SSS Contribution Table: Isang Ultimong Gabay

Reading Time - 28 minutes
SSS Contribution Table

Nalilito ka ba kung paano kalkulahin at bayaran nang tama ang iyong SSS contribution?

Nagtataka kung bakit, sa panahon ng teknolohiya, hindi pa rin buo ang proseso ng pagpapadala ng SSS contribution online? Naiinis sa pagkakaroon ng late posting ng mga bayad kahit na dapat sana’y agad itong nire-record?

Ito ang mga unang paghihirap sa pagpapatupad ng bagong Social Security Law at isang programa ng SSS para sa real-time na posting ng mga kontribusyon.

Sa kabila ng mga pagbabago, maaari kang mag-armas ng kaalaman upang hindi masayang ang iyong oras at pagsisikap sa pag-aasikaso ng iyong SSS contribution.

Narito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa pagkalkula ng iyong SSS contribution gamit ang pinakabagong SSS Contribution Table.

Table of Contents

Sino ang Maaaring Magbayad ng SSS Contribution?

Lahat ng manggagawa, mga self-employed, mga non-working spouse, at mga OFW na hanggang sa edad na 60 na may umiiral na SSS number ay maaaring magbayad ng kanilang SSS contribution upang magsimula o magpatuloy sa kanilang coverage.

Ang mga miyembro na may coverage ay may karapatan sa mga benepisyo ng social security kapag sila ay may karamdaman, walang trabaho, nanganak o nadisgrasya, may kapansanan, nag-retire, o pumanaw.

Ang mga Pilipinong walang trabaho ay maaaring magbayad ng kontribusyon bilang mga boluntaryong miyembro kung sila ay naunang miyembro ng SSS bilang manggagawa, self-employed, o OFW na may kahit isang buwan na nai-post na kontribusyon.

Hindi pinapayagan ng SSS na magbayad bilang boluntaryong miyembro ang mga unang beses nang mag-aaply nang walang rekistrasyon bilang manggagawa, self-employed, o OFW na miyembro. Ang mga boluntaryong miyembro ay maaaring magbayad upang magpatuloy sa kanilang SSS coverage matapos silang maghiwalay sa kanilang trabaho.

Ang mga self-employed na miyembro ng informal economy, tulad ng mga magsasaka at mangingisda, ay maaaring magbayad ng kanilang SSS contribution ng kanilang kagustuhan. Dahil sila ay isa sa mga pinaka-bulnerable na kategorya ng miyembro, nag-aalok ang SSS sa kanila ng mas flexible na schedule para sa pagbabayad ng kanilang buwanang kontribusyon. Sa ilalim ng bagong programa, kung ang kanilang pagkakautang ay sa Oktubre 2022, maaari silang magbayad mula Oktubre 2021 hanggang Setyembre 2022. Binibigyan sila ng mas mahabang panahon para sa pagbabayad kaysa sa tatlong buwan na itinakda noon bago ang kanilang scheduled na bayad.

Bakit Mahalaga ang Regular na Pagbabayad ng Kontribusyon?

Lalo na kung limitado ang iyong budget, mukhang karagdagang gastusin ang buwanang SSS contribution. Ngunit makikita mo ang halaga nito kapag ikaw ay maysakit, nasugatang, nawalan ng trabaho, kulang sa pera, o nagreretiro.

Ang pagbabayad ng SSS contribution ay nagtutulak sa iyo na mag-ipon para sa hinaharap. Habang ikaw ay kumikita pa, mabuti na itong maglaan ng iyong pondo para sa retirement sa pamamagitan ng pagbabayad ng SSS kontribusyon.

Bukod dito, ginagamit ng SSS ang kabuuang bilang at halaga ng mga nai-post na kontribusyon bilang batayan para sa pag-grant at pag-kalkula ng benepisyo ng miyembro.

Upang mag-qualify para sa SSS benepisyo o loan, kailangang matugunan ng miyembro ang mga sumusunod na patakaran:

 • Salary loan – Kailangang may nai-post na hindi kukulangin sa anim na buwang kontribusyon para sa huling 12 buwan, na may hindi kukulangin sa 36 na buwang nai-post na kontribusyon.
 • Sickness/Maternity benefit – Kailangang may nai-post na hindi kukulangin sa tatlong buwang kontribusyon sa loob ng 12 buwan bago ang semester ng sakit, aksidente, panganganak, o pagkakunan.
 • Disability benefit – Kailangang may nai-post na hindi kukulangin sa isang buwang kontribusyon bago ang semester ng kapansanan.
 • Retirement benefit – Kailangang may nai-post na hindi kukulangin sa 120 na buwang kontribusyon bago ang semester ng pagreretiro para makatanggap ng buwanang pensiyon.
 • Death benefit – Kailangang may nai-post na hindi kukulangin sa 36 na buwang kontribusyon bago ang semester ng pagkamatay ng miyembro para makatanggap ang mga benepisyaryo ng buwanang pensiyon.
 • Funeral Benefit – kailangang may nai-post na hindi kukulangin sa isang kontribusyon bago ang pagkamatay ng miyembro.
 • Unemployment/Involuntary separation benefit – Kailangang may nai-post na hindi kukulangin sa 36 na buwang kontribusyon, na ang 12 buwan ay dapat nasa loob ng 18 buwan bago ang buwan na nawala ang trabaho ng miyembro.

Paano Kalkulahin ang Buwanang SSS Contribution: Ang mga Batayang Alituntunin

Ang halaga ng kontribusyon na ini-remit ng mga miyembro sa SSS ay nakasalalay sa dalawang kadahilanan:

 1. Type of Membership – Ang mga manggagawa, kasambahay, self-employed, boluntaryo, non-working spouse, at mga OFW members ay may magkaibang halaga ng kontribusyon. Ang kontribusyon ng mga empleyado, kasambahay, at ilang OFWs ay kinakaltas mula sa kanilang buwanang sahod at ini-re-remit sa SSS (kasama na ang bahagi ng kontribusyon ng employer) ng kanilang kinauukulang employers. Ang iba ay kailangang magbayad ng buong kontribusyon nila.
 2. Buwanang sweldo (Monthly salary credit o MSC) – Ini-define ng Social Security Law ang MSC bilang “ang base ng kompensasyon para sa kontribusyon at benepisyo.” Ginagamit ng SSS ang MSC para kalkulahin ang kinakailangang kontribusyon para sa mga miyembro batay sa kanilang buwanang kita. Kapag mas mataas ang iyong buwanang kita, mas mataas ang iyong MSC. Kapag mas mataas ang MSC mo, mas mataas ang halaga ng iyong kontribusyon. Sa tabelang kontribusyon ng SSS, makikita mo ang MSC na katugma sa iyong range ng kita.

Ang Bagong SSS Contribution Schedule

Bago ka mag-umpisang kalkulahin ang iyong kontribusyon, unawain ang mga pangunahing pagbabago sa Iskedyul ng Kontribusyon ng SSS matapos ang pagpapatupad ng Social Security Act of 2018.

Simula Enero 2023, tumaas na ang rate ng kontribusyon sa 14% ng MSC at patuloy itong tataas ng 1% bawat dalawang taon hanggang sa maabot nito ang 15% sa 2025.

Ayon sa bagong batas, tinaasan din ang minimum na MSC mula ₱3,000 noong 2021 hanggang ₱4,000 noong 2023. Makakaapekto ito sa mga miyembrong SSS maliban sa Kasambahay at Overseas Filipino Workers, kung saan mananatili ang minimum na MSC nila sa ₱1,000 at ₱8,000, ayon sa pagkakabanggit.

Gayundin, tataas ang maximum na MSC mula ₱25,000 noong 2021 hanggang ₱30,000 noong 2023.

Ano ang ibig sabihin ng mga pagbabagong ito? Magbabayad ka ng mas mataas na buwanang kontribusyon ngayon. Ngunit dadami rin ang iyong mga benepisyo sa SSS dahil kinukunan ito ng basehan mula sa mas mataas na MSC.

Ang pag-taas ng SSS contribution ay magpapahaba sa buhay ng SSS fund, na magbibigay sa iyo ng mas mataas na pag-asa na makatanggap ng benepisyo para sa retirement sa hinaharap.

SSS Contribution Table para sa Taong 2023

1. Mga Miyembro na Employed

SSS Contribution Table 2023
SSS Contribution Table 2023

Sa 14% na rate ng kontribusyon, ang employed member ay nagbabayad ng 4.5% sa pamamagitan ng mga buwanang bawas sa sahod, habang ang kumpanya ang nagpapasan ng natitirang 9.5%.

Bukod dito, ang mga kumpanya ay nagbabayad ng buwanang kontribusyon para sa Employees’ Compensation (EC) Program, na nagkakahalaga ng ₱10 bawat kawani na kumikita ng hindi hihigit sa ₱15,000 o ₱30 bawat kawani na kumikita ng ₱15,000 pataas.

Kinakailangan ng mga kumpanya na mag-remit ng lahat ng mga kontribusyon na ito sa SSS nang maayos.

Para sa mga empleyado at mga kumpanya, narito kung paano malalaman ang buwanang kontribusyon gamit ang bagong Talaan ng Kontribusyon ng SSS:

1. Sa kaliwang column (“Range of Compensation”), hanapin ang bracket ng sahod kung saan nauugma ang kasalukuyang buwanang kita at ang kaukulang Monthly Salary Credit (MSC) sa “Total” na column.

Tutukan lamang ang MSC sa ngayon. Pag-uusapan natin mamaya ang Mandatory Provident Fund o WISP.

Halimbawa, ipinakita ng bagong talaang ito na ang mga empleyado na kumikita ng ₱19,750 hanggang ₱20,249.99 ay may MSC na ₱20,000.

2a. Kung ikaw ay isang employer: Hanapin ang iyong bahagi ng kontribusyon para sa isang partikular na empleyado sa kolumnang ER na kumukulay sa MSC ng empleyado. Para sa bawat empleyadong may MSC na ₱20,000, dapat kang magbayad ng ₱1,900 para sa kontribusyon ng SSS plus ₱30 para sa kontribusyon ng EC. Ang kabuuang halaga na iyong babayaran ay ₱1,930.

SSS Contribution Table 2023
SSS Contribution Table 2023

2b. Kung ikaw ay empleyado: Hanapin ang buwanang bawas sa sahod para sa SSS contribution na kumukulay sa iyong MSC sa kolumnang EE. Gamit ang parehong halimbawa, kung ang iyong MSC ay ₱20,000, dapat magbawas ang iyong employer ng ₱900 mula sa iyong buwanang sahod.

3. Hanapin ang halaga sa pinakakanang column para malaman ang buwanang kontribusyon. Para sa isang empleyado na may MSC na ₱20,000, ang buwanang kontribusyon ay ₱2,830 (₱900 na bahagi ng empleyado + ₱1,900 na bahagi ng employer kasama ang kontribusyon ng EC). Ito ang halaga na dapat remitihin ng kumpanya sa SSS, at ito ay mai-post sa account ng empleyado sa SSS pagkatapos bayaran.

Isang paraan para kalkulahin ang buwanang kontribusyon ay gamit ang formula na MSC x Contribution Rate.

Mulitpikahin natin ang MSC na ₱20,000 bilang halimbawa.

Bahagi ng empleyado: ₱20,000 x 0.045 (4.5% rate ng kontribusyon) = ₱900

Also Read: Paano Mag-Update ng SSS Contribution Online?

Bahagi ng employer: ₱20,000 x 0.095 (9.5% rate ng kontribusyon) = ₱1,900 (plus ₱30 para sa EC contribution)

Kabuuang kontribusyon: ₱900 + ₱1,930 = ₱2,830

4. Bukod sa kanilang mga regular na kontribusyon, ang mga select na miyembro ng SSS na may MSC na higit sa ₱20,000 ay ngayon kinakailangang magbayad para sa bagong provident fund na tinatawag na Workers’ Investment & Savings Program o WISP.

Ang WISP ay isang planong walang buwis para sa pag-iipon para sa retirement na magsisilbing supplement sa iyong mga benepisyo sa pensiyon mula sa SSS.

Tandaan na sa mga miyembro sa Formal Economy, ang mga empleyado lamang sa pribadong sektor na may MSC na higit sa ₱20,000 ang qualified para sa WISP. Samakatuwid, ang mga empleyado sa gobyerno ay hindi kasama at hindi magkakaroon ng bawas sa sahod para sa WISP.

Tulad ng regular na kontribusyon, ang kumpanya ang magpapasan ng malaking bahagi ng buwanang kontribusyon ng empleyado para sa WISP.

Halimbawa, ang isang pribadong empleyado na may maximum na MSC na ₱25,000 ay kinakailangang mag-remit ng kabuuang ₱700 kada buwan para sa kanyang WISP account – ₱225 mula sa kanyang sahod at ₱475 na pinapasan ng kanyang employer.

Walang pangangailangan na dumalaw sa opisina ng SSS para mag-enroll sa bagong mandatory provident fund na ito. Ikaw ay awtomatikong magiging miyembro kapag na-post na ang iyong unang bayad (para sa WISP at ang iyong mga regular na kontribusyon) simula Enero 2021.

2. Mga Miyembro na Self-Employed

SSS Contribution Table 2023
SSS Contribution Table 2023

Kung ikaw ay rehistrado bilang self-employed, ang buwanang kita na inyong ini-deklara sa inyong Form E-1 o ang pinakabagong Form E-4 ay magiging basehan ng inyong MSC at buwanang kontribusyon.

Sa SSS, ikaw ay itinuturing na self-employed kung ikaw ay kasangkot sa isang kalakal, negosyo, o hanapbuhay kung saan ikaw ang iyong sariling boss.

Sa pamamagitan ng talaan ng kontribusyon ng SSS tulad ng nabanggit, narito ang mga hakbang para malaman kung magkano ang iyong buwanang kontribusyon.

 1. Sa kaliwang column (“Range of Compensation”), hanapin ang range kung saan nauugma ang inyong inideklarang buwanang kita.
 2. Hanapin ang kaukulang MSC sa pinakakanang column ng seksyon ng “Monthly Salary Credit.” Halimbawa, kung ang inyong inideklarang kita ay nasa range ng ₱19,750 hanggang ₱20,249.99, ang inyong MSC ay ₱20,000.
 3. Tukuyin ang inyong buwanang kontribusyon gamit ang formula:

MSC x Contribution Rate = Halaga ng Buwanang Kontribusyon

Halimbawa, kung ang inyong MSC ay ₱20,000, at ang rate ng kontribusyon ay 14% (premium rate para sa 2023); narito kung paano kalkulahin ang inyong kontribusyon bilang self-employed member:

₱20,000 x 0.14 = ₱2,800

Subalit, hindi ito ang pangwakas na kalkulasyon.

Kamakailan, inanunsyo ng SSS na maaari nang magrehistro ang mga self-employed members para sa employees’ compensation (EC) program tulad ng kanilang mga katambal sa formal economy sector.

Gayunpaman, ikaw ang magbabayad ng EC contribution mo dahil wala kang employer na magbabayad nito.

Ang mga self-employed members na may monthly salary credit (MSC) na hindi hihigit sa ₱15,000 ay magbabayad ng buwanang EC contribution na ₱10, samantalang ang mga may MSC na ₱15,000 pataas ay magbabayad ng ₱30.

Gamit ang parehong halimbawa sa itaas, kung ang self-employed member ay may MSC na ₱20,000, ang kabuuang halaga ng kanyang buwanang kontribusyon ay ₱2,830 (₱2,800 plus EC contribution na ₱30).

Tulad ng mga pribadong empleyado, ang mga self-employed members na may MSC na higit sa ₱20,000 ay kinakailangang magbayad para sa bagong mandatory provident fund na tinatawag na WISP. Ang kaibahan ay wala silang employer, kaya’t kinakailangan nilang bayaran ang kabuuang halaga mula sa kanilang bulsa.

3. Mga Miyembro na Voluntary at Non-Working Spouse

SSS Contribution Table 2023
SSS Contribution Table 2023

Sa kaso ng mga voluntary members, mahirap malaman ang SSS contribution dahil ang kanilang kita ay hindi nakafix.

Kaya’t sa SSS, kinakailangan lamang sa mga taong magbabayad ng kanilang unang kontribusyon bilang voluntary member na pumili ng anumang MSC mula sa talaan ng kontribusyon, anuman ang huling naipost na MSC nila (bilang dating empleyado/self-employed/OFW member).

Depende sa mga voluntary paying member ang kanilang pagpili ng MSC batay sa kung magkano ang kanilang matatanggap sa isang buwang ito. Sa praktikal na aspeto, maaring bayaran lamang ang kaya mong buwanang ihulog.

Samantala, ang buwanang kontribusyon ng isang non-working spouse ay batay sa 50% ng MSC ng kanyang nagtratrabahong asawa.

Gamitin ang talaan sa itaas para malaman ang buwanang kontribusyon bilang non-working spouse. Narito ang hakbang:

 1. Tukuyin ang MSC ng iyong asawa. Hanapin ang salary bracket ng iyong asawa sa kaliwang column (“Range of Compensation”). Halimbawa, kung ang kita ng iyong asawa ay nasa pagitan ng ₱19,750 at ₱20,249.99, ang MSC niya ay ₱20,000.
 2. Hatian ang MSC ng iyong asawa ng kalahati. Pagkatapos, tukuyin ang buwanang kontribusyon gamit ang sumusunod na formula:

1/2 ng MSC ng iyong asawa x Contribution Rate (14% para sa 2023) = Halaga ng Buwanang Kontribusyon

Kung ang MSC ng iyong asawa ay ₱20,000, ang kalahati nito ay ₱10,000.

Batay sa formula sa itaas, ang buwanang kontribusyon mo ay ₱1,400 (₱10,000 x 0.14).

Kung ang 50% ng MSC ng iyong asawa ay hindi tumutugma sa anumang MSC sa talaan ng kontribusyon ng SSS, batayin ang iyong kontribusyon sa susunod na mas mataas na MSC.

Halimbawa, kung kumikita ang iyong asawa ng ₱3,500 bawat buwan, ang 50% ng kanyang MSC (₱3,500) ay ₱1,750 (na mas mababa sa minimum MSC na ₱4,000). Ang susunod na mas mataas na MSC ay ₱4,000. Samakatuwid, ang iyong buwanang kontribusyon ay ₱560 (14% ng ₱4,000).

Tulad ng mga pribadong empleyado, ang mga voluntary at non-working spouse members na may MSC na higit sa ₱20,000 ay kinakailangang magbayad para sa bagong mandatory provident fund na tinatawag na WISP. Ang kaibahan ay wala silang employer, kaya’t kinakailangan nilang bayaran ang kabuuang halaga mula sa kanilang bulsa.

4. Mga Miyembro na OFW

SSS Contribution Table 2023
SSS Contribution Table 2023

Para sa 2023, nananatiling ₱8,000 ang minimum na MSC para sa mga miyembrong OFW.

Gamit ang talaan sa itaas, narito kung paano kalkulahin ang inyong SSS contribution bilang OFW.

Also Read: Paano Kumuha ng Unified Multi-Purpose ID (UMID)

 1. Hanapin ang inyong salary bracket sa kaliwang column (“Range of Compensation”).
 2. Hanapin ang kaukulang MSC sa kolumnang “Monthly Salary Credit.” Halimbawa, kung ang inyong kita ay nasa pagitan ng ₱19,750 at ₱20,249.99, ang inyong MSC ay ₱20,000.
 3. Tukuyin ang halaga ng inyong kontribusyon gamit ang sumusunod na formula:

MSC x Contribution Rate = Halaga ng Buwanang Kontribusyon

Halimbawa, kung ang inyong MSC ay ₱20,000, at ang rate ng kontribusyon ay 14 (para sa 2023). Narito kung paano kalkulahin ang inyong kabuuang kontribusyon:

₱20,000 x 0.14 = ₱2,800

Tulad ng mga pribadong empleyado, mga self-employed members, at voluntary members, ang mga OFW na may MSC na higit sa ₱20,000 ay kinakailangang magbayad para sa bagong provident fund na tinatawag na WISP simula Enero 2021. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang mga naunang bahagi.

5. Mga Household Employers at Kasambahay

SSS Contribution Table 2023
SSS Contribution Table 2023

Para sa mga kasambahay na kumikita ng buwanang sahod na hindi hihigit sa ₱5,000, kinakailangan ng Kasambahay Law na bayaran ng mga amo ng tahanan ang kabuuang buwanang kontribusyon.

Gayunpaman, ang mga kasambahay na kumikita ng ₱5,000 o higit pa ay kinakailangang magbahagi sa kanilang pagbabayad ng kontribusyon (4.5% ng MSC nila). Sa kumparasyon, ang mga employer nila ay nagbabayad ng 9.5% ng MSC kasama ang EC contribution na ₱10 bawat manggagawa na kumikita ng hindi hihigit sa ₱15,000 o ₱30 bawat manggagawa na kumikita ng ₱15,000 pataas.

Gamit ang talaan ng SSS contribution para sa mga employer ng tahanan at kasambahay, narito kung paano kalkulahin ang inyong buwanang kontribusyon:

1. Sa kaliwang column (“Range of Compensation”), hanapin ang range kung saan nauugma ang kasalukuyang buwanang kita at ang kaukulang MSC sa Monthly Salary Credit column. Halimbawa, kung ang buwanang kita ng kasambahay ay ₱6,000 (ang minimum wage para sa 2023 sa Metro Manila), ang MSC niya ay ₱6,000.

2a. Kung ikaw ay amo ng tahanan: Hanapin ang iyong bahagi ng kontribusyon sa HR (Household Employer) column kung saan nauugma sa MSC ng kasambahay. Gamit ang halimbawang ito (MSC na ₱6,000), dapat kang magbayad ng ₱570 para sa SSS kontribusyon plus ₱10 para sa EC contribution para sa kabuuang ₱580.

2b. Kung ikaw ay kasambahay: Hanapin ang buwanang bawas sa sahod para sa SSS contribution na nauugma sa iyong MSC. Sa halimbawang ito (MSC na ₱6,000), dapat magbawas ang iyong employer ng ₱270 (₱6,000 x 0.045) mula sa iyong sahod at ipapasa ito sa SSS kasama ang bahagi ng employer.

3. Tukuyin ang halaga sa pinakakanang column para malaman ang kabuuang buwanang kontribusyon. Halimbawa, kung ang kasambahay ay may MSC na ₱6,000, ang buwanang kontribusyon ay ₱850 (₱270 na bahagi ng empleyado + ₱570 na bahagi ng employer + ₱10 na EC contribution). Ito ang halaga na kinakailangang remitihin ng amo sa SSS, at ito ay mai-post sa account ng kasambahay sa SSS pagkatapos bayaran.

Isang paraan para kalkulahin ang buwanang kontribusyon ay gamit ang formula na MSC x Contribution Rate.

Mulitpikahin natin ang MSC na ₱6,000 bilang halimbawa.

Bahagi ng empleyado: ₱6,000 x 0.045 (4.5% rate ng kontribusyon) = ₱270

Bahagi ng employer: ₱6,000 x 0.095 (9.5% rate ng kontribusyon) = ₱570 (plus ₱10 para sa EC contribution)

Kabuuang kontribusyon: ₱270 + ₱570 + ₱10 = ₱850

Mga Tips at Babala

1. I-update ang Iyong Contact Details sa SSS

Ang pag-update ng impormasyon sa iyong mga rekord sa SSS ay nagbibigay-daan sa iyo na makatanggap ng PRN kada kwarter at mga abiso mula sa SSS. Ito ay tumutulong sa iyo na bayaran ang iyong mga kontribusyon nang maayos, upang madali kang makakuha ng SSS benefit o loan kapag kinakailangan.

Mayroon kang tatlong paraan para i-update ang iyong mga contact details: My.SSS portal, SSS mobile app, o sa counter sa anumang SSS branch.

a. Paano I-update ang Iyong Contact Details gamit ang My.SSS

Update SSS Information

 1. Pumunta sa SSS Member Portal. Sagutin ang captcha question at i-click ang Submit. May tatlong portal kang pagpipilian—piliin ang Member.
 2. Mag-log in sa iyong My.SSS account.
 3. Ilagay ang iyong cursor sa MEMBER INFO sa pangunahing menu. I-click ang Update Contact Info.
 4. I-check ang mga kahon na nauugma sa contact details na nais mong baguhin/i-update (tingnan ang screenshot sa itaas).
 5. I-click ang Next button.
 6. _-review ang iyong inedit na contact details.
 7. I-click ang Submit button.

b. Paano I-update ang Iyong Contact Details gamit ang SSS mobile app

 1. Mag-log in sa iyong My.SSS account.
 2. I-tap ang My Information icon > Update Information > Contact Details.\
 3. I-edit ang iyong landline number, mobile number, at/o email address.
 4. I-tap ang Submit button.

c. Paano I-update ang Iyong Contact Details sa isang SSS branch

Lagyan ng detalye ang Member Data Change Request Form (E-4) na may iyong mga binago.

Lagyan ng tsek ang kahon na katabi ng “Updating of Contact Information” at ang partikular na detalye na nais mong i-update (Address/Telephone Number/Email Address/Mobile Number).

I-submit ang iyong nasagawang Form E-4 sa anumang SSS branch. O isulat ang iyong mga bagong contact details kapag nag-aapply para sa isang benepisyo, loan, o iba pang programa ng SSS.

2. Laging Siguruhing Tama at Updated ang Iyong mga Rekord

Maaring bayaran mo ng regular at maaga ang iyong mga kontribusyon, subalit hindi ito garantiya na agad-agad kang makakakuha ng iyong mga benepisyo nang walang abala.

Ang mga miyembro na may pagkakaiba sa kanilang pangalan, petsa ng kapanganakan, estado sa buhay, kasarian, o listahan ng mga dependents/beneficiaries ay madalas na naantala sa proseso ng kanilang pension o benepisyo. Maaring maiwasan ito kung na-update na nila ang kanilang mga rekord sa SSS noong unang beses na natuklasan nila ang gayong pagkakaiba6.

Kaya’t kinakailangan mong isumite ang mga kinakailangang form at dokumento para baguhin ang maling mga detalye sa iyong data habang wala ka pang natatanggap na benepisyo. Halimbawa, ang maling petsa ng iyong kapanganakan ay maaring magdulot ng malaking antala sa proseso ng iyong pension, dahil ang edad ay isang mahalagang kondisyon para sa retirement.

3. Bayaran ang Iyong Kontribusyon sa Panahon na Off-Peak

Asahan mong nakapila nang matagal sa isang SSS branch tuwing weekdays sa oras ng tanghalian, lalo na sa huling araw ng buwan kapag ang mga bayad na kontribusyon ay dapat na isumite.

Sa mga non-bank payment centers, maari ring mahabang pila matapos ang oras ng opisina at tuwing ika-15 at ika-30 ng buwan, kapag nakakatanggap ng sweldo ang mga tao at nagbabayad ng bills.

Upang iwasan ang pag-aaksaya ng oras sa mahabang pila, bayaran ang kontribusyon pinakamaagang oras kapag mas kaunti ang nagtatransact, at may posibilidad na ikaw ay isa sa mga una sa pila.

4. Piliin ng Maingat ang Iyong Paraan ng Pagbabayad

Kung plano mong mag-avail ng SSS benefit o loan sa lalong madaling panahon, mas mainam na bayaran ang iyong kontribusyon sa isang SSS branch dahil ito ay agad na maipoproseso. Ang iyong kontribusyon ay maaring mapost sa loob ng 24 oras. Gayunpaman, handa kang maghintay ng 3-4 oras sa pila kapag pumunta ka sa branch sa mga oras ng matao.

Hindi rin maaring makuha ng madali sa mga bangko. Madalas mahaba ang pila sa mga malalaking bangko tulad ng BPI anumang oras sa isang araw. Subukan ang iyong swerte sa mas maliit na bangko tulad ng Security Bank, kung saan madalas maikli (o wala) ang pila, bagaman maaari kang magbayad lamang kung may bank account ka.

Mas maikli ang pila sa mga non-bank collecting partners, ngunit maaaring tumagal ang posting. Piliin ang paraang ito ng pagbabayad kung nais mong makatipid ng oras at wala pang agaran pangangailangan para sa SSS benefit o loan.

5. I-consider ang Pagbabayad ng Advance

Tinatanggap ng SSS ang mga advance contribution payments mula sa lahat ng mga miyembro (maliban sa mga regular employers at employees) anuman ang bilang ng buwan o taon.

Kung kaya mong magbayad nito, tulad ng bonus o komisyon, bayaran ang iyong kontribusyon nang maaga. Sa paraang ito, hindi ka magugutom na gastusin ang iyong pera sa mga hindi kinakailangang gastos.

Isa pang benepisyo ng pagbayad ng advance ay na kailangan mo lamang ng isang PRN para sa mga buwan o taon na iyong ibabayad. Halimbawa, kung magbabayad ka ng isang taon nang maaga, makakakuha ka ng isang PRN at makakapag-transact ka lamang ng isang beses sa halip na makakuha ng 12 PRN at mag-transact ng 12 beses sa isang taon.

Gayunpaman, kung tataas ulit ang rate ng SSS contribution, ang iyong mga advance payments ay maaaring magdulot ng kulang sa bayad. Bayaran ang kulang kaagad upang hindi maipost ang iyong advance contributions sa mas mababang MSC.

Also Read: Paano Mag-Avail ng Paternity Leave sa Pilipinas?

6. Laging Itago ang Iyong Resibo

Kung ang iyong bayad na kontribusyon ay hindi agad na naipopost online, makakatulong ang iyong validated na resibo para mapatunayang nabayaran mo ito sa SSS at ma-correct ang error.

7. Sumali sa SSS Worker’s Investment and Savings Program (WISP) Plus para sa Karagdagang Pondo sa Retirement

Sa halagang ₱500 lamang, maaari kang maging miyembro ng SSS WISP Plus7, isang retirement savings at investment scheme na bukas sa lahat ng miyembro ng SSS. Ang provident fund na ito, sa kaibhan ng mandatory WISP, ay boluntaryo lamang. Ang bagong investment na ito ay layuning mapataas ang kita ng mga contributors nito sa pamamagitan ng mas mataas na interest rates kaysa sa inaalok ng mga bangko.

Ang WISP Plus ay hindi dagdag pasanin na kinakailangan mong bayaran buwan-buwan. Ito ay nagbibigay-daan sa iyo na mag-contribute lamang kapag nais mo. Walang kinakailangang minimum na halaga na ilagay buwan-buwan. Walang expiration ang iyong membership kahit na hindi ka nakapag-save sa loob ng matagal na panahon.

Mga Kadalasang Katanungan (Frequently Asked Questions)

1. Mandatory ba ang pagbabayad ng SSS kontribusyon?

Depende ito sa iyong membership type. Ang SSS coverage ay mandatory para sa mga miyembro na employer, employed, self-employed, at OFW, kaya kinakailangan nilang mag-contribute.

Ayon sa Social Security Law, inuutusan ang mga employer na bawasan ang buwanang kontribusyon mula sa sahod ng kanilang mga empleyado at i-remittance ito kasama ang kanilang bahagi ng SSS contribution.

Gayunpaman, opsyonal ang SSS coverage para sa mga voluntary at non-working spouse members. Hindi sila kinakailangang magbayad ng kontribusyon subalit maaari nilang gawin ito upang mag-qualify para sa mga benepisyo at loan ng SSS. Kahit kung sila ay hindi nakapagbayad ng ilang buwan, sila ay mananatiling sakop at may karapatan sa anumang benepisyo basta’t natutugma nila ang mga criteria para dito.

2. Pwede bang magbayad ng SSS kontribusyon ang mga expat?

Oo. Subalit ang mga dayuhan na naninirahan sa Pilipinas ay kinakailangang magkaroon ng SSS number bago sila makapagbayad ng kontribusyon at magamit ang mga benepisyo para sa mga miyembro ng SSS.

Kailangang isumite ng mga expat ang kanilang passport (o alinmang dalawa sa mga sumusunod: Alien Certificate of Registration, driver’s license, company ID) para sa kanilang aplikasyon ng SSS number.

Kapag mayroon nang SSS number, maaari nang magsimulang magbayad ng kontribusyon ang mga dayuhan sa parehong paraan na ginagawa ng mga Pilipinong miyembro ng SSS.

3. Ako’y isang OFW. Pwede bang magbayad para sa akin ang isang family member sa Pilipinas?

Oo. Maaari kang mag-assign ng isang kinatawan sa iyong tahanan na magbabayad para sa iyo. Tiyakin na ibinibigay mo ang iyong PRN at iba pang mga detalye ng bayad. Regular na bantayan ang mga na-post na kontribusyon mo para siguruhing ang mga ito ay na-i-remmit sa SSS. Maari mo rin bayaran ang iyong kontribusyon sa iyong host country sa anumang SSS-accredited collecting partner.

4. Dapat ba akong mag-convert sa self-employed/voluntary/OFW/non-working spouse para makapag-umpisa akong magbayad ng kontribusyon sa aking sarili?

Oo. Upang i-update ang iyong membership status sa voluntary o OFW, hindi mo kailangang pumunta sa isang SSS branch. Buksan lamang ang iyong online account sa pamamagitan ng My.SSS portal at pumili ng “Voluntary” o “OFW” bilang iyong membership type habang binubuo ang isang PRN.

Gayunpaman, kung ikaw ay magbabayad bilang isang self-employed member o non-working spouse, kinakailangan mong punan at isumite ang dalawang (2) kopya ng Member Data Change Request Form (Form E-4).

5. Pwede bang baguhin ang halaga ng SSS kontribusyon na aking binabayad?

Oo, maaari mong madaliang baguhin ang halaga ng iyong SSS kontribusyon kung ikaw ay isang voluntary, self-employed, OFW, o non-working spouse member. Ang pagbabago ng iyong SSS kontribusyon ay maaring gawin sa loob lamang ng ilang kliks sa iyong My.SSS o SSS mobile app account. Hindi kailangan pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o magpakita ng pruweba ng iyong kita. Basahin ang gabay na ito para malaman pa ang karagdagang impormasyon.

6. Hindi pa naipopost ang aking pinaka-latest na bayad. Ano ang dapat kong gawin?

Kung ikaw ay isang empleyado, kailangan mong tanungin ang iyong HR o employer kung ang iyong pinakamalabas na kontribusyon ay na-iremit na sa SSS.

Kung ikaw naman ay nagbabayad ng sarili mong kontribusyon, kahit na may PRN implementation, kailangan mong maghintay, dahil maari itong tumagal bago ma-post.

Kung hindi pa ito na-i-post matapos ang isang buwan, makipag-ugnay sa PRN Helpline (PRNHelpLine@sss.gov.ph) upang magtanong tungkol sa status ng iyong huling bayad.

7. Paano ko maaayos ang maling halaga na naipost sa aking account?

Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch upang humiling ng verification at koreksyon ng iyong mga kontribusyon na rekord. Dalhin ang iyong UMID card/SSS ID o dalawang valid na ID at ang validated evaluation receipt.

8. Itinigil ko ang pagbabayad ng aking SSS kontribusyon. Pwede ba akong magpatuloy sa pagbabayad ngayon?

Oo. Maari kang magsimulang magbayad ng iyong kontribusyon sa alinmang oras bilang isang voluntary member upang magpatuloy sa pagtanggap ng mga benepisyo ng SSS. Upang maging voluntary member, ang iyong edad ay dapat mas mababa sa 60. Dapat mayroon ka na ring na-post na balidong kontribusyon bilang isang employed, self-employed, o OFW member.

9. Ano ang mangyayari kung hindi ko naabutan ang deadline ng bayad? Pwede ko bang bayaran ang hindi ko naihulog noong nakaraang buwan?

Ideally, hindi ka dapat magkaroon ng hindi nabayarang buwanang kontribusyon sa iyong SSS account para mapanatili ang active membership status mo. Kapag ikaw ay naging miyembro ng SSS, ikaw ay sakop habang buhay, kahit na may mga buwan kang hindi nabayaran. Walang parusa para sa mga miyembrong indibidwal na hindi nakapagbayad ng kontribusyon sa loob ng isang tiyak na panahon.

Gayunpaman, hindi pinapayagan ng SSS ang mga miyembro na magbayad para sa mga nakaraang buwan upang mag-qualify para sa loan o benepisyo. Maari ka lamang magpatuloy sa pagbabayad para sa mga darating na buwan o magbayad ng advance, subalit hindi puwede para sa mga hindi nabayarang buwan sa nakaraan.

Upang maiwasan ang pagkukulang sa pagbabayad ng iyong SSS kontribusyon, maging maingat sa mga deadlines ng pagbabayad. Narito ang mga respective payment deadlines para sa mga kinakailangang magbayad:

 • Regular Employers: Huling araw ng buwan na sumusunod sa nasasakupang buwan (e.g., ang deadline para sa kontribusyon ng Marso ay Abril 30).
 • Household Employers: Huling araw ng buwan na sumusunod sa nasasakupang buwan o kalendar quarter—huling araw ng bawat tatlong buwan (tulad ng Marso 31, Hunyo 30, Setyembre 30, at Disyembre 31).
 • Self-Employed, Voluntary, o Non-Working Spouse: Huling araw ng buwan na sumusunod sa nasasakupang buwan o kalendar quarter—huling araw ng bawat tatlong buwan (tulad ng Marso 31, Hunyo 30, Setyembre 30, at Disyembre 31).
 • Land-Based OFW Members: Maari bayaran ang kontribusyon para sa Enero hanggang Setyembre hanggang Disyembre 31 ng taong nasasakupan.
 • Self-Employed Persons in the Informal Economy (e.g., Farmers and Fishermen): Maari bayaran ang kontribusyon para sa kahit aling nakaraang labindalawang buwan sa kasalukuyang buwan (e.g., ang kontribusyon para sa Agosto 2023 ay maaaring bayaran mula Agosto 2022 hanggang Hulyo 2023).

10. Hindi nagbabayad ng aking SSS kontribusyon ang aking employer. Ano ang dapat kong gawin?

Ang mga empleyadong ang kanilang mga employer ay hindi nag-re-remit ng kanilang kontribusyon sa oras ay may karapatan pa rin sa mga benepisyo ng SSS. Gayunpaman, hindi sila ma-a-aprubahan para sa isang SSS salary loan.

Kung malalaman mong hindi nagbabayad ang iyong employer ng iyong kontribusyon, tanungin ang iyong HR o employer ukol dito bago maghain ng reklamo sa SSS. Subukan itong talakayin ang anumang discrepancy na iyong natuklasan sa iyong mga kontribusyon. Maaring mayroong delay sa pag-re-remit o pagpo-post ng mga kontribusyon. Tiyakin na mayroon kang mga payslip na nagpapakita ng mga SS deductions mula sa iyong sahod bago ka mag-usap ng iyong employer, ito ay magiging ebidensya ng anumang pagkakaiba.

Kapag nai-inform mo na ang iyong employer, mag-follow up sa kanila paminsan-minsan upang tiyakin na may ginagawa para ayusin ang discrepancy.

Kung ang iyong employer ay de-liberadong hindi nagbabayad ng iyong kontribusyon sa loob ng mahabang panahon, ito ay pumapasok sa Social Security Law. Ang mga delinquent employers ay pinapatawan ng multa mula ₱5,000 hanggang ₱20,000 o pagkakakulong ng higit sa anim na taon hanggang dose anyos.

Bukod dito, kinakailangan nilang i-remmit ang lahat ng hindi nabayarang kontribusyon pati na rin ang 3% penalty para sa bawat hindi nabayarang buwan.

Kung ang employer ay nag-deduct ng SS contribution mula sa sahod ng empleyado subalit hindi ito na-i-remmit sa SSS, ang parusa ay pagkakakulong ng hindi higit sa 20 taon.

Mag-file ng non-remittance complaint sa pinakamalapit na SSS branch malapit sa opisina o lugar ng negosyo ng iyong employer. Dalhin ang iyong payslip, company ID, Employment Contract, at Income Tax Return (ITR) bilang patunay ng iyong trabaho. Pagkatapos nito, magtungo sa SSS Accounts Management Section upang matulungan ka ng SSS Accounts Officer. Ia-assist ka ng Officer sa buong proseso ng pag-file ng reklamo.

11. Kailan ko dapat itigil ang pagbabayad ng SSS kontribusyon?

Maari kang tumigil sa pagbabayad ng kontribusyon matapos mong mag-file ng huling SSS benefit claim para sa total disability o retirement.

Kahit na kailangan mo lamang ng minimum na 120 buwanang kontribusyon para mag-qualify para sa isang retirement pension, hindi ibig sabihin nito na dapat mong itigil ang pagbabayad ng kontribusyon kapag nakaabot ka na sa ganitong bilang. Kung gagawin mo ito, makakatanggap ka lamang ng maliit na buwanang pensiyon at hindi ka qualified para sa iba pang benepisyo at loan ng SSS.

Maari kang mag-apply para sa optional retirement kapag ikaw ay 60 taong gulang na at walang trabaho. Kung ikaw ay 65 taong gulang o mas matanda pa at nagtatrabaho pa rin (o hindi), ikaw ay kwalipikado para sa technical retirement at hindi mo kailangang magbayad ng SSS kontribusyon.

Gayunpaman, ang mga voluntary members ay maari pa ring magpatuloy sa pagbabayad ng kanilang kontribusyon sa mga taon ng kanilang retirement. Upang madagdagan ang kanilang retirement benefits, ang mga voluntary members na may edad na 60 hanggang 65 at mayroong kahit 120 na na-post na buwanang kontribusyon ay maaaring magpatuloy sa pagbabayad hanggang sa edad na 65.

Ang mga voluntary members na may edad na 65 pataas na may kahit 120 na na-post na buwanang kontribusyon ay maaring magpatuloy sa pagbabayad hanggang sa maabot nila ang kinakailangang 120-buwanang kontribusyon para makakuha ng buwanang pensiyon.

12. Pwede bang i-withdraw ang aking SSS kontribusyon?

Hindi tulad ng Pag-IBIG contributions na maaaring i-withdraw pagkatapos ng 20 taon, ang binayad na SSS kontribusyon ay hindi maaring irefund. Maari lamang mag-file ng claim para sa mga benepisyo (sakit, panganganak, at iba pa) o kunin ang iyong pensiyon pagkatapos ng retirement age.

Gayundin, ang mga miyembro ay hindi maaaring i-terminate ang kanilang SSS membership sapagkat sila ay sakop habang buhay. Kahit matapos ang buhay ng miyembro, ang SSS ay magbabayad ng buwanang pensiyon o lump-sum amount sa mga benepisyaryo ng miyembro.

13. Sino ang mga primary beneficiaries ng isang miyembro ng SSS?

Ito ay ang mga itinuturing na primary beneficiaries:

 • Legitimate dependent spouse hanggang sa ang miyembro ay mag-asawa ulit
 • Legitimate, legally adopted (legitimated), at illegitimate na mga anak na mas baba sa 21 taong gulang

Kung ang miyembro ay walang asawa o mga anak, ang mga magulang (itinuturing na secondary beneficiaries) ay maging primary beneficiaries ng miyembro.

Kung walang mga beneficiaries na nabanggit sa itaas, maaaring magdesisyon ang miyembro sa kanilang mga pinipiling beneficiaries.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


2 thoughts on “SSS Contribution Table: Isang Ultimong Gabay”

 1. have a nice day, please check my monthly sss contribution update sent my PRN reference # for my next contribution thank you.

  Kindly check sss No. xxxxxxxxx and updated remmittance husband sent my PRN reference code#

  Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.