Paano Sumulat ng Case Study Recommendation?

Reading Time - 8 minutes
Paano Sumulat ng Case Study Recommendation

Matapos mong suriin ang problema ng iyong case study at magmungkahi ng mga posibleng hakbang, handa ka na ngayong tapusin ito on a high note.

Pero bago yan, kailangan mo munang isulat ang iyong rekomendasyon para masolusyonan ang problema. Sa artikulong ito, gagabayan ka namin kung paano gumawa ng rekomendasyon sa isang case study.

Ano ang Recommendation sa Case Study?

Ang Recommendation ay detalye ng pinaka-prefer mo na solusyon para sa problema ng iyong case study.

Matapos mong kilalanin at suriin ang problema, ang susunod mong hakbang ay ang magmungkahi ng mga posibleng solusyon. Ginawa mo ito sa seksyon ng Alternative Courses of Action (ACA). Pagkatapos mong isulat ang iyong mga ACA, kailangan mong pumili kung alin sa mga ACA ang pinakamainam. Ang napiling course of action ang siyang isusulat mo sa seksyon ng recommendation.

Nagbibigay rin ang Recommendation ng malalim na justification kung bakit ito ang pinili mong solusyon.

Pansinin kung paano naiiba ang recommendation sa isang case study kumpara sa recommendation sa isang research paper. Sa huli, ang recommendation ay nagsasabi sa iyong mambabasa ng mga posibleng pag-aaral na maaaring isagawa sa hinaharap para suportahan ang iyong findings o para tuklasin ang mga factor na hindi mo nasakop.

Also Read: Paano Propesyonal na Tugunan ang Mga Alitan sa Trabaho?

Ano ang Layunin ng Recommendation sa Case Study?

Ang pangunahin mong goal sa pagsulat ng case study ay hindi lang upang unawain ang kaso kundi pati na rin ang mag-isip ng isang feasible na solusyon. Gayunpaman, maraming paraan para tugunan ang isang isyu. Dahil hindi posible na ipatupad lahat ng mga solusyon nang sabay-sabay, kailangan mo lang pumili ng pinakamainam.

Sinabi ng Recommendation portion kung alin sa mga potential solutions ang pinakamahusay ipatupad base sa constraints ng isang organisasyon o negosyo. Pinapayagan ka ng seksyong ito na ipakilala, ipagtanggol, at ipaliwanag ang pinakamainam na solusyon.

Paano Isulat ang Recommendation sa Case Study?

1. Reviewhin mo ang Problema ng iyong Case Study

Hindi ka makakapag-recommend ng solusyon kung hindi mo lubos na naiintindihan ang isyu ng iyong case study. Siguraduhin mo na alam mo ang problema at ang viewpoint kung saan mo ito gustong suriin.

2. Suriin ang Alternative Courses of Action ng iyong Case Study

Kapag lubos mo nang naintindihan ang problema ng iyong case study, panahon na para magmungkahi ng ilang feasible solutions para masolusyonan ito. May hiwalay na seksyon sa iyong manuscript na tinatawag na Alternative Courses of Action (ACA) na nakatuon sa pagtalakay sa mga potensyal na solusyon.

Pagkatapos, kailangan mong i-evaluate ang bawat ACA sa pamamagitan ng pagtukoy sa kanya-kanyang advantages at disadvantages.

3. Pumili ng Pinakamainam na Alternative Course of Action para sa iyong Case Study

Matapos mo i-evaluate ang bawat iminungkahing ACA, piliin mo yung isa na irerekomenda mo para masolusyonan ang problema. Lahat ng alternatibo ay may kanya-kanyang pros at cons kaya kailangan mong gamitin ang iyong discretion sa pagpili ng pinakamainam sa mga ACAs.

Para makatulong sa iyong pagpili kung aling ACA ang pipiliin, ito ang ilang factors na dapat mong isaalang-alang:

Also Read: Mga Dahilan Kung Bakit Umaalis ang Mga Empleyado sa Trabaho

 • Realistic: Ang organisasyon ay dapat may sapat na kaalaman, ekspertis, resources, at manpower para maisakatuparan ang inirerekomendang solusyon.
 • Economical: Ang inirerekomendang solusyon ay dapat cost-effective.
 • Legal: Ang inirerekomendang solusyon ay dapat sumunod sa mga naaangkop na batas.
 • Ethical: Ang inirerekomendang solusyon ay hindi dapat magkaroon ng moral na repercussions.
 • Timely: Ang inirerekomendang solusyon ay dapat maisakatuparan sa inaasahang timeframe.

Maaari ka ring gumamit ng decision matrix para matulungan kang pumili ng pinakamainam na ACA. Ang matrix na ito ay nagpapahintulot sa iyo na i-rank ang mga ACA batay sa iyong criteria. Paki-refer sa aming mga halimbawa sa susunod na seksyon para sa isang halimbawa ng Recommendation na nabuo gamit ang decision matrix.

4. Detalyadong Ipaliwanag Kung Bakit Mo Inirerekomenda ang Iyong Preferred Course of Action

Magbigay ka ng iyong mga justifications kung bakit mo inirerekomenda ang iyong preferred na solusyon. Pwede ka ring magpaliwanag kung bakit hindi pinili ang ibang alternatibo.

Mga Example ng Recommendations para sa Case Study

Para mas maintindihan mo kung paano gumawa ng recommendations sa case study, tingnan natin ang ilang halimbawa sa ibaba.

Halimbawa 1

Problema ng Case Study: Ang Lemongate Hotel ay nahaharap sa sobrang daming reservations dahil sa biglaang pagpapatupad ng Local Government policy na nag-boost sa tourism ng siyudad. Kahit na may sapat na lugar ang Lemongate Hotel para sa dami ng turista, nag-aalala ang management sa posibleng pagbaba ng quality ng service habang sinisikap nilang matugunan ang biglaang pagtaas ng reservations.

Mga Alternative Courses of Action:

 • ACA 1: Gawing mas relaxed ang hiring qualifications para makakuha ng mas maraming empleyado at masiguro na may sapat na human resources para sa quality hotel service
 • ACA 2: Taasan ang reservation fees at iba pang costs bilang tugon sa dami ng turista na nangangailangan ng accommodation
 • ACA 3: Bawasan ang mga privileges at services na natatanggap ng bawat customer para hindi ma-overwhelm ang mga empleyado sa dami ng accommodations.

Rekomendasyon:

Pagkatapos ng analysis ng problema, inirerekomenda na ipatupad ang ACA 1. Sa lahat ng suggested ACAs, ito ang pinakamadaling isakatuparan at may minimal na cost required. Hindi rin ito makakaapekto sa potential profits at customer satisfaction sa hotel service.

Also Read: Paano Mag-File ng Civil Service Exam sa Pilipinas?

Samantala, ang pagpapatupad ng ACA 2 ay maaaring mag-discourage sa mga customers na mag-reserve dahil sa mas mataas na fees at baka maghanap sila ng ibang hotels. Hindi rin inirerekomenda ang ACA 3 dahil ang pagbawas sa hotel services at privileges na inaalok sa mga customers ay maaaring makasama sa public reputation ng hotel sa katagalan.

Ang unang paragraph ng ating sample recommendation ay tinutukoy kung alin ang best na ACA na ipatupad at bakit.

Samantala, ang mga sumusunod na paragraphs ay nagpapaliwanag kung bakit hindi optimal solutions ang ACA 2 at ACA 3 dahil sa ilang limitations at potential negative impacts sa organization.

Halimbawa 2 (may Decision Matrix)

Case Study: Noong nakaraang linggo, inilabas ng Pristine Footwear ang kanilang pinakabagong modelo ng sneakers para sa mga babae – ang “Flightless.” Pero, napansin ng management na medyo hindi maganda ang sales performance ng “Flightless” sa nakaraang linggo. Dahil dito, maaaring itigil ang pagbebenta ng “Flightless” sa susunod na mga buwan. Kailangang magdesisyon ang management sa kapalaran ng “Flightless” habang iniisip ang financial performance ng Pristine Footwear.

Mga Alternative Courses of Action:

 • ACA 1: Baguhin ang marketing ng “Flightless” sa pamamagitan ng pag-hire ng celebrities/social media influencers para i-promote ang produkto
 • ACA 2: Pagbutihin ang kasalukuyang modelo ng “Flightless” sa pamamagitan ng pag-tweak ng ilang features para umayon sa current style trends
 • ACA 3: Ibenta ang “Flightless” sa mas mababang presyo para hikayatin ang mas maraming customers
 • ACA 4: Itigil ang produksyon ng “Flightless” pagkatapos ng ilang linggo para mabawasan ang losses

Decision Matrix

 • Cost and Resource Efficiency: 1 (ACA 1), 2 (ACA 2), 4 (ACA 3), 3 (ACA 4)
 • Ease of Implementation: 1 (ACA 1), 2 (ACA 2), 3 (ACA 3), 4 (ACA 4)
 • Time frame: 2 (ACA 1), 1 (ACA 2), 4 (ACA 3), 3 (ACA 4)
 • Impact to profitability: 3 (ACA 1), 4 (ACA 2), 2 (ACA 3), 1 (ACA 4)
 • TOTAL: 7 (ACA 1), 9 (ACA 2), 13 (ACA 3), 11 (ACA 4)

Note: Ang score na 4 ang pinakamataas, 1 ang pinakamababa

Rekomendasyon

Base sa decision matrix sa itaas, ang pinakamainam na course of action na dapat gamitin ng Pristine Wear, Inc. ay ang ACA 3 o ang pagbebenta ng “Flightless” shoes sa mas mababang presyo para hikayatin ang mas maraming customers. Ang solusyon na ito ay maaaring ipatupad agad nang hindi nangangailangan ng sobrang laking financial resources. Dahil ang mas mababang presyo ay nakaka-engganyo sa customers na bumili pa, maaaring gumanda ang sales ng “Flightless” kung bababaan ang presyo nito.

Sa halimbawang ito, nabuo ang rekomendasyon gamit ang tulong ng decision matrix. Binigyan ng score na 1 – 4 ang bawat ACA para sa bawat criterion. Tandaan na ang criterion na ginamit ay depende sa priorities ng isang organization, kaya walang standardized na paraan para gumawa ng matrix na ito.

Samantala, ang rekomendasyon na ginawa dito ay binubuo lamang ng isang paragraph. Kahit na ipinakita na ng matrix na ang ACA 3 ang nangunguna sa seleksyon, nagbigay pa rin kami ng malinaw na paliwanag kung bakit ito ang pinakamahusay.

Mga Tips at Babala

 • Mag-recommend with persuasion. Pwede kang gumamit ng data at statistics para suportahan ang iyong claim. Isa pang opsyon ay ipakita na ang iyong preferred solution ay akma sa iyong theoretical knowledge tungkol sa kaso. Halimbawa, kung ang iyong rekomendasyon ay may kinalaman sa pagbaba ng presyo para hikayatin ang customers na bumili ng mas maraming produkto, maaari mong gamitin ang “law of demand” bilang theoretical foundation ng iyong rekomendasyon.
 • Maging handa na gumawa ng implementation plan. Ang ilang formats ng case study ay nangangailangan ng implementation plan na kasama ng iyong rekomendasyon. Sa esensya, ang implementation plan ay nagbibigay ng detalyadong gabay kung paano isasakatuparan ang iyong napiling solusyon (halimbawa, isang step-by-step plan na may schedule).

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.