PhilHealth Contribution Table 2024 and 2025

Reading Time - 11 minutes
PhilHealth Contribution Table 2024 and 2025

Ang PhilHealth contribution ay mahalagang bahagi na nagpapanatili sa operasyon ng health insurance provider ng gobyerno. Sa gabay na ito, matututunan mo kung magkano ang kailangan mong bayaran upang lubos na makinabang sa PhilHealth at sa hindi direktang paraan ay makatulong ka rin sa iba na nangangailangan ng medical care.

Disclaimer: Ang artikulong ito ay nailathala para lamang sa layuning pang-edukasyon. Hindi kaakibat ang may-akda o ang Sisig Express sa PhilHealth, kaya ang mga tiyak na katanungan tungkol sa iyong membership at insurance benefits ay dapat iparating sa tamang awtoridad.

Table of Contents

Sino ang Hindi Kailangang Magbayad ng PhilHealth Contribution?

Bago magbayad ng PhilHealth contributions, alamin kung ikaw ba ay kinakailangan o exempted sa paggawa nito.

Ang mga miyembro ng sumusunod na kategorya ay hindi kinakailangang mag-ambag sa PhilHealth:

1. Persons With Disability (PWDs)

Ang mga miyembro na PWD ay hindi kailangang magbayad ng anuman sa PhilHealth; ang pambansang gobyerno (at employer para sa mga employed members) ang sumasagot sa kanilang mga kontribusyon.

2. Unemployed Senior Citizens

Ang mga senior citizen na walang regular na pinagkukunan ng kita ay exempted sa pagbabayad ng PhilHealth contributions. Ang kanilang mga kontribusyon ay binabayaran mula sa excise taxes na nakokolekta mula sa pagbebenta ng alak at sigarilyo sa ilalim ng Sin Tax law. Gayunpaman, ang mga senior citizen na pormal na nagtatrabaho o may regular na kita ay kailangan pa ring magbayad ng kanilang mga kontribusyon sa ilalim ng naaangkop na kategorya ng PhilHealth membership.

3. Lifetime Members

Ang mga retiradong may hindi bababa sa 120 na naiambag na payments at narehistro bilang lifetime members ay hindi na kailangang magpadala ng kontribusyon sa PhilHealth. Subalit, ang mga lifetime members na muling nagtrabaho sa Pilipinas o sa ibang bansa ay kailangang ipagpatuloy ang pagbabayad ng PhilHealth contribution hanggang sa sila ay mag-resign o matanggal sa trabaho.

4. Sponsored at Indigent Members

Ang mga pamilyang Pilipino sa mahihirap na komunidad na narehistro sa PhilHealth bilang sponsored o indigent members ay may exemption mula sa pagbabayad ng PhilHealth contribution. Ang kanilang mga kontribusyon ay binabayaran ng ibang tao, kanilang LGU, isang ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, o isang pribadong organisasyon.

Magkano ang Buwanang Kontribusyon sa PhilHealth?

PhilHealth Contribution Table

Ipinapakita sa ibaba ang listahan ng PhilHealth premium contribution simula Enero 2024:

 • Para sa mga kumikita ng ₱10,000 at pababa:
  • Premium Rate: 5%
  • Monthly Premium: ₱500
 • Para sa mga kumikita ng ₱10,000.01 hanggang ₱99,999.99:
  • Premium Rate: 5%
  • Monthly Premium: Naglalaro mula ₱500 hanggang ₱5,000
 • Para sa mga kumikita ng ₱100,000 at pataas:
  • Premium Rate: 5%
  • Monthly Premium: ₱5,000

Mga Tips at Babala

1. Ang mga miyembro ng PhilHealth ay magkakaroon ng interes/multa para sa mga hindi nabayarang kontribusyon

Simula Enero 2020, ang mga miyembro ng PhilHealth na kulang sa kontribusyon ay sisingilin para sa kanilang hindi nabayarang buwanang premiums kasama ang interes (na nagko-compound buwan-buwan).

Ang mga employer, kasambahay, at sea-based OFWs ay magkakaroon ng interes na hindi bababa sa 3% buwanan para sa hindi nabayarang kontribusyon.

Also Read: Paano Mag-Avail ng PhilHealth Maternity Benefits?

Samantala, ang mga land-based migrant workers/OFWs, professional practitioners, at voluntary/self-earning members ay sisingilin ng maximum na interes na 1.5% para sa hindi nabayarang kontribusyon bawat buwan.

2. Mas maraming dagdag na benepisyo ang mas mataas na kontribusyon sa PhilHealth

Ang pagtaas ng buwanang premium ay alinsunod sa buong implementasyon ng Universal Health Care (UHC) Law, na nagsimula noong Enero 2020.

Sa ilalim ng batas na ito, ang mga miyembro ay maaaring makakuha ng preventive, primitive, curative, rehabilitative, at palliative care. Bukod pa rito, makakatanggap din sila ng mga outpatient benefits, kabilang ang mga gamot at emergency services.

Ang karagdagang mga benepisyo ay magko-cover din ng mental, medical, at dental services.

3. Hindi magpopondo ang mga regular na nagbabayad na miyembro para sa mga benepisyo ng mga hindi nagbabayad na miyembro ng PhilHealth

Ang mga hindi nagbabayad na miyembro na exempted sa pagbabayad ng PhilHealth contributions ay kabilang ang mga senior citizens at indirect contributors o sponsored members/indigents.

Ang kanilang mga benepisyo ay popondohan ng sin tax at ng mga shares ng gobyerno mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) at sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

Mga Madalas Itanong

1. Saan ako maaaring magbayad ng aking kontribusyon sa PhilHealth?

Maaari kang magbayad ng iyong kontribusyon sa PhilHealth sa mga opisina ng PhilHealth, mga over-the-counter collecting partners, mga online payment channels, at mga overseas collecting partners (para sa mga OFWs).

2. Gusto kong siguraduhin na naipasa ang aking mga bayad. Paano ko maaaring suriin ang aking mga kontribusyon sa PhilHealth?

Ang online service ng PhilHealth ay nagbibigay-daan sa mga miyembro na ma-access ang kanilang mga na-post na kontribusyon at mga talaan ng miyembro.

Also Read: Paano Magbayad ng PhilHealth Gamit ang GCash?

3. Ilan ang dapat kong bayaran na kontribusyon para makakuha ng mga benepisyo ng PhilHealth?

Ang mga aktibong miyembro lamang ang maaaring makatanggap ng mga benepisyo ng PhilHealth. Ang aktibong miyembro ay nangangahulugang pagtugon sa parehong dalawang mga kinakailangan:

 • Qualifying contributions – Nagbayad ng hindi bababa sa tatlong buwanang kontribusyon sa loob ng anim na buwan bago ang unang araw ng pag-avail/confinement
 • Sufficient regularity of payment – Nagbayad ng hindi bababa sa anim na buwanang kontribusyon na nauna sa tatlong-buwang qualifying contribution payments sa loob ng 12 buwan kaagad bago ang unang araw ng pag-avail/confinement.

Samakatuwid, upang maging karapat-dapat sa mga benepisyo ng PhilHealth, dapat mong nabayaran ang hindi bababa sa siyam na buwanang kontribusyon sa loob ng 12 buwan kaagad bago ang unang araw ng confinement. Kasama sa 12-buwang panahon ang buwan ng confinement.

Halimbawa, kung ikaw ay confined mula Oktubre 20 hanggang 22, 2019, dapat mong nabayaran ang mga kontribusyon sa PhilHealth para sa hindi bababa sa siyam na buwan mula Nobyembre 2018 hanggang Oktubre 2019 bago ma-admit sa ospital.

Gayunpaman, hindi ka papayagang mag-claim ng mga benepisyo ng PhilHealth kung magbabayad ka ng iyong kontribusyon para sa ikasiyam na buwan (sa loob ng 12 buwan) sa Oktubre 23 pataas (sa araw ng discharge o pagkatapos ng confinement). Ito ay dahil sa kabiguan na sumunod sa tatlong-buwang qualifying contribution rule bago ang unang araw ng confinement.

Hangga’t natutugunan mo ang parehong qualifying contribution rule at sufficient regularity of payment rule, maaaring mag-qualify para sa coverage kahit na ikaw ay nag-skip ng mga bayad na kontribusyon ng hanggang tatlong buwan sa loob ng 12 buwan. Ngunit mas mabuti na hindi mag-miss ng anumang bayad. Hindi mo malalaman kung kailan ka ma-hospitalize.

Ang rule sa sufficient regularity of payment ay hindi nalalapat sa lahat ng mga uri ng mga miyembro ng PhilHealth. Ang mga sumusunod na miyembro ay exempted:

 1. OFWs
 2. Senior citizens
 3. Lifetime members
 4. Kasambahays
 5. Women about to give birth
 6. Indigent members
 7. iGroup Program members
 8. Point of Service (POS) members, whether financially incapable or capable

Ang mga senior citizens at lifetime members ay maaaring mag-avail ng mga benepisyo ng PhilHealth anumang oras, habang ang mga OFWs at iba pang mga uri ng miyembro na nakalista sa itaas ay covered sa loob ng kanilang validity period ng miyembro.

Ang mga miyembro ng PhilHealth na bagong nirehistro ng mas mababa sa siyam na buwan ay dapat lamang magbayad ng hindi bababa sa tatlong buwanang kontribusyon sa loob ng anim na buwan bago ang unang araw ng confinement.

4. Maaari ba akong magbayad ng kontribusyon sa PhilHealth para sa mga buwan na aking namiss?

Ang PhilHealth ay nagbibigay-daan sa retroactive contribution payment kung ang miyembro ay nagbayad ng siyam na sunod-sunod na buwanang kontribusyon bago ang hindi nabayarang buwan/missed quarter. Bukod pa rito, dapat kang magbayad ng retroactively sa loob ng isang buwan pagkatapos ng mga hindi nabayarang buwan.

5. Tumigil ako sa pagbabayad ng aking mga kontribusyon sa PhilHealth ilang taon na ang nakakaraan. Paano ako magpapatuloy sa paggawa ng mga bayad?

Dapat mong i-renew ang iyong miyembro sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang na-update na PMRF (PhilHealth Member Registration Form). Punan ang mga lugar ng form na kailangang mabago mula sa huling beses na gumawa ka ng bayad sa pamamagitan ng pag-check ng kahon na kasunod ng amendment. I-update din ang iyong impormasyon sa kita.

Also Read: Paano Magtanggal ng Empleyado sa PhilHealth?

6. Mayroong discrepancy sa pagitan ng aking na-post at aktwal na kontribusyon. Ano ang dapat kong gawin?

Kung ikaw ay isang empleyado na ang mga kontribusyon sa PhilHealth ay binabayaran via salary deduction, makipag-ugnayan kaagad sa iyong company HR o employer upang i-report ang mga buwan na walang na-post na kontribusyon.

Kung ang iyong employer ay hindi pa rin nagre-remit ng mga kontribusyon na ibinawas mula sa iyong sahod, tumawag sa hotline ng PhilHealth sa (02) 441-7442 upang magtanong para sa pamamaraan upang mag-file ng reklamo.

Ang mga delinquent na employer ay pinapatawan ng multa na ₱50,000 para sa bawat apektadong empleyado, ikukulong ng anim hanggang 12 na buwan, o pareho, ayon sa pagpapasya ng korte.

Bukod pa rito, suriin ang mga opisyal na resibo ng iyong mga bayad na kontribusyon upang suriin kung mayroong hindi pagkakasunduan sa iyong na-post vs. aktwal na mga bayad.
Pagkatapos ay tumawag sa hotline ng PhilHealth upang i-report ang discrepancy. Magtanong kung ano ang dapat mong gawin upang itama ang iyong kasaysayan ng bayad na kontribusyon sa database ng PhilHealth. Malamang na hilingin ka na magpakita ng iyong mga OR bilang patunay ng bayad sa anumang opisina ng PhilHealth at humiling ng isang update ng iyong mga talaan ng kontribusyon.

7. Libre ba ang PhilHealth para sa mga senior citizen?

Oo. Salamat sa Republic Act No. 10645, ang lahat ng senior citizens, indigent o hindi, ay awtomatikong covered na ng PhilHealth.

8. Maaari ba akong magbayad ng aking mga kontribusyon sa PhilHealth nang maaga?

Depende ito sa iyong uri ng miyembro. Halimbawa, ang mga empleyado ng pribado at sektor ng gobyerno ay hindi maaaring magkaroon ng kanilang mga premium ng PhilHealth na ibinawas mula sa kanilang sahod nang maaga.

Kung ikaw ay kabilang sa alinman sa mga sumusunod na mga miyembro ng PhilHealth, maaari kang magbayad ng iyong kontribusyon nang maaga upang siguraduhin ang iyong patuloy na health insurance coverage.

 • OFW: Maksimum na Panahon para sa Advance Payment ng Kontribusyon sa PhilHealth: Katumbas ng bilang ng mga taon na nakasaad sa kontrata ng trabaho
 • Filipino na may dual citizenship: Maksimum na Panahon para sa Advance Payment ng Kontribusyon sa PhilHealth: Dalawang magkasunod na taon
 • Kasambahay: Maksimum na Panahon para sa Advance Payment ng Kontribusyon sa PhilHealth: Dalawang calendar years
 • Voluntary members/Self-employed individuals/Freelancers: Maksimum na Panahon para sa Advance Payment ng Kontribusyon sa PhilHealth: Tatlong calendar years (36 months)

Kapag gumagawa ng advance payment para sa iyong kontribusyon sa PhilHealth, tukuyin ang tamang panahon na iyong binabayaran para ang iyong payment ay ma-post nang tama sa mga talaan ng PhilHealth.

9. Maaari bang mag-apply ang isang estudyante para sa PhilHealth at magbayad para sa mga kontribusyon?

Oo. Ang mga benepisyo ng PhilHealth ay accessible sa lahat, kabilang ang mga estudyante. Ang lahat ng mga Pilipino ay awtomatikong karapat-dapat sa mga benepisyo ng PhilHealth sa ilalim ng Universal Health Care Law. Gayunpaman, kailangan mong mag-register para ma-avail ang mga ito.

10. Gaano kadalas ko magagamit ang aking PhilHealth?

Ang mga miyembro ng PhilHealth ay may karapatan sa maximum na 45 araw ng confinement kada calendar year. Ang kwalipikadong mga dependent ng miyembro ay nagbabahagi ng isa pang set ng 45 araw ng coverage kada calendar year. Gayunpaman, ang 45 araw na allowance ay paghahati-hatian sa kanila.

Ang pasyente ay dapat na confined ng hindi bababa sa 24 oras sa isang PhilHealth-accredited hospital upang maka-claim ng PhilHealth compensation. Sinusunod din ng PhilHealth ang Single Period of Confinement (SPC) Rule sa pag-apruba ng mga claim. Sinasabi nito na ang mga admission at readmission dahil sa parehong sakit o pamamaraan sa loob ng isang 90-calendar day period ay babayaran lamang ng isang (1) case rate benefit. Sa ibang salita, dapat na lumampas ng higit sa 90 araw mula sa iyong unang at kasunod na admission para sa parehong sakit o pamamaraan bago ka maging kwalipikado para sa isang bagong benepisyo.

Tandaan: Ang ilang kondisyon na nangangailangan ng maraming treatment sessions (hal., hemodialysis) sa ospital ay may karapatan sa higit sa 45 araw ng confinement kada calendar year. Siguraduhing maayos na suriin ang package na aavailin upang manatiling informed sa allowable limit.

11. Ilang porsyento ang sasakupin ng PhilHealth?

Ang porsyento ng gastos sa ospital na sasakupin ng PhilHealth ay depende sa iyong kaso/sakit. May search portal ang PhilHealth na magagamit ng publiko para matukoy ang case rate para sa bawat kondisyon/pamamaraan. Makakatulong ito sa iyo na makagawa ng tumpak na tantiya kung magkano ang iyong babayaran sa ospital.

12. Ilan ang kontribusyon na kailangan ko upang ma-avail ang mga benepisyo ng PhilHealth sa maternity?

Ang bawat miyembro ng PhilHealth na malapit nang manganak ay agad na karapat-dapat sa mga benepisyo sa maternity ayon sa Universal Health Care Act, anuman ang bilang ng mga kontribusyon. Gayunpaman, pinapayuhan ang mga miyembro na ipagpatuloy ang pagbabayad ng kanilang buwanang premiums upang maiwasan ang mga penalty.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.