Paano Mag-Set ng Loan Amortization Schedule sa Pilipinas?

Reading Time - 4 minutes

Ang pagkuha ng isang loan ay isa sa mga pinakamalaking financial decision na gagawin ng isang tao. Ito ay isang mahalagang desisyon na kailangan munang pag-aralan at pagplanuhan bago mag-commit sa anumang loan. Ang isang bagay na kailangan mong pag-aralan ay ang loan amortization schedule. Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung ano ito at kung paano mag-set ng loan amortization schedule sa Pilipinas.

Ano ang Loan Amortization Schedule?

Ang loan amortization schedule ay isang chart na nagpapakita ng breakdown ng iyong loan payments sa buong term ng iyong loan. Ito ay nagpapakita ng halaga ng bawat bayad na naglalaman ng interes at principal. Sa ganitong paraan, malalaman mo kung saan napupunta ang iyong mga bayad at kung kailan mo matatapos ang pagbabayad ng iyong loan.

Paano Mag-Set ng Loan Amortization Schedule?

May ilang mga hakbang na dapat mong gawin upang mag-set ng loan amortization schedule:

Hakbang 1: Tukuyin ang Halaga ng Loan

Ang unang hakbang sa pag-set ng loan amortization schedule ay tukuyin ang halaga ng loan na kailangan mo. Tiyakin na alam mo kung magkano ang kailangan mong ipahiram o ang halaga ng iyong loan.

Hakbang 2: Tukuyin ang Term ng Loan

Ang susunod na hakbang ay tukuyin ang term ng iyong loan. Ito ay kung gaano katagal mo nais magbayad para sa iyong loan. Sa Pilipinas, kadalasang nagkakaroon ng mga loan term na 12, 18, 24, 36, 48, o 60 na buwan.

Hakbang 3: Tukuyin ang Interest Rate ng Loan

Ang interest rate ay isa sa mga pangunahing factor sa pagkuha ng loan. Tukuyin kung ano ang interest rate na ibinibigay ng lending institution. Mayroong iba’t ibang uri ng interest rate tulad ng fixed, variable, o hybrid. Siguraduhin na naiintindihan mo ang mga uri ng interest rate na ito bago ka magpasya.

Hakbang 4: Gamitin ang Loan Amortization Calculator

Upang mag-set ng loan amortization schedule, kailangan mong magkaroon ng loan amortization calculator. Maaaring gamitin ang online calculator para mag-set ng iyong loan amortization schedule. Ilagay ang halaga ng loan, term ng loan, at interest rate sa calculator. Pagkatapos nito, lalabas na ang loan amortization schedule para sa iyong loan.

Hakbang 5: Tsek ang Loan Amortization Schedule

Siguraduhing tsek mo ang iyong loan amortization schedule upang tiyakin na tama ang mga impormasyon. Tsek kung tama ang halaga ng loan, term ng loan, at interest rate. Tsek din kung tama ang bayad para sa bawat buwan.

Paano Malalaman kung Tama ang Loan Amortization Schedule?

Upang malaman kung tama ang loan amortization schedule, dapat tandaan ang sumusunod:

 1. Siguraduhing tama ang halaga ng loan, term ng loan, at interest rate.
 2. Tiyaking ang monthly payment ay tama.
 3. Tsek kung tama ang breakdown ng mga bayarin para sa bawat buwan.

Kung nakita mo ang mga maling impormasyon sa loan amortization schedule, kailangan mong makipag-ugnayan sa lending institution upang itama ito.

Ano ang mga Benepisyo ng Pagkakaroon ng Loan Amortization Schedule?

Mayroong mga benepisyo sa pagkakaroon ng loan amortization schedule, kabilang ang mga sumusunod:

 1. Maipapakita ang mga bayarin na kailangan mong bayaran para sa iyong loan.
 2. Malalaman mo kung saan napupunta ang iyong mga bayad.
 3. Magiging mas madali para sa iyo na magplano ng iyong budget sa pagbabayad ng iyong loan.
 4. Makikita mo kung kailan mo matatapos ang pagbabayad ng iyong loan.

Conclusion

Ang pag-set ng loan amortization schedule ay mahalaga upang malaman mo kung saan napupunta ang iyong mga bayad at kung kailan mo matatapos ang pagbabayad ng iyong loan. Ang mga hakbang na nabanggit sa itaas ay makakatulong sa iyo na mag-set ng loan amortization schedule. Siguraduhing magtsek ng schedule upang tiyakin na tama ang mga impormasyon.

FAQs

 1. Ano ang loan amortization schedule? Ang loan amortization schedule ay isang chart na nagpapakita ng breakdown ng iyong loan payments sa buong term ng iyong loan.
 2. Paano mag-set ng loan amortization schedule? Para mag-set ng loan amortization schedule, tukuyin ang halaga ng loan, term ng loan, at interest rate. Gamitin ang online calculator para magkaroon ng loan amortization schedule.
 3. Paano malalaman kung tama ang loan amortization schedule? Tiyaking tama ang halaga ng loan, term ng loan, at interest rate. Siguraduhing tama ang monthly payment at breakdown ng mga bayarin para sa bawat buwan.
 4. Ano ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng loan amortization schedule? Mayroong mga benepisyo sa pagkakaroon ng loan amortization schedule, kabilang ang pagkakaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa iyong mga bayarin at mas madaling pagplano ng iyong budget.
 5. Bakit mahalaga ang loan amortization schedule? Ang loan amortization schedule ay mahalaga upang malaman kung saan napupunta ang iyong mga bayad at kung kailan mo matatapos ang pagbabayad ng iyong loan.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.