Paano Mag-Avail ng PCSO Medical Assistance?

Reading Time - 17 minutes
Paano Mag-Avail ng PCSO Medical Assistance

Ayon sa Philippines Health System Review noong 2018, karamihan ng mga Pilipino ay nagbabayad pa rin ng kanilang mga medical bills gamit ang kanilang sariling pera. Kapag may nagkasakit sa pamilya sa Pilipinas, ang epekto sa pinansyal ay labis.

Mayroong mga umiiral na health insurance plans sa Pilipinas, ngunit karaniwang kinakailangan ang pagbabayad ng mahal na premiums sa mga ganitong plano. Ang PhilHealth ay tumutulong upang mabawasan ang ilan sa mga pampinansyal na pasanin, ngunit ang coverage ay maaaring limitado, lalo na para sa mga medical cases na nagdudulot ng malalaking bayarin sa ospital.

Dahil sa mga hamong ito, marami sa atin ay biglang maaaring hindi kayang magbayad kapag tayo o ang isang taong mahal natin ay na-admit sa ospital na nangangailangan ng espesyal na pangangailangan at paggamot. Ang magandang healthcare sa Pilipinas ay maaaring mahal, at kailangan natin ng mga opsyon kung saan maaari tayong humingi ng tulong pangkalusugan.

Ang Philippine Charity Sweepstakes (PCSO) ay isang korporasyong pag-aari ng Pilipinas na nilikha noong 1934 sa pamamagitan ng Act. No 301 na pinirmahan ni President Manuel L. Quezon.

Ang PCSO ay nagtataas ng mga koleksyon ng pondo na ginagamit para sa mga programa sa kalusugan, medical assistance, mga serbisyo, at mga charity ng pambansang karakter. Ang PCSO ay nasa ilalim ng Office of the President at nag-oorganisa ng mga charity lotteries, sweepstakes, at karera upang makalikom ng pondo para sa mga programa, kabilang ang medical assistance.

Magpatuloy sa pagbabasa kung gusto mong matuto pa kung paano hihiling ng tulong pinansyal para sa medikal mula sa PCSO.

Table of Contents

Ano ang PCSO Medical Access Program?

Ang PCSO Individual Medical Access Program (IMAP) ay ang pangunahing programa ng PCSO na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga Pilipino na may mga problema sa kalusugan na nangangailangan ng tulong pinansyal. Nakikipagtulungan ang PCSO sa mga government at private hospitals, health facilities, mga retailer ng gamot, at iba pa.

Saklaw ng Medical Assistance

Ang IMAP program ay sumasaklaw sa hospital confinement, chemotherapy at radiotherapy sessions, dialysis sessions, mga gamot, at iba pang mga prosedura. Partikular na sumasaklaw ang medical assistance sa mga sumusunod:

 • Hospital confinement – tumutukoy ito sa mga inpatient hospital admissions, sa parehong government at private hospitals. Maaari ring mag-apply ng tulong ang mga pasyente na na-discharge na may promissory note.
 • Chemotherapy sessions – para sa mga pasyenteng may cancer na sumasailalim sa chemotherapy, parehong oral at intravenous.
 • Radiotherapy sessions – para sa mga pasyenteng may cancer na sumasailalim sa radiotherapy procedures tulad ng external beam radiation therapy.
 • Dialysis sessions – para sa mga pasyenteng nangangailangan ng dialysis, parehong hemodialysis at peritoneal dialysis.
 • Surgical supplies – maaaring magbigay ng tulong ang IMAP para sa ilang supplies na kailangan sa operasyon.
 • Bone/cochlear implantsMedicines – kasama dito ang anti-rabies, antibiotics, psychiatric medications, hemophilia medications, post-operative medications, at intravenous medications.
 • Medical devices – kasama dito ang pacemakers at septal occluders.
 • Assistive devices – kasama dito ang hearing aids, wheelchairs, at prostheses. Sumasaklaw din ito sa paggamit ng mechanical ventilators o respirators.
 • Non-invasive/Minimally invasive procedures tulad ng endoscopic procedures, laparoscopic surgeries, at extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL).
 • Transplants (kidney, liver, etc.) – kasama dito ang transplantation packages para sa kidney at liver transplants at cadaver (deceased donor) packages.
 • Cardiology procedures tulad ng pacemaker surgery, congenital heart surgery, coronary artery bypass surgery, peripheral bypass surgery, percutaneous coronary intervention, at diagnostic procedures tulad ng coronary angiogram.
 • Rehabilitative Therapy – kasama dito ang physical, occupational, at speech therapy.
 • Laboratory/Diagnostic procedures.

Sino ang Maaaring Mag-Apply para sa PCSO Medical Assistance?

Ang IMAP program ay accessible sa lahat ng Pilipinong pasyente na nangangailangan ng tulong pinansyal para sa mga problema sa kalusugan.

Karaniwang maaaring humiling ang sumusunod:

 • Mga indibidwal na kasalukuyang na-admit sa government o private hospitals o na-discharge na may promissory note na kinilala ng ospital.
 • Mga indibidwal na may mga existing conditions (hal. cancer o kidney dialysis patients) na naghahanap ng pangangalaga para sa outpatient procedures.
 • Mga indibidwal na nangangailangan ng tulong pinansyal para sa treatment o health procedure na hindi available sa Pilipinas

Mga Requirements Para sa PCSO Medical Assistance

Ang mga sumusunod na dokumento ay kailangang isumite sa PCSO para sa tulong pinansyal. Maaaring hingin ang ilang karagdagang dokumento depende sa kalikasan ng kahilingan.

Para sa mga kinakailangan sa tulong pinansyal para sa mga pasyenteng naospital, ang mga kinakailangan ay ang sumusunod:

1. Duly Accomplished PCSO IMAP Application Form

Maaari mong i-download ang form dito.

2. Medical Abstract (Original o Certified True Copy)

Dapat itong pirmado ng attending physician na may nakasaad na diagnosis at license number. Kapag humihingi ng Medical Abstract/Clinical Summary, maaari kang pumunta sa Medical Records Section. Huwag kalimutan na sabihin na ang layunin ng dokumento ay para sa kahilingan ng tulong pinansyal.

3. Handwritten Request for Financial Assistance Addressed to PCSO General Manager Alexander Bulutan o PCSO Chairman Simeon Pinili

Para makatipid ka ng oras, gumawa kami ng sample Letter of Request template na maaari mong i-download ng libre. Ang template na ito ay available sa dalawang wika: English at Filipino. Maaari itong i-edit depende sa kalikasan ng kahilingan at para isama ang karagdagang detalye tungkol sa sitwasyon ng pamilya at pinansyal at iba pang kasalukuyang limitasyon ng pasyente. Para i-download ang sample Request Letter for Financial Assistance, i-click lamang ang link sa ibaba na tumutugma sa iyong gustong wika:

4. Original Copy of Hospital Billing Statement o Statement of Account

Karaniwang hinihingi ito mula sa Finance/Billing section ng ospital at pirmado ng Billing Officer/Credit Supervisor. Kung ang pasyente ay nasa pay section, dapat ay nakasaad na ang dokumento ay para sa PCSO assistance. Siguraduhin na ito ay pirmado ng Billing Officer at kasama ang lahat ng iba pang mga bawas.

5. Valid ID ng Pasyente at Kinatawan

Halimbawa ay ang mga government-issued IDs tulad ng Passport, Driver’s License, GSIS eCard, PRC ID, Voter’s ID, PhilHealth ID, at Senior Citizen’s ID. Maaari ring tanggapin ang Company ID at Student ID.

6. Kung Charity/Social Service Patient: Endorsement Mula sa Medical Social Services ng Health Facility

7. Kung Discharged: Validly Executed Promissory Note Duly Signed by the Hospital Representative o Certification With Remaining Balance Mula sa Hospital

8. Kung Medico-Legal Case: Kopya ng Vehicular/Police Report

Paano Mag-Apply Para sa PCSO Medical Assistance?

1. Para sa mga Pasyente sa NCR

Ang pagpapatuloy ng PCSO Medical Access Program simula noong February 1, 2022, ay ginagawa online sa pamamagitan ng NCR Online Application System. Ang mga hakbang sa pag-apply para sa PCSO medical assistance ay ang mga sumusunod:

 1. I-scan ang lahat ng kinakailangang dokumento. Siguraduhin na malinaw at nababasa ang mga kopya.
 2. Pumunta sa https://www.pcso.gov.ph/, i-click ang “E-Services”, piliin ang NCR Online Application for Medical Assistance at i-click ang “Proceed to Online Application”. Maaari ka ring pumunta diretso dito.
 3. Ilagay ang lahat ng kinakailangang impormasyon at detalye ng pasyente.
 4. I-upload ang lahat ng kinakailangang dokumento sa sistema. Ang laki ng mga dokumento ay hindi dapat lumagpas sa 2MB.
 5. Isang notipikasyon ng kahilingan ay ipapadala sa iyong email sa loob ng araw.
 6. Kapag naaprubahan, isang Guarantee Letter ang ipapadala. I-print ito kasama ang MAP application form.
 7. Isumite ang Guarantee Letter, ang MAP application form, at ang kumpletong kinakailangang dokumento sa ospital, dialysis center, partner health facility (PHF)/medicine retailer, o diagnostic center.

Magsumite ng iyong aplikasyon nang maaga. Ang website ay tatanggap ng mga aplikasyon mula 8:00 AM hanggang 3:00 PM, ngunit mayroon ding itinakdang daily budget cut-off para sa mga online application. Kapag naabot na nila ang pinapayagang bilang ng mga kaso, maaari kang mag-apply kinabukasan.

Ang notipikasyon tungkol sa status ng kahilingan ay ipapadala sa loob ng 24 oras mula sa pagsusumite ng aplikasyon at kumpletong mga kinakailangan.

2. Para sa Mga Pasyente sa Labas ng NCR

Ang mga pasyente sa labas ng NCR ay maaaring pumunta diretso sa PCSO Regional Offices at isumite ang lahat ng kinakailangan para sa aplikasyon. Kapag naisumite na, susuriin ng isang medical evaluator ang iyong mga kinakailangan. Kapag na-process na ang aplikasyon, ikaw ay iskedyul para sa isang interview.

Magkano ang Maaari Kong Makuha Mula sa PCSO Medical Assistance?

1. Patient Classification

Ang halaga na ibinibigay ng PCSO ay nag-iiba at nakadepende sa assessment ng PCSO. Ito ay ibabatay kung saan ka kasalukuyang na-admit. Ayon sa kanilang mandato, prayoridad ng PCSO ang mga indigent o marginalized na mga pasyente. Partikular na:

 • Ang mga pasyenteng na-admit sa charity ward ng isang government hospital ay karapat-dapat sa 100 porsyento ng kanilang medical expenses.
 • Ang mga pasyenteng na-admit sa pay section ng isang government hospital ay karapat-dapat sa 90 porsyento ng kanilang medical expenses.
 • Ang mga pasyenteng na-admit sa charity ward ng isang private hospital ay karapat-dapat sa 70 porsyento ng kanilang medical expenses.
 • Ang mga pasyenteng na-admit sa private room sa isang private hospital ay karapat-dapat sa hindi hihigit sa 60 porsyento. Kung ang room rate ay mahigit sa ₱2,200.00, hindi ka karapat-dapat sa PCSO assistance.

2. Assistance Given for Specific Conditions

Ang mga sumusunod na tiyak na kondisyon ay sakop din ng PCSO. Nakalista rin sa ibaba ang karagdagang mga kinakailangan na kailangan para sa mga kondisyong ito:

Hemodialysis

Mga Kinakailangan:

 1. Original/Certified xerox copy ng medical abstract na may license number at pirma ng doktor
 2. Original na endorsement na may opisyal na quotation mula sa Dialysis Center at ospital
 3. Certification ng PhilHealth benefits availment mula sa Dialysis Center at ospital o Certification ng PhilHealth exhaustion
 4. Valid ID ng pasyente (photocopy)

Remarks: Nag-a-accommodate ang PCSO ng 14 sessions mula sa 90 sessions na covered ng PhilHealth.

Dialysis Medication: Erythropoietin

Mga Kinakailangan:

 1. Original/Certified xerox copy ng medical abstract na may license number at pirma ng doktor
 2. Original na prescription ng EPO injection na may license number at pirma ng doktor
 3. Original na endorsement na may opisyal na quotation (naaangkop para sa Dialysis Center at ospital)
 4. Valid ID ng pasyente (photocopy)

Remarks: Nagbibigay ang PCSO ng 24 syringes ng Erythropoietin.

Chemotherapy Drugs

Mga Kinakailangan:

 1. Original/Certified xerox copy ng medical abstract na may license number at pirma ng oncologist/attending physician
 2. Original na prescription na may license number at pirma ng doktor
 3. Original o Certified True Copy ng Treatment Protocol na may pangalan at license number ng oncologist/attending physician
 4. Tatlong (3) opisyal na quotations mula sa iba’t ibang suppliers kung hindi available sa ospital/dialysis center (kung hinihingi ang mga gamot)
 5. Photocopy ng surgical/Histopathology/Biopsy result
 6. Valid ID ng pasyente (photocopy)

Remarks: Maaaring sakupin ng PCSO ang 50 porsyento ng kabuuang treatment cycle kapag enrolled.

Specialty Medicines (Hemophilia, Post kidney transplant medicines, Rheumatoid Arthritis, Anti-Lupus, Immunocompromised Diseases (IVIg), Psoriasis, Orphan Diseases Idiopathic Thrombocytopenic Purpura (ITP), Thalassemia at Neuro-psychiatric)

Mga Kinakailangan:

 1. Original/Certified xerox copy ng medical abstract na may license number at pirma ng doktor
 2. Original na prescription na may license number at pirma ng doktor
 3. Tatlong (3) opisyal na quotations mula sa iba’t ibang suppliers kung hindi available sa ospital
 4. Valid ID ng pasyente (photocopy)

Radiotherapy

Mga Kinakailangan:

 1. Original/Certified xerox copy ng medical abstract na may license number at pirma ng doktor
 2. Valid ID ng pasyente (photocopy)
 3. Tatlong (3) opisyal na quotations mula sa iba’t ibang suppliers kung hindi available sa ospital
 4. Endorsement/Certificate of Acceptance ng PCSO Guarantee Letter

Remarks: External Beam Radiation Therapy (EBRT) – Cobalt Therapy, Linear Acceleration, Tomotherapy, Intensive Modulation Radiation Therapy (IMRT), Brachytherapy, Radioactive Iodine (RAI), Stereotactic Radiosurgery/Gamma Knife

Surgical Supplies

Mga Kinakailangan:

 1. Original/Certified xerox copy ng medical abstract na may license number at pirma ng doktor
 2. Valid ID ng pasyente (photocopy)
 3. Opisyal na quotation na may breakdown ng expenses

Implant at Medical Devices

Mga Kinakailangan:

 1. Original/Certified xerox copy ng medical abstract na may license number at pirma ng doktor
 2. Letter of Acceptance ng PCSO Guarantee Letter
 3. Tatlong (3) opisyal na quotations mula sa iba’t ibang suppliers
 4. Valid ID ng pasyente (photocopy)

Remarks: Orthopedic implants, Cochlear implants, Assistive Devices tulad ng wheelchairs, prostheses, rental ng ventilators/respirators, Medical Devices tulad ng pacemakers, septal occluder, at percutaneous coronary intervention devices

Laboratory/Diagnostic Procedures

Mga Kinakailangan:

 1. Original/Certified xerox copy ng medical abstract na may license number at pirma ng doktor
 2. Letter of Acceptance ng PCSO Guarantee Letter
 3. Tatlong (3) opisyal na quotations mula sa ospital/Diagnostic Center
 4. Valid ID ng pasyente (photocopy)

Non-Invasive at Minimally Invasive Procedures

Mga Kinakailangan:

 1. Original/Certified xerox copy ng medical abstract na may license number at pirma ng doktor
 2. Valid ID ng pasyente (photocopy)
 3. Letter of Acceptance ng PCSO Guarantee Letter
 4. Relevant laboratory result

Remarks: Laparoscopic procedures, ESWL, Endoscopy

Transplant

Mga Kinakailangan:

 1. Original/Certified xerox copy ng medical abstract na may license number at pirma ng doktor
 2. Valid ID ng pasyente (photocopy)
 3. Relevant laboratory result
 4. Cross-matching results
 5. Certification ng pagkakasali ng pasyente sa transplant program mula sa isang authorized representative ng NKTI, kung applicable
 6. Relevant PhilHealth tracking number certification

Remarks: Kasama ang liver, kidney transplants, at cadaver transplant packages

Rehabilitation Therapy

Mga Kinakailangan:

 1. Original/Certified xerox copy ng medical abstract na may license number at pirma ng doktor
 2. Valid ID ng pasyente (photocopy)
 3. Opisyal na quotation mula sa service provider

Paano Makipag-Ugnayan sa PCSO (PCSO Medical Assistance Contact Numbers)?

1. Mga Regional Offices

Ang aplikasyon para sa PCSO sa NCR ay batay sa online. Para sa mga nangangailangan ng access sa PCSO sa mga probinsya, maaari kayong direktang magtanong sa PCSO Help Desk o sa Malasakit Center ng ospital. Maaari rin kayong pumunta sa mga opisina o sangay ng PCSO na malapit sa inyo.

a. Northern and Central Luzon Offices

Pangalan ng OpisinaContact PersonTelephone Number
NORTHERN AND CENTRAL LUZON MAIN OFFICERomeo S. Rigodon846-8896, 846-8769
Bataan PCSO Office(047)791-4612, (047)237-1153
Benguet PCSO OfficeErnieli Dancel(074)422-4462
Bulacan PCSO OfficeFrancis Manalad(044)796-1395, (044)662-4177
Cagayan PCSO OfficeHeherson Pambid0917-883-1419
Isabela PCSO OfficeReynaldo Martin(078)652-3148
Nueva Ecija PCSO OfficeReynaldo Carbonel(044)486-6066, (044)976-2906
Pampanga PCSO OfficeMa. Lourdes Soliman(045)625-3918
Pangasinan PCSO OfficeYamashita Japinan(075)656-2969
Zambales PCSO OfficePierre Ferrer(047)222-0797

b. Southern Tagalog and Bicol Region Offices

Pangalan ng OpisinaContact PersonTelephone Number
SOUTHERN TAGALOG AND BICOL REGION MAIN OFFICEBetsy B. Paruginog846-8901, 846-8731
Albay PCSO OfficeLaila Galang(052)820-4644
Batangas PCSO OfficeLeticia Renomeron(043)702-6728
Camarines Sur PCSO OfficeNelly Loyola(054)472-8937
Cavite PCSO OfficePaloma Malinao(046)4847501 loc. 122
Laguna PCSO OfficeFlora Obina420-8263, (049)545-4070
Quezon PCSO OfficeLady Elaine Gatdula(042)373-5869
Palawan PCSO OfficeRonald Batislaong(048)434-5523, (048)723-3197
Rizal PCSO OfficeAdonis Curato681-9167

c. Visayas Offices

Pangalan ng OpisinaContact PersonTelephone Number
VISAYAS MAIN OFFICEFederico Damole(032)234-4352, (032)234-4354, (032)234-4359
Bohol PCSO OfficeRobert Pio Cinco(038)501-7011
Cebu PCSO OfficeGlen Jesus Rada(032)231-7272, (032)234-2896
Iloilo PCSO OfficeCedric Recamara(033)336-3935, (033)337-3636, (033)508-7828
Leyte PCSO Office(053)325-5120, (053) 321-3023
Negros Occidental PCSO OfficeBelena Alvarez(034)435-1883, (034)435-0847
Western Samar PCSO OfficeJeanette Oberio(055)209-1574

d. Mindanao Offices

Pangalan ng OpisinaContact PersonTelephone Number
MINDANAO MAIN OFFICEMario Pelisco(082)226-4720, (082)227-5687, (082)221-8579
Agusan Del Norte PCSO OfficeMisael Hamak(085)341-1717, (085)342-8110
Davao Del Sur PCSO OfficeAtty. Ravena Joy Patalinhug(082)226-4720, (082)227-5687, (082)221-8579
Misamis PCSO OfficeRaul Regondola(082)272-4157
South Cotabato PCSO OfficeAtty. Elvie Tizon Uy(083)552-1179, (083)301-2117
Zamboanga Del Sur PCSO OfficeGloria Ybanez(062)991-3314, (062)227-5687, (082)221-8579

2. Mga Opisyal na Communication Channels ng PCSO

Para sa mga katanungan tungkol sa Individual Medical Access Program, maaari ninyong idulog ang inyong mga katanungan sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan:

a. Charity Assistance Department

DepartmentContact PersonAddressTelephone NumberEmail Address
Charity Assistance DepartmentAtty. Marissa O. MedranoConservatory Building, 605 Shaw Boulevard, Mandaluyong City(02)8426-3475, (02)8366-3329mmedrano@pcso.gov.ph

b. Medical Services Department

DepartmentContact PersonAddressTelephone NumberEmail Address
Medical Services DepartmentDr. Jose Bernardo H. Gochoco2F Conservatory Building, 605 Shaw Boulevard, Mandaluyong City 1552(02) 8441-2065jgochoco@pcso.gov.ph

c. Social Media Accounts at Contact Numbers

ChannelDetails
Websitehttps://www.pcso.gov.ph/
Facebookhttps://web.facebook.com/pcsoofficialsocialmedia
Hotlines(02)8426-3475, (02)8366-3329

Mga Tips at Babala

 • Ang PCSO ay hindi nagbibigay ng tulong pinansyal sa anyong cash. Sa halip, bibigyan ka ng guarantee letter na iyong ipapakita sa ospital o pasilidad.
 • Hindi sakop ng PCSO ang kabuuang halaga ng paggamot o hospital bills. Makabubuting humingi rin ng tulong mula sa ibang mga opisina ng gobyerno o i-maximize ang iyong PhilHealth/HMO coverage. Isipin ang PCSO bilang dagdag na tulong at hindi bilang tanging solusyon.
 • Hindi gumagawa ng reimbursement ang PCSO. Kailangan mo munang mag-apply para sa tulong at dumaan sa proseso.
 • Maraming pasyente ang humihingi ng tulong mula sa PCSO araw-araw. Dahil sa limitadong resources, tandaan na uunahin ng PCSO at bibigyan ng mas malaking alokasyon ang mga indigent at marginalized na mga pasyente.
 • Asahan na isasailalim sa evaluation ng isang medical evaluator/social worker ang iyong mga kinakailangan at aalamin kung magkano ang maaaring saklawin ng tulong depende sa iyong kaso. Ito ay nakadepende sa social status, sa ospital o pasilidad na iyong pinapasukan, at sa kalikasan ng iyong request.
 • Para sa mas mabilis na transaksyon, siguraduhing kumpleto ang iyong mga requirements. Ang diagnosis ay dapat malinaw na nakasaad kasama ng pirma at license number ng iyong attending physician.
 • May limitasyon sa bilang ng mga transaksyon na kinakatigan online araw-araw. Ihanda ang lahat ng mga kinakailangan bago pa man at isumite ang iyong aplikasyon ng maaga.
 • Kung ikaw ay tinutulungan na sa ilalim ng social service program ng ospital kung saan ka naka-admit, makipag-ugnayan nang direkta sa kanila tungkol sa PCSO medical assistance para sa mas madaling transaksyon. Inirerekomenda rin na dumiretso sa PCSO Help Desk o Malasakit Center na available sa institusyon.
 • Iba ang coverage ng PhilHealth sa tulong medikal ng PCSO. Kung ikaw ay miyembro ng PhilHealth, gamitin mo rin nang husto ang iyong coverage.
 • Kasama sa iba pang mga ahensya na nagbibigay ng pinansyal na tulong ang Department of Social Welfare and Development, Office of the President at Vice-President, at ang Malasakit Program ng Department of Health. Kabilang din sa mga opsyon ang suporta mula sa Local Government at Non-profit Organizations.

Mga Madalas Itanong

1. Magkaiba ba ang PCSO sa Malasakit Program?

Ang Malasakit Program ay nakabatay sa Malasakit Center Act na nag-iinstitusyonalize ng Malasakit Centers sa lahat ng ospital sa ilalim ng Department of Health at Philippine General Hospital.

Ang Malasakit Center ay isang one-stop-shop kung saan madaling ma-access ng mga pasyente ang financial assistance services ng PhilHealth, PCSO, at DSWD. Para sa paglilinaw, ang PCSO IMAP ay maa-access sa Malasakit Centers. Gayunpaman, ang PCSO ay nasa ilalim pa rin ng Office of the President at magkakaroon ng ibang proseso at requirements kumpara sa tulong na ibinibigay ng ibang opisina ng gobyerno.

Ang layunin ng Malasakit Program ay mapabuti ang access ng mga pasyente sa tulong pinansyal sa pamamagitan ng pagtutulak sa kanila na makipag-transaksyon sa iisang opisina lamang.

2. May coverage ba ang PCSO para sa sakit na COVID-19?

Oo. Sa katunayan, noong 2020, ang gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng PCSO ay nagbigay ng mahigit ₱400 milyon sa health insurance para sa mga pasyenteng may COVID-19.

3. Gaano katagal ang processing time pagkatapos mag-apply?

Gumagamit na ngayon ang PCSO ng online-based system para sa pag-review ng mga aplikasyon para sa NCR. Para sa mga aplikasyong online-based, makakatanggap ka ng status ng iyong aplikasyon sa loob ng 24 oras kung kumpleto ang mga requirements at impormasyon.

Maaaring mag-iba ang proseso sa bawat branch para sa mga regional offices.

4. Available ba ang tulong para sa mga private hospitals?

Oo. Available ang tulong para sa mga pasyenteng naka-admit sa private hospitals. Tandaan, gayunpaman, na ikaw ay excluded kung ikaw ay naka-admit sa isang kwarto na nagkakahalaga ng ₱2,200. Mas mababa rin ang coverage kumpara sa mga admissions sa government hospitals.

5. Available ba ang tulong para sa private outpatient procedures?

Available ang financial assistance para sa outpatient procedures na sakop ng PCSO tulad ng dialysis at chemotherapy. Ang mga kinakailangang requirements na partikular sa outpatient procedure ay nasa itaas na artikulo. Tingnan ang seksyon na “Assistance Given for Specific Conditions.”

6. Kung umutang ako ng pera para bayaran ang hospital bills sa pag-discharge, pwede bang i-reimburse ng PCSO ang aking payment?

Hindi. Hindi gagawa ng anumang reimbursement ang PCSO para sa mga pagbabayad na ginawa ng pasyente sa pamamagitan ng loan o credit. Kailangan mong mag-file ng aplikasyon bago mag-discharge at maghintay ng approval ng iyong aplikasyon kung nais mong masakop. Hindi rin nagre-reimburse ng cash o checks ang PCSO. Isang guarantee letter ang ibinibigay sa mga pasyente pagkatapos ng approval.

7. Pwede ba akong pumirma ng promissory note habang naghihintay ng approval ng aking PCSO medical assistance?

Oo, ngunit kailangan mong isumite ang promissory note bilang requirement sa iyong aplikasyon. Tandaan na ang promissory note ay dapat na kinikilala ng ospital.

8. Ilang beses ako pwedeng humingi ng medical assistance mula sa PCSO?

Maaaring mag-apply muli ang isang pasyente para sa isa pang request bawat 30 araw.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.