Paano Mag-Apply para sa SSS Sickness Benefit Online?

Reading Time - 11 minutes
Paano Mag-Apply para sa SSS Sickness Benefit Online

Ang pagkakasakit ay hindi maiiwasan at nangyayari ito kahit gaano pa tayo kahusay sa pag-aalaga ng ating katawan. Kaya mahalaga ang health insurance – ito’y tumutulong upang mabawasan ang gastos sa pagpapagamot at pagpapaospital kapag nagkasakit.

Sa Pilipinas, ang state-run Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) ay nagbibigay ng komprehensibong health insurance coverage at benefits sa milyun-milyong Pilipino. Sa maliit na buwanang premium, ang mga miyembro ng PhilHealth ay maaaring mag-avail ng malawak na saklaw ng medikal at pinansyal na benepisyo sa panahon ng pagkakasakit at pagpapaospital.

Gayunpaman, may isa pang ahensya ng gobyerno na makakatulong din kung sakaling magkasakit. Ang Social Security System (SSS) ay nag-aalok ng sickness benefits sa mga miyembrong nawalan ng oras sa trabaho dahil sa sakit o injury. Maaari kang mag-apply para sa mga benepisyong ito hangga’t aktibong miyembro ka ng SSS at may maipapakitang patunay ng iyong pagkakasakit at/o pagpapaospital (hal. medical certificate).

Nang ako’y magkasakit at kailangang magpalipas ng ilang araw sa ospital, nag-alala ako tungkol sa aking hospital bills. Buti na lang at may PhilHealth at HMO insurance ako na malaki ang nabawas sa aking mga gastusing medikal. Nag-apply din ako para sa sickness benefits bilang isang voluntary, self-paying member ng SSS.

Ikaw din ay maaaring mag-apply para sa SSS sickness benefits upang mabawasan ang iyong gastos sa pagpapagamot at upang makompensahan ang nawalang kita dahil sa iyong pagliban sa trabaho. Hindi mo na kailangang pumunta sa SSS office dahil maaari kang mag-apply online gamit ang iyong computer o smartphone.

SSS Sickness Benefit Eligibility and Qualifications

Para maging eligible sa SSS sickness benefits, kailangan mong matugunan ang mga sumusunod na kwalipikasyon:

 • Hindi ka makapagtrabaho dahil sa sickness o injury,
 • Ikaw ay na-confine sa bahay o ospital nang hindi bababa sa apat (4) na araw,
 • Nakapagbayad ka ng hindi bababa sa tatlong (3) buwan na kontribusyon sa loob ng 12-buwang panahon bago ang semester ng sickness o injury,
 • Naubos mo na ang lahat ng company sick leaves with pay para sa kasalukuyang taon at ipinaalam mo na ito sa iyong employer, at
 • Direktang ipinaalam mo sa SSS sa pamamagitan ng pag-file ng sickness benefit application kung ikaw ay hiwalay sa trabaho, self-employed, OFW, o voluntary member.

SSS Sickness Benefit Documentary Requirements

Ito ang mga dokumentaryong kailangan mong isumite kapag nag-aapply ng SSS sickness benefits online:

 • SS Medical Certificate (MED-01688) o personal medical certificate ng attending physician na naglalaman ng sumusunod na impormasyon:
  • Pangalan ng attending physician,
  • PRC license number (hindi kailangan kung practicing abroad ang physician),
  • Clinic address at/o contact information (tulad ng landline o mobile number),
  • Diagnosis, at
  • Inirerekomendang bilang ng araw ng pagpapagaling kasama ang recuperation.
 • Iba pang medical documents, medical records at hospital records, tulad ng:
  • Hospital abstract,
  • Discharge summary,
  • Laboratory results,
  • Record of operation,
  • Histopathology report,
  • Chest X-ray result,
  • X-ray result ng apektadong bahagi (para sa fracture),
  • MRI/CT scan result, o
  • ECG/2D echo result.

Tandaan na ang medical certificate lamang ang kinakailangan upang mag-claim ng sickness benefits. Gayunpaman, maaari ring isumite ang iba pang medical documents tulad ng hospital abstract at laboratory results para suportahan ang iyong application.

Ang Proseso ng SSS Sickness Benefit Online Application

Ang tutorial na ito ay para sa mga SSS self-employed, OFW, at voluntary members na nais mag-avail ng kanilang SSS sickness benefits sa pamamagitan ng SSS online membership portal. Ang mga employed members ay maaaring makipag-ugnayan sa kanilang HR department para sa pagproseso ng kanilang sickness benefit claims.

Step 1: Mag-login sa iyong SSS account

Ang unang hakbang ay mag-login sa iyong SSS member account.

Buksan ang SSS member portal website sa https://member.sss.gov.ph at mag-sign in gamit ang iyong user ID at password.

Step 2: Magpunta sa SSS sickness benefit application page

Kapag naka-login na sa iyong SSS account, i-click ang “BENEFITS” sa menu bar at piliin ang “Apply for Sickness Benefit.”

Also Read: Paano Mag-Check ng SSS Contribution Online

Step 3: I-review at i-confirm ang iyong membership details

Sa sickness benefit application page, suriin ang iyong membership details kasama ang iyong home/mailing address, mobile number, landline number, email address, at disbursement account number.

Kung mali o luma na ang iyong contact details, piliin ang “Click here to update contact information” upang baguhin ito.

Kung wala ka pang enrolled disbursement account, piliin ang “Click here to update disbursement account” at idagdag ang iyong bank account. Siguraduhing ang disbursement account name ay kapareho ng iyong SSS-registered name.

I-click ang “Proceed” upang magpatuloy sa application form.

Step 4: I-fill out ang SSS sickness benefit application form

Upang maaprubahan para sa sickness benefits, kailangan mong magbigay ng tapat at tamang detalye ng iyong pagkakasakit at/o pagpapaospital.

Ilagay ang sumusunod na detalye sa SSS sickness benefit online application form:

 • Start of Sickness – Ilagay ang petsa (sa MM/DD/YYYY format) kung kailan ka nagsimulang magkasakit. Maaari mong i-click ang calendar icon upang gamitin ang date picker tool.
 • Confinement Location – Piliin ang “Home” kung ikaw ay na-confine sa bahay o “Hospital” kung ikaw ay na-admit sa ospital. I-check ang “Still Confined” kung ikaw ay kasalukuyang naka-confine sa ospital.
 • Date of Discharge (For Hospital Confinement) – Ilagay ang petsa (sa MM/DD/YYYY format) kung kailan ka na-discharge mula sa ospital.
 • No. of Days Claimed – Ilagay ang bilang ng araw na ikaw ay na-confine sa bahay o ospital.
 • License No. of Attending Physician – Ilagay ang license number ng iyong attending physician. Makikita mo ang license number ng iyong doktor sa iyong medical certificate.
 • Physician is from abroad / Dentist – Piliin ang “Physician is from abroad” kung ang iyong doktor ay nasa labas ng Pilipinas, o “Dentist” kung ang iyong physician ay isang dentista.
 • Work-Related – Piliin ang “Yes” kung ang iyong sakit ay may kaugnayan sa (o sanhi ng) iyong trabaho. Kung hindi, piliin ang “No.”
 • Disbursement Account Enrolled – Piliin ang iyong preferred disbursement account kung saan idedeposito ang cash benefit.
 • Were you an employed member at the time of sickness? – Piliin ang “Yes” kung ikaw ay employed member noong panahon ng iyong pagkakasakit. Kung hindi, piliin ang “No” (ang freelancers at self-employed members ay dapat piliin ang opsyong ito).

Pagkatapos punan ang form, i-click ang “Proceed” upang magpatuloy sa iyong application.

Step 5: I-upload ang iyong medical documents

Ngayon ay oras na upang i-upload ang iyong medical certificate at hospital/medical records (kung mayroon).

Tanging colored images/photos o PDF files lamang ang tinatanggap. Maaari mong gamitin ang camera ng iyong phone upang kunan ng larawan ang iyong mga dokumento o ipa-scan ito gamit ang scanner o all-in-one printer.

Also Read: Paano I-Reset ang Nakalimutan o Nawalang Password sa SSS

Ang maximum file size na maaari mong i-upload ay 3MB. Kung ang iyong larawan ay mas malaki sa 3MB, maaari mo itong i-resize o gamitin ang TinyPNG upang i-compress ito.

Siguraduhing malinaw at nababasa ang iyong scanned o photographed documents na may magandang image quality. Kung hindi, maaaring ma-reject ang iyong sickness benefit application.

I-click ang “Choose Document” button at piliin ang file na ia-attach sa iyong application. Tandaan na ang medical certificate lamang ang kinakailangan, ngunit maaari ka ring mag-upload ng iyong hospital/medical records upang suportahan ang iyong claim.

Pagkatapos i-upload ang iyong mga dokumento, suriin ang iyong application details upang matiyak na tama at wasto ang mga ito ayon sa iyong kaalaman. Kung may maling impormasyon, pindutin ang Back button ng iyong browser o i-click ang “Cancel.”

I-check ang box na nagpapahiwatig ng iyong pagsang-ayon sa certification statement, at pagkatapos ay i-click ang “I Certify and Submit” button.

Step 6: I-submit ang iyong application

Magpapakita ang isang alert box na may mensaheng: “This action will send the supplied information to SSS. Do you want to continue?”

I-click ang “OK” upang isumite ang iyong SSS sickness benefit application.

Step 7: Nai-submit mo na ang iyong sickness benefit application

Congratulations! Naipasa mo na ang iyong sickness benefit application sa SSS. Ito ay ipapasa sa SSS Medical Evaluation Center para sa review at subsequent approval.

Tandaan ang iyong transaction number dahil maaaring kailanganin mo ito kapag nagtatanong tungkol sa iyong application. Isang confirmation email din ang ipapadala sa iyong registered email address.

Makakatanggap ka ng isa pang email kapag naaprubahan na ang iyong application. Ang pagproseso ng sickness benefit claim ay magsisimula kapag naaprubahan na ng SSS Medical Evaluation Center ang iyong application.

Sa karamihan ng mga kaso, ang iyong cash benefit ay idedeposito sa iyong disbursement account sa loob ng 7 working days mula sa pag-apruba ng iyong application.

Paano I-Compute ang Iyong SSS Sickness Benefit?

Paano nga ba kinukwenta ang halaga ng SSS sickness benefit na maaari mong i-claim? Ayon sa SSS, ang halaga ng daily sickness benefit ng isang miyembro ay katumbas ng 90% ng average daily salary credit (ADSC).

Upang makwenta ang iyong SSS sickness benefit amount, sundin lamang ang mga hakbang na ito:

Also Read: Paano Kalkulahin ang SSS Pension?

 1. Unahin na tanggalin ang semester of contingency, na tumutukoy sa dalawang (2) magkasunod na quarters na nagtatapos sa quarter ng pagkakasakit (ang isang quarter ay katumbas ng tatlong (3) magkasunod na buwan na nagtatapos sa Marso, Hunyo, Setyembre, at Disyembre).
 2. Magbilang pabalik ng labindalawang (12) buwan simula sa buwan bago ang semester of contingency.
 3. Piliin ang anim (6) na pinakamataas na monthly salary credits (MSC) sa loob ng 12-buwang panahon, at idagdag ang mga ito upang makuha ang total monthly salary credit.
 4. Hatiin ang total monthly salary credit sa 180 araw upang makuha ang average daily salary credit (ADSC).
 5. Imultiply ang ADSC sa 0.90 (90%) upang makuha ang daily sickness allowance.
 6. Sa wakas, imultiply ang daily sickness allowance sa bilang ng araw na inaangkin upang makuha ang kabuuang halaga ng sickness benefit.

Halimbawa, kung ikaw ay nagkasakit noong Agosto 2023 nang 14 na araw, ang semester of contingency ay Abril hanggang Setyembre 2023 (dahil ang quarter ng pagkakasakit ay Hulyo hanggang Setyembre 2023). Magbilang pabalik ng 12 buwan, ang 12-buwang panahon para sa pagbilang ng monthly salary credits (MSC) ay Abril 2022 hanggang Marso 2023.

Sabihin nating ang iyong anim (6) na pinakamataas na MSC ay ₱16,000, ₱16,000, ₱16,000, ₱15,000, ₱15,000, at ₱14,000. Ang kabuuang MSC ay ₱92,000.

Hatiin ang kabuuang MSC na ₱92,000 sa 180 araw upang makuha ang average daily salary credit (ADSC) na ₱511.

Pagkatapos, imultiply ang ADSC na ₱511 sa 0.90 (90%) upang makuha ang daily sickness allowance na ₱460.

Upang makwenta ang halaga ng sickness benefit na maaari mong i-claim, imultiply ang daily sickness allowance na ₱460 sa 14 na araw (na siyang bilang ng araw na ikaw ay nagkasakit). Ang kabuuang halaga ng sickness benefit allowance na matatanggap mo ay ₱6,440.

Mga Madalas Itanong

1. Ilang araw pwede kong i-claim ang aking SSS sickness benefit?

Para sa hospital confinement, maaari mong isumite ang iyong SSS sickness benefit application sa loob ng isang (1) taon mula sa petsa ng iyong paglabas sa ospital. Para sa home confinement, maaari mong i-file ang iyong claim sa loob ng limang (5) araw mula sa petsa ng simula ng confinement.

Ang mga OFW members ay binibigyan ng 30-araw na grace period lampas sa limang-araw na prescriptive filing period. Ang grace period na ito ay naaangkop lamang sa mga kaso na hindi nangangailangan ng hospital confinement.

Tandaan: Kung ang huling araw ng filing ay natapat ng Sabado, Linggo, o holiday, maaari mo pa ring i-file ang iyong SSS sickness benefit claim sa susunod na working day.

2. Ano ang mangyayari kung nahuli ako sa pag-file ng aking sickness benefit claim?

Kung hindi mo naipasa ang iyong sickness claim application sa loob ng prescribed filing period, maaaring mabawasan o hindi maaprubahan ang iyong benepisyo.

Kung ipinaalam mo sa SSS pagkatapos ng limang-araw na filing period para sa home confinement, ang iyong confinement ay ia-adjust upang magsimula hindi hihigit sa limang (5) araw bago ang petsa ng notification.

Halimbawa, ang isang miyembro ay na-confine sa bahay mula Pebrero 1 hanggang 15, at ang application ay naisumite noong Pebrero 9 (tatlong araw na late). Sa kasong ito, ang prescribed filing period ay Pebrero 2 hanggang 6. Samakatuwid, ang confinement period ay ia-adjust sa Pebrero 4 hanggang 15 para sa kabuuang 12 araw.

3. Ano ang maximum na bilang ng araw na maaari kong i-claim ang sickness benefits?

Maaari kang mag-claim ng SSS sickness benefits hanggang 120 araw sa isang kalendaryong taon. Gayunpaman, ang sickness benefits ay babayaran lamang ng maximum na 240 araw para sa parehong sakit, hindi alintana ang bilang ng mga taon. Lampas sa 240 araw, ang claim ay ituturing na disability claim.

4. Ilang araw bago maaprubahan ang aking sickness benefit application?

Karaniwan, maaaring tumagal mula sa ilang araw hanggang sa ilang linggo bago maaprubahan ang iyong SSS sickness benefit application, depende sa pagiging kumpleto ng iyong mga dokumento at sa pagiging kumplikado ng iyong kaso.

5. Gaano katagal bago ma-deposito ang cash benefit sa aking disbursement account?

Sa karamihan ng mga kaso, tatagal ng 5-7 working days mula sa pag-apruba ng iyong application bago ma-deposito ang iyong cash benefit allowance sa iyong napiling disbursement account.

6. Paano ako makakapagdagdag ng disbursement account?

Maaari kang mag-enroll ng disbursement account sa pamamagitan ng pag-login sa iyong SSS account at pagpili ng Services > Disbursement Modules > Disbursement Account Enrollment Module.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.