Paano Mag-calculate ng Payment para sa Loan sa Pilipinas?

Reading Time - 6 minutes

Kung ikaw ay nagbabalak mag-apply ng loan sa Pilipinas, hindi mo dapat ikatakot ang pag-calculate ng iyong mga payments. Kailangan mo lamang sundin ang ilang simpleng hakbang upang matukoy ang iyong mga bayarin sa buong panahon ng loan term. Sa artikulong ito, pag-uusapan natin kung paano mag-calculate ng payment para sa loan sa Pilipinas.

Ano ang mga kailangan mong malaman bago mag-calculate ng loan payment?

Una sa lahat, dapat mong malaman kung magkano ang iyong uutangin. Kasama sa halagang ito ang interes, na binabayaran sa iyong lender para sa pagpapahiram ng pera. Bukod dito, ang interest rate ay naglalarawan kung gaano kahalaga ang interes na babayaran mo.

Mayroon ding mga loan calculator online na maaari mong gamitin para mas mabilis na malaman ang iyong payments. Kailangan mo lamang mag-fill out ng ilang impormasyon tulad ng loan amount, term, at interest rate.

Paano mag-calculate ng payment para sa loan sa Pilipinas?

Para mag-calculate ng iyong loan payment, kailangan mong malaman ang sumusunod:

 1. Loan Amount: Ito ang halagang uutangin mo sa iyong lender.
 2. Interest Rate: Ito ang rate ng interes na babayaran mo para sa loan mo.
 3. Loan Term: Ito ang tagal ng oras na kailangan mong bayaran ang iyong loan.

Ang formula para sa pag-calculate ng iyong monthly payment ay:

Payment = [Loan amount * Interest Rate * (1 + Interest Rate) ^ Loan Term] / [(1 + Interest Rate) ^ Loan Term – 1]

Halimbawa, kung ikaw ay nag-apply ng loan na nagkakahalaga ng ₱100,000 sa loob ng 3 taon sa isang interest rate na 10%, ang iyong monthly payment ay:

Payment = [100000 * 0.10 * (1 + 0.10) ^ 36] / [(1 + 0.10) ^ 36 – 1] = ₱3,227.60

Ano ang mga bagay na dapat isaalang-alang sa pag-calculate ng loan payment?

Kapag nag-calculate ng iyong loan payment, dapat isaalang-alang ang sumusunod na mga bagay:

 1. Loan Term: Ito ay tumutukoy sa panahon na kailangan mong bayaran ang iyong loan. Kapag mas mahaba ang loan term, mas mababa ang monthly payment, ngunit mas mataas naman ang kabuuang interes na babayaran mo.
 2. Interest Rate: Ito ay tumutukoy sa rate ng interes na babayaran mo sa iyong loan. Kapag mas mataas ang interest rate, mas mataas ang monthly payment, ngunit mas mababa naman ang kabuuang interes na babayaran mo.
 3. Hidden Charges: Hindi lahat ng charges ay nakalista sa iyong loan agreement. Kung may mga hidden charges, magiging mas mataas ang kabuuang bayad na babayaran mo.
 4. Prepayment Penalty: Sa ilang mga loan agreements, mayroong prepayment penalty kung sakaling magbabayad ng maaga.
 5. Pagkakaroon ng Co-maker o Collateral: Kung hindi mo mabayaran ang iyong loan, maaaring kailanganin ng lender na kumuha ng collateral o gumawa ng legal na aksyon laban sa iyo. Kung mayroon kang co-maker o collateral, maaaring mababa ang interes na babayaran mo.
 6. Pagpapalit ng interest rate: Sa ilang loan agreements, maaaring magbago ang interest rate sa iba’t ibang panahon ng term ng iyong loan. Kung ganito ang nangyayari, maaari kang mag-adjust ng iyong monthly payment upang malaman kung gaano ito magbabago.
 7. Pagkakaroon ng Insurance: Sa ilang loan agreements, maaaring kinakailangan na kumuha ng insurance bilang security para sa iyong loan. Sa ganitong paraan, mas mataas ang bayarin mo sa buwanang payment.

Ano ang mga paraan upang makabawas ng iyong bayad sa loan?

Kung gusto mong makabawas ng iyong bayad sa loan, mayroon kang ilang paraan upang magawa ito. Narito ang mga ito:

 1. Prepayment: Sa ibang loan agreements, maaaring magbayad ka ng prepayment upang mas mabilis na matapos ang iyong loan. Sa ganitong paraan, mababawasan ang kabuuang interes na babayaran mo sa loan.
 2. Refinancing: Sa ilang kaso, maaari kang mag-refinance ng iyong loan upang mas mababa ang interest rate. Kapag mas mababa ang interest rate, mas mababa rin ang monthly payment.
 3. Pagbayad ng mas mataas kaysa sa kailangan: Kung mayroon kang sobrang pera, maaari kang magbayad ng mas mataas sa iyong monthly payment. Sa ganitong paraan, mas mabilis kang makakaalis sa iyong loan at mababawasan ang kabuuang interes na babayaran mo.

Kailangan ba ng financial literacy para sa pag-calculate ng loan payment?

Sa pangkalahatan, mahalaga ang financial literacy para sa pag-calculate ng loan payment. Dapat mong malaman kung paano mag-calculate ng iyong loan payment upang maiwasan ang mga hidden charges at upang masiguro na tama ang bayad mo.

Conclusion

Sa artikulong ito, napag-usapan natin kung paano mag-calculate ng payment para sa loan sa Pilipinas. Mahalaga na alamin mo ang mga bagay na ito upang masiguro na tama ang iyong mga bayarin at maiwasan ang anumang hidden charges.

Frequently Asked Questions

 1. Paano malalaman kung tama ang monthly payment na binibigay ng lender?

Maaari kang mag-calculate ng iyong monthly payment gamit ang formula na nabanggit sa artikulo upang masiguro na tama ang binibigay ng lender.

 1. Mayroon bang mga hidden charges sa loan?

Oo, maaaring magkaroon ng mga hidden charges sa loan kaya’t mahalaga na basahin ang buong loan agreement bago mag-apply ng loan.

 1. Ano ang pinakamahalagang bagay na dapat isaalang-alang sa pag-apply ng loan?

Ang pinakamahalagang bagay na dapat isaalang-alang sa pag-apply ng loan ay ang kakayahan mong magbayad ng loan sa tamang oras at sa tamang halaga. Dapat mong masiguro na kaya mong bayaran ang monthly payment na kasama ang mga hidden charges.

 1. Paano malalaman kung mas mababa ang interest rate ng ibang lender?

Maaari kang mag-research sa mga ibang lender at tingnan ang kanilang mga interest rate. Maaari ka rin magtanong sa iyong mga kaibigan o kamag-anak kung mayroon silang mas magandang recommendation.

 1. Ano ang mangyayari kung hindi ko mabayaran ang aking loan?

Kung hindi mo mabayaran ang iyong loan, maaaring magkaroon ng legal na aksyon laban sa iyo at maaaring kailanganin ng lender na kunin ang iyong collateral o gumawa ng legal na aksyon upang mabayaran ang iyong loan.

 1. Paano malalaman kung tama ang computation ng monthly payment ng lender?

Dapat mong basahin ang buong loan agreement at masiguro na tama ang mga detalye tulad ng interest rate, term ng loan, at mga hidden charges. Maaari kang mag-calculate ng iyong monthly payment gamit ang formula na nabanggit sa artikulo upang masiguro na tama ang computation ng lender.

 1. Ano ang mga paraan upang maiwasan ang default sa loan?

Dapat mong masiguro na kaya mong bayaran ang monthly payment na kasama ang mga hidden charges bago mag-apply ng loan. Kung mayroon kang mga problema sa pagbabayad, dapat kang makipag-ugnayan sa iyong lender upang makapag-set ng payment plan o maibahagi ang mga problema sa pananalapi.

Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa pag-calculate ng payment para sa loan, mas magiging madali sa iyo ang pagpili ng tamang loan agreement para sa iyong mga pangangailangan. Mahalaga rin na masiguro mong kaya mong bayaran ang monthly payment na kasama ang mga hidden charges upang maiwasan ang default sa loan at magkaroon ng magandang credit score.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.