:

 • May hindi kukulangin sa isang buwang posted contribution
 • Valid SSS number
 • Valid na petsa ng coverage (ang buwan at taon kung kailan nagsimula ang SSS coverage, halimbawa, nang i-report ng employer ang miyembro para sa coverage o nang magbigay ng kontribusyon ang miyembro bilang self-employed/non-working spouse/OFW member)

Note: Ang mga empleyado na kamakailan lamang ay naghiwalay sa kanilang mga employer ngunit wala pang binabayarang kontribusyon bilang voluntary o self-employed members ay dapat sumunod sa huling update sa kanilang SSS membership. Sa ibang salita, mag-re-register sila bilang empleyado at ilagay ang Employer ID ng dating employer na nireport sila para sa coverage. Maari lamang nilang i-update ang kanilang membership category bilang voluntary pagkatapos bayaran ang kanilang unang kontribusyon.

2. Negosyo/Regular na Employers

Mga kumpanya at non-profit organizations ay maaaring kumuha ng online na employer account sa SSS kung sila ay rehistrado sa SSS bilang employer member.

3. Household Employers

Mga household employers na nag-aalaga ng hindi kukulangin sa isang house helper ay maaaring magrehistro online kung sila ay nakakatugon sa mga sumusunod na kinakailangan:

 • Valid SSS number
 • Ipinareport para sa coverage bilang employed, self-employed, voluntary, non-working spouse, o OFW member
 • May hindi kukulangin sa isang buwang posted contribution

Bakit Kailangang Magrehistro para sa Online na SSS Account?

Simple: ito ay para sa iyong kaginhawaan.

Ang online na account ay nagliligtas sa iyo ng maraming oras at pagsusumikap sa pagte-transaksyon sa SSS. Wala nang kailangan mag-leave para lang maglaan ng buong araw sa opisina ng SSS. Wala nang pagtitiis sa mahabang pila sa loob ng maraming oras. Wala nang walang tigil na pagsusumikap sa telepono habang sinusubukang makatawag sa abalang hotline ng SSS.

Maaari kang mag-transaksyon ng mabilis sa SSS anumang oras at saanman, hangga’t mayroon kang computer o handheld device at access sa internet.

Ngunit upang ma-access ang My.SSS portal, ang mga miyembro at employers ay kinakailangang magrehistro at lumikha ng kanilang mga account muna. Ang pagrehistro ay nagbibigay sigurado na ang kanilang impormasyon ay ligtas at protektado laban sa identity theft. Ang mga miyembro ay maaaring magtukoy ng kanilang User ID at itakda ang kanilang password pagkatapos ng matagumpay na pagrehistro at pag-activate ng kanilang account. Sa kabilang dako, ang mga employers ay maaari ring magtukoy ng kanilang User ID ngunit hindi ang kanilang password. Sa halip, ang user-generated na password ay ipapadala sa kanilang email matapos ang matagumpay na pagrehistro.

1. Online na Serbisyo para sa mga Miyembro ng SSS

Ang mga miyembro ng SSS ay maaaring gawin ang mga sumusunod gamit ang bagong SSS online Member Portal:

 • Tingnan ang mga detalye ng kanilang SSS membership (SSS number, petsa ng coverage, status ng coverage, at iba pa)
 • Suriin ang kanilang mga kontribusyon sa SSS at kasaysayan ng employment
 • Humiling ng mga rekord tulad ng Personal Record (Form E-1), Member Data Change Request (Form E-4), Self-Employed Data Record (RS-1), Non-Working Spouse Record (Form NW-1), at Overseas Worker Record (Form OW-1)
 • Mag-set ng appointment sa isang SSS branch para sa mga transaksyon na hindi maaaring gawin online (UMID card application, update sa membership details, at iba pa)
 • Mag-apply para sa retirement benefits
 • Mag-apply para sa unemployment benefits
 • Magbago o i-reset ang password
 • Mag-generate ng Payment Reference Number (PRN)
 • Mag-apply para sa salary loan
 • Tingnan ang impormasyon at status ng loan
 • Kalkulahin ang halaga ng retirement benefit
 • I-submit ang notification para sa maternity (maaari lamang sa self-employed, voluntary, OFW, at non-working spouse members. Para sa mga empleyado, ang kanilang mga employers ang dapat mag-file nito online)
 • I-update ang iyong mga contact details at mailing address
 • Magbayad ng mga kontribusyon sa SSS gamit ang Moneygment

2. Online na Serbisyo para sa mga Employers ng SSS

Madali na gawin ang mga sumusunod na gawain online kung may My.SSS employer account ka:

 • Suriin ang iyong mga rekord ng SSS membership, binayarang kontribusyon, binayarang utang ng iyong mga empleyado, at mga kahilingan para sa reimbursement ng sickness at maternity
 • I-submit ang iyong employment report form (Form R-1A), contribution-collection list (Form R-3), at loan collection list (Form ML-2)
 • I-submit ang mga notification para sa maternity ng iyong mga empleyado
 • I-certify ang mga aplikasyon para sa salary loan ng iyong mga empleyado

Paano Mag-Register sa SSS Online Bilang Miyembro

Samantalang ang online registration sa SSS sa ilalim ng lumang sistema ay maaaring gawin sa pamamagitan ng luma o bagong portal, ngayon ay maaari nang isagawa ang parehong proseso sa isang portal lamang – ang bago at pinabuting website ng SSS. Ang dalawang portal ay pinagsama upang maiwasan ang kalituhan at mapabilis ang lahat ng online na aktibidad ng SSS.

Sa gabay na ito, ituturo namin sa mga miyembro kung paano magrehistro online sa pamamagitan ng bagong My.SSS portal.

1. Pumunta sa Opisyal na Website ng SSS

SSS Online Registration

Kapag nasa pahina ka na, makikita mo ang tatlong portal: Member, Employer, at Small Business Wage Subsidy Program.

Dahil isa ka lamang na regular-paying member na walang rehistradong negosyo, piliin ang Member.

2. I-click ang link para sa registration sa SSS Member Login page

SSS Online Registration

Kung hindi mo pa nairehistro ang iyong SSS account online, hanapin ang link na nagsasabing Not yet registered in My.SSS? sa ibaba ng SSS Member Login page.

I-click ang nasabing link para simulan ang online registration.

Also Read: Paano Kumuha ng SSS PRN Number Online

3. Punan ang SSS Online Member User ID Registration form

SSS Online Registration

Ibigay ang mga sumusunod na impormasyon ng tama at buo:

 1. CRN/SS Number. Ang 12-digit na CRN ay matatagpuan sa Common Reference Number sa iyong UMID card. Kung wala ka pang UMID card, ilagay ang 10-digit SSS number na matatagpuan sa itaas kanang sulok ng iyong Personal Record form (E-1)—walang puwang o gitling.
 2. Email address. Magbigay ng aktibong at wastong email address na hindi mo pa ginamit sa pag-register sa My.SSS. I-re-enter ang iyong email address sa Confirm Email Address. Kung hindi ito tanggapin ng sistema, magbigay ng ibang email address o gumawa ng bago. Ilagay ang email address na gawa sa yahoo.com, gmail.com, o hotmail.com. Kung gumagamit ka ng email address mula sa ibang provider, siguruhing ipaalam sa network administrator na hindi ito ibo-block ang anumang email mula sa sss.gov.ph
 3. User ID. Gagamitin mo ang User ID para mag-access sa iyong SSS online account. Dapat ito ay may 8 hanggang 20 alphanumeric characters (kombinasyon ng letra at numero), at ang unang character ay letra. Hindi pinapayagan ang mga special character, maliban sa mga underscores (_). I-re-enter ang user ID sa sumunod na field para kumpirmahin ito.
 4. Buong pangalan. Ang mga field para sa iyong pangalan ay hindi pumapayag ng mga sumusunod na special character: # % ( ) \ — ‘ ” || && * */. Kung wala kang gitna pangalan, maari itong iwanan blanko.
 5. Petsa ng kapanganakan. Ang iyong petsa ng kapanganakan ay dapat sumunod sa format na MM/DD/YYYY (halimbawa, 08/09/1992). Piliin ito mula sa drop-down menu sa halip na manu-manong pag-type.
 6. Mailing address (Philippine address). Kung ang partikular na field ay hindi applicable (ibig sabihin, hindi ka nakatira sa isang subdivision o condominium), iwanan itong blanko. Depende sa kung saan ka nakatira, maaari mong i-check ang box na nauugma sa Metro Manila o Province. Kung pipiliin mo ang Metro Manila, hinihiling sa iyo na pumili ng iyong city/municipality at barangay mula sa mga drop-down list na ibinigay. Kung pipiliin mo ang Province, hinihiling sa iyo na pumili ng pangalan ng iyong province, city/municipality, at barangay mula sa mga drop-down list na ibinigay. Walang pangangailangan na maglagay ng postal code, sapagkat ito ay awtomatikong itinutukoy pagkatapos mong pumili ng iyong province, city/municipality, at barangay.
 7. Foreign mailing address (kung kailangan). Kung ikaw ay kasalukuyang nasa ibang bansa, maaari ka ring magbigay ng iyong foreign mailing address. Ilagay ang iyong address, city, ZIP code, at kasalukuyang bansa ng tirahan.
 8. Registration Preference. Pumili ng isang personal na impormasyon na inireport mo sa SSS upang magpatuloy sa online registration. Hinihiling sa iyo na pumili mula sa walong mga option. I-click ang isa na pamilyar sa iyo kung saan maari kang magbigay ng hinihinging impormasyon. Narito ang buod ng mga available na option:
SSS Online Registration

 • Savings Account Number – Ito ay para sa mga pensyonado ng SSS. Ilagay ang numero ng bank account (dapat rehistrado sa SSS) na ginagamit mo para sa iyong buwanang pensyon. Maaring ito ay Citibank cash card, UnionBank SSS Quick Card, o UMID-ATM savings account number.
 • Mobile Number Registered in SSS – Ito ay ang numero ng cellphone na iyong inirehistro sa SSS (hindi kinakailangang ito ay ang kasalukuyang mobile number). Makikita ito sa iyong E-1 form o sa pinakabagong Member Data Change Request form (kung na-update mo na ang iyong member records).
 • UMID Card – Magbigay ng PIN code (na nakamit mo nang i-activate ang iyong UMID card sa SSS Information Terminal sa isang SSS branch) o ang maiden name ng iyong ina (na naka-indicate sa iyong birth certificate).
 • Employer ID Number / Household Employer ID Number – Kung maaring makontak mo ang isa sa iyong mga dating employer, tanungin ang HR para sa SSS employer ID number. Sa kabilang dako, kung ikaw ay kasambahay, maaring ilagay mo ang employer ID number ng iyong boss.
 • Paid Payment Reference Number / SBR No. / Payment Receipt Transaction Number – Makukuha ang impormasyong ito mula sa pinakabagong official receipt kapag nagbayad ka ng iyong SSS contribution bilang self-employed, voluntary, non-working spouse, o OFW member sa loob ng anim na buwan. Maaring ding magbigay ng anumang receipt number mula sa special bank receipt o Contributions Payment Return (Form RS-5) na binayaran sa loob ng nakaraang anim na buwan.
 • Date of Loan with Existing Loan Balance – Kung mayroon kang umiiral na SSS loan, ilagay ang eksaktong petsa ng loan sa format na ito: MM/DD/YYYY.
 • Transaction Number na makikita sa iyong Personal Record/Unified Multi-Purpose ID (UMID) Application (E-1/E-6) – Maaring magbigay ka ng impormasyong ito kung ikaw ay nag-apply para sa SSS number online mula Disyembre 10, 2020, pataas.
 • Check Number – Kung ikaw ay isang miyembro na kumukuha ng buwanang retirement o disability pension benefit sa pamamagitan ng tseke, maaari mong hanapin ang impormasyong ito sa tseke mismo.

Basahin at suriin ang lahat ng mga detalye at gawin ang anumang kinakailangang pagbabago. Kapag tapos ka na, tiklatin ang mga kahon sa tabi ng ‘I’m not a robot‘ at ‘I accept the Terms of Service‘ sa ibaba ng pahina.

Panghuli, i-click ang Submit.

4. I-check ang iyong email para sa notipikasyon mula sa SSS, at i-click ang activation link

SSS Online Registration

Suriin ang iyong inbox sa loob ng 30 minuto pagkatapos ng pag-rehistro mo.

Dapat kang makatanggap ng mensahe na may subject line na SSS Web Registration mula sa notifications@sss.gov.ph. Kung hindi dumating ang mensahe, hanapin ito sa Spam o Trash folder.

Kapag natanggap mo na ang mensahe, aktibuhin ang iyong SSS online account gamit ang link.

Upang aktibuhin ito, i-click ang hyperlink na salitang clicking here sa ilalim ng iyong user ID.

Ang activation link ay mag-eexpire pagkatapos ng limang araw. Kung huli kang mag-activate, kailangan mong umpisahan ulit.

Tandaan na ang iyong user ID lamang ang ipadadala sa iyo sa email. Kailangan mong itakda ang iyong password sa iyong sarili sa pamamagitan ng pag-click sa activation link mula sa SSS.

5. Lumikha ng iyong password

SSS Online Registration

Ikaw ay mapupunta sa Set Password Page pagkatapos ng pag-click sa activation link.

Bago itakda ang iyong nais na password, hinihiling sa iyo na ilagay ang huling anim na digit ng iyong CRN o SSS number. Ito ay karagdagang seguridad upang masigurong walang hindi awtorisadong gumamit ng iyong password at makapasok sa iyong account.

I-click ang Submit.

Maari mo nang itakda ang iyong nais na password na sumusunod sa mga sumusunod na kinakailangan:

 • Walo (8) hanggang dalawampung (20) karakter na binubuo ng mga letra at numero
 • Dapat magsimula sa letra
 • Walang special characters (asterisk, punto ng bantas, porsyento, at iba pa)
 • Dapat magkaiba ito mula sa user ID Ilagay ang iyong password at itype ito muli sa sumunod na field para kumpirmahin ito.

Kapag tapos ka na, i-click ang Submit button.

6. Magpatuloy sa SSS Member Login

Pumunta sa SSS Member Portal at mag-login gamit ang iyong user ID at password.

Maaari mo nang suriin ang iba’t ibang features sa portal, tulad ng iyong impormasyon sa membership at mga kontribusyon.

Paano Mag-Register sa SSS Online bilang Isang Employer

Ang proseso ng online registration sa SSS para sa mga employer ay kaiba sa mga indibidwal na miyembro. Narito ang mga hakbang upang lumikha ng online account kung ikaw ay isang employer:

1. Pumunta sa Opisyal na Website ng SSS

SSS Online Registration

Dahil ikaw ay magrerehistro bilang employer, piliin ang Employer portal.

2. I-click ang link para sa registration na naaayon sa iyong kategorya bilang employer

SSS Online Registration

Makikita mo ang mga link para sa registration sa ibaba ng Employer Login page, sa ilalim ng text na nagsasabing Not yet registered in My.SSS?

Pumili sa pagitan ng Regular Employer at Household Employer. Ang mga Regular employers ay mga may-ari ng rehistradong negosyo, habang ang mga household employers, tulad ng pangalang nagsasabi, ay mga may-ari ng bahay na nag-hire ng kasambahay para sa mga gawaing bahay.

Also Read: Paano Kumuha ng SSS ID

3. Punan ang registration form

Pagkatapos i-click ang angkop na link para sa registration, ikaw ay dadalhin sa isa sa mga registration form na ito:

a. Household employers.

SSS Online Registration

b. Regular (business/corporate) employers.

SSS Online Registration

Punuan ang registration form ng mga hinihinging detalye.

Ang mga field na may pula asterisko ay kinakailangan—huwag itong iwanan na blanko. Kung ikaw ay mayroon nang My.SSS account bilang indibidwal na miyembro, ang impormasyong iyong ilalagay sa iyong employer account registration ay dapat katulad ng iyong member account.

Maglaan ng espesyal na pansin sa mga sumusunod na impormasyon:

 • Employer ID – Ilagay ang iyong 10-digit employer number na walang puwang o gitling (-). Makikita ito sa iyong Employer Registration form (Form R-1), Employer Registration Plate, o SSS Certificate of Registration.
 • Employer Branch Code – Ang huling tatlong zero sa Employer ID field ay tumutukoy sa iyong branch code. Huwag baguhin ito kung wala kang branch office. Kung meron, ilagay ang iyong branch code.
 • Petsa ng Coverage – Ang buwan at taon kung kailan ka nag-employ ng iyong unang employee/s. Makikita ito sa iyong Form R-1 o Registration Plate. Upang ilahad ang iyong date of coverage, piliin ang buwan, araw (itakda ang default na araw sa 1), at taon mula sa drop-down menu.
 • Postal Code – Ilagay ang tamang 4-digit postal code na inilaan sa kasalukuyang address ng employer. Ang postal code ay gagamitin upang malaman kung aling SSS servicing branch ang inyong kukuhanan.
 • Company email address – Magbigay ng aktibong at wastong email address na ginagamit para sa negosyo, hindi ang iyong personal na email.
 • Preferred User ID – Dapat ito ay may 8 hanggang 20 na alphanumeric characters, na nagsisimula sa isang letra. Hindi puwedeng gumamit ng anumang special character maliban sa underscores (_). I-re-enter ang iyong user ID sa sumunod na field para kumpirmahin ito.

Kapag tapos ka na, suriin ang iyong impormasyon, itype ang code na ipinapakita sa pahina, at i-click ang Submit button.

4. I-activate ang iyong online account

SSS Online Registration

Suriin ang iyong inbox at spam folder para sa mensahe mula sa SSS.

I-click ang ibinigay na link para sa My.SSS account activation. Dadalhin ka nito sa online form kung saan ikaw ay magbibigay ng SSS number, buong pangalan, at email address ng iyong authorized signatory.

Ang employer-authorized signatory ay ang kinatawan ng kumpanya (tulad ng HR o admin head) na awtorisadong mag-certify at magpirma ng mga SSS documents sa representasyon ng employer.

Kung ikaw ay isang single proprietor, ikaw lamang ang sole signatory (Siguruhing i-check ang Single Proprietor box), ibig sabihin ikaw ang maglalagay ng iyong data.

Kung ikaw ay may-ari ng korporasyon o kooperatiba na may authorized signatory, magbigay ng detalye ng iyong signatory.

I-check ang I accept the Terms of the Service box at i-click ang Submit button.

Makikita mo ang isang notipikasyon na ang iyong aplikasyon sa registration ay isinumite na sa SSS para sa validation at makakatanggap ka ng email tungkol sa validation results.

5. I-check ang iyong company email para sa validation message

I-veverify ng iyong SSS servicing branch kung ang iyong authorized signatory ay kasama sa Specimen Signature Card (Form L-501) ng iyong kumpanya.

Kapag inaprubahan ng SSS ang iyong authorized signatory, ito ay magpapadala ng mensahe sa iyo sa pamamagitan ng email na may kasamang iyong company user ID at isang system-generated na password.

6. I-access sa iyong online employer account

Ilagay ang iyong user ID at password sa Employer Login tab sa My.SSS portal. Maaari mo nang gamitin ang iyong employer account para mag-transact online sa SSS.

Mga Tips at Babala

1. Buksan ang SSS Portal sa mga Panahong Hindi Peak Hours

Kapareho ng iba’t ibang government website, mabagal ang SSS portal kapag maraming tao ang gumagamit nito nang sabay-sabay. Mas mahirap pa, hindi ito ma-access kapag ang SSS website ay nasa ilalim ng maintenance.

Kung ang My.SSS portal ay nagla-load nang matagal, subukan itong gamitin sa oras na hindi masyadong abala, tulad ng gabi o weekend na mas kaunti ang nag-a-access sa site.

2. I-download ang SSS Mobile App

May ilan na mas pinipili ang SSS mobile app dahil ito ay madaling gamitin at convenient. May iba namang nakakaranas ng problema sa paggamit ng app, kaya’t ginagamit nila ang kanilang desktop browser.

Gayunpaman, sulit subukan ang SSS mobile app. Ito ay may mga kaparehong feature ng bagong SSS Member Portal kaya maaari kang mag-transact sa SSS kahit nasa labas ng bahay.

Ang mobile app ay libre at compatible sa Android (4.4 Kitkat o mas mataas) at Apple (iOS 8.0 o mas mataas) devices. Maari itong i-download mula sa Apple App Store o Google Play Store.

Kapag naka-install mo na ang app, buksan ang iyong account gamit ang iyong user ID at password.

3. Magkaroon ng Kopya ng User ID at Password

Inconvenient na humingi ng tulong mula sa SSS kapag nakalimutan ang iyong user ID at/o password. I-save ang iyong sarili sa stress sa pamamagitan ng pagsusulat ng iyong login credentials sa panahon ng iyong SSS online registration, upang magkaruon ka ng kopya na maaring balikan kapag nakalimutan mo ang iyong login details.

Ingatan ang kopya na ito, at huwag ibahagi ang iyong login details sa iba.

Also Read: Paano Mag-Invest sa SSS P.E.S.O. Fund at Siguruhin ang Iyong Kinabukasan?

4. Palitan ang iyong password bawat 90 araw

Ang password ay nag-eexpire pagkatapos ng 90 araw para sa seguridad ng iyong account. Samakatuwid, dapat mong palitan ang iyong password nang regular at i-update ang iyong kopya ng login credentials kung kinakailangan.

Upang palitan ang iyong password sa bagong SSS Member portal, sundan ang mga hakbang na ito:

 • Mag-login sa iyong My.SSS account.
 • I-hover ang iyong mouse sa Member Info menu.
 • I-click ang Change Password.
 • Ilagay ang iyong kasalukuyang password at bagong password.
 • I-re-enter ang bagong password para kumpirmahin ito.
 • I-click ang Change button.

5. Mga Miyembro at Maliit na Employers na Walang Personal na Kompyuter o Internet Access Ay Maari ring Mag-register at Mag-access ng Kanilang My.SSS Account sa Anumang SSS Branch

SSS Online Registration

Lahat ng SSS branches ay may designated na e-Center na may mga web-connected na PC. Maari mong gamitin ang alinman sa mga computer na ito upang ma-access ang SSS website, mag-register ng iyong account, at ma-access ang iyong mga record sa pamamagitan ng My.SSS portal.

Bawat e-Center ay may mga SSS member service representatives na laging handang mag-assist sa mga hindi marunong sa computer o mga nangangailangan ng tulong sa teknikal.

Kung ikaw o may kakilala ka na walang paraan para kumonekta sa Internet at hindi bihasa sa computer, pumunta sa e-Center ng anumang SSS branch upang tingnan kung ilang SSS contributions ang iyong naihulog hanggang ngayon, mag-apply para sa SSS loans/benefits, at mag-avail ng iba pang online services.

6. Ang SSS ngayon ay nagpapatupad ng ‘no web registration, no salary loan’ policy

Ang online registration ng SSS account ay ngayon isa sa mga requirements kapag mag-apply para sa salary loan. Ito ay dahil simula Nobyembre 11, 2019, lahat ng aplikasyon para sa salary loan ay kinakailangang gawin na online.

Ang iba’t ibang uri ng loan mula sa SSS, tulad ng Calamity, Educational Assistance, at Emergency, ay kinakailangang gawin sa mga SSS branches para sa mga dokumentaryo requirements.

7. Huwag Makipag-Deal sa mga Fixer o Scammers na Nag-aalok ng Tulong sa Iyong SSS Online Registration

SSS Online Registration

Ang pagtitiwala ng iyong personal na impormasyon at My.SSS login credentials sa isang hindi kakilala ay magreresulta sa panganib ng iyong account. Hindi lang ikaw ang magbabayad ng mataas na bayad para sa isang bagay na madali mong magagawa ng sarili, kundi ibinibigay mo rin ang mahalagang impormasyon sa isang tao na maaring tumakas at gamitin ang kaalaman laban sayo.

Higit pa, maari kang magbayad ng multa o makulong dahil sa mga ilegal na aktibidad ng mga fixer, at sinumang kasabwat sa mga fixer ay may parusang batas, ayon sa R.A. 11199 (Social Security Act of 2018) at R.A. 11032 (Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018).

Kung kailangan mo ng tulong sa SSS online registration, maaari kang humingi ng tulong sa mga sumusunod na lehitimo at opisyal na SSS channels:

Sa kasong mayroon kang natagpuan na fixer o anumang ilegal na transaksyon sa SSS, huwag kang mag-atubiling ireport ito sa pinakamalapit na SSS branch o sa Special Investigation Department ng SSS sa pamamagitan ng pag-email sa fid@sss.gov.ph, tawag sa mga numero ng telepono 8920-6401 locals 5313 to 5316, o pagsesend ng sulat sa 4th Floor, SSS Main Office, East Avenue, Diliman, Quezon City.

Mga Madalas na Katanungan

1. Mandatory ba ang SSS online registration?

Wala itong kautusan na nangangailangan na lahat ng miyembro ay magparehistro online at gumawa ng kanilang sariling My.SSS accounts. Gayunpaman, ini-enkorahe ng SSS ang lahat, dahil halos lahat ng transaksyon ay online na. Halimbawa, hindi na nag-iisyu ang SSS ng mga tseke, kaya’t ang aplikasyon para sa SSS salary loans ay ngayon kinakailangang gawin online. Kung walang My.SSS account, hindi makakapag-enroll ng kanilang disbursement/bank account ang mga miyembro, na nangangahulugang hindi sila makakapag-apply para sa salary loan o makakatanggap ng iba pang cash benefits mula sa SSS.

2. Ligtas ba ang My.SSS?

Oo. Kailangang dumaan sa maraming hakbang ang SSS online registration upang tiyakin na tanging ang mga rehistradong miyembro/employers lamang ang makakakuha ng awtorisasyon para ma-access ang kanilang mga account. Bukod dito, lahat ng transaksyon na iyong ginagawa sa loob ng iyong My.SSS portal ay confidential, dahil sa SSL o Secure Sockets Layer (na kinakatawan ng padlock symbol kapag tiningnan mo ang URL ng website) na nagpoprotekta sa lahat ng komunikasyon sa pagitan ng iyong web browser at My.SSS.

Sa huli, walang ibang tao, pati ang iyong employer, ang maaaring mag-access sa iyong mga rekord sa SSS maliban na lamang kung ikaw ay maaring magbigay ng iyong User ID at password. Samakatuwid, pinapaalala ng SSS sa mga miyembro na maging maingat sa mga fixer na tumutulong sa SSS online registration at account recovery in exchange for a fee.

3. Maaari bang ma-access ng employer ang mga rekord ng SSS ng kanilang mga empleyado sa pamamagitan ng My.SSS?

Hindi. Hindi pinapayagan ng batas na ma-access ng mga employer ang individual records ng kanilang mga empleyado, na itinuturing na confidential. Ito ay sumusunod sa mga probisyon ng Republic Act No. 8282 (Social Security Act of 1997), na nagsasabi na ang mga rekord na isinusumite sa SSS ay dapat panatilihing confidential “maliban na lamang kung may subpoena duces tecum issued ng mga Korte, hindi ito maaaring mailabas nang walang pahintulot ng SSS President o alinmang opisyal ng SSS na duly authorized by him” at ng Republic Act No. 8792 (Electronic Commerce Act of 2000) na nagsasabi na “Access to an electronic file or an electronic signature of an electronic data message or electronic document shall only be authorized and enforced in favor of an individual or entity having the legal right to the possession or the use of the plaintext, electronic signature or file and solely for the authorized purposes.”

4. Hindi ko mairehistro ang aking account. Sa halip, nakakita ako ng error message na nagsasabi, “CRN/SSS Number has already been registered.” Ano ang dapat kong gawin?

Maaring humiling ng tulong para sa iyong SSS online registration sa pamamagitan ng pagpunta sa pinakamalapit na SSS branch, pagtawag sa SSS hotline sa 1455, o pagpapadala ng email inquiry sa onlineserviceassistance@sss.gov.ph. Maari rin kang mag-komento sa isa sa mga pinakabagong post sa Philippine Social Security System Facebook Page.

5. Hindi ako makapag-rehistro dahil nakakakuha ako ng error message na nagsasabing “User ID already exists” o “Email address already exists.” Ano ang dapat kong gawin?

Ang error message na iyong natatanggap ay nagpapahiwatig na ang impormasyon na iyong sinusubukan na isumite ay hindi unique o isang bagay na mayroon na sa database ng SSS. Upang magpatuloy sa iyong rehistrasyon, subukan na maglagay ng ibang user ID o email address.

6. Hindi ko mahanap ang email notification mula sa SSS na naglalaman ng activation link. Ano ang dapat kong gawin?

Una, tingnan kung ang mensahe ay naipit sa iyong SPAM o Trash folder. Kung wala ito sa kahit isa sa mga folder na ito, maaaring hindi mo inintay nang sapat na mahaba. Hindi kakaiba na ang mga notipikasyon mula sa SSS ay maaring tumagal mula 30 minuto hanggang isang oras bago ito makarating sa iyong inbox.

Kung wala ka pa ring natatanggap na mensahe pagkatapos ng oras na iyon, siguruhing hindi ito ini-block ng iyong network administrator mula sa sss.gov.ph, lalung-lalo na kung hindi ka gumagamit ng email na hindi yahoo.com, gmail.com, o hotmail.com.

Kung wala ka pa ring natatanggap na mensahe pagkatapos ng mga naunang payo, humiling ka ng tulong sa pamamagitan ng pag-email sa onlineserviceassistance@sss.gov.ph (Huwag kalimutang isama ang mga detalye ng iyong problema, iyong mga detalye tulad ng buong pangalan at SSS number, at mga kopya ng iyong UMID o dalawang valid IDs).

7. Gusto kong baguhin ang itinakdang User ID ko. Paano?

Ang iyong User ID ay naging opisyal at permanente na sa oras na ang iyong SSS online registration ay na-aprubahan. Gayunpaman, maaring aprubahan ng SSS ang mga request ng ilang users na i-reset o baguhin ang kanilang User IDs, kung mayroon silang sapat na dahilan para gawin ito. Kung sa palagay mo ito ay mahalaga (halimbawa, ang User ID ay bastos o labis na nakakalito), maaari kang magpadala ng pormal na sulat sa pinakamalapit na SSS branch o onlineserviceassistance@sss.gov.ph, at sabihin ang dahilan ng request, kasama ang mga scan na kopya ng iyong UMID card o dalawang (2) valid IDs na nagpapakita ng iyong larawan at lagda.

8. Ang email address ng kumpanya na nirehistro sa Employer account ay nagbago/naalis na ang itinakdang authorized signatory mula sa kumpanya, at hindi na ma-access ang My.SSS account nito. Ano ang dapat gawin?

Maaring magpadala ng online change request sa pamamagitan ng email sa onlineserviceassistance@sss.gov.ph. Kasama ng iyong mensahe, huwag kalimutang isama at i-attach ang mga scan na kopya ng mga sumusunod na dokumento:

 1. Isang pormal na Sulat ng Request para sa pagbabago ng User ID, email address ng kumpanya, o authorized signatory. Sa sulat, itukoy ang buong pangalan, SSS number, at personal email address ng itinakdang authorized signatory (kung ang request ay para sa pag-update ng authorized signatory). Ang taong nagbibigay ng otorisasyon ay dapat pumirma sa sulat na naka-lagda sa Specimen Signature Card (SS Form L-501).
 2. UMID card o dalawang (2) valid IDs ng itinakdang authorized signatory.
 3. Valid SS Form L-501 (na may bisa ng isang taon mula sa petsa ng pagtanggap sa SSS branch). Ito ay dapat na natanggap at naka-stamp ng iyong SSS servicing branch. Gayunpaman, ito ay dapat magkaruon ng pangalan ng itinakdang authorized signatory/ies.

9. Sinabi ng system na ang aking SSS number ay hindi wasto. Ano ang ibig sabihin nito, at ano ang dapat kong gawin?

Maaring ito ay isa sa mga sumusunod na dahilan:

 1. May mali ka sa pagkakatype ng iyong SSS number. Ulitin ang SSS online registration process. Siguruhing ibinigay mo ang iyong 10-digit number sa tamang format.
 2. Mayroon ka nang SSS online account. Maaring naka-rehistro ka na para sa My.SSS account noon. Humiling ng online account reset sa pamamagitan ng pag-email sa onlineserviceassistance@sss.gov.ph o pagbisita sa pinakamalapit na SSS branch.
 3. May isyu sa iyong mga rekord sa SSS. Kung ibinigay mo ang iyong wastong SSS number, ngunit ito ay pa rin “hindi wasto,” mag-email sa SSS o bisitahin ang kanilang branch para tiyakin ang iyong membership status.

10. Ano ang dapat kong gawin kung hindi matagumpay ang aking online registration?

Tingnan ang email mula sa SSS na naglalaman ng mga dahilan para sa hindi matagumpay na rehistrasyon. Halimbawa, kung ang pangalan at/o petsa ng kapanganakan na iyong ibinigay ay hindi tugma sa iyong mga rekord sa SSS, ulitin ang hakbang ng SSS online registration at ilagay ang iyong tamang impormasyon sa pagkakataong ito.

Subukan din na gumamit ng ibang registration option. Halimbawa, kung ang Mobile Number ang iyong ginamit para magparehistro sa My.SSS, maaari mong piliin ang ibang option, gaya ng UMID Card o anumang ibang available na impormasyon.

Kung hindi gumana ang mga mungkahi na ito, makipag-ugnay sa SSS Member Electronic Services Department sa (02) 920-6401 local 5971 / 5966 / 6449 / 5240 / 6092 / 5968. O magpadala ng email sa onlineserviceassistance@sss.gov.ph na may mga sumusunod:

 • Mga Detalye ng Concern/Request
 • Buong Pangalan
 • 10-digit SSS number
 • Malinaw na screenshot ng error message
 • Larawan ng iyong UMID card o anumang valid ID

Kung hindi ka makakontak o hindi makatanggap ng email na sagot, mag-follow up sa pamamagitan ng pagsasagawa ng comment sa SSS Facebook page. Sa iyong post, banggitin ang petsa kung kailan naipadala ang email request at ang iyong email address. Karaniwang sumasagot ang mga SSS Facebook admins sa loob ng isang oras o isang araw.

Bilang huling hakbang, bisitahin ang pinakamalapit na SSS branch para humiling ng tulong sa online registration.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.