Paano Mag-Apply ng SSS Unemployment Benefit?

Reading Time - 22 minutes
SSS Unemployment Benefit

Walang mas nakakatakot kaysa sa biglang pagkawala ng trabaho, lalo na kung ikaw ang nagtataguyod sa iyong pamilya.

Sakit na katotohanan ito para sa karamihan sa mga Pilipino na umaasa sa trabaho bilang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita.

Ngunit salamat sa SSS unemployment benefit, isa sa mga pangunahing probisyon ng Republic Act 11199 (o mas kilala bilang Social Security Act of 2018), ang mga Filipino employees na kakatanggal lamang sa kanilang trabaho ay maaaring magkaroon ng pansamantalang kita habang sila’y naghahanap ng bagong trabaho.

Sa gabay na ito, matututunan mo kung paano mag-apply o mag-file ng SSS unemployment benefits claim para hindi ka mabaliw matapos mawalan ng trabaho. Sa huli, ang kawalan ng trabaho ay hindi ang katapusan ng mundo!

Table of Contents

Ano nga ba ang SSS Unemployment Benefit?

Para malinawan, narito ang mga pangunahing bagay na dapat mong malaman tungkol sa SSS unemployment benefit:

 1. Ano Ito? Ang SSS unemployment benefit, o mas kilala bilang unemployment insurance o involuntary separation benefit, ay parang isang cash safety net para sa mga Filipino workers. Kasama dito ang mga regular na empleyado, kasambahay (kasambahays), at mga Overseas Filipino Workers (both sea-based at land-based) na biglaang nawalan ng trabaho.
 2. Hindi Utang, Kundi Benefit: Hindi tulad ng utang, hindi kailangang bayaran ang benefit na ito. Ito ang pinakabagong idinagdag sa mga benepisyong ibinibigay ng Social Security System (SSS). Kasama rin dito ang maternity, sickness, disability, retirement, funeral, at death benefits.
 3. Ang Batas sa Likod Nito: Malaki ang papel nito sa Republic Act No. 11199, o mas kilala bilang Social Security Act of 2018. Ito ang batas na nag-introduce ng unemployment benefits program, na ngayon ay isinasagawa sa pamamagitan ng Rule 27 ng Implementing Rules and Regulations (IRR) ng RA 11199.
 4. COVID-19 at SSS: Nang dumating ang pandemya, inanunsyo ng SSS na handa nilang i-approve ang hanggang Php 1.2 bilyon para sa unemployment benefits para sa mga 60,000 miyembro. Sa kabutihang palad, mas mataas pa ito. Hanggang Setyembre 2021, 196,000 miyembro ang nakatanggap ng PHP 2.35 bilyon na halaga ng SSS unemployment benefits mula nang magsimula ang pandemya noong Marso 2020.
 5. Pondo para sa Benefits: Kayang pondohan ng SSS ang mga benefits na ito dahil sa pagtaas ng kontribusyon. Ang batas na nagpatupad ng unemployment benefits ay nagdulot din ng pagtaas sa kontribusyon: mula 11% to 12% noong 2019, 13% noong 2021, 14% nitong 2023, at 15% sa taong 2025. Ang dalawang-tatlong bahagi ay sagot ng employer, habang ang isang-tatlong bahagi ay sagot ng empleyado.

Kailan Naging Epektibo ang SSS Unemployment Benefit?

Base sa SSS Circular No. 2019-011, ang mga patakaran para sa unemployment benefits ay ipapatupad sa mga hindi kusang paghihiwalay sa trabaho na nangyayari sa o pagkatapos ng Marso 5, 2019.

Ibig sabihin, ang mga Filipino employees na nawalan ng trabaho mula Marso 5, 2019, pataas, ay sakop ng SSS unemployment insurance, as long as ma-meet nila ang mga kinakailangang qualifications na tatalakayin mamaya.

Kailan Dapat Mag-File ng Claim para sa SSS Unemployment Benefit?

Dapat i-file ang claim para sa SSS unemployment benefits sa loob ng isang (1) taon mula sa petsa ng hindi kusang paghihiwalay sa trabaho. Pero kung ang deadline ay mangyari sa Marso 5, 2020, hanggang sa huling araw ng ipinahayag na Enhanced Community Quarantine (ECQ) o General Community Quarantine (GCQ) ng gobyerno, pwede pa ring mag-file ang miyembro sa loob ng 60 araw mula sa huling araw ng ganung deklarasyon.

Magkano ang Makukuha na Unemployment Benefits o Insurance ng mga Kwalipikadong Miyembro ng SSS?

Kung ikaw ay miyembro ng Social Security System (SSS) at nawalan ng trabaho, marahil ay gusto mong malaman kung magkano ang makukuha mong unemployment benefits. Narito ang simpleng paliwanag para sa iyo.

Ang pangunahing sagot ay maaari kang makatanggap ng unemployment benefit na katumbas ng kalahati ng iyong buwanang sahod hanggang sa dalawang buwan. Kaya kung kumikita ka ng PHP 10,000 bawat buwan, ang maaaring mong makuha na insurance ay kinokomputa gaya nito: PHP 10,000 x 0.5 (50%) = PHP 5,000; at dahil sakop ka ng dalawang buwan, kabuuang PHP 5,000 x 2 = PHP 10,000.

Ngayon, kung gusto mong gamitin ang isang formula, ito ay ganito: Unemployment Benefit = Average Monthly Salary Credit (AMSC) x 50% x 2 buwan.

Ang Monthly Salary Credit (MSC) ay batay sa range kung saan nahuhulog ang iyong sahod. Halimbawa, kung kumikita ka ng PHP 10,000, ang iyong MSC ay PHP 10,000.

Ang Average Monthly Salary Credit (AMSC) ay medyo mas komplikado ngunit karaniwan ito ay nananatiling pareho maliban na lang kung nagbago ang iyong sahod. Sa simpleng salita, kung ang iyong buwanang sahod ay PHP 10,000, ang iyong AMSC ay PHP 10,000 rin.

Upang malaman ang iyong unemployment benefit, kunin ang kalahati ng iyong AMSC, na sa kaso na ito ay PHP 5,000. Iyon ang matatanggap mo sa isang buwan. Dahil sakop ito ng maximum na dalawang buwan, i-multiply ang PHP 5,000 sa 2, at makakakuha ka ng kabuuang PHP 10,000 na unemployment benefits.

Noong simula ng 2021, isang panukalang batas ang iniharap upang taasan ang unemployment benefits. Kung maipapasa ito, ang bagong sistema ay magbibigay ng 50% ng iyong buwanang sahod sa loob ng anim na buwan. Kaya kung kumikita ka ng PHP 10,000 kada buwan, ang kabuuang benepisyo ay maaaring maging PHP 30,000 kung maaprubahan ang panukalang batas.

Also Read: Paano Malalaman ang SSS Number Kung Nawala o Nakalimutan

Sino ang mga Qualified na Makakuha ng SSS Unemployment Benefits?

SSS Unemployment Benefit

Ang SSS unemployment insurance o involuntary separation benefit ay maaaring makuha ng iba’t ibang manggagawa, kasama na ang mga empleyado, kasambahay, at mga Overseas Filipino Workers (OFWs), as long as they meet the following criteria:

 1. Age Requirement: Ang aplikante ay hindi dapat lampas sa 60 taong gulang sa oras ng biglang kawalan ng trabaho. Ngunit may mga exception para sa ilang trabaho tulad ng underground/surface mineworkers (maximum age na 50) at racehorse jockeys (maximum age na 55).
 2. Contribution Period: Dapat ay nakabayad ng hindi kukulangin sa 3 taon (36 na buwan) ng buwanang kontribusyon, at may hindi kukulangin sa 12 na buwan sa loob ng 18 na buwang panahon bago ang buwan ng involuntary separation o kawalan ng trabaho.
 3. Wala Nang Nakuhang Benefit: Ang aplikante ay hindi dapat nakatanggap ng SSS unemployment benefit sa loob ng nakaraang 3 taon bago ang petsa ng kawalan ng trabaho. Ang benefit na ito ay maaaring aplayan lamang isa kada tatlong taon; kung nakatanggap na sa loob ng nasabing panahon, hindi na qualified para sa isa pang benefit.
 4. Involuntary Separation: Ang aplikante ay dapat na na-involuntary separated o tinanggal sa trabaho dahil sa isang valid na dahilan.

Ang mga valid na dahilan para sa paghiwalay ay maaaring pasok sa mga authorized causes for termination ayon sa Articles 298 (283) at 299 (284) ng P.D. No. 442 (Labor Code of the Philippines), kabilang ang:

 • Pagkakabit ng mga makina na nakakatipid ng trabaho
 • Redundancy
 • Retrenchment o downsizing
 • Pagsasara o pagsuspinde ng operasyon
 • Sakit o karamdaman ng empleyado na ipinagbabawal ng batas o mapanganib sa kanyang kalusugan

Sa kabilang dako, ito ay maaaring isa sa mga dahilan na pumapayag sa isang empleyado na umalis ng walang abiso sa kanyang employer, tulad ng nakasaad sa Article 300 (285) ng P.D. No. 442 (Labor Code of the Philippines), kagaya ng:

 • Malupit na insulto ng employer o kanyang kinatawan sa dangal at katawan ng empleyado
 • Hindi makataong trato na ibinibigay sa empleyado ng employer o kinatawan nito
 • Pagkakasala ng employer o kinatawan nito laban sa empleyado o sa kanyang pamilya
 • Iba pang dahilan na katulad ng nabanggit

Iba pang mga dahilan ng pagtatapos ng trabaho ay maaaring isama ang pagbaba ng ekonomiya (halimbawa, pagkawala ng trabaho dahil sa recession), natural o gawa-gawang kalamidad, o iba pang kahalintulad na mga kaso na itinutukoy ng SSS o ng Department of Labor and Employment (DOLE).

Sino ang mga Hindi Qualified para sa SSS Unemployment Benefits?

SSS Unemployment Benefit

Hindi lahat ng empleyado na na-involuntary termination ay maaaring makakuha ng unemployment insurance mula sa SSS. Sa pangkalahatan, ang mga empleyado ay hindi maaaring makatanggap ng unemployment benefits kung ang dahilan ng pagtatapos ng kanilang trabaho ay isa (o higit pa) sa mga dahilan na nakasaad sa Article 297 (282) ng P.D. No. 442 (Labor Code of the Philippines), na may mga pagbabago. Ang mga ito ay:

 1. Malubhang pagsuway
 2. Matigas na pagsuway sa mga legal na utos
 3. Malubhang pagkukulang sa tungkulin na paulit-ulit
 4. Pandaraya o malubhang paglabag sa tiwala/pagkawala ng kumpiyansa
 5. Pagkakasala ng isang krimen o paglabag
 6. Katulad na mga kaso tulad ng abandonment, malubhang kawalan ng kahusayan, hindi tapat/paglabag sa tiwala/Conflict of interest/ hindi tapat

Sa madaling salita, ikaw ay qualified para sa mga benepisyo kung ang dahilan ng iyong pagtatapos sa trabaho ay hindi nasa ilalim ng iyong kontrol at hindi dulot ng iyong negatibong asal. Kung ang iyong pagkatanggal sa trabaho ay dahil sa anuman sa mga nabanggit na dahilan, ikaw ay hindi qualipikado, at ang iyong employer ang may kapangyarihan na pigilan kang makatanggap ng unemployment insurance.

Mga Requirements Para sa SSS Unemployment Benefit

1. Identification

Upang mag-apply para sa SSS unemployment benefits, kailangan mong magpakita ng isang valid na ID. Narito ang ilang opsyon:

Kung wala kang ID na nasa listahan, dalhin ang dalawang non-listed IDs na may iyong lagda, at ang isa ay may larawan mo.

2. DOLE Certification

Kapag nawalan ka ng trabaho at gusto mong mag-apply ng unemployment benefits mula sa Social Security System (SSS), kailangan mo ng isang dokumento na tinatawag na DOLE Certification. Ang DOLE ay kumakatawan sa Department of Labor and Employment. Ang certification na ito ay nagpapatunay na ikaw ay hindi kusang inihiwalay sa iyong trabaho at itinutukoy kung kailan ito nangyari.

Para makakuha ng certification na ito, sundan ang mga hakbang na ito:

 1. Magdala ng Valid ID: Kailangan mo ng kahit isang valid ID, ngunit mas maganda kung dalawa. Karamihan sa mga opisina ng DOLE ay humihingi ng orihinal at kopya ng dalawang ID. Siguruhing magdala ng karagdagang ID kapag mag-aapply.
 2. Ibigay ang Patunay ng Pagtatanggal: Kailangan mo ng patunay ng pagtatanggal sa trabaho. Ito ay maaaring Notice of Termination of Employment mula sa iyong employer o isang notaryadong Affidavit of Termination of Employment kung hindi maganda ang naging wakas sa iyong employer. Dalhin ang orihinal at kopya.
 3. Certification Form: Bibigyan ka ng DOLE ng Certification Form; siguruhing ito ay kumpleto.
 4. Saan Mag-apply:
  • Para sa lokal na manggagawa at kasambahay: Pumunta sa DOLE Field o Provincial Office kung saan matatagpuan ang kumpanya ng iyong employer o kung saan ka nakatira.
  • Para sa mga Overseas Filipino Workers (OFWs): Bisitahin ang Philippine Overseas Labor Office (POLO) kung saan nagtatrabaho ang iyong employer o ang DOLE Field/Provincial Office kung saan ka nakatira.
 5. Oras ng Proseso: Kung kumpleto ang iyong dokumento, inaasahan mong matatanggap ang iyong DOLE certification sa loob ng isang araw.

Mga kamakailang update:

 • Kung ikaw ay nasa National Capital Region (NCR), maaari mo nang i-request ang DOLE certification online sa bagong DOLE-NCR website. Ito ay isang bagong paraan ng aplikasyon nang hindi kailangang pumunta sa pisikal na opisina, lalo na sa panahon ng pandemya.
 • Upang maiwasan ang pekeng DOLE certificates, ang DOLE at SSS ay nagtutulungan. Nagpaplano silang pumirma ng isang joint memorandum circular upang gawing mas ligtas ang proseso ng pag-file para sa SSS unemployment benefits. Kapag ito ay nangyari na, maaari mo nang i-apply ang DOLE Certification nang elektronikamente.

3. Disbursement Account

Kapag na-apruba na, hindi ibinibigay ang benepisyo ng cash o tseke. Kailangan mong magkaroon ng disbursement account na naka-enroll sa SSS sa pamamagitan ng Disbursement Account Enrollment Module o DAEM. Ang benepisyo ay maaaring ma-disburse sa pamamagitan ng:

 • UMID card na naka-enroll bilang ATM
 • UBP Quick Card
 • SSS-enrolled Bank Account
 • Electronic wallet (PayMaya o GCash)
 • Pick-up arrangement sa mga remittance transfer companies.

Kung wala kang account:

 • Mag-apply para sa UMID-ATM card o gumawa ng account sa PayMaya o GCash.
 • Mag-apply para sa UBP Quick Card sa mga piniling SSS branches.

I-consider ang UBP Quick Card dahil sa kanyang versatility:

 • Isang Visa card para sa online/offline na mga pagbili
 • Walang maintaining balance
 • Gumagana bilang personal na bank account
 • Tinatanggap para sa remittances
 • Makukuha sa SSS branches, kabilang ang mga pangunahing branches sa Diliman, Makati, Cebu, Iloilo, at Davao.

Tandaan na may isang joint memorandum circular na naglalayong mapabuti ang proseso ng pagsusumite ng SSS unemployment benefit claims, na maaaring magbigay-daan sa electronic submission ng DOLE Certification of Involuntary Separation sa hinaharap.

Paano Mag-Apply ng SSS Unemployment Benefits Online?

Ang biglang pagtaas ng bilang ng mga nawalan ng trabaho dahil sa pambansang lockdown ay nag-udyok sa Social Security System (SSS) na lumikha ng isang online filing system para mapabilis ang proseso ng aplikasyon para sa unemployment benefits ng SSS. Ayon kay SSS President at CEO Aurora Ignacio, inaasahan na magiging available ang online filing system para sa lahat ng mga manggagawang na-displace dahil sa pandemya, nang maaga ng April 9.

Also Read: Paano Mag-Apply para sa SSS Sickness Benefit Online?

Update: Simula Hunyo 25, 2020, maaari nang mag-apply ng online para sa SSS unemployment benefits.

Kung ikaw ay qualified para sa SSS unemployment benefits, sundan ang mga hakbang na ito para mag-apply online:

1. Bisitahin ang Bagong SSS Online Portal

SSS Unemployment Benefits Online Application

Bisitahin ang bagong SSS online portal sa pamamagitan ng pag-click ng link na ito. Piliin ang “Member” portal dahil ang unemployment benefits ay para lamang sa mga miyembro na kamakailan lang nawalan ng trabaho.

2. Mag-Log in sa Iyong My.SSS Account

SSS Unemployment Benefits Online Application

Ilagay ang iyong user ID at password sa SSS Member Login page. Kumpirmahin ang captcha, at i-click ang Submit para makapasok sa iyong My.SSS account.

3. Piliin ang ‘Apply for Unemployment Benefit’

SSS Unemployment Benefits Online Application

I-hover ang cursor sa E-SERVICES menu, at i-click ang “Apply for Unemployment Benefit” para simulan ang online application.

4. Punan ang Online Form

SSS Unemployment Benefits Online Application

Sa itaas ng pahinang ito, makikita mo ang iyong mailing address, contact number, at email address na konektado sa iyong account. Siguruhing mga updated ang mga ito. Maari mong i-click ang link na ibinigay kung kinakailangan mong baguhin ang anuman dito.

Pagkatapos, punan ang online filing form. Sundan ang gabay na ito upang tiyakin na maibibigay mo ang tamang sagot sa mga kinakailangang fields:

 1. Bank Details: Kung mayroong maraming savings accounts na na-enroll sa Disbursement Account Enrollment Module (DAEM), piliin lamang ang iyong pinakapaboritong savings account mula sa ibinigay na drop-down list. Kung wala ka pang na-register na savings account o nais mong gamitin ang ibang bank account kung saan mo gustong tanggapin ang unemployment benefit, i-click ang link na ibinigay para sa bank enrollment.
 2. Employment Category: Pumili ng kategoryang nauugma sa iyo (halimbawa, Covered Employee, OFW, Mine Worker, o Racehorse Jockey).
 3. Date of Separation: Ito ay dapat ang petsa ng iyong involuntary separation, tulad ng nakasaad sa iyong termination contract. Ang petsa ay dapat nasa format na MM/DD/YYYY.
 4. Reason for Unemployment: Ang dahilan ng iyong involuntary separation ay dapat na valid, kung hindi maaring tanggihan ang iyong aplikasyon.
 5. Employer Name: Kung ang iyong SSS account ay updated, kailangan mo lamang pumili ng pangalan ng iyong dating employer mula sa ibinigay na drop-down list.

Siguruhing tama at kumpleto ang mga detalye na iyong inencode. Kung hindi, maaaring magkaroon ng problema sa pag-claim ng mga benepisyo dahil sa maling impormasyon.

Kapag handa na ang lahat, i-click ang “Proceed.”

5. Basahin ang Certification

Kung sang-ayon ka sa impormasyon, i-click ang Submit para ipagpatuloy ang aplikasyon.

6. Hintayin ang Email Notification mula sa SSS

Kapag natanggap mo ito, kailangan mong mag-reply gamit ang mga scanned image ng mga mahahalagang dokumento, tulad ng sertipikasyon mula sa DOLE o POLO at ang abiso ng pagtatanggal mula sa iyong employer o isang affidavit ng pagtatanggal sa trabaho.

Siguruhing sumunod sa mga patakaran ng laki ng file na itinakda ng SSS ang mga litrato o scanned image ng iyong mga dokumento. Madalas na tinatanggihan ang mga aplikasyon dahil ang mga nakakabit na dokumento ay masyadong maliit o masyadong malaki.

Kung ang kinakailangang laki ng file ay halimbawa 2 MB, tiyakin na naaayon ang laki ng iyong scanned images. Kung litrato lang ang meron ka, maaari mong gawing mas maliit ito sa pamamagitan ng pagkuha ng screenshot ng parehong litrato sa iyong gallery.

Matapos mo ipadala ang mga kinakailangang dokumento, mag-eemail ang SSS upang kumpirmahin na natanggap nila ang iyong mensahe at opisyal nang nagsimula ang proseso ng iyong aplikasyon. Huwag kalimutang itago o isulat ang ticket number dahil kailangan mo ito kapag mag-follow up ka sa iyong aplikasyon sa mga sumunod na araw.

7. Hintayin ang Release ng Unemployment Benefits

Matapos ang 5 hanggang 10 araw mula sa petsa ng aplikasyon, ilalabas ng SSS ang iyong benepisyo sa iyong enrolled savings account o iba pang tinatanggap na channels, tulad ng UMID-ATM card, PayMaya, o remittance transfer companies.

Mga Tips at Babala

 • Kung ikaw ay nawalan ng trabaho, maaari kang humingi ng SSS unemployment benefit, ngunit may ilang patakaran na dapat mong tandaan. Maari lamang itong makuha ng isang kwalipikadong empleyado isang beses kada tatlong taon mula sa petsa ng hindi kusa o walang trabaho.
 • Kapag may dalawang o higit pang compensable contingencies sa parehong compensable period, tatanggapin mo lamang ang pinakamataas na benepisyo. Sa madaling salita, hindi maaaring maglabas ang SSS ng dalawang benepisyo sa parehong oras. Kaya kung kwalipikado ka para sa parehong sakit at benepisyo sa hindi pagkakaroon ng trabaho sa parehong panahon, makuha mo lamang ang mas mataas sa kanilang dalawa.
 • Tandaan na kapag natanggap mo na ang benepisyo sa hindi pagkakaroon ng trabaho, ito ay maaaring bawasan mula sa mga darating mo pang benepisyo kung:
  • (1) may overlapping na benepisyo;
  • (2) nag-file ang empleyado ng kaso laban sa employer at napatunayang may sapat na dahilan ang pagsibak o ang kaso ay nauwi sa pagbabalik ng empleyado na may bayad ng naunang kita;
  • (3) ang pagsusumite o pagbabayad ay may kasamang pekeng reklamo; o
  • (4) kung ang empleyado ay muling kinuha sa loob ng parehong compensable period.
 • Mahalagang paalala: Huwag kailanman magsumite ng peke o di opisyal na kopya ng DOLE Certificate of Involuntary Separation. Alam na ng DOLE ang ilegal na gawain na ito at maaaring ikaw ay parusahan ng buong bisa ng batas kung mapatunayang may sala ka.
 • Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa SSS unemployment benefits, maaari kang makipag-ugnayan sa SSS sa pamamagitan ng email (member_relations@sss.gov.ph), hotline (1455), call center (7917-7777), o sa kanilang mga social media channels.

Mga Kadalasang Katanungan

1. Nag-resign ako sa trabaho. Maaari ba akong makakuha ng SSS unemployment benefits?

Hindi. Ang SSS unemployment benefit ay para lamang sa mga empleyado na na-involuntary na tinanggal sa trabaho (ibig sabihin, hindi ito ang iyong naging desisyon na umalis). Kaya naman ang mga nag-boluntaryong nag-quit sa kanilang trabaho ay hindi bibigyan ng DOLE certificate, na nagiging sanhi ng hindi pagkakakwalipika sa SSS unemployment benefits.

Also Read: Paano Mag-Check ng SSS Contribution Online

2. Tinanggihan/ibinasura ang aking aplikasyon para sa DOLE certification. Bakit?

Maraming dahilan kung bakit maaaring tanggihan ng DOLE ang iyong aplikasyon. Narito ang ilan sa mga karaniwang dahilan:

 • Tinanggal ka pero hindi naglabas ng termination contract ang iyong employer;
 • Tinanggal ka dahil sa redundancy, retrenchment/downsizing, pagsasara ng negosyo, atbp., ngunit hindi idineklara ng iyong employer sa DOLE bago magbigay ng termination contract;
 • Tinanggal ka dahil sa seryosong hindi magandang asal o iba pang dahilan na nakalista sa Article 297 (282) ng P.D. No. 442;
 • Nag-boluntaryong nag-resign ka (isa itong “involuntary” separation benefit);
 • Ang termination contract mo ay may maling impormasyon/pagkakamali sa pag-type/o mga maling baybay. Kung ganito ang kaso, humiling ng revised contract mula sa HR ng iyong kumpanya;
 • Nag-aapply ka para sa DOLE certification ng higit sa isang taon mula sa petsa ng iyong termination. Tandaan: Dapat ifile ang iyong claim SA LOOB NG ISANG TAON mula sa petsa ng iyong involuntary separation.

3. Ako ay isang SSS voluntary member. Maaari ba akong makakuha ng unemployment benefit?

Sa kasamaang palad, hindi. Ang SSS unemployment benefits/insurance ay para lamang sa mga miyembro na may trabaho (kasama na ang mga kasambahay at OFWs) kung sila’y mawalan ng trabaho. Kung ikaw ay isang voluntary member na nangangailangan ng cash para sa iyong pangangailangan sa maikling panahon, maaari kang mag-apply para sa SSS salary loan sa halip.

4. Pwede pa bang mag-apply ng unemployment benefits kahit mayroon nang existing na SSS loan?

Oo. Ang unemployment benefit ay isang BENEPISYO, hindi utang. Kaya naman, ang pagkakaroon ng umiiral na utang ay hindi makakapigil sa iyo na makakuha nito. Hangga’t natutugmaan mo ang lahat ng qualification requirements na nakalista dito at hindi ka nag-resign sa iyong trabaho, maaari kang mag-apply.

5. Gaano katagal ang processing time ng SSS unemployment benefits?

Matatanggap mo ang cash benefit matapos ang 5-10 na araw ng trabaho mula sa petsa ng iyong aplikasyon.

6. Tinanggal ako nang pansamantala. Kwalipikado ba akong makatanggap ng SSS unemployment benefits?

Hindi. Maaari ka lamang maging kwalipikado para sa unemployment benefit kung ikaw ay permanenteng tinanggal sa trabaho. Ang status na “temporary laid off” ay magreresulta lamang sa pagtanggi ng iyong aplikasyon.

Ang layoffs ay kumakatawan sa mga empleyado na nawalan ng trabaho dahil sa mga rason na hindi konektado sa kanilang aktuwal na pagganap sa trabaho. Sa ibang salita, ito ay isang involuntary separation sa trabaho, na nagiging sanhi ng kanilang pagiging kwalipikado para sa unemployment benefits.

Subalit, ang layoffs ay maaaring pansamantala o permanenteng pagtatanggal. Ang SSS ay nagbibigay lamang ng unemployment benefits sa mga permanenteng tinanggal na empleyado na itinuturing nang walang trabaho na walang lahat ng benepisyo ng kumpanya na kanilang dati nang tinatangkilik.

7. Ako ay nasa floating o furlough status. Pwede ba akong makakuha ng SSS unemployment benefits?

Hindi. Teknikal na, ang mga furloughed employees ay nananatiling mga empleyado. Maaring pansamantalang wala sila sa payroll ngunit nananatili ang kanilang mga karapatan bilang empleyado at maari pa rin silang magkaroon ng ilang mga benepisyo ng kumpanya. Sila ay iba sa mga laid-off workers na teknikal na hindi na mga empleyado ng kumpanya.

Dahil nananatiling empleyado ang mga furloughed employees, hindi sila maaring bigyan ng kinakailangang termination contract at DOLE certificate na kinakailangan para maging kwalipikado sa SSS unemployment benefits.

8. Nawalan ako ng trabaho pagkatapos ng opisyal na pagtatapos ng kontrata ko. Pwedeng bang mag-apply ang mga miyembro ng SSS na tulad ko na nawalan ng trabaho dahil sa “endo”?

Hindi. Ang SSS unemployment benefit ay para lamang sa mga manggagawang involuntarily separated sa kanilang trabaho. Kung natapos ang iyong kontrata, hindi ka tinanggal kaya hindi ka bibigyan ng termination contract na kinakailangan para maging kwalipikado sa SSS unemployment benefits.

9. Tinanggal ako sa trabaho ngunit agad akong kinuha ng bagong employer. Pwede pa rin bang mag-apply para sa SSS unemployment benefits?

Wala namang pahayag sa SSS Circular No. 2019-011 na nagsasabing ang mga tinanggal na miyembro na nagtrabaho ulit sa bagong employer ay hindi naa-entitled sa unemployment benefits.

Ngunit, isa sa mga limitasyon sa nasabing circular ay nagsasabi na kung ang “kawani ay muling kinuha o naging empleyado sa loob ng compensable period,” ang “natanggap na unemployment insurance o involuntary separation benefit ay ibabawas, kahit sa bahagi lamang o buo, mula sa mga susunod pang benepisyo ng miyembro.”

Ang compensable period ay ang panahon kung saan ang miyembro ay may karapatan na tumanggap ng unemployment benefits. Sa kaso na ito, ang mga miyembro ay saklaw ng unemployment benefits ng hanggang dalawang (2) buwan.

Sa ibang salita, kung mag-apply ka para sa unemployment benefits at muling nagtrabaho o naging empleyado sa loob ng dalawang buwan pagkatapos ng iyong involuntary separation mula sa nakaraang employer, maaari mo pa ring makuha ang benepisyo ngunit ito ay ibabawas, buo man o bahagi (depende sa kung gaano kabilis ka nagtrabaho ulit), mula sa iba pang SSS benefits na iyong aaplayan sa hinaharap.

10. Pwede pa ba akong mag-apply ng unemployment benefits sa counter?

Ina-encourage na ngayon ng SSS ang lahat ng miyembro na mag-file ng kanilang unemployment benefits claims online. Hindi lamang ito mas maayos, kundi ang online application ay nagbibigay proteksyon sa mga miyembro mula sa maraming peligro sa kalusugan.

11. Nag-file na ako ng aking aplikasyon ngunit hindi ko pa natatanggap ang benepisyo. Paano ko malalaman ang status ng aking SSS unemployment benefit?

Hindi magpapadala ng notification ang SSS na nagsasabing ang pera ay naipadala na sa iyong account. Ang magagawa mo ay maghintay ng 5 hanggang 10 araw para makita ang pera sa iyong bank account. Maaari mo rin i-check ang iyong My.SSS account para makita kung ang unemployment benefit ay na-process at na-deliver na.

Kung hindi pa rin dumating ang benepisyo, maaari mong kontakin ang SSS sa pamamagitan ng email (member_relations@sss.gov.ph) o sa kanilang social media channels.

Tandaan na ang pinakamainam na paraan para masiguro ang status ng iyong unemployment benefits ay sa pamamagitan ng email. Para magtanong sa pamamagitan ng email, mangyaring ipadala ang sumusunod na impormasyon sa member_relations@sss.gov.ph:

 • Buong pangalan
 • SSS number
 • Detalye ng iyong alalahanin
 • Larawan o scan ng isa sa sumusunod: UMID Card/PhilID/isa (1) na primary card/document; o Dalawang (2) balidong ID cards/documents, parehong may pirma mo at ang isa dito ay may litrato mo
 • Larawan/selfie mo habang hawak ang iyong ID cards/documents

Upang maiwasan ang pag-reject ng iyong request, siguruhing hindi lalampas sa 4 MB ang laki ng iyong file attachment.

Kung nag-email ka na ngunit wala pa ring sagot, maaari kang mag-follow-up sa pamamagitan ng pagbisita sa opisyal na Facebook page ng SSS at pag-iwan ng komento sa isa sa kanilang mga post. Ngunit para macheck ng SSS ang status ng iyong inquiry, kinakailangan mong magbigay ng ticket number. Matatagpuan ang ticket number na ito sa auto-generated na response na ipinadala sa iyo kaagad pagkatapos ng iyong unang email inquiry.

Alternatibo, maaari mo rin subukan ang pagtawag sa SSS hotlines anumang araw mula Lunes hanggang Biyernes, bagaman asahan ang mahabang paghihintay dahil ang kanilang call center hotlines ay malamang na abala sa maraming tawag araw-araw. Narito ang SSS Call Center hotlines:

 • 1445
 • (632) 7917-7777 (sa loob ng NCR)
 • 1-800-10-2255-777 (labas ng NCR)

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.