Paano Magtanggal ng Empleyado sa PhilHealth?

Reading Time - 2 minutes
Also Read: Paano Mag-Generate ng SPA o Statement of Premium Account sa PhilHealth?

Paano Magtanggal ng Empleyado sa PhilHealth

Ang mga employer ay dapat na magpanatili ng tapat, na-update, at tumpak na mga talaan ng empleyado na naglalaman ng anumang impormasyon na kinakailangan ng PhilHealth. Kaya, kung isa o higit pang mga empleyado mo ang tuluyang umalis sa iyong kumpanya, ito ang iyong tungkulin bilang isang employer na i-report ito sa PhilHealth. Basahin ang artikulong ito upang matuto kung paano.

Paunawa: Ang artikulong ito ay na-publish para sa mga edukasyonal na layunin lamang. Hindi kaugnay ang may-akda o Sisig Express sa PhilHealth, kaya ang mga tiyak na katanungan tungkol sa iyong miyembro at mga benepisyo ng seguro ay dapat na ipasa sa tamang awtoridad.

Pag-Report ng Mga Separated na Empleyado sa PhilHealth

Kinakailangan ng PhilHealth ang pag-uulat ng mga separated na empleyado sa pamamagitan ng pagsusumite ng RF-1 form sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng paghihiwalay mula sa opisina.

PhilHealth RF-1 Form

Upang mag-ulat at alisin ang iyong mga separated na empleyado sa PhilHealth, sundin ang mga sumusunod na hakbang:

  1. I-download at i-print ang kopya ng RF-1 form
  2. Punan ang Employer TIN at PhilHealth number
  3. Itala ang business address at contact information
  4. Ilagay ang uri ng employer (Private/Government/Household)
  5. Sa Report type, piliin ang Deduction to the Previous RF-1
  6. Itala ang mga pangalan ng separated na empleyado sa RF-1 at ang kinakailangang mga detalye
  7. Isumite ang RF form sa rehistradong opisina ng PhilHealth
  8. Suriin ang kumpirmasyon sa EPRS

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.