Paano Maghanap ng Puhunan sa Negosyo sa Pilipinas?

Reading Time - 5 minutes

Kung ikaw ay isang naghahanap ng puhunan para sa iyong negosyo, hindi mo kailangang mag-alala dahil mayroong mga iba’t ibang paraan upang makahanap ng puhunan sa Pilipinas. Hindi lamang ito tutulong sa iyo na simulan ang iyong negosyo, ngunit maaari rin itong magbigay sa iyo ng malaking tulong sa pagpapalago ng iyong negosyo. Sa artikulong ito, pag-uusapan natin ang iba’t ibang paraan upang makahanap ng puhunan sa Pilipinas para sa iyong negosyo.

Mga Dapat Isaalang-alang sa Paghahanap ng Puhunan sa Negosyo

Bago pa man tayo maghanap ng puhunan sa negosyo, kailangan nating isaalang-alang ang ilang mga bagay upang matiyak na handa tayo sa pagsisimula ng negosyo. Narito ang ilan sa mga dapat nating isaalang-alang:

1. Magplano

Ang paggawa ng plano ay mahalaga sa anumang negosyo. Dapat nating alamin ang ating layunin, mga kailangan at mga hakbang na dapat gawin upang matiyak na ang negosyo ay magtatagal.

2. Maglaan ng sapat na oras

Kailangan natin ng sapat na oras para sa pagsisimula ng negosyo. Kung nais nating maging matagumpay sa negosyo, kailangan natin itong bigyan ng sapat na panahon at hindi dapat tayo nagmamadali.

3. Maghanap ng tamang lokasyon

Ang tamang lokasyon ay isang mahalagang bahagi ng anumang negosyo. Kailangan natin itong isaalang-alang dahil ito ay nakakaapekto sa ating mga customer at sa ating kita.

4. Magplano para sa pagpapalago ng negosyo

Ang negosyo ay hindi lamang tungkol sa pagsisimula kundi tungkol din sa pagpapalago. Kailangan nating magplano para sa mga susunod na hakbang upang masiguro na ang negosyo ay magtatagal.

Mga Paraan upang Makahanap ng Puhunan sa Negosyo

1. Pagpapautang sa Banko

Ang pagpapautang sa bangko ay isa sa mga pinakamadalas na ginagamit na paraan upang makakuha ng puhunan para sa negosyo. Kailangan lamang magpakita ng mga kinakailangang dokumento at mag-aplay ng loan sa bangko. Dapat tandaan na kailangan natin ng maayos na credit score upang makuha ang loan na gusto natin.

2. Crowdfunding

Ang crowdfunding ay isang paraan ng paghahatid ng mga pangangailangan ng mga mamimili at tagasuporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon o puhunan sa isang proyekto o negosyo.

3. Pagpapaupa ng Bahay o Property

Kung mayroon tayong property tulad ng bahay o lupa, maaari nating itong papaupa upang makakuha ng dagdag na puhunan. Sa ganitong paraan, maaari tayong kumita sa pagpapaupa ngunit kailangan nating mag-ingat dahil may mga posibleng risks sa pagpapaupa.

4. Paggamit ng Credit Card

Maaari rin nating gamitin ang ating credit card upang makakuha ng puhunan para sa ating negosyo. Sa ganitong paraan, maaari nating magbayad ng mga gastusin gamit ang ating credit card at bayaran ito sa takdang panahon. Dapat nating tandaan na kailangan nating magbayad ng interes sa credit card kung hindi natin ito nabayaran ng buo sa takdang panahon.

5. Angel Investors

Ang angel investors ay mga taong nag-iinvest sa isang negosyo sa pamamagitan ng kanilang sariling pera. Kadalasan, ang mga angel investors ay may malawak na kaalaman at karanasan sa negosyo at maaaring magbigay ng payo at suporta sa ating negosyo.

6. Pagtatanong sa Pamilya at Kaibigan

Maaari rin nating tanungin ang ating pamilya at kaibigan upang magbigay ng tulong sa paghahanap ng puhunan para sa ating negosyo. Kadalasan, ang ating mga kaibigan at pamilya ay handang tumulong upang matupad ang ating pangarap na magkaroon ng sariling negosyo.

7. Government Grants

Mayroon ding mga government grants na maaaring magbigay ng tulong sa atin upang makakuha ng puhunan para sa ating negosyo. Kailangan lamang nating mag-apply at magpakita ng mga kinakailangang dokumento upang maging qualified para sa mga government grants na ito.

Pagpili ng Tamang Paraan ng Puhunan

Mahalaga na piliin natin ang tamang paraan ng pagkuha ng puhunan para sa ating negosyo. Kailangan nating isaalang-alang ang interest rates, collateral requirements, at kung paano ito makakaapekto sa ating negosyo sa hinaharap.

Konklusyon

Sa ganitong panahon, hindi hadlang ang kakulangan ng puhunan sa pagtatayo ng sariling negosyo. Maraming paraan upang makahanap ng puhunan sa Pilipinas at kailangan lamang nating mag-isip ng mabuti at piliin ang tamang paraan ng puhunan para sa ating negosyo.

Mga FAQs

  1. Ano ang mga kinakailangan upang makakuha ng loan sa bangko?
  • Kailangan natin ng mga kinakailangang dokumento at maayos na credit score upang makuha ang loan na gusto natin.
  1. Ano ang mga risks sa pagpapaupa ng property?
  • Posibleng mayroong mga tenant problems at damage sa property.
  1. Ano ang mga government grants na maaaring magamit para sa negosyo?
  • Mayroong mga government grants para sa small business loans, training programs, at mga subsidies para sa pagpapakain sa mga empleyado.
  1. Ano ang ibig sabihin ng collateral at bakit ito mahalaga sa pagkuha ng loan?
  • Ang collateral ay isang asset na ginagamit bilang seguridad o garantiya para sa pagkakautang. Ito ay mahalaga dahil ito ang magiging basehan ng bangko sa pagpapasya kung mabibigyan ba tayo ng loan o hindi.
  1. Paano natin malalaman kung alin ang tamang paraan ng puhunan para sa ating negosyo?
  • Kailangan nating isaalang-alang ang mga interest rates, collateral requirements, at kung paano ito makakaapekto sa ating negosyo sa hinaharap. Dapat din nating magresearch at magtanong sa mga experts upang malaman ang tamang paraan ng puhunan para sa ating negosyo.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.