Instagram Marketing: Paano Makakuha ng Malawak na Saklaw sa IG

Reading Time - 5 minutes

Sa mundo ng digital marketing, ang Instagram ay isa sa mga pinaka-malaking platform para sa pagpapalaganap ng iyong negosyo at pagtataguyod ng iyong brand. Ngunit hindi sapat na mag-post lamang ng mga larawan at video sa iyong account at maghintay ng mga followers. Sa halip, kailangan mong gumawa ng isang malakas na Instagram marketing strategy upang makakuha ng malawak na saklaw sa IG. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga hakbang na maaari mong gawin upang magtagumpay sa iyong Instagram marketing efforts.

Ang mga Hakbang upang Magtagumpay sa Instagram Marketing

1. Pagpaplano ng Iyong Instagram Marketing Strategy

Ang paglalagay ng isang planong marketing sa Instagram ay magpapahintulot sa iyo na maunawaan ang iyong target market, ang mga layunin ng iyong kumpanya at ang paraan kung paano makakatulong ang platform na ito sa pagkamit ng mga ito. Isama ang mga sumusunod sa iyong plano:

 • Paglalagay ng mga layunin na masigla ngunit malinaw at matugunan ang pangangailangan ng iyong target market
 • Pagpapalaganap ng iyong mga post at pagpapalawak ng iyong saklaw
 • Pagtutok sa mga trending topic
 • Paglalagay ng isang timetable para sa iyong mga post at paglalagay ng regular na update ng iyong mga impormasyon

2. Pagpili ng Target Market

Mahalaga na malaman mo kung sino ang iyong target market at ano ang mga pangangailangan at kagustuhan nila. Sa ganitong paraan, magagawa mong gumawa ng mga post at magbahagi ng impormasyon na magagamit nila. Upang makatulong sa iyong pagpili ng iyong target market, suriin ang mga sumusunod:

 • Demographics: kasarian, edad, lokasyon, interes, atbp.
 • Paggamit ng mga hashtags na may koneksyon sa iyong kumpanya
 • Pagsusuri ng mga kaganapan sa paligid, kung saan may pakinabang ang iyong kumpanya

3. Pagpapalawak ng Iyong Saklaw Gamit ang Instagram Ads

Ang paggamit ng Instagram ads ay isa sa mga pinakaepektibong paraan upang mapalawak ang iyong saklaw sa IG. Magagamit mo ang iba’t ibang uri ng Instagram ads, kabilang ang mga sumusunod:

 • Image Ads – Larawan ng produkto na magpopromote ng iyong kumpanya.
 • Video Ads – Magpakita ng video na nagtatampok ng iyong kumpanya o produkto.
 • Carousel Ads – Magpakita ng isang serye ng mga larawan ng iyong produkto.
 • Stories Ads – Gumawa ng mga ad na may mga stickers o animations.

4. Pagkakaroon ng Kakaibang Nilalaman

Ang Instagram ay hindi lamang tungkol sa mga larawan ng produkto. Maaari kang magbahagi ng iba’t ibang uri ng kakaibang nilalaman upang mapalawak ang iyong saklaw sa IG. Narito ang ilan sa mga uri ng nilalaman na maaari mong gawin:

 • Behind-the-scenes – Magbahagi ng mga behind-the-scenes na larawan at video upang maipakita ang proseso ng paggawa ng iyong produkto o serbisyo.
 • User-generated content – Magpakita ng mga larawan o video na ginawa ng mga customers o followers ng iyong brand.
 • Influencer collaborations – Makipag-collaborate sa mga influencer upang mag-promote ng iyong kumpanya o produkto.
 • Instagram Live – Mag-host ng live events o Q&A sessions upang makipag-ugnayan sa iyong mga followers.

5. Paggamit ng mga Hashtags

Ang mga hashtags ay mahalaga sa Instagram dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa iyong mga post na makita ng mas maraming mga tao. Narito ang ilang mga tip sa paggamit ng mga hashtags:

 • Gumamit ng mga hashtags na konektado sa iyong kumpanya o produkto.
 • Gumamit ng mga popular na hashtags na nagbibigay ng kaugnayan sa iyong post.
 • Gumamit ng mga hashtag na nagpapakita ng lokasyon upang maabot ang mga tao sa iyong lugar.

6. Pagtugon sa Iyong mga Followers

Mahalaga ang pagtugon sa iyong mga followers dahil nagpapakita ito ng iyong kahandaan na magbigay ng serbisyo sa kanila. Narito ang ilang mga tip sa pagtugon sa iyong mga followers:

 • Mag-reply sa mga mensahe o komento sa iyong post.
 • Magbahagi ng mga post na nagsasabi ng pasasalamat sa iyong mga followers.
 • Mag-follow ng mga account ng iyong mga followers upang magpakita ng interes sa kanila.

7. Pagmonitor sa Iyong Analytics

Mahalaga ang pag-monitor sa iyong analytics upang malaman kung ano ang mga post na nagbibigay ng magandang resulta at kung ano ang mga dapat pa ring iimprove. Narito ang ilang mga tip sa pag-monitor ng iyong analytics:

 • Suriin ang iyong engagement rate sa bawat post.
 • Tukuyin kung ano ang mga post na nagbibigay ng magandang resulta at gawin itong gabay sa paggawa ng susunod na mga post.
 • Gumamit ng mga tool na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa iyong analytics tulad ng Hootsuite Analytics o Iconosquare.

Conclusion

Sa artikulong ito, natutunan natin ang ilang mga hakbang upang magtagumpay sa iyong Instagram marketing efforts. Kailangan mong magplano ng iyong marketing strategy, pagpili ng iyong target market, pagpapalawak ng iyong saklaw gamit ang Instagram ads, pagkakaroon ng kakaibang nilalaman, paggamit ng mga hashtags, pagtugon sa iyong mga followers, at pagmonitor ng iyong analytics. Sa pagtutulungan ng lahat ng mga ito, magkakaroon ka ng malawak na saklaw sa IG at magiging matagumpay sa iyong marketing efforts.

Mga Katanungan Tungkol sa Instagram Marketing

 1. Paano malalaman kung ang target market ko ay aktibo sa Instagram?
 • Maaari kang gumawa ng isang survey o poll sa iyong website o social media channels upang malaman kung saan sila aktibo.
 1. Gaano kadalas dapat mag-post sa Instagram?
 • Hindi mo kailangang mag-post araw-araw, ngunit dapat mag-post ka ng mga kakaibang nilalaman sa isang regular na basehan upang mapanatili ang engagement ng iyong mga followers.
 1. Paano mag-improve ng engagement rate sa Instagram?
 • Mag-post ng mga kakaibang nilalaman at mag-interact sa iyong mga followers sa pamamagitan ng pag-reply sa kanilang mga mensahe at komento.
 1. Paano mag-set up ng Instagram ads?
 • Mag-sign up sa Instagram for Business account at sundin ang mga gabay para sa pag-create ng iyong mga ads.
 1. Anong mga tool ang maaaring gamitin upang masukat ang analytics sa Instagram?
 • Maaari mong gamitin ang mga tool tulad ng Hootsuite Analytics, Iconosquare, o Instagram Insights.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.