Instagram Hashtags: Paano ito Magagamit sa Negosyo

Reading Time - 6 minutes

Ang Instagram ay isa sa mga pinakapopular na social media platform sa buong mundo. Sa katunayan, mayroon itong higit sa bilyong active users kada buwan. Ang Instagram ay hindi lamang isang lugar kung saan pwede mag-upload ng mga litrato at video, ito rin ay isang powerful na tool para sa mga negosyo upang mapalawak ang kanilang reach, makatipid sa advertising cost, at magkaron ng mas maraming leads at kustomer. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga hashtags, ang mga negosyante ay makakapagpakita ng kanilang mga produkto at serbisyo sa tamang audience.

Ano ang mga Hashtags?

Una sa lahat, kailangan nating malaman kung ano ang mga hashtags. Sa larangan ng social media, ang mga hashtags ay mga tag na ginagamit upang i-categorize ang mga post at magamit ito sa mga search. Ang mga hashtag ay nagsisimula sa simbolo ng # at pwede itong mag-ugnay ng mga post tungkol sa iisang paksa. Sa pamamagitan ng mga hashtags, mas madaling mahanap ng mga tao ang mga post na may kaugnayan sa kanilang interes.

Paano ginagamit ang mga Hashtags sa Negosyo?

Ang paggamit ng mga hashtags sa Instagram ay isang mahusay na paraan upang magpakita ng mga produkto at serbisyo sa tamang audience. Narito ang ilan sa mga strategies kung paano ito ginagawa ng mga negosyante:

1. I-categorize ang mga produkto at serbisyo

Ang mga negosyante ay pwedeng magpakita ng kanilang mga produkto at serbisyo sa tamang audience sa pamamagitan ng paggamit ng mga tamang hashtags. I-categorize ang mga post base sa mga tema at niche ng mga produkto at serbisyo.

2. Gamitin ang Trending Hashtags

Pwedeng magamit ang mga trending hashtags upang magpakita ng mga post sa mga tao na interesado sa kasalukuyang usapin. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga trending hashtags, madali nating maabot ang mas maraming tao.

3. Gamitin ang Branded Hashtags

Pwedeng mag-create ng sariling hashtag upang magamit sa mga post tungkol sa produkto at serbisyo ng negosyo. Ang branded hashtag ay isang mahusay na paraan upang mapalawak ang reach ng mga post tungkol sa negosyo.

4. Gamitin ang Local Hashtags

Kung ang negosyo ay nag-ooperate sa isang partikular na lugar, pwede itong magamit ang mga local hashtags upang mapalawak ang reach sa mga tao sa lugar na ito. I-categorize ang mga post base sa mga kategorya ng mga produkto at serbisyo upang mas madaling mahahanap ng mga tao.

Paano Magsimula sa paggamit ng mga Hashtags sa Instagram

Ang paggamit ng mga hashtags sa Instagram ay hindi kailangang maging komplikado. Narito ang ilang mga hakbang kung paano ito gagawin.

 1. Pag-aralan ang mga tamang Hashtags na gagamitin

Ito ay ang pinakaunang hakbang sa paggamit ng mga hashtags sa Instagram. Kailangan mong pag-aralan kung ano ang mga tamang hashtags na dapat gamitin base sa kategorya ng iyong negosyo at sa mga produkto at serbisyo na iyong inaalok. Pwedeng mag-research online upang makahanap ng mga popular at relevant na hashtags.

 1. Gumawa ng Sariling Hashtags

Kung nais mong magkaroon ng sariling hashtag para sa iyong negosyo, kailangan mong siguraduhin na ito ay hindi pa ginagamit ng ibang negosyo. Mas mainam din na ang iyong hashtag ay madaling matandaan at madaling ma-spell.

 1. Piliin ang Tamang Numero ng mga Hashtags

Sa pagpili ng mga hashtags, hindi rin dapat sobrahan sa bilang dahil maaaring maging spam ang mga post at hindi maganda sa mga tao. Kailangan mo rin na piliin ang tamang bilang ng mga hashtags na gagamitin base sa uri ng post na ipapakita.

 1. Isama ang mga Hashtags sa Caption o Comment

Pwede mong ilagay ang mga hashtags sa caption o comment ng iyong post. Hindi kailangang maglagay ng maraming hashtags sa caption, maari mo rin itong ilagay sa comment section upang hindi mag-mukhang spam ang iyong post.

 1. Pagmonitor ng mga Hashtags

Para masiguradong nagagamit ng tamang audience ang iyong mga post, kailangan mong pagmonitor ng mga hashtags na iyong ginagamit. Pwede mong i-check kung sino ang mga tao na nakakita ng iyong post at makipag-engage sa kanila upang mas mapalawak ang reach ng iyong post.

Ang Kahalagahan ng mga Hashtags sa Negosyo

Ang paggamit ng mga hashtags sa Instagram ay isang mahusay na paraan upang mapalawak ang reach ng mga post ng negosyo at maabot ang tamang audience. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga tamang hashtags, mas madaling mahahanap ng mga tao ang mga post tungkol sa iyong negosyo, produkto, at serbisyo. Ito rin ay isang mahusay na paraan upang mapababa ang advertising cost ng negosyo dahil sa mas malaking reach ng mga post, mas maraming tao ang makakakita nito.

Conclusion

Sa kasalukuyang panahon, ang Instagram ay isa sa mga pinakapopular na social media platform sa buong mundo. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga hashtags, ang mga negosyante ay mas madaling makakapagpakita ng kanilang mga produkto at serbisyo sa tamang audience. Ito ay isang mahusay na paraan upang mapalawak ang reach ng negosyo, makatipid sa advertising cost, at magkaroon ng mas maraming leads at kustomer.

Frequently Asked Questions

 1. Ano ang mga tamang hashtags na dapat gamitin sa Instagram?
 • Ang mga tamang hashtags na dapat gamitin ay base sa kategorya ng iyong negosyo at sa mga produkto at serbisyo na iyong inaalok.
 1. Ilan ang dapat na hashtags na isasama sa bawat post sa Instagram?
 • Hindi dapat sobrahan sa bilang ng mga hashtags na isasama sa bawat post. Maari mong piliin ang tamang bilang ng hashtags base sa uri ng post na ipapakita.
 1. Paano gumawa ng sariling hashtag?
 • Upang gumawa ng sariling hashtag, kailangan mong siguraduhin na ito ay hindi pa ginagamit ng ibang negosyo. Mas mainam din na ang iyong hashtag ay madaling matandaan at madaling ma-spell.
 1. Saan dapat ilagay ang mga hashtags sa Instagram post?
 • Pwedeng ilagay ang mga hashtags sa caption o comment ng iyong post. Hindi kailangang maglagay ng maraming hashtags sa caption, maari rin itong ilagay sa comment section upang hindi mag-mukhang spam ang iyong post.
 1. Bakit mahalaga ang paggamit ng mga hashtags sa negosyo?
 • Ang paggamit ng mga hashtags sa Instagram ay isang mahusay na paraan upang mapalawak ang reach ng mga post ng negosyo at maabot ang tamang audience. Ito rin ay isang mahusay na paraan upang mapababa ang advertising cost ng negosyo dahil sa mas malaking reach ng mga post, mas maraming tao ang makakakita nito.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.